VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

NAUJIENOS

05.04. Lietuvai pagražinti draugijos įkūrimo 100-mečio minėjimas Kupiškyje

Raimundas Kaminskas

Socialinių mokslų (sociologija) daktaras, visuomenininkas, gidas, patriotinių vertybių ir idėjų populiarintojas

2021 m. gegužės 1 d. Kupiškyje vyko iškilmingas  Lietuvai pagražinti draugijos 100-mečio  minėjimas, kuriame buvo sodinami ąžuoliukai.

LR Seimas, atsižvelgdamas į tai, kad 2021 m. sukanka 100 metų nuo Lietuvai pagražinti draugijos įkūrimo; vertindamas tai, kad Lietuvai pagražinti draugija telkė visuomenę, ugdė pilietiškumą ir patriotizmą, įvairias būdais gražino Lietuvą ir siekdamas paminėti Lietuvai pagražinti draugijos 100 metų jubiliejų, nutarė paskelbti 2021 metus Lietuvai pagražinti draugijos metais.

 1921 m. balandžio mėn. Kaune  draugija buvo įkurta  kanauninko kun. Juozo Tumo-Vaižganto, prof. Povilo Matulionio, Teisingumo ministro ir Valstybės tarybos pirmininko Stasio ŠilingoEugenijaus Kubiliaus, prof. Tado Ivanausko, prof. Liudo Vailionio ir kitų iniciatyva. 

Pirmuoju draugijos centro valdybos pirmininku buvo išrinktas kun. J. Tumas-Vaižgantas. Draugija kvietė visus Lietuvos piliečius aktyviai veiklai grąžinti kraštą ir ugdyti jaunąją kartą.

19211940 m. draugija atliko visuomenės telkimo, patriotizmo ugdymo ir krašto grąžinimo darbą. Kasmet draugija skelbė medelių sodinimo dienas. Vėliau rūpinosi paukščių globa, rengė inkilų kėlimo į medžius išvykas.

1930 m. draugija organizavo Vytauto Didžiojo  500-ųjų mirties metinių minėjimus, organizavo paminklų statybą Vytautui Didžiajam - jų Lietuvoje buvo pastatyta 30. 1930 m. draugija Ukmergėje organizavo didingo Lietuvos Nepriklausomybės paminklo pastatymą.

Draugijos rūpesčiu ir iš surinktų aukų buvo sutvarkytas Gedimino kalnas Veliuonoje, Birutės kalnas  Palangoje, dr. Jono Basanavičiaus parkas Kaune. 

Per savo skyrius (1926 m. jų buvo 30) LPD rūpinosi miestelių aikščių ir sodų, mokyklų darželių, kapinių priežiūra.

1937 m. LPD išleido almanachą, skirtą Vytautui Didžiajam. Draugijos nariai skaitė paskaitas per radiją, spausdino straipsnius periodiniuose leidiniuose, išleido vienkartinių leidinių.

1940 m. SSRS okupavus Lietuvą  draugija  uždaryta.

1995 m. gegužės 5  d. muziejininkės Birutės Fedaravičienės išsaugojusios draugijos istorinius dokumentus, iniciatyva Vilniaus Arkikatedroje susirinkę Vilniaus miškų urėdas Juozas Dingelis, monsinjoras Kazimieras Vasiliauskas, prof. Angelė Vyšniauskaitė, aktorius Tomas Vaisieta, aplinkosaugininkas Juozas Stasinas, fotografas Vytautas Ylevičius ir kt. nutarė atkurti Lietuvai pagražinti draugiją (LPD). 

Atgal