VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Kultūra

04 10. Vilniaus Švč. Trejybės bažnyčioje svečiai iš Ukrainos

Dr. Aldona Vasiliauskienė 

Prieš metus –2011 m. kovo 23 d. Lvove susirinkęs Ukrainos Graikų Apeigų katalikų Bažnyčios sinodas naujuoju Kijevo ir Haličo Didžiuoju arkivyskupu išrinko vyskupą Sviatoslavą Ševčiuką, kuris pakeitė šiose pareigose ilgai tarnavusį kardinolo Liubomirą Husarą. Kovo 25 d. jo išrinkimą Ukrainos unitų Bažnyčios vadovu patvirtino popiežius Benediktas XVI, o kovo 27 d. Kijeve įvyko naujai išrinktojo Ukrainos graikų apeigų katalikų vadovo Sviatoslavo Ševčiuko intronizacija.
2009 m. birželio 18 d. Kristaus Prisikėlimo Patriarchaliniame sobore Kijeve vyko vyskupo Josifo Miliano inauguracija (chirotonija). Be daugelio pareigybių pastaruoju metu vyskupas Josifas atsakingas už lėšų telkimą UGKC Katedros Kijeve statybai, rūpinasi Graikų Apeigų katalikų Bažnyčia diasporoje. Pastebėtina, kad 2011 m. duomenimis Ukrainos Rytų Apeigų katalikų Bažnyčia šiuo metu turi apie 4,5 milijono tikinčiųjų, daugiau kaip tris tūkstančius kunigų ir keturias dešimtis vyskupų. Ukrainoje veikia 12 unitų vyskupijų; užsienyje –17.
Vyskupas Josifas Milianas 2011 m. spalio 19–20 d. pirmąsyk kaip vyskupas lankėsi Lietuvoje.

Skapiškyje prie arkivyskupo Mečislovo Reinio koplytstulpio. Iš kairės: t. Pavlo (Petro Jachimec) OSBM, djakas Ihor Sverida, vyskupas Josifas Milianas, protoigumenu t. Panteleimonu (Michailu Salamacha) OSBM , t. Vasyliumi Potočniaku ir vairuotoju Mykola Pryniovu


2012 m. kovo 23–26 d. vyskupas Josifas Milianas vėl lankėsi Vilniuje Švč. Trejybės bažnyčioje. Su juo atvyko ir kiti garbūs dvasininkai iš Ukrainos: t. Vasyl Potočniak iš Kijevo, naujasis Švenčiausiojo Gelbėtojo provincijos Ukrainos protoigumenas t. Panteleimonas (Michailas Salamacha) OSBM iš Lvovo, su jais atvežusiu vairuotoju, jau šviesios atminties Mykola Pryniovu.
Sekmadienį –kovo 25 d. Švč. Trejybės bažnyčioje vyskupas aukojo šv. Mišias, pasakė tikinčius sujaudinusį pamokslą. Iš vyskupo rankų du berniukai, parengti Vilniaus Švč. Trejybės bažnyčios kunigo t. Irinėjaus (Bohdano Valiavkos) OSBM, priėmė Pirmąją Šventąją Komuniją –tai Orestas Pankivas ir Ričardas Šertvytis. Jiems vyskupas J. Milianas įteikė specialius dokumentus.

Po Pirmosios Šv. Komunijos Ričardas Šertvytis (antras iš kairės) su Vyskupo raštu. Iš dešinės: Robertas Šertvytis, Natalija Šartvytienė, Ričardas Šertvytis. Nuotraukos iš asmeninio dr. Aldonos Vasiliauskienės archyvo


Po šv. Mišių Pirmąją Komuniją priėmusieji su savo tėvais, giminaičiais, vyskupu Josifu Milianu, kunigais aukojusiais šv. Mišias: protoigumenu t. Panteleimonu (Michailu Salamacha) OSBM (Lvovas), t. Vasyliumi Potočniaku (Kijevas), Vilniaus Švč. Trejybės bažnyčios kunigais t. Pavlo (Petro Jachimec) OSBM ir t. Irinėjumi (Bohdanu Valiavka) OSBM bei šv. Mišių patarnautojais šį įvykį įamžino nuotraukoje.
Kovo 26 d., vykdami į Taliną svečiai užsuko į Skapiškį (Kupiškio raj.). Susipažino su dar XIX a. viduryje pastatytu unikaliu paminklu, skirtu blaivybei (pokaryje buvo išgriautas, atėjus nepriklausomybei –atstatytas). Išgirdo pasakojimą apie vyskupo Motiejaus Valančiaus kovą ir pastangas išplėsti blaivystę visoje Lietuvoje.
Straipsnio autorės sodyboje svečiai susipažino su medžiaga būsimam ukrainistikos muziejėliui: albumais, knygomis bei kita spauda, ikonomis, suvenyrais ir kt. Kupiškio rajono švietimo skyriaus iniciatyva būsimam muziejui ruošia specialius stendus.

Šv. Mišių pabaigoje vyskupas įteikia pasveikinimo raštą Robertui Šertvyčiui. Iš kairės t. Pavlo (Petro Jachimec) OSBM, vyskupas Josifas Milianas, protoigumenu t. Panteleimonu (Michailu Salamacha) OSBM , t. Vasylius Potočniakas ir Robertas Šertvytis 


Skapiškyje t. Pavlo OSBM, ne kartą čia lankėsi su svečiais iš Ukrainos –vienuoliais bazilijonais bei vienuolėmis, tad pasakojo apie susitikimus su Skapiškio pagrindinės mokyklos moksleiviais ir pedagogais, renginius, organizuotus Kupiškio rajono švietimo skyriaus ir susitikimus –seminarus rajono pedagogams, apie Ukrainos ambasadoriaus Lietuvoje Igorio Vasiljevičiaus Prokopčiuko vizitą į Skapiškį ir kt. Akcentavo, kad atliktas nemažas darbas plečiant šiame krašte žinias apie ukrainiečius bei vienuolius bazilijonus –ukrainiečių bei lietuvių kultūrinius ryšius..
T. Vasyl Potočniak perskaitė prieš kelis mėnesius vyskupo Josifo Miliano parašytą ir pagarbiai saugomą laišką –padėką. Garbūs dvasininkai pasirašė svečių knygoje, nusipaveikslavo prie arkivyskupo Mečislovo Reinio koplytstulpio.
Dievo tarnas Mečislovas Reinys jau tapo ne tik lietuvių ir ukrainiečių kančių Vladimiro centrale (prie Kliazmos) jungiančiaja grandimi, bet ir mokslinių –kultūrinių lietuvių ir ukrainiečių ryšių jungėju: čia ne kartą lankėsi Rytų apeigų katalikai vienuoliai bazilijonai, o dabar pirmąsyk apsilankė ir vienuoliai studitai.
Skapiškyje nekantriai laukiami ir Švč. Trejybės bažnyčios tikintieji bei visi ukrainiečiai.

Atgal