VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

SKELBIMAI-2023

2023.04.01. Skelbimai

Pjaunu medieną kilnojamu juostiniu gateriu. Pjauta mediena pagal užsakymą, atvežu. Rąstinių statinių statyba. Tel: 865651760.

 


Brangiausiai Lietuvoje perka miškus (brandžius, jaunus, malkinius, iškirstus), žemės sodybas tel.: 8 651 39039.

 


Perkame mišką įvairaus amžiaus su žeme, gali būti be kadastrinių matavimų. Tel. Nr. 8 689 66633.

 


INFORMUOJAME APIE GALIMYBĘ SUSIPAŽINTI SU PARENGTAISTERITORIJOS TARP ŠV. STEPONO IR GELEŽINKELIO GATVIŲ SANKIRTOJE DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KARTU SU GRETIMOMIS VALSTYBINĖS ŽEMĖS TERITORIJOMIS KEITIMO SPRENDINIAIS (TPDRIS proceso Nr. K-VT-13-20-374). Planuojama teritorija: apie 3,90 ha ploto teritorija, apimanti žemės sklypus Sodų g. 22 (k/Nr. 0101/0057:33, 0101/0056:132, 0101/0057:35), sklypą Geležinkelio g. 15 (k/Nr. 0101/0057:47) ir gretimą teritoriją ties Šv. Stepono ir Geležinkelio, Sodų, Šv. Stepono ir Šopeno gatvėmis. Planavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos 2020-07-20 įsakymas Nr. A30-2016/20 „Dėl leidimo keisti teritorijos Šv. Stepono ir Geležinkelių g. sankirtoje detaliojo plano sprendinius kartu su gretimomis valstybinės žemės teritorijomis inicijavimo pagrindu“, planavimo darbų programa, 2020-09-16 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A615-52/20. Planavimo tikslai ir uždaviniai: pakeisti detaliojo plano sprendinius įgyvendinant Vilniaus autobusų stoties ir gretimos teritorijos modernizavimą, nustatyti kompleksinius autobusų ir geležinkelio stočių, viešojo transporto susisiekimo infrastruktūros plėtros sprendinius, nustatyti gatvės raudonųjų linijų ribas, numatyti bendrojo naudojimo teritorijos naudojimo būdo teritoriją miesto želdynams įrengti, nustatyti viešo intereso teritorijų poreikius, pakeisti detaliuoju planu numatytas ir nustatyti reikalingas planuojamos teritorijos sklypų ribas ir naudojimo būdus komercinės paskirties, daugiabučių gyvenamųjų pastatų, susisiekimo ir (ar) inžinerinės infrastruktūros objektų statybai, nustatyti galimą užstatymo aukštingumą, intensyvumą bei kitus pagrindinius naudojimo reikalavimus, nepažeidžiant bendrojo plano sprendinių. Papildomi planavimo uždaviniai: numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, numatyti Sodų gatvės jungtį su aplinkinių gatvių tinklu, nustatyti buvusio J. Strumilos sodų vietoje viešosios erdvės teritorijos ribas ir naudojimo būdą ir užtikrinti patekimą iš Šopeno, Šv. Stepono ir Sodų gatvių bei numatyti tam reikalingus servitutus, suformuoti pėsčiųjų, neįgaliųjų ir dviračių judėjimo ryšius tarp Senamiesčio, Naujamiesčio ir Naujininkų seniūnijų. Planavimo organizatorius:Vilniaus miesto savivaldybės administracija, Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius, www.vilnius.lt, tel. 852112000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt. Planavimo iniciatoriai: UAB „Vilniaus autobusų stotis“, į. k 300573259, Sodų g. 22, 03211 Vilnius; UAB „Baltisches Haus“, į. k. 111543781, J. Jasinskio g. 16A, 01126 Vilnius. Projekto rengėjas: UAB „Senojo miesto architektai“, į. k. 125921419, Maironio g. 11, 01125 Vilnius, tel. 852611115. Informaciją teikia projekto vadovė Diana Sabaliauskienė, el. p.: diana@smartas.lt, tel. +370 687 55415,  Violeta Miciūtė - Bružienė, el. p. violeta@smartas.lt. Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: bendra. Su parengtu detaliojo plano sprendinių projektu (vieša ekspozicija) nuo 2023 m balandžio 5 d. iki balandžio 19 d. imtinai galima susipažinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS, www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-13-20-374), planavimo organizatoriaus interneto svetainėje www.vilnius.lt (skiltyse Savivaldybė – Miesto plėtra – Teritorijų planavimo viešumas) ir projekto rengėjo biure, iš anksto susitarus nurodytais projekto rengėjų kontaktais. Viešas svarstymas vyks 2023 m. balandžio 20 d., 18.00 val. Vilniaus miesto savivaldybės Tarybos salėje. Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento sprendinių galima teikti planavimo organizatoriui raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-13-20-374) per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo svarstymo pabaigos.

 


2023-04-04 d., 9.00 val. Vilniaus m. 40-me notaro biure (Linkmenų g. 5, Vilnius) bus skelbiamas Vladimiro Urbelionio, mirusio 2023-02-26, testamentas.

 


Informuojame žemės sklypo (kadastro Nr. 0101/0022:0243), esančio Dubingių g. 27, Šnipiškių sen., Vilniaus m.sav., savininką ar naudotoją N.F., kad UAB „Lorus construction“ matininkas Marius Kundelis (kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-953) 2023 04 12 11:00 vykdys žemės sklypo (kadastro Nr. 0101/0022:0295), esančio Širvintų g. 36, Šnipiškių  sen., Vilniaus m. sav., ribų ženklinimo darbus. Prireikus išsamesnės informacijos, prašome kreiptis į UAB „Lorus construction“ adresu J. Kazlausko g. 21, Vilnius, el. paštu marius@lorus.ltarba telefonu +37067632459.

 


2023-04-13 d., 9:00 val. Vilniaus m. 40-me notaro biure (Linkmenų g. 5, Vilnius) bus skelbiamas Olgos Agafonovos, mirusios 2023-03-18, testamentas.

 


2023-04-03 d., 14.00 val. Vilniaus m. 40-me notaro biure (Linkmenų g. 5, Vilnius) bus skelbiamas Teresos Marijos Bordovskajos, mirusio 2023-01-03, testamentas.

 


AB Lietuvos automobilių kelių direkcija informuoja, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu 2019 m. birželio 6 d. Nr. XIII-2166  ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2020 m. rugsėjo 08 d. įsakymu Nr. 3-511 patvirtintu Aerodromo, kelių, geležinkelio kelių ir jų įrenginių, geležinkelio želdinių, viešųjų ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonų planų, žemėlapių ir (ar) schemų rengimo (nerengiant teritorijų planavimo dokumento ar žemės valdos projekto) ir tvirtinimo tvarkos aprašu, yra parengtas ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministrui pateiktas tvirtinti Valstybinės reikšmės kelių apsaugos zonų nustatymo planas Varėnos rajono savivaldybėje (toliau – Planas).

Plano iniciatorius ir rengėjas – AB Lietuvos automobilių kelių direkcija, J. Basanavičiaus g. 36, Vilnius LT-03109, tel. +370 5 232 96 00, el. paštas lakd@lakd.lt, interneto svetainė  https://lakd.lt/.

Plano objektas ir tikslas – parengti Varėnos rajono savivaldybės teritorijoje esančių valstybinės reikšmės kelių apsaugos zonų planą (nerengiant teritorijų planavimo dokumento ar žemės valdos projekto) bei nustatyti ir registruoti teritorijas, kuriose yra taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos.

Susipažinti su parengto ir pateikto tvirtinti Plano sprendiniais bei Plano tvirtinimo įsakymo projektu galima- LR Susisiekimo ministerijos tinklapyjehttps://sumin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/valstybines-reiksmes-keliu-apsaugos-zonu-nustatymo-planas-varenos-rajono-savivaldybeje.

 


2023-04-18 d., 9:00 val. Vilniaus m. 40-me notaro biure (Linkmenų g. 5, Vilnius) bus skelbiamas Genovaitės Narbutienės, mirusios 2023-01-27, testamentas.

 


Panevėžio apskrities valstybinė mokesčių inspekcija skelbia viešą aukcioną ir parduoda: VOLKSWAGEN BORA, 2002 m., benzinas, pradinė pardavimo kaina - 539 Eur; VOLKSWAGEN PASSAT, 2007 m., benzinas, pradinė pardavimo kaina - 980 Eur.  Išsamesnė informacija pateikiama Valstybinės mokesčių inspekcijos interneto svetainėje https://www.vmi.lt/evmi/aukcionai-/e-parduotuve

 


Informuojame apie galimybę susipažinti su parengtaisteritorijos Turniškių gatvėje detaliojo plano sprendinių koregavimo sklype Turniškių g. 39 inicijavimo sutarties pagrindu (TPDRIS proceso Nr. K-VT-13-22-920) sprendiniais. Planuojama teritorija, plotas: 0,1200 ha ploto žemės sklypas Turniškių g. 39, kadastro Nr. 0101/0012:285, Vilniuje. Nagrinėjama (numatomų sprendinių įtaką patirianti) teritorija – apie 4,13 ha teritorija atitinkanti kvartalo apibrėžimą. Planavimo pagrindas:Vilniaus m. sav. administracijos direktoriaus pavaduotojo 2022-10-07 įsakymas Nr. A30-3737/22 „Dėl leidimo koreguoti teritorijos Turniškių gatvėje detaliojo plano sprendinius sklype Turniškių g. 39 inicijavimo sutarties pagrindu“, planavimo darbų programa, 2022-10-20 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A615-219/22. Planavimo uždaviniai: nustatyti vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos naudojimo būdą, pakoreguoti žemės sklypo užstatymo tankį, intensyvumą ir kitus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (pagal pridedamą miesto plano ištrauką). Papildomi planavimo uždaviniai: numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis, numatyti priemones gamtinio karkaso išsaugojimui. Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracija, Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius, www.vilnius.lt, tel. 852112000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt. Planavimo iniciatorius: fiziniai asmenys. Projekto rengėjas: UAB „Senojo miesto architektai“, į. k. 125921419, buveinės adresas Maironio g. 11, Vilnius, tel. 852611115, el. p. smartas@smartas.lt. Informaciją teikia projekto vadovė Diana Sabaliauskienė, el. p. diana@smartas.lt, Violeta Miciūtė - Bružienė, el. p. violeta@smartas.lt. Visuomenės informavimo tvarka: bendra. Su parengtu detaliojo plano sprendinių projektu (vieša ekspozicija) nuo 2023 m balandžio 11 d. iki balandžio 24 d. imtinai galima susipažinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS, www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-13-22-920), planavimo organizatoriaus interneto svetainėje www.vilnius.lt (skiltyse Savivaldybė – Miesto plėtra – Teritorijų planavimo viešumas) ir projekto rengėjo biure, iš ankstosusitarus nurodytais projekto rengėjų kontaktais. Viešas svarstymas vyks2023 m. balandžio 25 d.,16.30 val.nuotoliniu būdu. Nuoroda į viešo susirinkimo vaizdo transliaciją(ID: 864 3059 5094, slaptažodis: 871040):https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZIpdOmtpz4qE9BKXMVKXfRKDCk9-xmSam0R.Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento sprendinių galima teikti planavimo organizatoriui raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-13-22-920) per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo svarstymo pabaigos.

 


Informuojame, kad  2023 m. balandžio 11 d. 11:00 val.  Pavilnio Sodų 1-oji  g.7  sodininkų  bendrijoje „Tėvynė“ skl. Nr. 14,  bus  atliekami sklypo ribų  nužymėjimo darbai.  Organizatorius  Svetlana Rogačiova  ir kiti.  Gretimo  sklypo  kad. Nr. 0101/0075:1055  skl. Nr. 17  savininką  ir naudotojus   prašome  atvykti  į  savo žemės  sklypą   dėl  ribų  suderinimo.

Rengėjas UAB „Geodeziniai  ir  topografiniai  darbai“  adresas:  Vilnius,  J.Baltrušaičio 9-161 , 85-2 728058,  mob. Tel. 8 659  55152. El.p. gtdarbai@gmail.com

 


2023-04-13 d., 9:30 val. Vilniaus m. 40-me notaro biure (Linkmenų g. 5, Vilnius) bus skelbiamas Algirdo Vyšniausko, mirusio 2023-03-24, testamentas.

 


Respublikinė ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros pedagogų asociacija kviečia įmones dalyvauti prekių ir paslaugų pirkimo konkurse “Maisto davinių paruošimo ir pristatymo projekto „Lietuvos mažųjų žaidynės“ festivalių dalyviams paslauga”. Pasiūlymų teikimo laikotarpis 2022 m. balandžio 1-7 d. Konkurso sąlygos interneto svetainėje www.riukkpa.lt . Projektas “Lietuvos mažųjų žaidynės” bendrai finansuojamas Sporto rėmimo fondo, kurį administruoja Švietimo mainų paramos fondas.

 


Vadovaujantis Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo (toliau - SŽNSĮ) 11 straipsnio nuostatomis, pranešame apie Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymus: 2023 m. vasario 3 d. įsakymas Nr. 1-25 „Dėl šilumos perdavimo tinklų, esančių Kauno miesto Petrašiūnų, Dainavos, Eigulių ir Žaliakalnio mikrorajonuose, apsaugos zonų plano (1T) patvirtinimo“. Šiais įsakymais buvo patvirtinti Kauno miesto Petrašiūnų, Dainavos, Eigulių ir Žaliakalnio mikrorajonuose esančių šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų planas (1T) (toliau – Planas).

Informuojame, kad vadovaujantis SŽNSĮ 13 straipsnio nuostatomis, žemės sklypų, kurių Unikalus Nr.4400-0339-4769, esantis Kauno m. sav., 4400-0426-6540, esantis Partizanų g. 224A Kaune, 4400-0847-1430, esantis Sukilėlių per. 87B Kaune, 4400-1102-6909, esantis Savanorių per. 87B Kaune, 4400-1017-7765, esantis Žeimenos g. 82 Kaune, 1901-0061-0006, esantis V. Landsbergio-Žemkalnio g. 24A Kaune, 4400-0802-0580, esantis K. Škirpos g. 17, 4400-4263-0546, esantis Žeimenos g. 151B Kaune, 1901-0078-0005, esantis Muravos g. 21 Kaune, 1901-0063-0043, esantis Partizanų g. 63M Kaune, 1901-0070-0194, esantis Ūmėdžių g. 12 Kaune, 4400-4262-9603, esantis Žeimenos g. 151A Kaune, 1901-0073-0119, esantis Lazūnų g. 14 Kaune, 1901-0062-0001, esantis P. Lukšio g. 22 Kaune, 1901-0070-0160, esantis Ūmėdžių g. 11 Kaune, 4400-0847-2582, esantis Žeimenos g. 177 Kaune, 4400-0988-1214, esantis Sukilėlių pr. 73A Kaune, 4400-5885-3026, esantis Žeimenos g. 147 Kaune, 1901-0070-0106, esantis Ruduokių g. 13 Kaune, 1901-0056-0046, esantis Islandijos pl. 5 Kaune, 4400-4429-2559, esantis V. Krėvės pr. 79A Kaune, 1901-0064-0017, esantis Pramonės pr. 24B Kaune, 4400-5353-7863, esantis V. Krėvės pr. 81A Kaune, 1901-0058-0004, esantis Sukilėlių per. 86 Kaune, 4400-0530-0036, esantis Varduvos g. 7 Kaune, 4400-5426-7828, esantis Ukmergės g. 2C Kaune, 4400-1964-5406, esantis Muravos g. 56 Kaune, 4400-0426-3949, esantis Muravos g. 58 Kaune, 4400-4415-2589, esantis Pakraščio g. 41 Kaune, 1901-0073-0135, esantis Sukilėlių pr. 64 Kaune, 1901-0073-0106, esantis Sukilėlių pr. 66 Kaune, 1901-0073-0078, esantis Sukilėlių pr. 70 Kaune, 1901-0073-0028, esantis Šermuonėlių g. 10 Kaune, 1901-0073-0050, esantis Voveraičių g. 6 Kaune, 1901-0073-0080, esantis Šermuonėlių g. 11 Kaune, 1901-0073-0022, esantis Šermuonėlių g. 9 Kaune, 4400-0072-4770, esantis Kalniečių g. 197 Kaune, 1901-0073-0109, esantis Lazūnų g. 16 Kaune, 1901-0059-0042, esantis Kauno m. sav., 1901-0070-0139, esantis Lazūnų g. 52A Kaune, 1901-0070-0079, esantis Ūmėdžių g. 14 Kaune, 1901-0070-0141, esantis Ūmėdžių g. 5 Kaune ir žemės sklypų, kuriuose Planu yra nustatytos šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų teritorijos, savininkai, taip pat asmenys, kurie turi teisę į šiuos žemės sklypus įregistruotus Nekilnojamojo turto registre, turi teisę  kreiptis į Plano iniciatorių dėl SŽNSĮ 13 straipsnio 1 dalyje nurodytos kompensacijos sumokėjimo.Susipažinti su patvirtintais Planais ir Įsakymais galima Planų iniciatoriaus, AB ,,Kauno energija“, tinklapyje adresu https://www.kaunoenergija.lt/. Dėl papildomos informacijos ir/ar kompensacijų sumokėjimo klausimais galima kreiptis į Plano iniciatorių - AB „Kauno energija“, Raudondvario pl. 84, LT-47179 Kaunas, tel. +370 80011011, el.p. info@kaunoenergija.lt, interneto svetainės adresas: https://www.kaunoenergija.lt.

 

 

Atgal