VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

SKELBIMAI-2023

2023.05.13. Skelbimai

Stogų fasadų, trinkelių plovimas, atnaujinimas, dažymas, patalpų balinimas kalkėmis.

Tel.nr. 863191211.

 


Darbas statybose Norvegijoje. Statybų įmonei reikalingi profesionalūs ir patirties turintys meistrai: staliai, špakliuotojai, plataus profilio statybininkai, plytelių klojėjai, vidaus apdailos ir karkasų meistrai, stogdengiai. Atlyginimas: 3200€-3800€/mėn (į rankas). Tel: +37062795258.

 


Brangiausiai Lietuvoje perka miškus (brandžius, jaunus, malkinius, iškirstus), žemės sodybas tel.: 8 651 39039.

 


AKCININKŲ DĖMESIUI

Informuojame, kad Akcinės bendrovės „Rameta“, buveinės adresas Šiaulių g. 2, 82143 Radviliškis, juridinio asmens kodas: 171333481, (toliau – Bendrovė) 2023-05-04 valdybos iniciatyva ir sprendimu šaukiamas Bendrovės neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas (toliau – Susirinkimas).

Susirinkimo data: 2023-06-05.

Susirinkimo pradžia: 13:00 val. Dalyvių registracijos pradžia 12:30 val.

Susirinkimo vieta: Šiaulių g. 2, Radviliškis.

Susirinkimo apskaitos diena: 2023-05-29. Dalyvauti ir balsuoti Susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie yra akcininkai Susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje.

Susirinkimo darbotvarkė:

1.Dėl Bendrovės įstatų pakeitimo.

2.Kiti klausimai.

Akcininkas arba jo įgaliotinis turi teisę iš anksto balsuoti raštu, užpildydamas bendrąjį balsavimo biuletenį. Jeigu akcininkas pageidauja, Bendrovė, ne vėliau kaip likus 10 dienų iki susirinkimo, neatlygintinai išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis ir teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas turi būti gauti Bendrovėje ne vėliau kaip iki susirinkimo, juos atsiunčiant registruotu paštu ar pateikiant pranešime nurodytu Bendrovės buveinės adresu.

Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti susirinkime elektroninėmis ryšio priemonėmis.

Akcininkai, pageidaujantys gauti sprendimų dėl Susirinkimo darbotvarkės klausimo projektus, taip pat kitus dokumentus ir informaciją, susijusią su akcininko teisių įgyvendinimu, turi kreiptis į Bendrovę raštu Bendrovės buveinės adresu arba el. paštu rameta@rameta.com.

 


AB Lietuvos automobilių kelių direkcija informuoja, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 2019 m. birželio 6 d. Nr. XIII-2166 (toliau – Įstatymas) nuostatomis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro2023 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. 3-120patvirtintas Valstybinės reikšmės kelių apsaugos zonų nustatymo planas Birštono savivaldybėje (toliau – Planas). Informuojame, kad vadovaujantis Įstatymo 11 ir 13 straipsnių nuostatomis, žemės sklypų, kurių unikalūs daikto Nr. 440010892118 Birštono sav. Birštono vs., 440010892094 Birštono sav. Birštono vs., 440031536694 Birštono sav., 440039043262 Birštono sav., 440021838299 Birštono sav., 440048066835 Birštono m. Bokšto al. 8, 120100010091 Birštono m. Lakštingalų g. 12, 690800070032 Birštono sav. Dzingeliškių k., 120100010057 Birštono m. Slyvų g. 7, 440050115078 Birštono m. Slyvų g. 7, 440000575215 Birštono m., 440007825036 Birštono m. Prienų g. 2A, 440003170741 Birštono m. Pakalnės g. 2, 120020006010 Birštono m. Agrastų g. 6, 120100010048 Birštono m. Agrastų g. 6, 120100010023 Birštono m. Astrų g. 6A, 690800030075 Birštono sav. Naudžiūnų k., ir kuriose Planu yra nustatytos kelių apsaugos zonų teritorijos, savininkai bei asmenys, kurie turi teisę į šiuos žemės sklypus, turi teisę kreiptis į Plano iniciatorių dėl Įstatymo 13 str. 1 dalyje nurodytos kompensacijos sumokėjimo.

Plano iniciatorius ir rengėjas – AB Lietuvos automobilių kelių direkcija, J. Basanavičiaus g. 36, Vilnius LT-03109, tel. +370 5 232 96 00, el. paštas lakd@lakd.lt, interneto svetainė https://lakd.lt/.

Susipažinti su patvirtinto Plano sprendiniais ir įsakymu galima- LR Susisiekimo ministerijos tinklapyjeApsaugos zonų planai, žemėlapiai, schemos | Susisiekimo ministerija (lrv.lt) (https://sumin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/apsaugos-zonu-planai-zemelapiai-ir-ar-schemos).

 


AB Lietuvos automobilių kelių direkcija informuoja, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 2019 m. birželio 6 d. Nr. XIII-2166 (toliau – Įstatymas) nuostatomis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro2023 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. 3-120patvirtintas Valstybinės reikšmės kelių apsaugos zonų nustatymo planas Birštono savivaldybėje (toliau – Planas). Informuojame, kad vadovaujantis Įstatymo 11 ir 13 straipsnių nuostatomis, žemės sklypų, kurių unikalūs daikto Nr. 693500020047 Birštono sav. Jundeliškių k. Klėties g. 3, 440021880668 Birštono m. Agrastų g. 1, 440040091781 Birštono m. Agrastų g. 1, 440021880680 Birštono m. Agrastų g. 1, 440040091770 Birštono m. Agrastų g. 1, 120100010045 Birštono m. Agrastų g. 1, 690800010044 Birštono sav. Škėvonių k. Prienų g. 11, 440048066835 Birštono m. Bokšto al. 8, 120100040008; Birštono m. Turistų g. 5, 120100040009 Birštono m. Turistų g. 7, 129950008010 Birštono m. Turistų g. 7, 690800030124 Birštono m., 440021857729 Birštono m. B. Sruogos g., 440002485427 Birštono sav. Naudžiūnų k., 440053679182 Birštono m., 440053679160 Birštono m., 690800010061 Birštono sav. Škėvonių k. Prienų g. 15, ir kuriose Planu yra nustatytos kelių apsaugos zonų teritorijos, savininkai bei asmenys, kurie turi teisę į šiuos žemės sklypus, turi teisę kreiptis į Plano iniciatorių dėl Įstatymo 13 str. 1 dalyje nurodytos kompensacijos sumokėjimo.

Plano iniciatorius ir rengėjas – AB Lietuvos automobilių kelių direkcija, J. Basanavičiaus g. 36, Vilnius LT-03109, tel. +370 5 232 96 00, el. paštas lakd@lakd.lt, interneto svetainė https://lakd.lt/.

Susipažinti su patvirtinto Plano sprendiniais ir įsakymu galima- LR Susisiekimo ministerijos tinklapyjeApsaugos zonų planai, žemėlapiai, schemos | Susisiekimo ministerija (lrv.lt) (https://sumin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/apsaugos-zonu-planai-zemelapiai-ir-ar-schemos).

 


AB Lietuvos automobilių kelių direkcija informuoja, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 2019 m. birželio 6 d. Nr. XIII-2166 (toliau – Įstatymas) nuostatomis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro2023 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. 3-122patvirtintas Valstybinės reikšmės kelių apsaugos zonų nustatymo planas Druskininkų savivaldybėje (toliau – Planas). Informuojame, kad vadovaujantis Įstatymo 11 ir 13 straipsnių nuostatomis, žemės sklypo, kurio unikalus Nr. 592500090004 Druskininkų sav. Veršių k., ir kuriame Planu yra nustatytos kelių apsaugos zonų teritorijos, savininkai bei asmenys, kurie turi teisę į šį žemės sklypą, turi teisę kreiptis į Plano iniciatorių dėl Įstatymo 13 str. 1 dalyje nurodytos kompensacijos sumokėjimo.

Plano iniciatorius ir rengėjas – AB Lietuvos automobilių kelių direkcija, J. Basanavičiaus g. 36, Vilnius LT-03109, tel. +370 5 232 96 00, el. paštas lakd@lakd.lt, interneto svetainė https://lakd.lt/.

Susipažinti su patvirtinto Plano sprendiniais ir įsakymu galima- LR Susisiekimo ministerijos tinklapyjeApsaugos zonų planai, žemėlapiai, schemos | Susisiekimo ministerija (lrv.lt) (https://sumin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/apsaugos-zonu-planai-zemelapiai-ir-ar-schemos).

 


AB Lietuvos automobilių kelių direkcija informuoja, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 2019 m. birželio 6 d. Nr. XIII-2166 (toliau – Įstatymas) nuostatomis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro2023 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. 3-119patvirtintas Valstybinės reikšmės kelių apsaugos zonų nustatymo planas Alytaus miesto savivaldybėje (toliau – Planas). Informuojame, kad vadovaujantis Įstatymo 11 ir 13 straipsnių nuostatomis, žemės sklypų, kurių unikalūs Nr. 440049745073 Alytaus m. Radžiūnų g. 13A, 440049754094 Alytaus m. Radžiūnų g. 15A, 440005616868 Alytaus m. Radžiūnų g. 15, 440049745120 Alytaus m. Radžiūnų g. 17B, 440010329303 Alytaus m. Jūratės g. 56,440044434255 Alytaus m. Jūratės g., 440058260082 Alytaus m., 440047780550 Alytaus m. Naujoji g., 440051794762 Alytaus m. Punsko g., 440039522982 Alytaus m. Santaikos g., 440039522839 Alytaus m. Jotvingių g., 440049295634 Alytaus m. Ulonų g., 110100170278 Alytaus m. Pulko g. 14, 110100040162 Alytaus m. Ūdrijos g. 41, 440059048469 Alytaus m. Punsko g. 49, 440049753664 Alytaus m. Radžiūnų g. 9C,ir kuriose Planu yra nustatytos kelių apsaugos zonų teritorijos, savininkai bei asmenys, kurie turi teisę į šiuos žemės sklypus, turi teisę kreiptis į Plano iniciatorių dėl Įstatymo 13 str. 1 dalyje nurodytos kompensacijos sumokėjimo.

Plano iniciatorius ir rengėjas – AB Lietuvos automobilių kelių direkcija, J. Basanavičiaus g. 36, Vilnius LT-03109, tel. +370 5 232 96 00, el. paštas lakd@lakd.lt, interneto svetainė https://lakd.lt/.

Susipažinti su patvirtinto Plano sprendiniais ir įsakymu galima- LR Susisiekimo ministerijos tinklapyjeApsaugos zonų planai, žemėlapiai, schemos | Susisiekimo ministerija (lrv.lt) (https://sumin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/apsaugos-zonu-planai-zemelapiai-ir-ar-schemos).

 


AB Lietuvos automobilių kelių direkcija informuoja, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 2019 m. birželio 6 d. Nr. XIII-2166 (toliau – Įstatymas) nuostatomis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro2023 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. 3-121patvirtintas Valstybinės reikšmės kelių apsaugos zonų nustatymo planas Širvintų rajono savivaldybėje (toliau – Planas). Informuojame, kad vadovaujantis Įstatymo 11 ir 13 straipsnių nuostatomis, žemės sklypų, kurių unikalūs Nr. 440010278436 Širvintų r. sav. Avižonių k., 895500040012 Širvintų m. Mindaugo g. 20B, 895500040013 Širvintų m. Mindaugo g. 20A, 440004145088 Širvintų r. sav. Musninkų mstl., 440057888683 Širvintų r. sav. Padvarių k., 440011254081 Širvintų r. sav. Kernavės mstl. J. Šiaučiūno g. 5, 440009965239 Širvintų r. sav. Juodelių k.,ir kuriose Planu yra nustatytos kelių apsaugos zonų teritorijos, savininkai bei asmenys, kurie turi teisę į šiuos žemės sklypus, turi teisę kreiptis į Plano iniciatorių dėl Įstatymo 13 str. 1 dalyje nurodytos kompensacijos sumokėjimo.

Plano iniciatorius ir rengėjas – AB Lietuvos automobilių kelių direkcija, J. Basanavičiaus g. 36, Vilnius LT-03109, tel. +370 5 232 96 00, el. paštas lakd@lakd.lt, interneto svetainė https://lakd.lt/.

Susipažinti su patvirtinto Plano sprendiniais ir įsakymu galima- LR Susisiekimo ministerijos tinklapyjeApsaugos zonų planai, žemėlapiai, schemos | Susisiekimo ministerija (lrv.lt) (https://sumin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/apsaugos-zonu-planai-zemelapiai-ir-ar-schemos).

 


2023-05-22 d., 9.00 val. Vilniaus m. 40-me notaro biure (Linkmenų g. 5, Vilnius) bus skelbiamas Nijolės Chmieliauskaitės, mirusios 2023-04-30, testamentas.

 


Širvintų r. savivaldybės administracija, kodas 188722373, buveinė – Vilniaus g. 61, LT-19120 Širvintos, informuoja, kad organizuoja Širvintų r. savivaldybės teritorijoje esančių šių objektų viešus aukcionus:

1. Slaugos namų, bendras plotas 350,33 kv. m, skalbyklos, bendras plotas 43,26 kv. m, sandėlio, bendras plotas 83,18 kv. m, su jiems priskirtu 0,5559 ha žemės sklypu, esančių Vilniaus g. 11, Gelvonų mstl., Gelvonų sen.

2. 2/3 gyvenamojo namo, bendras viso namo plotas – 100,15 kv. m, 2/3 kiemo statinių (tualeto) su jiems priskirtu žemės sklypu, bendrasis sklypo plotas – 0,1722 ha, parduodama žemės sklypo dalis – 1148/1722, esančių Mikalajūnų g. 4, Gelvonų mstl., Gelvonų sen.

3. Laisvalaikio centro pastato, bendrasis plotas 2255,31 kv. m, su jam priskirtu 0,3292 ha žemės sklypu, esančių Kalnalaukio g. 28, Širvintų mieste.

4. Gyvenamojo namo, bendrasis plotas – 210,75 kv. m, tvartų, daržinės su jiems priskirtu 0,2644 ha žemės sklypu, esančių Tuopų g. 2, Beivydžių kaime, Zibalų seniūnijoje.

5. Dirbtuvių, bendrasis plotas – 193,07 kv. m, su joms priskirtu 0,2110 hažemės sklypu, esančių Liepų g. 1, Bagaslaviškio mstl., Gelvonų sen.

6. Dalies gyvenamojo namo, parduodamas plotas – 38,57 kv. m, ½ kiemo statinių su jiems priskirtu žemės sklypu, bendrasis sklypo plotas – 0,1700 ha, parduodama žemės sklypo dalis – 5/17, esančių Širvintų g. 8, Musninkų mstl., Musninkų sen.

7. Buto su bendro naudojimo patalpomis (a-1 (0,01 kv. m iš 2,02 kv. m), a-2 (0,28 kv. m iš 42,42 kv. m)), bendrasis plotas – 8,07 kv. m, esantį Kalnalaukio g. 9-100, Širvintų mieste.

8. 41/100 buto dalies su bendro naudojimo patalpomis (a-286 (1,20 kv. m iš 3,61 kv. m), a-287 (0,66 kv. m iš 1,99 kv. m), a-288 (0,49 kv. m iš 1,46 kv. m), a-289 (4,40 kv. m iš 13,20 kv. m)), esantį Kalnalaukio g. 9-502, Širvintų mieste.

9. Siurblinės, bendrasis plotas – 112,92 kv. m, kitų statinių (kiemo aikštelės, biologinio valymo įrenginių – tvenkinių, 4 vnt.) su jiems priskirtu 14,9620 ha žemės sklypu, esančių Bitininkų g. 2, Drublionių k., Zibalų sen.

10. Fermos, bendrasis plotas – 640,89 kv. m, su jai priskirtu 0,7222 ha žemės sklypu, esančių Pušų g. 2, Rusių Rago kaime, Čiobiškio sen.

11. Gyvenamojo namo, bendrasis plotas – 83,47 kv. m, su jam priskirtu 0,1007 ha žemės sklypu, esančių Mokyklos g. 4B, Barskūnų kaime, Jauniūnų sen.

12. Vandens bokšto, aukštis – 10,14 m., esančio Čiobiškio k., Čiobiškio sen.

Aukciono būdas – elektroninis. Registracija interneto svetainėje www.evarzytines.lt.

Dalyvių registracijos pradžia2023 m. birželio 13 d. 00.00 val., pabaiga – 2023 m. birželio 14 d. 23.59 val.

Dalyvių registracijų tvirtinimo trukmė2 darbo dienos.

Aukcionų pradžia – 2023 m. birželio 19 d. 9.00 val., pabaiga – 2023 m. birželio 20 d. 13.59 val.

Nekilnojamąjį turtą apžiūrėti galima aukciono sąlygose nurodytu laiku. Susipažinti su aukciono sąlygomis ir pirkimo–pardavimo sutarties projektu galima www.sirvintos.lt.

Asmuo, atsakingas už informacijos teikimą, – Ona Šilaitė, tel. 8 610 31 552,     el. p. ona.silaite@sirvintos.lt.

 


2023-05-22 d., 10.00 val. Vilniaus m. 40-me notaro biure (Linkmenų g. 5, Vilnius) bus skelbiamas Teresos Kairis, mirusios 2023-03-30, testamentas.

 


AB Lietuvos automobilių kelių direkcija informuoja, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu 2019 m. birželio 6 d. Nr. XIII-2166  ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2020 m. rugsėjo 08 d. įsakymu Nr. 3-511 patvirtintu Aerodromo, kelių, geležinkelio kelių ir jų įrenginių, geležinkelio želdinių, viešųjų ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonų planų, žemėlapių ir (ar) schemų rengimo (nerengiant teritorijų planavimo dokumento ar žemės valdos projekto) ir tvirtinimo tvarkos aprašu, yra parengtas ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministrui pateiktas tvirtinti Valstybinės reikšmės kelių apsaugos zonų nustatymo planas Palangos miesto savivaldybėje (toliau – Planas).

Plano iniciatorius ir rengėjas – AB Lietuvos automobilių kelių direkcija, J. Basanavičiaus g. 36, Vilnius LT-03109, tel. +370 5 232 96 00, el. paštas lakd@lakd.lt, interneto svetainė  https://lakd.lt/.

Plano objektas ir tikslas – parengti Palangos miesto savivaldybės teritorijoje esančių valstybinės reikšmės kelių apsaugos zonų planą (nerengiant teritorijų planavimo dokumento ar žemės valdos projekto) bei nustatyti ir registruoti teritorijas, kuriose yra taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos.

Susipažinti su parengto ir pateikto tvirtinti Plano sprendiniais bei Plano tvirtinimo įsakymo projektu galima- LR Susisiekimo ministerijos tinklapyjehttps://sumin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/valstybines-reiksmes-keliu-apsaugos-zonu-nustatymo-planas-palangos-miesto-savivaldybeje.

 


Vadovaujantis Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo (toliau - SŽNSĮ) 11 straipsnio nuostatomis, pranešame apie Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymus: 2023 m. kovo 27 d. įsakymas Nr. 1-75 „Dėl Kauno miesto Petrašiūnų, Gričiupio, Šančių, Centro ir Aleksoto mikrorajonuose esančių šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų plano (4K) patvirtinimo“, 2023 m. vasario 27 d. įsakymas Nr. 1-69 „Dėl šilumos perdavimo tinklų, esančių Kauno miesto Petrašiūnų, Gričiupio, Šančių, Centro ir Aleksoto mikrorajonuose, apsaugos zonų plano (4T) patvirtinimo“, 2023 m. kovo 27 d. įsakymas Nr. 1-79 „Dėl Kauno miesto Petrašiūnų, Gričiupio, Šančių, Centro ir Aleksoto mikrorajonuose esančių šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų plano (5Ž) patvirtinimo“, 2023 m. kovo 27 d. įsakymas Nr. 1-78 „Dėl Kauno miesto Petrašiūnų, Gričiupio, Šančių, Centro ir Aleksoto mikrorajonuose esančių šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų plano (10K) patvirtinimo“, 2023 m. kovo 27 d. įsakymas Nr. 1-82 „Dėl Kauno miesto Petrašiūnų, Gričiupio, Šančių, Centro ir Aleksoto mikrorajonuose esančių šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų plano (Nuo vietinės katilinės J. Bakanausko g. 29) patvirtinimo“, 2023 m. kovo 27 d. įsakymas Nr. 1-72 „Dėl Kauno miesto Žaliakalnio, Gričiupio ir Dainavos mikrorajonuose esančių šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų plano (3Ž) patvirtinimo“, 2023 m. kovo 27 d. įsakymas Nr. 1-81 „Dėl Kauno miesto Žaliakalnio, Gričiupio ir Dainavos mikrorajonuose esančių šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų plano (6Ž) patvirtinimo“,2023 m. kovo 27 d. įsakymas Nr. 1-76 „Dėl Kauno miesto Petrašiūnų ir Dainavos mikrorajonuose esančių šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų plano (2P) patvirtinimo“, 2023 m. kovo 27 d. įsakymas Nr. 1-80 „Dėl Kauno miesto Petrašiūnų ir Dainavos mikrorajonuose esančių šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų plano (2T) patvirtinimo“, 2023 m. kovo 30 d. įsakymas Nr. 1-91 „Dėl Kauno miesto Petrašiūnų ir Dainavos mikrorajonuose esančių šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų plano (3T) patvirtinimo“, 2023 m. kovo 27 d. įsakymas Nr. 1-77 „Dėl Kauno miesto Petrašiūnų ir Dainavos mikrorajonuose esančių šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų plano (7Ž) patvirtinimo“. Šiais įsakymais buvo patvirtintas Kauno miesto Petrašiūnų, Gričiupio, Šančių, Centro ir Aleksoto mikrorajonuose esančių šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų planai (4K, 4T, 5Ž, 10K), Šilumos perdavimo tinklų, esančių Kauno miesto Žaliakalnio, Gričiupio ir Dainavos mikrorajonuose, apsaugos zonų planai (6Ž, 3Ž) ir Kauno miesto Petrašiūnų ir Dainavos mikrorajonuose esančių šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų planai (2P, 2T, 3T, 7Ž)(toliau – Planai). Informuojame, kad vadovaujantis SŽNSĮ 13 straipsnio nuostatomis, žemės sklypų, kurių Unikalūs Nr. 1901-0189-0014, esantis Kaunas, Kranto al. 20, Nr. 1901-0018-0015, esantis Kaunas, A. Strazdo g. 69, Nr. 1901-0189-0009, esantis Kaunas, Kranto al. 16, Nr. 1901-0213-0012, esantis Kaunas, Liudvinavo g. 10, Nr. 4400-2364-3426, esantis Kaunas, Liudvinavo g. 12, Nr. 4400-2187-5649, esantis Kaunas, Stoties g. 2, Nr. 4400-2407-2844, esantis Kaunas, A. Juozapavičiaus pr. 13A, Nr. 4400-2407-2788, esantis Kaunas, A. Juozapavičiaus pr. 11, Nr. 4400-2407-2844, esantis Kaunas, A. Juozapavičiaus pr. 13A, Nr. 4400-2400-0131, esantis Kaunas, Chemijos g. 17A, Nr. 4400-1531-2142, esantis Kaunas, Chemijos g. 17C, Nr. 4400-2401-6788, esantis Kaunas, Chemijos g. 17B, Nr. 4400-4658-7635, esantis Kaunas, Pramonės pr. 4L, Nr. 4400-5321-5224, esantis Kaunas, H. ir O. Minkovskių g. 41A, Nr. 1901-0184-0018, esantis Kaunas, Kaunakiemio g. 24, Nr. 1901-0183-0011, esantis Kaunas, Šiaulių g. 48, Nr. 4400-5194-0093, esantis Kaunas, Apynių g. 19, Nr. 4400-0922-3890, esantis Kaunas, Šiaulių g. 36, Nr. 4400-3872-4308, esantis Kaunas, Kaunakiemio g. 30, Nr. 4400-0299-6296, esantis Kaunas, Šiaulių g. 6, Nr. 1901-0183-0017, esantis Kaunas, M. K. Čiurlionio g. 31, Nr. 4400-5242-6314, esantis Kaunas, Ašmenos 2-oji g. 14, Nr. 1901-0187-0008, esantis Kaunas, Prancūzų g. 80, Nr. 4400-5848-0416, esantis Kaunas, Prancūzų g. 106, Nr. 4400-0942-5721, esantis Kaunas, Prancūzų g. 86, Nr. 4400-5835-4635, esantis Kaunas, Prancūzų g. 106A, Nr. 4400-0216-3797, esantis Kaunas, Prancūzų g. 110, Nr. 4400-0216-4261, esantis Kaunas, Prancūzų g. 110G, Nr. 1901-0188-0048, esantis Kaunas, Kaišiadorių g. 93, Nr. 4400-0216-4172, esantis Kaunas, Prancūzų g. 110F, Nr. 4400-0216-3997, esantis Kaunas, Prancūzų g. 110E, Nr. 1901-0141-0077, esantis Kaunas, Medšarkių tak. 5, Nr. 4400-0320-9105, esantis Kaunas, A. Juozapavičiaus pr. 19, Nr. 1901-0197-0038, esantis Kaunas, Drobės g. 56, Nr. 1901-0197-0061, esantis Kaunas, Sėmenų g. 9, Nr. 12: 1901-0196-0019, esantis Kaunas, Drobės g. 45, Nr. 1901-0196-0033, esantis Kaunas, Drobės g. 41, Nr. 1901-0196-0103, esantis Kaunas, Drobės g. 51, Nr. 4400-4434-9004, esantis Kaunas, Drobės g. 58, Nr. 1901-0197-0069, esantis Kaunas, Sandėlių g. 14, Nr. 1901-0196-0004, esantis Kaunas, Drobės g. 49, Nr. 1901-0196-0006, esantis Kaunas, Drobės g. 53, Nr. 1901-0179-0008, esantis Kaunas, Kaunakiemio g. 11, Nr. 4400-5069-4518, esantis Kaunas, Skuodo g. 3, Nr. 4400-3041-8169, esantis Kaunas, A. Juozapavičiaus pr. 46A, Nr. 1901-0189-0094, esantis Kaunas, A. Juozapavičiaus pr. 129A, Nr. 1901-0189-0008, esantis Kaunas, A. Juozapavičiaus pr. 111, Nr. 4400-0281-6564, esantis Kaunas, A. Juozapavičiaus pr. 115,Nr. 4400-1988-2405, esantis A. Juozapavičiaus pr. 135, Nr. 1901-0189-0009, esantis Kaunas, Kranto al. 16, Nr. 1901-0189-0100, esantis Kaunas, A. Juozapavičiaus pr. 137, Nr. 1901-0189-0054, esantis Kaunas, A. Juozapavičiaus pr. 131, Nr. 4400-0340-1994, esantis Kaunas, Vaižganto g. 7 Nr. 4400-4867-0286, esantis Kaunas, Radvilėnų pl. 3C Nr. 4400-1611-3654, esantis Kaunas, B. Sruogos g. 19 Nr. 4400-1633-6873, esantis Kaunas, P. Višinskio g. 4 Nr. 4400-1757-1876, esantis Kaunas, P. Višinskio g. 2 Nr. 4400-1569-5957, esantis Kaunas, Dzūkų g. 6 Nr. 4400-4564-1378, esantis Kaunas, Lietuvių g. 22 Nr. 1901-0130-0012, esantis Kaunas, Savanorių pr. 126 Nr. 1901-0132-0039, esantis Kaunas, Vydūno al. 1 Nr. 1901-0130-0064, esantis Kaunas, Savanorių pr. 122 Nr. 1901-0077-0047, esantis Kaunas, Tvirtovės al. 83 Nr. 1901-0108-0007, esantis Kaunas, Taikos pr. 4 Nr. 1901-0108-0041, esantis Kaunas, Savanorių pr. 174 Nr. 4400-0728-9730, esantis Kaunas, Savanorių pr. 182 Nr. 1901-0080-0003, esantis Kaunas, Taikos pr. 3 Nr. 1901-0080-0028, esantis Kaunas, Gerovės skg. 19 Nr. 1901-0133-0070, esantis Kaunas, Radvilėnų pl. 18 Nr. 4400-4202-8644, esantis Kaunas, Radvilėnų pl. 26 Nr. 1901-0133-0084, esantis Kaunas, Radvilėnų pl. 20 Nr. 4400-5165-3408, esantis Kaunas, Radvilėnų pl. 14 Nr. 1901-0133-0039, esantis Kaunas, Radvilėnų pl. 24 Nr. 1901-0130-0019, esantis Kaunas, Aukštaičių g. 5 Nr. 1901-0130-0048, esantis Kaunas, Aušros g. 87 Nr. 1901-0130-0116, esantis Kaunas, Savanorių pr. 168 Nr. 4400-0667-2651, esantis Kaunas, Č. Sasnausko g. 36 Nr. 1901-0130-0017, esantis Kaunas, Č. Sasnausko 39, Nr. 4400-1514-3060, Kaunas, K. Petrausko g. 10, Nr. 1901-0130-0061, Kaunas, K. Petrausko g. 18, Nr. 4400-1622-0321, Kaunas, Č. Sasnausko g. 15, Nr. 1901-0130-0105, Kaunas, Č. Sasnausko g. 37, Nr. 1901-0130-0094, Kaunas, Aušros g. 83, Nr. 4400-3059-2051, Kaunas, P. Vaičaičio g. 5, Nr. 1901-0132-0032, Kaunas, Aukštaičių g. 62A, Nr. 4400-1862-3028, Kaunas, K. Petrausko g. 23, Nr. 1901-0132-0002, Kaunas, Aukštaičių g. 60, Nr. 1901-0131-0022, Kaunas, Aušros g. 30, Nr. 4400-1591-1030, Kaunas, Aukštaičių g. 25, Nr. 1901-0131-0024, Kaunas, Aukštaičių g. 33, Nr. 1901-0108-0010, Kaunas, Taikos pr. 22, Nr. 1901-0154-0043, Kaunas, Lietuvių g. 10, Nr. 4400-0950-8381, Kaunas, Lietuvių g. 26, Nr. 4400-0206-3758, Kaunas, Dainavos g. 6, Nr. 1901-0154-0041, Kaunas, Lietuvių g. 4, Nr. 1901-0129-0026, Kaunas, Aukštaičių g. 16, Nr. 4400-0995-9253, Kaunas, Aukštaičių g. 19, Nr. 1901-0129-0001, Kaunas, P. Višinskio g. 13, Nr. 4400-0614-9155, Kaunas, Aušros g. 24, Nr. 1901-0129-0005, Kaunas, Žemaitės g. 6, Nr. 1901-0129-0016, Kaunas, P. Višinskio g. 17, Nr. 1901-0130-0036, Kaunas, Aušros g. 25, Nr. 1901-0129-0006, Kaunas, Žemaitės g. 14, Nr. 1901-0130-0045, Kaunas, Aukštaičių g. 17, Nr. 1901-0129-0021, Kaunas, Žemaitės g. 4, Nr. 1901-0130-0002, Kaunas, Savanorių pr. 128, Nr. 1901-0130-0073, Kaunas, P. Višinskio g. 25, Nr. 4400-5296-3094, Kaunas, Vaistinės skg. 13, Nr. 1901-0151-0050, Kaunas, Savanorių pr. 54, Nr. 1901-0151-0008, Kaunas, Vaistinės skg. 4, Nr. 4400-1799-5887, Kaunas, Vaistinės skg. 11, Nr. 1901-0151-0012, Kaunas, Vaistinės skg. 12, Nr. 4400-0922-1509, Kaunas, Savanorių pr. 76, Nr. 1901-0129-0028, Kaunas, Žemaičių g. 40, Nr. 1901-0129-0009, Kaunas, Savanorių pr. 78, Nr. 1901-0129-0025, Kaunas, Savanorių pr. 68, Nr. 4400-1146-9066, Kaunas, Žemaičių g. 38, Nr. 1901-0129-0032, Kaunas, Savanorių pr. 86, Nr. 1901-0154-0055, Kaunas, Aušros g. 14, Nr. 1901-0151-0051, Kaunas, Aušros g. 8, Nr. 1901-0129-0045, Kaunas, Žemaičių g. 36, Nr. 1901-0154-0016, Kaunas, Dainavos g. 4, Nr. 1901-0154-0017, Kaunas, Dzūkų g. 14, Nr. 4400-5202-9246, Kaunas, Žemaičių g. 20, Nr. 1901-0112-0028, Kaunas, Saulės g. 49, Nr. 1901-0112-0083, Kaunas, Mielagėnų g. 7, Nr. 1901-0128-0125, Kaunas, Zanavykų g. 21, Nr. 4400-0214-8136, Kaunas, Zanavykų g. 25E, Nr. 4400-1514-2922, Kaunas, Širvintų g. 44, Nr. 4400-5065-7724, Kaunas, Želvos g. 14, Nr. 4400-2283-3530, Kaunas, Kalniečių g. 11, Nr. 1901-0128-0089, Kaunas, P. Kalpoko g. 4, Nr. 1901-0151-0028, Kaunas, Vaistinės skg. 6, Nr. 1901-0151-0009, Kaunas, Savanorių pr. 56, Nr. 1901-0151-0046, Kaunas, Vaistinės skg. 9, Nr. 1901-0109-0017, Kaunas, Studentų g. 24, Nr. 4400-0281-7807, esantis Kaunas, A. Baranausko g. 11, Nr. 4400-0392-5142, esantis Kaunas, Studentų g. 34B, Nr. 1901-0135-0085, esantis Kaunas, J. I. Kraševskio g. 19, Nr. 1901-0109-0014, esantis Kaunas, A. Baranausko g. 1, Nr. 1901-0136-0127, esantis Kaunas, B. Sruogos g. 41, Nr. 1901-0136-0052, esantis Kaunas, B. Sruogos g. 45, Nr. 1901-0135-0056, esantis Kaunas, J. I. Kraševskio g. 21, Nr. 1901-0111-0031, esantis Kaunas, Saulės g. 23B, Nr. 1901-0111-0102, esantis Kaunas, Varpo g. 16, Nr. 1901-0111-0091, esantis Kaunas, Varpo g. 27, Nr. 1901-0133-0055, esantis Kaunas, J. Mateikos g. 27, Nr. 1901-0134-0049, esantis Kaunas, J. Basanavičiaus al. 4, Nr. 1901-0134-0045, esantis Kaunas, Gėlių Rato g. 11, Nr. 1901-0109-0075, esantis Kaunas, Gražinos g. 7A, Nr. 1901-0109-0046, esantis Kaunas, J. Basanavičiaus al. 38, Nr. 1901-0109-0037, esantis Kaunas, Gražinos g. 3A, Nr. 4400-0076-3780, esantis Kaunas, Studentų g. 4, Nr. 1901-0109-0070, esantis Kaunas, Studentų g. 10, Nr. 1901-0109-0017, esantis Kaunas, Studentų g. 24, Nr. 400-3968-5759, esantis Kaunas, Vaižganto g. 13E, Nr. 1901-0182-0041, esantis Kaunas, Perkūno al. 68, Nr. 4400-3968-3304, esantis Kaunas, Vaižganto g. 13 F, Nr. 1901-0182-0046, esantis Kaunas, Perkūno al. 70A, Nr. 1901-0182-0011, esantis Kaunas, Perkūno al. 72, Nr. 1901-0182-0024, esantis Kaunas, Perkūno al. 70, Nr. 4400-0437-8792, esantis Kaunas, Vaižganto g. 11A, Nr. 1901-0182-0005, esantis Kaunas, Perkūno al. 28, Nr. 4400-5148-9944, esantis Kaunas, K. Petrausko g. 35, Nr. 1901-0182-0028, esantis Kaunas, Vaižganto g. 17C, Nr. 1901-0156-0066, esantis Kaunas, K. Petrausko g. 43, Nr. 1901-0156-0067, esantis Kaunas, K. Petrausko g. 43B, Nr. 4400-2150-3982, esantis Kaunas, P. Vaičaičio g. 6, Nr. 1901-0134-0044, esantis Kaunas, Minties Rato g. 6, Nr. 4400-0689-9949, esantis Kaunas, Iniciatorių g. 4, Nr. 4400-2776-8905, esantis Kaunas, K. Genio g. 14, Nr. 1901-0071-0056, esantis Kaunas, Eivenių g. 29, Nr. 1901-0071-0050, esantis Kaunas, K. Genio g. 16, Nr. 4400-3097-3405, esantis Kaunas, A. Jasaičio g. 11, Nr. 1901-0071-0069, esantis Kaunas, Eivenių g. 33, Nr. 1901-0070-0134, esantis Kaunas, Lankos g. 9, Nr. 1901-0071-0030, esantis Kaunas, Lankos g. 20, Nr. 1901-0071-0075, esantis Kaunas, Lankos g. 10, Nr. 1901-0107-0045, esantis Kaunas, Nasturtų g. 20, Nr. 4400-4257-8047, esantis Kaunas, Savanorių pr. 241A, Nr. 1901-0107-0013, esantis Kaunas, Tvirtovės al. 80A, Nr. 4400-2426-4622, esantis Kaunas, A. ir J. Vokietaičių g. 3, Nr. 1901-0077-0023, esantis Kaunas, Algirdo g. 26, Nr. 1901-0077-0004, esantis Kaunas, Algirdo g. 32A, Nr. 1901-0107-0048, esantis Kaunas, Tvirtovės al. 88A, Nr. 1901-0107-0011, esantis Kaunas, Tvirtovės al. 84, Nr. 1901-0077-0030, esantis Kaunas, Algirdo g. 41, Nr. 4400-0581-3701, esantis Kaunas, A. Kačanausko g. 8A, Nr. 1901-0077-0042, esantis Kaunas, A. Kačanausko g. 6, Nr. 1901-0077-0032, esantis Kaunas, A. Kačanausko g. 16, Nr. 1901-0071-0026, esantis Kaunas, Tvirtovės al. 15, Nr. 4400-0408-2310, esantis Kaunas, Sukilėlių pr. 2,Nr. 4400-4496-4987, esantis Naglio g. 4A, Kaunas, Nr. 1901-0203-0007, esantis M. Gimbutienės g. 10A, Kaunas, Nr. 4400-0769-2240, esantis Betonuotojų g. 4, Kaunas, Nr. 4400-1618-3483, esantis Ekskavatorininkų g. 13A, Kaunas, Nr. 4400-0483-2724, esantis  Vaivos g. 1B, Kaunas, Nr. 1901-0203-0017, esantis T. Masiulio g. 5A, Kaunas, Nr. 4400-0977-9233, esantis Eglutės tak. 10, Kaunas, Nr. 4400-4849-7636, esantis Ateities pl. 31G, Kaunas, Nr. 4400-4445-9645, esantis Elektrėnų g. 9P, Kaunas, Nr. 4400-5032-4679, esantis Biruliškių g. 43, Kaunas, Nr. 4400-2014-4178, esantis Technikos g. 8D, Kaunas, Nr. 4400-5185-9637, esantis Taikos pr. 141A, Kaunas, Nr. 4400-4154-8841, esantis Ateities pl. 30N, Kaunas, Nr. 4400-0481-4559, esantis Technikos g. 3, Kaunas, Nr. 4400-4451-7060, esantis Elektrėnų g. 12A, Kaunas, Nr. 4400-4451-7942, esantis Elektrėnų g. 12B, Kaunas, Nr. 4400-4550-4878, esantis Kaunas, Nr. 4400-4399-6365, esantis Elektrėnų g. 12, Kaunas, Nr. 4400-4685-8120, esantis Ateities pl. 30R, Kaunas, Nr. 4400-1959-1661, esantis Biruliškių g. 16A, Kaunas, Nr. 4400-3952-3974, esantis Technikos g. 1, Kaunas, Nr. 1901-0144-0197, esantis Palemono g. 1, Kaunas,  Nr. 4400-4536-2727, esantis Elektrėnų g. 9K, Kaunas,  Nr. 1901-0065-0001, esantis Sandraugos g. 2, Kaunas,  Nr. 4400-1011-2194, esantis Perspektyvos g. 22, Kaunas,  Nr. 4400-5679-5887, esantis Darbo g. 9, Kaunas,  Nr. 4400-5396-3245, esantis Taikos pr. 122, Kaunas,  Nr. 4400-1624-5955, esantis Taikos pr. 114M, Kaunas, Nr. 4400-1014-2379, esantis Elektrėnų g. 29, Kaunas,  Nr. 4400-1299-8519, esantis Taikos pr. 116A, Kaunas,  Nr. 4400-0639-9371, esantis Perspektyvos g. 44, Kaunas,  Nr. 4400-1490-7843, esantis Sandraugos g. 4, Kaunas,  Nr. 4400-0631-1679, esantis Taikos pr. 112B, Kaunas,  Nr. 1901-0114-0002, esantis Draugystės g. 6A, Kaunas, Nr. 1901-0189-0014, esantis Kaunas, Kranto al. 20 ir žemės sklypų, kuriuose Planais yra nustatytos šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų teritorijos, savininkai, taip pat asmenys, kurie turi teisę į šiuos žemės sklypus įregistruotus Nekilnojamojo turto registre, turi teisę  kreiptis į Plano iniciatorių dėl SŽNSĮ 13 straipsnio 1 dalyje nurodytos kompensacijos sumokėjimo.Susipažinti su patvirtintais Planais ir Įsakymais galima Planų iniciatoriaus, AB ,,Kauno energija“, tinklapyje adresu https://www.kaunoenergija.lt/. Dėl papildomos informacijos ir/ar kompensacijų sumokėjimo klausimais galima kreiptis į Plano iniciatorių - AB „Kauno energija“, Raudondvario pl. 84, LT-47179 Kaunas, tel. +370 80011011, el.p. info@kaunoenergija.lt, interneto svetainės adresas: https://www.kaunoenergija.lt.

 

 

Atgal