VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

NAUJIENOS

06.05. Kauno Šv. Jurgio Kankinio (pranciškonų) bažnyčioje 2021-06-03 vyko (Lietuvos) Sąjūdžio dienos paminėjimas

Raimundas Kaminskas

Lietuvos sąjūdžio Kauno tarybos pirmininkas

 Lietuvos Šv. Kazimiero provincijos, Kauno Šv. Jurgio konvento gvardijonas kun. teol. dr. Saulius Paulius Bytautas OFM  aukojo Šv. Mišias už  gyvus ir mirusius Kauno sąjūdiečius bei jų rėmėjus. 

Maldoje buvo prisiminti mirę Kauno Sąjūdžio tarybos pirmininkai (Ričardas Šležas, doc. dr. Algirdas Juozapas Katkus, prof. Vytautas Nezgada, Kovo 11-osios Akto signataras Liudas Simutis, doc dr. Kazys Blaževičius, Lietuvos partizaną Albinas Staugaitis), o taip pat ir Lietuvos partizanų ryšininkė Onutė Staugaitienė, Genutė Grėbliauskienė,  prof. Alfredas Smailys, poetas Kęstutis Genys, Kristina Keturakytė, Kovo 11-osios Akto signataras Algirdas Patackas ir daugelį kitų.

Po  šv. Mišių vyko Kauno sąjūdiečių atsiminimų vakaras prie lietuviško bulvių plokštainio/kugelio ir žolelių arbatos.

Ačiū visiems už  (Lietuvos) Sąjūdžio dienos paminėjimą kartu!

Atgal