VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

SKELBIMAI-2023

2023.05.20. Skelbimai

2023.05.13 d. mus paliko Jonas Kačerauskas (1924.01.01-2023.05.13 d.), inžinierius, Blaivystės Sąjūdžio Lietuvoje vienas iš pradininkų nuo 1979 m.

Nuoširdi užuojauta artimiesiems.

Vyskupo M. Valančiaus Blaivystės sąjūdžio valdyba

 


Stogų fasadų, trinkelių plovimas, atnaujinimas, dažymas, patalpų balinimas kalkėmis.

Tel.nr. 863191211.

 


Darbas statybose Norvegijoje. Statybų įmonei reikalingi profesionalūs ir patirties turintys meistrai: staliai, špakliuotojai, plataus profilio statybininkai, plytelių klojėjai, vidaus apdailos ir karkasų meistrai, stogdengiai. Atlyginimas: 3200€-3800€/mėn (į rankas). Tel: +37062795258.

 


Brangiausiai Lietuvoje perka miškus (brandžius, jaunus, malkinius, iškirstus), žemės sodybas tel.: 8 651 39039.

 


2023-05-29 d., 10.00 val. Vilniaus m. 40-me notaro biure (Linkmenų g. 5, Vilnius) bus skelbiamas Ninos Sosnovskajos, mirusios 2023-05-06, testamentas.


2023-05-23 d., 10.00 val. Vilniaus m. 40-me notaro biure (Linkmenų g. 5, Vilnius) bus skelbiamas Laimos Budavičienės, mirusios 2020-11-14, testamentas.

 


INFORMACIJA ŽEMĖS SKLYPŲ SAVININKAMS, FIZINIAMS ASMENIMS, NAUDOJANTIEMS ŽEMĘ PAGAL NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRE ĮREGISTRUOTĄ SUTARTĮ, KURIŲ GYVENAMOSIOS VIETOS ADRESAS NEŽINOMAS ARBA KURIEMS NEPAVYKO ĮTEIKTI REGISTRUOTO LAIŠKO

Pakartotinai informuojame apie Lietuvos Respublikos (toliau – LR) energetikos ministro 2023-01-18 įsakymu Nr. 1-3 patvirtintus Jonavos rajono savivaldybės teritorijoje esančių magistralinių dujotiekių ir susijusios infrastruktūros apsaugos zonų plano (toliau – Planas) sprendinius.

Vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo (toliau – SŽNS įstatymas) 11 str. 3 ir 4 d. nuostatomis informuojame apie Planu nustatytas teritorijas ir žemės sklypo (-ų) savininko (-ų), taip pat asmens (-ų), kurio (-ių) teisė į žemės sklypą (-us) įregistruota Nekilnojamojo turto registre, kurio (-ių) gyvenamosios vietos adresas nežinomas arba kuriam (-iems) nepavyko įteikti registruoto laiško (detalesnė informacija žemiau pateiktoje lentelėje).

Žemės sklypas (jo dalis), patenkantis į Planu nustatytą teritoriją*, kurio savininko (-ų), fizinio (-ių) asmens (-ų), naudojančių žemę pagal nekilnojamojo turto registre įregistruotą sutartį, gyvenamosios vietos adresas nežinomas

Unikalus Nr.

Adresas

4400-2307-0788, 4400-2307-0866, 4625-0001-0054

Jonavos r. sav., Ruklos sen., Konstantinavos k.

4400-0635-0156, 4400-0496-0458, 4400-0419-8818, 4400-4408-3103, 4400-4861-5118

Jonavos r. sav., Šveicarijos sen., Gaižiūnų k.

Žemės sklypas (jo dalis), patenkantis į Planu nustatytą teritoriją*, kurio savininkui (-ams), fiziniam (-iems) asmens (-ims), naudojantiems žemę pagal nekilnojamojo turto registre įregistruotą sutartį, nepavyko įteikti registruoto laiško

Unikalus Nr.

Adresas

4400-2307-0788, 4400-2278-2752, 4400-2342-4933

Jonavos r. sav., Ruklos sen., Konstantinavos k.

4400-2301-8966; 4400-0367-6946; 4400-1133-9127; 4400-1670-9103; 4400-1518-5861; 4400-1238-6866

Jonavos r. sav., Šveicarijos sen., Gaižiūnų

Kompensacijų mokėjimas už šių teritorijų nustatymą aukščiau nurodytuose sklypuose nenumatytas, nes vadovaujantis SŽNS įstatymo 141 str. 3 d. kompensacijos nemokamos, kai nurodytai veiklai statybą leidžiantys dokumentai buvo išduoti, suderinti ir veikla pradėta vykdyti iki 1992-05-11. Tai informacinis pranešimas, susipažinus su juo nieko daryti nereikia.

Su patvirtinto Plano sprendiniais galite susipažinti Plano iniciatoriaus internetinėje svetainėje adresu https://www.ambergrid.lt

Plano iniciatorius –AB ,,Amber Grid“, Laisvės pr. 10, Vilnius LT-04215,tel. +370 5 236 0855, el. p. info@ambergrid.lt,interneto svetainė www.ambergrid.lt. Už Plano rengimo vykdymą atsakingas asmuo – vyresnioji inžinierė Vilma Ladygienė, tel. +370 667 59417, el. p. v.ladygiene@ambergrid.lt.

Plano rengėjas – UAB „Inžinerija LT“, Klaipėdos g. 15, LT-96332, Kretingalė, Klaipėdos r., +370 628 10344, el. p. info@inzinerija.lt., interneto svetainės adresas www.inzinerija.lt. Dėl informacijos apie Plano sprendinius kreiptis į matininkę Silviją Sabaliauskę, tel. +370 67472080, el. p. silvija@inzinerija.lt

 


PRANEŠIMAS BENDRATURČIAMS: J.Š., J.Š., N.S., D.S.

Aš Leono Šalomsko, mirusio 1993-01-21, įpėdinis Albinas Shalomskas, turintis teisę į piniginę kompensaciją, pardavus sklypo dalį, po Leono Šalomsko mirties, parduodu Leonui Šalomskui nuosavybės teise priklausančią 1/8 žemės sklypo dalį, unikalus Nr. 6960-0004-0014, esančią adresu Prienų r. sav., Stakliškių sen., Būdų k. (toliau – turtas) už bendrą 6125 Eur kainą. Pinigus už parduodamą turtą pageidauju gauti iki pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo ir patvirtinimo dienos. Pagal CK 4.79 str. aš siūlau Jums aukščiau paminėtą turtą pirkti nurodytomis sąlygomis. Aš, Albinas Shalomskas, prašau per vieną mėnesį nuo šio pranešimo paskelbimo dienos raštu pareikšti Prienų rajono 2-ajam notarų biurui, esančiam Laisvė a. 3-6, Prienai savo norą arba atsisakymą pirkti aukščiau nurodytą turtą.

 


INFORMACIJA APIE PARENGTĄ IR PATEIKTĄ TVIRTINTI APSAUGOS ZONŲ NUSTATYMO PLANĄ

Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu, patvirtintu 2019 m. birželio 6 d. Lietuvos Respublikos Seimo nutarimu Nr. XIII-2166, ir Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2020 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. 1-339 „Dėl elektros tinklų, magistralinių dujotiekių ir naftotiekių (produktotiekių), skirstomųjų dujotiekių, šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų, magistralinių dujotiekių vietovės klasių teritorijų planų rengimo (nerengiant teritorijų planavimo dokumento ar žemės valdos projekto) ir tvirtinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintu tvarkos aprašu (toliau – Tvarkos aprašas) parengtas ir pateiktas tvirtinti Skuodo rajono savivaldybės teritorijoje esančių šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų teritorijų planas(toliau – Planas).

Plano iniciatorius – UAB„Skuodo šiluma“, Šatrijos g. 27, LT-98109 Skuodas, tel. +370 (440) 73380, el. paštas info@uabskuodosiluma.lt, interneto svetainė www.uabskuodosiluma.lt.

Planorengėjas–UAB„Inžinerija LT“,juridinioasmenskodas302677178,Klaipėdos g. 15, LT-96332, Kretingalė, Klaipėdos r., interneto svetainės adresas www.inzinerijalt.lt, atsakingas asmuo – Silvija Sabaliauskė (kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-2749, išduotas Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2021 m. rugsėjo 26 d. įsakymu Nr. 1P-337-(1.3.), tel. +370 611 09375, el. paštas info@inzinerijalt.lt.

Plano tikslas – parengti Skuodo rajono savivaldybės teritorijoje esančių šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų teritorijų planą (nerengiant teritorijų planavimo dokumento ar žemės valdos projekto).

Susipažinti su parengto ir pateikto tvirtinto plano sprendiniais galima plano iniciatoriaus internetinėje svetainėje: www.uabskuodosiluma.lt/lt/naujienos/.

 


INFORMACIJA APIE TERITORIJŲ PLANAVIMĄ:

PARENGTAS „APIE 3,15 HA TERITORIJOS PRIE PIKUTIŠKIŲ IR Ž. PUSJĖ GATVIŲ DETALUSIS PLANAS

Detaliojo plano rengimo pagrindas :

Vilniaus m. sav. administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymas 2021-12-21 įsakymas Nr. A30-4246/21

Planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti 2021-12-06 Nr. A30-3988_21

Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis

Teritorijų planavimo proceso organizatorius : Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius; Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius; tel. 8 5 2112616; el. p.: savivaldybe@vilnius.lt; https://vilnius.lt/ , toliau – organizatorius

Teritorijų planavimo proceso iniciatoriai: privatūs asmenys, toliau – iniciatoriai. Iniciatorių įgaliotinis – A.Ž.

Detaliojo plano rengėjas : UAB Architektūros ateljė; į.k. 226144020; J.Galvydžio g. 3, LT-08236, Vilnius;

el. p.: audrius@archatelje.lt; tel.: +37061806415, projekto vadovas A.Ž. , toliau – rengėjas

Planavimo pagrindas: iniciatoriaus prašymas

Planavimo tikslai ir uždaviniai: Atlikti apie 3,15 (trijų ir penkiolikos šimtųjų) ha teritorijos prie Pikutiškių ir Ž. Pusjė gatvių detaliojo plano rengimą planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu sklypuose Pikutiškių g. 35 , Pikutiškių g. 37 , Pikutiškių g. 39 , Ž. Pusjė g. 2 , Ž.Pusjė g. 2A , Ž.Pusjė g. 2B , Ž.Pusjė g. 2C , Ž.Pusjė g. 2D , Ž.Pusjė g. 4 , Ž.Pusjė g. 4A , Ž.Pusjė g. 6 , Ž.Pusjė g. 6A , Ž.Pusjė g. 8 , Ž.Pusjė g. 8A , Ž.Pusjė g. 8B, Ž.Pusjė g. 10 , Ž.Pusjė g. 10A , Ž.Pusjė g. 12 , Ž.Pusjė g. 12A , Ž.Pusjė g. 14 , Ž.Pusjė g. 14A , Ž.Pusjė g. 14B , Ž.Pusjė g. 16 , Ž.Pusjė g. 18 , Ž.Pusjė g. 18A , Ž.Pusjė g. 18B , kurio tikslas: performuoti sklypų ribas ir nustatyti daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių paskirties objektų teritorijos žemės naudojimo būdą bei teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (pagal pridedamą miesto plano ištrauką)

Papildomi planavimo uždaviniai: numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis. Siūloma neviršyti gretimų suplanuotų teritorijų naudojimo reglamentų

Papildomi reglamentai: nenustatomi

Tyrimai ir galimybių studijos: neatliekamos

SPAV reikalingumas: nereikalingas

Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nereikalingas

Detaliojo planavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai

Detaliojo plano koncepcijos rengimas: nerengiama

Sprendinių nepriklausomas ekspertinis vertinimas: nereikalingas

Viešumo užtikrinimas: detaliojo plano rengimo viešumo procedūros atliekamos teisės aktuose nustatyta tvarka. Jas užtikrina planavimo organizatorius ir iniciatorius

Derinimo procedūra: detalųjį planą derinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS)

Visuomenės dalyvavimas :

1. Viešinimo procedūrų tvarka – bendroji

2. Susipažinti su parengto detaliojo plano sprendiniais galima :

a) Vilniaus m. savivaldybės elektroninėje svetainėje https://vilnius.lt/

b) Teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, TPD Nr. K-VT-13-22-450

3. Teikti pasiūlymus raštu dėl detaliojo plano galima organizatoriui , rengėjui bei teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPD Nr. K-VT-13-22-450) – iki viešo svarstymo pabaigos ir viešo svarstymo metu.

4. Viešas detaliojo plano svarstymas vyks nuo 2023m. birželio mėn. 08 d. 18.00 val. naudojantis video konferencijų programa „meet.google.com“. Prisijungiama įjungus šią nuorodą : https://meet.google.com/pmh-yrkn-qfc

 


Informuojame, kad 2023-05-30 11:00val.bus atliekami žemės  sklypo (kadastrinis Nr. 4154/1031:0090), esančio Vitos 6-oji g.16, Akmeniškių k., Marijampolio sen., Vilniaus r. sav., kadastriniai matavimai. Kviečiame gretimo žemės sklypo (kadastrinis Nr.4154/1031:0083) savininką dalyvauti bendros žemės sklypų ribos ženklinime vietovėje.

Matavimus atliks matininkas Vaclovas Velička , Kalvelių 23-1, Marijampolio sen., Vilniaus r.sav., tel.+370 698 18990, el.p. v_velicka@yahoo.com

 


AB Lietuvos automobilių kelių direkcija informuoja, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu 2019 m. birželio 6 d. Nr. XIII-2166  ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2020 m. rugsėjo 08 d. įsakymu Nr. 3-511 patvirtintu Aerodromo, kelių, geležinkelio kelių ir jų įrenginių, geležinkelio želdinių, viešųjų ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonų planų, žemėlapių ir (ar) schemų rengimo (nerengiant teritorijų planavimo dokumento ar žemės valdos projekto) ir tvirtinimo tvarkos aprašu, yra parengtas ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministrui pateiktas tvirtinti Valstybinės reikšmės kelių apsaugos zonų nustatymo planas Skuodo rajono savivaldybėje (toliau – Planas).

Plano iniciatorius ir rengėjas – AB Lietuvos automobilių kelių direkcija, J. Basanavičiaus g. 36, Vilnius LT-03109, tel. +370 5 232 96 00, el. paštas lakd@lakd.lt, interneto svetainė  https://lakd.lt/.

Plano objektas ir tikslas – parengti Skuodo rajono savivaldybės teritorijoje esančių valstybinės reikšmės kelių apsaugos zonų planą (nerengiant teritorijų planavimo dokumento ar žemės valdos projekto) bei nustatyti ir registruoti teritorijas, kuriose yra taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos.

Susipažinti su parengto ir pateikto tvirtinti Plano sprendiniais bei Plano tvirtinimo įsakymo projektu galima- LR Susisiekimo ministerijos tinklapyjehttps://sumin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/valstybines-reiksmes-keliu-apsaugos-zonu-nustatymo-planas-skuodo-rajono-savivaldybeje .

 


AB Lietuvos automobilių kelių direkcija informuoja, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu 2019 m. birželio 6 d. Nr. XIII-2166  ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2020 m. rugsėjo 08 d. įsakymu Nr. 3-511 patvirtintu Aerodromo, kelių, geležinkelio kelių ir jų įrenginių, geležinkelio želdinių, viešųjų ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonų planų, žemėlapių ir (ar) schemų rengimo (nerengiant teritorijų planavimo dokumento ar žemės valdos projekto) ir tvirtinimo tvarkos aprašu, yra parengtas ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministrui pateiktas tvirtinti Valstybinės reikšmės kelių apsaugos zonų nustatymo planas Jonavos rajono savivaldybėje (toliau – Planas).

Plano iniciatorius ir rengėjas – AB Lietuvos automobilių kelių direkcija, J. Basanavičiaus g. 36, Vilnius LT-03109, tel. +370 5 232 96 00, el. paštas lakd@lakd.lt, interneto svetainė  https://lakd.lt/.

Plano objektas ir tikslas – parengti Jonavos rajono savivaldybės teritorijoje esančių valstybinės reikšmės kelių apsaugos zonų planą (nerengiant teritorijų planavimo dokumento ar žemės valdos projekto) bei nustatyti ir registruoti teritorijas, kuriose yra taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos.

Susipažinti su parengto ir pateikto tvirtinti Plano sprendiniais bei Plano tvirtinimo įsakymo projektu galima- LR Susisiekimo ministerijos tinklapyjehttps://sumin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/valstybines-reiksmes-keliu-apsaugos-zonu-nustatymo-planas-jonavos-rajono-savivaldybeje

 

 

Atgal