VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

NAUJIENOS

06.10. Lietuva jungiasi prie Globalios su aukštuoju mokslu susijusių kvalifikacijų pripažinimo konvencijos

Vyriausybė pritarė Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos siūlymui ratifikuoti Globalią su aukštuoju mokslu susijusių kvalifikacijų pripažinimo konvenciją. Ratifikavus konvenciją Lietuva įgis didesnį matomumą pasaulyje, palengvės Lietuvos aukštojo mokslo sistemoje suteiktų kvalifikacijų pripažinimas trečiosiose šalyse.

„Globalios konvencijos ratifikavimas ypač svarbus skatinant akademinių mobilumą tarp Europos ir kitų pasaulio regionų. Kol nėra sutarta dėl vieningų diplomų pripažinimo principų, studentai, įgiję išsilavinimą Lietuvoje, gali susidurti su sunkumais norėdami studijuoti ar dirbti Azijos ar kitų regionų šalyse.  Bendrų principų pagrindu supaprastintos pripažinimo procedūros skatins Lietuvos aukštojo mokslo tarptautiškumą – Lietuvos aukštųjų mokyklų siūlomos studijų programos taps labiau matomos tarp potencialių studentų iš trečiųjų šalių“, – sako švietimo, mokslo ir sporto ministrė Jurgita Šiugždinienė.

Globalia konvencija siekiama užtikrinti didesnį joje dalyvaujančių šalių aukštojo mokslo sistemų skaidrumą ir patikimumą, atvirą informacijos prieigą. Joje numatomos teisingos, nediskriminuojančios, daug laiko neužimančios su aukštuoju mokslu susijusių kvalifikacijų pripažinimo procedūros, bendradarbiavimo ir pasitikėjimo tarp pripažinimą vykdančių institucijų stiprinimas, išplėstos pasaulinio mobilumo galimybės.

Prisijungimas prie globalios konvencijos padidintų Lietuvos aukštojo mokslo konkurencingumą pasauliniame kontekste. Būtų sudarytos geresnės sąlygas mainų ar jungtinėms programoms su kitais regionais, taip būtų skatinamas tarp regioninis aukštųjų mokyklų bendradarbiavimas.

Konvencija svarbi ir iš Lietuvos išvykstančius dirbti ar studijuoti į kitus regionus, ir į Lietuvą atvykstančius užsienio studentus, kurie po studijų grįžta namo. Pavyzdžiui, 2019-2020 metų duomenimis Lietuvos universitetuose užsienio studentai sudaro 8,5 proc. visų universitetų studentų. Jau dabar daugiau kaip trečdalis (38,3 proc.) užsienio studentų studijuoti atvyko iš Azijos šalių. Konvencija bus užtikrinama, kad šių užsienio studentų Lietuvoje įgytos kvalifikacijos būtų pripažįstamos šalyse, iš kurių jie atvyko. Tokiu būdu būtų sudaromos palankesnės sąlygos Lietuvos aukštosioms mokyklos prisitraukti užsienio studentus iš kitų regionų.

Globali konvencija, kuri buvo priimta Jungtinių Tautų švietimo, mokslo ir kultūros organizacijos (UNESCO) 2019 m., įsigalios, kai ją ratifikuos dvidešimt šalių. Iki šiol prie Globalios konvencijos yra prisijungusios keturios šalys: Norvegija, Nikaragva, Prancūzija ir Estija.

Nuo 1999 m. Lietuva yra prisijungusi prie Lisabonos pripažinimo konvencijos dėl kvalifikacijų, susijusių su aukštuoju mokslu, pripažinimo Europos regione.

Vyriausybė kreipsis į Prezidentą su prašymu Globalią su aukštuoju mokslu susijusių kvalifikacijų pripažinimo konvenciją pateikti ratifikuoti Seimui.

Atgal