VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

SKELBIMAI-2023

2023.04.22. Skelbimai

Pjaunu medieną kilnojamu juostiniu gateriu. Pjauta mediena pagal užsakymą, atvežu. Rąstinių statinių statyba. Tel: 865651760.

 


Brangiausiai Lietuvoje perka miškus (brandžius, jaunus, malkinius, iškirstus), žemės sodybas tel.: 8 651 39039.

 


INFORMACIJA APIE PARENGTĄ PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS (TOLIAU - PŪV) POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO (TOLIAU - PVSV) ATASKAITĄ

1. PŪV organizatorius: VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras (įm. kodas 145787276), Pramonės g. 15-71, Šiauliai, LT-78137 Šiaulių m. sav., tel.: (8 41) 42 15 99, (8 41) 52 07 61, el. paštas: info@sratc.lt. 2. PVSV ataskaitos rengėjas: UAB „Ekosistema“ (įm. kodas 140016636), Taikos pr. 119, Klaipėda, LT-94231 Klaipėdos m. sav., tel./faksas: (8 46) 430469, el. paštas: info@ekosistema.lt. 3. PŪV pavadinimas, vieta: didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės įrengimas ir eksploatacija, Šiaulių apskr., Radviliškio r. sav., Šeduvos m., Šeduvos m. sen., Šiaulėnų g. 41A (žemės sklypas kad. Nr. 7170/0002:703 Šeduvos m. k.v.). 4. Trumpas PŪV aprašymas: PŪV metu planuojama įrengti ir pradėti eksploatuoti naują Šeduvos m. didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelę, kurioje būtų surenkamos ir iki perdavimo atliekų tvarkytojams laikomos buityje susidarančios pavojingosios ir nepavojingosios atliekos. Atliekamas vertinimas dėl poveikio visuomenės sveikatai, formuojama reikalingo dydžio sanitarinės apsaugos zona. 5. Viešai PVSV ataskaita skelbiama (susipažinti su ja galima darbo dienomis nuo 2023-04-24 iki 2023-05-09; 0800 - 1200 ir 1300 - 1700 val.): 1) Radviliškio r. savivaldybės Šeduvos miesto seniūnijos administracinėse patalpose (Laisvės a. 6, Šeduvos m., Šeduvos m. sen., Radviliškio r. sav.); 2) UAB „Ekosistema“ biuro patalpose (Taikos pr. 119, Klaipėda, Klaipėdos m. sav.). 3) PVSV ataskaitos santrauka skelbiama interneto svetainėje www.ekosistema.lt. 6. Viešo visuomenės supažindinimo su PVSV ataskaita susirinkimas įvyks 2023-05-10, 19 val. Radviliškio r. savivaldybės Šeduvos miesto seniūnijos administracinėse patalpose (Laisvės a. 6, Šeduvos m., Šeduvos m. sen., Radviliškio r. sav.). 7. Visuomenė pasiūlymus PVSV ataskaitos klausimais gali teikti iki viešo visuomenės supažindinimo su PVSV ataskaita susirinkimo: asmeniškai ir registruotu laišku - UAB „Ekosistema“, adresu Taikos pr. 119, Klaipėda, LT-94231 Klaipėdos m. sav., arba el. paštu: info@ekosistema.lt. 8. Sprendimą dėl PŪV galimybių priims Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos, Kalvarijų g. 153, Vilnius, LT-08352 Vilniaus m. sav., tel.: (8 5) 264 96 76, el. paštas: info@nvsc.lt.

 


INFORMACIJA APIE PARENGTĄ PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS (TOLIAU - PŪV) POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO (TOLIAU - PVSV) ATASKAITĄ

1. PŪV organizatorius: VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras (įm. kodas 145787276), Pramonės g. 15-71, Šiauliai, LT-78137 Šiaulių m. sav., tel.: (8 41) 42 15 99, (8 41) 52 07 61, el. paštas: info@sratc.lt. 2. PVSV ataskaitos rengėjas:UAB „Ekosistema“ (įm. kodas 140016636), Taikos pr. 119, Klaipėda, LT-94231 Klaipėdos m. sav., tel./faksas: (8 46) 430469, el. paštas: info@ekosistema.lt. 3. PŪV pavadinimas, vieta:didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės įrengimas ir eksploatacija, Šiaulių apskr., Radviliškio r. sav., Baisogalos k., Baisogalos sen., Užupio g. 5 (žemės sklypas kad. Nr. 7108/0009:265 Baisogalos k.v.). 4. Trumpas PŪV aprašymas: PŪV metu planuojama įrengti ir pradėti eksploatuoti naują Baisogalos k. didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelę, kurioje būtų surenkamos ir iki perdavimo atliekų tvarkytojams laikomos buityje susidarančios pavojingosios ir nepavojingosios atliekos. Atliekamas vertinimas dėl poveikio visuomenės sveikatai, formuojama reikalingo dydžio sanitarinės apsaugos zona. 5. Viešai PVSV ataskaita skelbiama (susipažinti su ja galima darbo dienomis nuo 2023-04-24 iki 2023-05-09; 0800 - 1200 ir 1300 - 1700 val.): 1) Radviliškio r. savivaldybės Baisogalos seniūnijos administracinėse patalpose (Mokyklos g. 4, Baisogalos mstl., Baisogalos sen., Radviliškio r. sav.); 2) UAB „Ekosistema“ biuro patalpose (Taikos pr. 119, Klaipėda, Klaipėdos m. sav.). 3) PVSV ataskaitos santrauka skelbiama interneto svetainėje www.ekosistema.lt. 6. Viešo visuomenės supažindinimo su PVSV ataskaita susirinkimas įvyks2023-05-10, 17 val. Radviliškio r. savivaldybės Baisogalos kultūros centro patalpose (Maironio g. 46, Baisogalos mstl., Baisogalos sen., Radviliškio r. sav.). 7. Visuomenė pasiūlymus PVSV ataskaitos klausimais gali teikti iki viešo visuomenės supažindinimo su PVSV ataskaita susirinkimo: asmeniškai ir registruotu laišku - UAB „Ekosistema“, adresu Taikos pr. 119, Klaipėda, LT-94231 Klaipėdos m. sav., arba el. paštu: info@ekosistema.lt. 8. Sprendimą dėl PŪV galimybių priimsNacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos, Kalvarijų g. 153, Vilnius, LT-08352 Vilniaus m. sav., tel.: (8 5) 264 96 76, el. paštas: info@nvsc.lt.

 


Pranešimas AB „Spauda“ akcininkams

Bendrovės valdybos iniciatyva ir sprendimu 2023 m. gegužės 15 d. 9.00 val. šaukiamas eilinis visuotinis akcinės bendrovės „Spauda“ (kodas 121008154, buveinė Laisvės pr. 60, Vilniuje, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre), akcininkų susirinkimas, kuris įvyks bendrovės buveinėje Laisvės pr. 60, Vilnius (administracijos patalpose). Akcininkai registruojami nuo 8 val. 30 min.

Darbotvarkė:

1. Bendrovės metinis pranešimas už 2022 metus.

2. Bendrovės 2022 metų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.

3. Bendrovės 2022 metų pelno (nuostolių) paskirstymas.

4. Audito išvada.

5. Kiti klausimai.

Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena yra 2023 m. gegužės mėn. 8 d. Dalyvauti ir balsuoti susirinkime turi teisę tik asmenys, buvę bendrovės akcininkais visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje. Bendrovė nesudaro galimybių balsuoti elektroninio ryšio priemonėmis.

Su sprendimų projektais ir kitais dokumentais akcininkai gali susipažinti Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatytais terminais AB „Spauda“ buveinėje Laisvės pr. 60, Vilniuje, administracijos patalpose, 2 aukšte, darbo dienomis 8:00-12.00 val. ir 12.45-17:00 val.

 


2023-04-28 d., 9:00 val. Vilniaus m. 40-me notaro biure (Linkmenų g. 5, Vilnius) bus skelbiamas Rimos Križanauskienės, mirusios 2023-03-27, testamentas.

 


DĖL BENDRO NAUDOJIMO LIETAUS TINKLŲ ĮRENGIMO SUTIKIMAS

Jums T.Č. gim. 1957-09-15 ir Z.A. gim. 1962-03-13 nuosavybės teise priklauso 1/2 žemės sklypo Nr. 4400-0059-9140 (kadastrinis Nr. 0101/0158:631 Vilniaus m. k.v.), esantis Vilniaus m. sav., Nemėžio k..Taip pat Jums:

T.Č. gim. 1957-09-15 nuosavybės teise priklauso 170/340 žemės sklypo, Nr. 4400-0059-9130, (kadastrinis Nr. 0101/0158:630 Vilniaus m. k.v.), esantis Vilniaus m. sav., Nemėžio k.

T.S. gim. 1964-03-08 nuosavybės teise priklauso 43/1360 žemės sklypo Nr. 4400-0059-9130, (kadastrinis Nr. 0101/0158:630 Vilniaus m. k.v.), esantis Vilniaus m. sav., Nemėžio k.

A.K. gim. 1963-06-29nuosavybės teise priklauso 43/340 žemės sklypo Nr. 4400-0059-9130 (kadastrinis Nr. 0101/0158:630 Vilniaus m. k.v.), esantis Vilniaus m. sav., Nemėžio k.

O.L. gim. 1986-10-02 nuosavybės teise priklauso 129/1360 žemės sklypo Nr. 4400-0059-9130 (kadastrinis Nr. 0101/0158:630 Vilniaus m. k.v.), esantis Vilniaus m. sav., Nemėžio k.

Z. A. gim. 1962-03-13 nuosavybės teise priklauso 84/340 žemės sklypo Nr. 4400-0059-9130 (kadastrinis Nr. 0101/0158:630 Vilniaus m. k.v.), esantis Vilniaus m. sav., Nemėžio k.

Šalia esančiame sklype Nr. 4400-1459-9623 (kadastrinis Nr. 0101/0158:1609 Vilniaus m. k.v.) ir sklype Nr. 4400-1459-9512 (kadastrinis Nr. 0101/0158:1608 Vilniaus m. k.v.) projektuojamas, o vėliau įrenginėjamas bendro naudojimo lietaus tinklas, kurių (-io) eksploatavimui, aptarnavimui, remontui, techninei priežiūrai, rekonstravimui, modernizavimui ir (ar) naudojimui užtikrinti yra nustatomos tinklų apsaugos zonos.

Sutinkate ir neprieštaraujate, kad jums nuosavybės teise priklausančio žemės sklypo, kurio unikalus Nr. 4400-0059-9140 (kadastrinis Nr. 0101/0158:631) ir sklypo Nr. 4400-0059-9130 (kadastrinis Nr. 0101/0158:630 Vilniaus m. k.v.) adresas Vilniaus m. sav., Nemėžio k. (Žemės Sklypas), dalyje kurios ribų posūkio taškai šio sutikimo priede pateikiamame bendro naudojimo lietaus nuotekų tinklo apsaugos zonos žemės sklype, kad. Nr. 0101/0158:631 plane pažymėti skaičiais 1, 2, 3, 4 ir 1 (463,25 m2 žemės dalis ) ir Nr. 0101/0158:630 plane pažymėti skaičiais 1, 2, 3, 4, 5 ir 1 (2023,26m2 žemės dalis) ir jos atžvilgiu būtų nustatytos bendro naudojimo lietaus nuotekų tinklo apsaugos zonos, reikalingos šiam tinklui įrengti pagal suderinta projektą NR. FB-21-08-TP-LN ir prisijungimo sąlygas 2020 12 04 Nr.20/429 taip pat šį tinklą prižiūrėti ir eksploatuoti (tinklo Apsaugos Zona)

Žemės sklypui taikomų apsaugos zonų plotis, pagal Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 42 str. 3 punktą 400 milimetrų ir didesnis, apsaugos zona –išilgai vamzdyno trasos esanti žemės juosta, kurios ribos yra po 10 metrų į abi puses nuo vamzdyno ašies.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo 75 str. 4 d. tinklų operatoriams suteikta teisė nekliudomi prieiti, privažiuoti ar kitaip patekti eksploatuojamų tinklų, esančių kito žemės ar kito nekilnojamojo daikto savininko ar naudotojo teritorijoje, teisės aktų nustatyta tvarka atlikti jų remonto, techninės priežiūros, eksploatavimo, medžių ir krūmų kirtimo (dėl iškirstos medienos naudojimo sprendžia žemės savininkai), rekonstravimo ar modernizavimo darbus, taip pat įrengti naujus bendro naudojimo lietaus tinklo objektus, neišplečiant esamų apsaugos zonų ribų.

Atsižvelgiant į tai, kad minėtas bendro naudojimo lietaus tinklo objektas būtų įrengtas projektuojamų tinklų apsaugos zonų ribose, jokie papildomi apribojimai Jūsų žemės sklypui nebūtų nustatyti ir žemės sklypu galėtumėte naudotis taip pat, kaip iki šiol.

Tuo atveju, jei Jūs, turite motyvuotų prieštaravimų dėl šiame rašte nurodytų darbų atlikimo, prašome Jūsų per 10 (dešimt) darbo dienų nuo šio rašto gavimo dienos raštu apie tai informuoti adresu:

UAB „Fabus Group“

Žemynos g. 18, Vilnius LT-06128

Tel: 8-616-54540; el.paštas viaceslav@fabus.lt

Jei per nurodytą terminą iš Jūsų atsakymo negausime, laikysime, kad nurodytiems darbams neprieštaraujate.

 


2023-04-26 d., 9:00 val. Vilniaus m. 40-me notaro biure (Linkmenų g. 5, Vilnius) bus Veronikos Buiko, mirusios 2023-01-06, testamentas.

 


UAB „Naujoji Pilaitė“ skelbia konkursą Pajautos g. 11 (41-60), Vilniuje, daugiabučio gyvenamojo namo fasado remonto darbams. Kvietimą dalyvauti šiame konkurse rasite bendrovės svetainėje www.npilaite.lt.

 


INFORMACIJA apie UAB „Novitera“ atliekų tvarkymo veiklos, R. Kalantos g. 2A, Kaunas, poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitą

Ūkinės veiklos organizatorius:  UAB „Novitera“, į. k. 135917853, R. Kalantos g. 16, LT-52497 Kaunas, tel. +370 37 408013, el. p. info@novitera.lt.

Ataskaitos rengėjas: UAB „Aplinkos vadyba“, į. k. 300513582, Manufaktūrų g. 20-212, Vilnius, tel. 8 5 2045139, el. p. info@aplinkosvadyba.lt.

 

Ūkinės veiklos pavadinimas, vieta:UAB „Novitera“ atliekų tvarkymo veikla R. Kalantos g. 2A, Kaunas

Trumpas ūkinės veiklos aprašymas: nebetinkamos naudoti elektros ir elektroninės įrangos, spalvotųjų metalų laužo ir atliekų, kabelių, laidų, panaudotų katalizatorių, kitų atliekų, turinčių tauriųjų metalų tvarkymas, sidabro išgavimas/išgryninimas, medžiagų kokybinės ir kiekybinės analizės tyrimai.

Ataskaita viešai eksponuojama: nuo 2023 m. balandžio 24 d. iki 2023 m. gegužės 9 d., Petrašiūnų seniūnijos patalpose, T. Masiulio g. 10, 52372 Kaunas, d.d. pirmadienį-ketvirtadienį nuo 08:00 iki 17:00 val., penktadienį nuo 08:00 iki 15:45 val. (pietų pertrauka nuo 12:00 iki 12:45 val.) ir ataskaitos rengėjo UAB „Aplinkos vadyba“ patalpose, Manufaktūrų g. 20-212, Vilnius, d.d. nuo 8:00 iki 17:00 val. Tel. Nr. pasiteiravimui 8 5 2045139. Ataskaitos santrauka paskelbta interneto svetainėje: http://www.aplinkosvadyba.lt/poveikio-visuomenes-sveikatai-vertinimas/pvsv-ataskaitos

Viešas visuomenės supažindinimo su Ataskaita susirinkimas vyks:Petrašiūnų seniūnijos patalpose, T. Masiulio g. 10, 52372 Kaunas, 2023 m. gegužės 10 d., 17:00 val.   

 

Pasiūlymus dėl Ataskaitos, iki viešo visuomenės supažindinimo su Ataskaita susirinkimo, galima teikti raštu:PVSV  dokumentų rengėjui - UAB „Aplinkos vadyba“, Manufaktūrų g. 20-212, Vilnius, el. p. info@aplinkosvadyba.lt;

Sprendimą dėl ūkinės veiklos galimybių priimanti institucija:  Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamentas, K. Petrausko g. 24, Kaunas, tel. 8 37 331683, el. p. kaunas@nvsc.lt.

 


Matininkas Mindaugas Dulkė  atlieka  žemės sklypo Vilniaus r. sav. Mickūnų sen., Linkų k. Nr.4152/1300:39 kadastrinius matavimus.  Prašome matuojamo  sklypo  Nr. 4152/1300:39 bendrasavininkės mirusios Regina Tuminska  paveldėtojus 2023.05.05 10:00 val. atvykti prie žemės sklypo ribos. Ribų derinimui, ženklinimui.  Dėl informacijos. Kreiptis Mindaugo Dulkės individuali veikla  Kelmijos Sodų 17-oji g.35, Vilnius Mindaugas.matininkas@gmail.com tel. +37067334710.

 


Matininkas Mindaugas Dulkė  atlieka  žemės sklypo Vilniaus r. sav. Mickūnų sen., Linkų k. Nr.4152/1300:39 kadastrinius matavimus.  Prašome gretimo  sklypo  Nr. 4152/1300:37 savininką išvykusį Bernard Grabovskij įgaliotus asmenis 2023.05.05 10:00 val. atvykti prie žemės sklypo ribos. Ribų derinimui, ženklinimui.  Dėl informacijos. Kreiptis Mindaugo Dulkės individuali veikla  Kelmijos Sodų 17-oji g.35, Vilnius Mindaugas.matininkas@gmail.com tel. +37067334710.

 


 UAB ,,Verkių būstas” kviečia teikti pasiūlymą daugiabučio namo Didlaukio g. 76, Vilnius, namo laiptų ir pakopų remonto darbams atlikti konkurso būdu.

Išsamiau: www.verkiubustas.com/veikla/konkursai/

 


UAB ,,Verkių būstas” kviečia teikti pasiūlymą daugiabučio namo Jeruzalės g. 27, Vilnius, namo laiptų ir pakopų remonto darbams atlikti konkurso būdu.

Išsamiau: www.verkiubustas.com/veikla/konkursai/

 


Informuojame žemės sklypo (kadastro Nr. 4140/0400:354), esančio Kalabariškių k., Kalvelių sen., Vilniaus r.sav., savininkus, kad IĮ“Matavimų TRasa“ matininkas Tomas Kazelskas (kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-1797) 2023-05-04 1100val. vykdys žemės sklypo, (kadastro Nr. 4140/0400:56), esančio Girininkų g. 10, Kalabariškių k., Kalvelių sen., Vilniaus r.sav. ribų ženklinimo darbus. 

Informuojame žemės sklypo (kadastro Nr. 4140/0100:759), esančio Kenos k., Kalvelių sen., Vilniaus r.sav., paveldėtojus, kad IĮ“Matavimų TRasa“ matininkas Tomas Kazelskas (kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-1797) 2023-05-04 1300val. vykdys žemės sklypo, (kadastro Nr. 4140/0100:758), esančio Kenos k., Kalvelių sen., Vilniaus r.sav. ribų ženklinimo darbus. 

Prireikus išsamesnės informacijos, prašom kreiptis į IĮ“Matavimų TRasa“ adresu Laisvės pr. 58-410, Vilnius, el. paštu tomas@tikslusmatavimai.lt arba telefonu 865594414.

 


Informuojame žemės sklypo (kadastro Nr. 0101/0171:274), esančio Gailašių g. 16, Vilniaus m., savininkus, kad IĮ“Matavimų TRasa“ matininkas Tomas Kazelskas (kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-1797) 2023-05-09 1100val. vykdys žemės sklypo, (kadastro Nr. 0101/0171:349), esančio Gailašių g. 14, Vilniaus m., ribų ženklinimo darbus. 

Prireikus išsamesnės informacijos, prašom kreiptis į IĮ“Matavimų TRasa“ adresu Laisvės pr. 58-410, Vilnius, el. paštu tomas@tikslusmatavimai.lt arba telefonu 865594414.

 

 

Atgal