VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Kultūra

04 28. Parodą "Napoleonas ir Lietuva" Vilniuje atidarė ir Napoleono žygio dalyviai

Kipras Macys

 

Napoleono žygio per Lietuvą 200-osioms metinėms paminėti penktadienį Vilniaus rotušėje atidaryta paroda "Napoleonas ir Lietuva" iš kolekcininko Zigfrydo Jankausko rinkinio.

 Rinkinį apie Napoleoną Bonapartą sudaro 170 graviūrų, kuriose pavaizduoti imperatoriaus armijos maršalai, generolai, daugelis mūšių, taip pat bronzos ir porceliano skulptūros, stalo medaliai (80 vnt.), per 200 knygų, daugiau kaip 600 atvirukų.

 Jubiliejinei parodai garsus kolekcininkas atrinko graviūras, kuriose pavaizduoti įvykiai sietini su Lietuva. Jose vaizduojami Napoleono I ir Prūsijos karalienės Luizos bei Rusijos caro Aleksandro I susitikimai Tilžėje 1807 m., Napoleono armijos persikėlimo per Nemuną vaizdai 1812 m.

 Parodoje rodomi unikalūs žemėlapiai, išleisti Vilniuje XIX a., - tai Napoleono armijos žygis nuo Nemuno iki Maskvos ir nuo Maskvos iki Nemuno.

 Parodos atvirukuose atsispindi Napoleono I susitikimas su Prūsijos karaliene Luiza ir Rusijos caru Aleksandru I, persikėlimas per Nemuną 1812 m., namas Švenčionyse, kuriame jis buvo apsistojęs, bei patalpos Vilniuje, kuriose jis buvojo. Įdomus atvirukas - Napoleono atsisveikinimas Fontenblo, kuriame tarp jį palydinčių į tremtį šv. Elenos saloje yra ir lietuvių kilmės generolas Juozapas Antanas Kasakauskas, buvęs Napoleono I adjutantu.

 Parodoje galima pamatyti ir paveikslą "Prancūzų vargai Vilniuje 1812 m.", sukurtą nežinomo XIX a. autoriaus pagal T. Lukaševičiaus piešinį.

 Prieš parodos "Napoleonas ir Lietuva" atidarymą Vilniuje pasitikti atkuriamojo Napoleono žygio dalyviai - olandai. Atkuriamasis Napoleono žygis įgyvendinamas Olandijos fondo Gichon iniciatyva, kurio metu surinktos lėšos bus skirtos nuo Černobylio avarijos nukentėjusiems Baltarusijos vaikams.

 Napoleono karieta ir visa palyda ties Medininkais kirto Lietuvos sieną ir atvyko prie Aušros vartų. Čia juos pasitiko to laikmečio drabužiais pasipuošusi miestelėnų minia, kuri, gaudžiant trimitams, šokant šokėjams, palydėjo Napoleono kortežą iki Rotušės aikštės. Vėliau žygio dalyviai palydėti Kauno kryptimi. Kauno miestas juos pasitiks šeštadienį.

Atgal