VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

SKELBIMAI-2023

2023.08.26.Skelbimai

 

 


2023-09-07 d., 9.00 val. Vilniaus m. 40-me notaro biure (Linkmenų g. 5, Vilnius) bus skelbiamas Anatolijaus Dudko, mirusio 2023-08-02, testamentas.

 


 

Parduodamos debitorinės reikalavimo teisės. Dėl platesnės informacijos kreiptis į bankroto administratorių tel. Nr. 869623767 arba el. paštu mbmokumas@gmail.com

 


Informuoju, kad 2023-09-09  09.00 h. bus atliekamas žemės sklypo Kad.Nr.0101/0068:0260 esantis  Motiejukų g.6, Vilniaus m. ribų ženklinimas.

Kviečiu gretimo sklypo Kad.Nr. 0101/0068:0305 savininkus: A.B, M.B, L.B atvykti į vietą susipažinti su sklypo ribomis. Matininkas Mindaugas Gylys, P.Lukšio g.7 Vilnius, Tel.Nr..861237517, el.p. mgeodezininkai@gmail.com

 


INFORMACIJA APIE PARENGTĄ IR PATEIKTĄ TVIRTINTI APSAUGOS ZONŲ NUSTATYMO PLANĄ

Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu, patvirtintu 2019 m. birželio 6 d. Lietuvos Respublikos Seimo nutarimu Nr. XIII-2166, ir Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2020 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. 1-339  „Dėl elektros tinklų, magistralinių dujotiekių ir naftotiekių (produktotiekių), skirstomųjų dujotiekių, šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų, magistralinių dujotiekių vietovės klasių teritorijų planų rengimo (nerengiant teritorijų planavimo dokumento ar žemės valdos projekto) ir tvirtinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintu tvarkos aprašu (toliau – Tvarkos aprašas) parengtas ir pateiktas tvirtinti Širvintųrajono savivaldybės teritorijoje esančių magistralinių dujotiekių ir susijusios infrastruktūros apsaugos zonų nustatymo planas(toliau – Planas).

Plano iniciatorius – AB ,,Amber Grid“, Laisvės pr. 10, Vilnius LT-04215, tel. +370 5 236 0855, el. paštas info@ambergrid.lt, interneto svetainė https://www.ambergrid.lt/).

Planorengėjas–UAB„Inžinerija LT“,juridinioasmenskodas302677178,Klaipėdos g. 15, LT-96332, Kretingalė, Klaipėdos r., interneto svetainės adresas www.inzinerija.lt, atsakingas asmuo – Projekto dalies  vadovasSilvijaSabaliauskė(kvalifikacijospažymėjimasNr.2M-M-2749,išduotasNacionalinėsžemėstarnybosprieŽemės ūkioministerijosdirektoriaus2019m.spalio mėn.17d.įsakymuNr.1P-337-(1.3.), tel.+37067472080,el.paštasinfo@inzinerijalt.lt.

Plano rengimo pagrindas – AB ,,Amber Grid“ ir UAB „Inžinerija LT“ 2021 m. gruodžio 31 d. paslaugų pirkimo – pardavimo sutartis NR. 553093 (5).

Plano objektai:

  1. Širvintų rajono savivaldybės teritorijoje esančių magistralinių dujotiekių (toliau – MD) vamzdynai: MD vamzdyno atšaka į Širvintų dujų skirstymo stotį (toliau – DSS), unikalus Nr. 4199-8021-3013 (statybos pabaiga – 1973 metai); MD GIPL, unikalus Nr. 4400-5606-9886 (statybos pabaiga – 2021 metai); MD Minskas-Vilnius-Vievis, unikalūs Nr.: 4400-2511-1337 (statybos pabaiga – 1988 metai (dalies vamzdyno rekonstravimas - 2012 metai) ir 4400-2511-1537 (statybos pabaiga – 1989 metai); MD vamzdyno atšaka į Jauniūnų kompresorių stotį (toliau – DKS), unikalūs Nr. 4400-2102-9370, 4400-2102-9392 ir 4400-2102-9405 (statybos pabaiga – 2010 metai); MD Panevėžys-Vilnius, unikalus Nr. 4400-1946-4772 (statybos pabaiga – 1987 metai (dalies vamzdyno rekonstravimas - 2009 metai)); MD Ivacevičiai-Vilnius-Ryga, unikalus Nr. 4400-2453-0216 (statybos pabaiga – 1962 metai);

Taip pat į Širvintų rajono savivaldybės teritoriją patenka dalis MD apsaugos zonų (teritorijų), kurios nustatomos šio plano sprendiniais dėl Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje nutiestų MD vamzdynų: MD vamzdyno atšaka į Maišiagalos DSS, unikalus Nr. 1399-8011-6010 (statybos pabaiga – 1988 metai); MD Minskas-Vilnius-Vievis, unikalus Nr. 4400-2527-5965 (statybos pabaiga – 1989 metai).

  1. Širvintų DSS, unikalus Nr. 8997-0015-5016 (statybos pabaiga – 1970 m.)
  2. Jauniūnų DKS, unikalus Nr. (statybos pabaiga – 2010 m.)
  3. su MD susijusiinfrastruktūra(elektrostinklai(įskaitantkatodinėsapsaugos), (toliau–susijusiinfrastruktūra).

Plano tikslas – parengti Širvintų rajono savivaldybės teritorijoje esančių MD ir susijusios infrastruktūros apsaugos zonų planą (nerengiant teritorijų planavimo dokumento ar žemės valdos projekto). 

Susipažinti su parengto ir pateikto tvirtinto plano sprendiniais galima plano iniciatoriaus internetinėje svetainėje https://www.ambergrid.lt/skelbimai/682

 


AB Lietuvos automobilių kelių direkcija informuoja, kad vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu LR susisiekimo ministro2023 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. 3-303patvirtintas Valstybinės reikšmės kelių apsaugos zonų nustatymo Planas Jonavos rajono savivaldybėje. Vadovaujantis Įstatymo 11, 13, 142 str. nuostatomis, žemės sklypų ir pastatų, kurių unikalūs Nr.464000030280 Jonavos r. sav. Žeimių mstl., 440005479069/440004371002 Jonavos r. sav. Martyniškio k. 9, 440012872390/440016216816 Jonavos r. sav. Žeimių mstl. Kauno g. 30, 469320013015 Jonavos r. sav. Žeimių mstl. Kauno g. 14, 460100050179 Jonavos r. sav. Batėgalos k., 440008350398/469860124019 Jonavos r. sav. Žeimių mstl. Kauno g. 47, 464000060433 Jonavos r. sav. Žeimių mstl. Kauno g. 34A, 4698200200160004 Jonavos r. sav. Žeimių mstl. Kauno g. 34A-3, 461000160005 Jonavos r. sav. Jonavos m. Liepų g. 7, 440026761651 Jonavos r. sav. Batėgalos k. Rodžių g. 36, 440011353625 Jonavos r. sav. Žeimių mstl. Kauno g. 14, 440003994963 Jonavos r. sav. Batėgalos k. Rodžių g. 34, 460100050013/469770032015 Jonavos r. sav. Batėgalos k. Rodžių g. 47, 440026467838 Jonavos r. sav. Jonavos m., 440026412937/440042359782 Jonavos r. sav., Jonavos r. sav. teritorija, 464000070123 Jonavos r. sav. Martyniškio k. 11, 464000060013 Jonavos r. sav. Žeimių mstl. Kauno g. 26, 469770032015/460100050013 Jonavos r. sav. Batėgalos k. Rodžių g. 47, 440005974438 Jonavos r. sav. Žeimių mstl. Kauno g. 37, 469610093014/440011050103 Jonavos r. sav. Žeimių mstl. Kauno g. 10, Jonavos r. sav. Žeimių mstl. Kauno g. 43, Jonavos r. sav. Žeimių mstl. Kauno g. 34A, Jonavos r. sav. Žeimių mstl. Sodų g. 2,ir kuriose Planu yra nustatytos kelių apsaugos zonų teritorijos, savininkai turi teisę kreiptis į Plano iniciatorių dėl Įstatymo 13, 142 str. dalyse nurodytos kompensacijos sumokėjimo.

Plano iniciatorius ir rengėjas – AB Lietuvos automobilių kelių direkcija, J. Basanavičiaus g. 36, Vilnius, tel. +370 5 232 96 00, el. paštas lakd@lakd.lt, interneto svetainė  https://lakd.lt/.

Susipažinti su patvirtinto Plano sprendiniais ir įsakymu galima- LR Susisiekimo ministerijos tinklapyjeApsaugos zonų planai, žemėlapiai, schemos | Susisiekimo ministerija (lrv.lt) (https://sumin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/apsaugos-zonu-planai-zemelapiai-ir-ar-schemos).

 


AB Lietuvos automobilių kelių direkcija informuoja, kad vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu LR susisiekimo ministro2023 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. 3-301patvirtintas Valstybinės reikšmės kelių apsaugos zonų nustatymo Planas Skuodo rajono savivaldybėje. Vadovaujantis Įstatymo 11, 13, 142 str. nuostatomis, žemės sklypų ir pastatų, kurių unikalūs Nr. 440020880131 Skuodo r. sav., Skuodo miesto sen., J. Chodkevičiaus g.,ir kuriose Planu yra nustatytos kelių apsaugos zonų teritorijos, savininkai turi teisę kreiptis į Plano iniciatorių dėl Įstatymo 13, 142 str. dalyse nurodytos kompensacijos sumokėjimo.

Plano iniciatorius ir rengėjas – AB Lietuvos automobilių kelių direkcija, J. Basanavičiaus g. 36, Vilnius, tel. +370 5 232 96 00, el. paštas lakd@lakd.lt, interneto svetainė  https://lakd.lt/.

Susipažinti su patvirtinto Plano sprendiniais ir įsakymu galima- LR Susisiekimo ministerijos tinklapyjeApsaugos zonų planai, žemėlapiai, schemos | Susisiekimo ministerija (lrv.lt) (https://sumin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/apsaugos-zonu-planai-zemelapiai-ir-ar-schemos).

 


AB Lietuvos automobilių kelių direkcija informuoja, kad vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu LR susisiekimo ministro2023 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. 3-303patvirtintas Valstybinės reikšmės kelių apsaugos zonų nustatymo Planas Jonavos rajono savivaldybėje. Vadovaujantis Įstatymo 11, 13, 142 str. nuostatomis, žemės sklypų ir pastatų, kurių unikalūs Nr. 460100050198 Jonavos r. sav. Batėgalos k. Rodžių g. 42, 469500068014/64000050010 Jonavos r. sav. Žeimių mstl. Kauno g. 41,  469730088017/ 464000050006 Jonavos r. sav. Žeimių mstl. Kauno g. 39, 464000060010/468660001018 Jonavos r. sav. Žeimių mstl. Kauno g. 18, 464000060078 Jonavos r. sav. Žeimių mstl. Jonavos g. 1, 464000050324 Jonavos r. sav. Žeimių mstl. Kauno g. 45A, 464000050324 Jonavos r. sav. Žeimių mstl. Kauno g. 45A, 464000060402 Jonavos r. sav. Žeimių mstl. Pylimo g. 2, 469690067018/440006306703 Jonavos r. sav. Žeimių mstl. Kauno g. 44, 464000040086 Jonavos r. sav. Žeimių mstl. Gegužės 1-osios g. 2, 469320013015 Jonavos r. sav. Žeimių mstl. Kauno g. 14, 464000060433 Jonavos r. sav. Žeimių mstl. Kauno g. 34A, 4698200200160003 Jonavos r. sav. Žeimių mstl. Kauno g. 34A-2,ir kuriose Planu yra nustatytos kelių apsaugos zonų teritorijos, savininkai turi teisę kreiptis į Plano iniciatorių dėl Įstatymo 13, 142 str. dalyse nurodytos kompensacijos sumokėjimo.

Plano iniciatorius ir rengėjas – AB Lietuvos automobilių kelių direkcija, J. Basanavičiaus g. 36, Vilnius, tel. +370 5 232 96 00, el. paštas lakd@lakd.lt, interneto svetainė  https://lakd.lt/.

Susipažinti su patvirtinto Plano sprendiniais ir įsakymu galima- LR Susisiekimo ministerijos tinklapyjeApsaugos zonų planai, žemėlapiai, schemos | Susisiekimo ministerija (lrv.lt) (https://sumin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/apsaugos-zonu-planai-zemelapiai-ir-ar-schemos).

 


AB Lietuvos automobilių kelių direkcija informuoja, kad vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu LR susisiekimo ministro2023 m. birželio 21 d. įsakymu Nr. 3-311patvirtintas Valstybinės reikšmės kelių apsaugos zonų nustatymo Planas Elektrėnų savivaldybėje. Vadovaujantis Įstatymo 11, 13, 142 str. nuostatomis, žemės sklypų ir pastatų, kurių unikalūs Nr. 440007259341 Elektrėnų sav. Pastrėvio k. Elektrėnų g. 2, ir kuriose Planu yra nustatytos kelių apsaugos zonų teritorijos, savininkai turi teisę kreiptis į Plano iniciatorių dėl Įstatymo 13, 142 str. dalyse nurodytos kompensacijos sumokėjimo.

Plano iniciatorius ir rengėjas – AB Lietuvos automobilių kelių direkcija, J. Basanavičiaus g. 36, Vilnius, tel. +370 5 232 96 00, el. paštas lakd@lakd.lt, interneto svetainė  https://lakd.lt/.

Susipažinti su patvirtinto Plano sprendiniais ir įsakymu galima- LR Susisiekimo ministerijos tinklapyjeApsaugos zonų planai, žemėlapiai, schemos | Susisiekimo ministerija (lrv.lt) (https://sumin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/apsaugos-zonu-planai-zemelapiai-ir-ar-schemos).

 


AB Lietuvos automobilių kelių direkcija informuoja, kad vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu LR susisiekimo ministro2023 m. liepos 03 d. įsakymu Nr. 3-326patvirtintas Valstybinės reikšmės kelių apsaugos zonų nustatymo Planas Joniškio rajono savivaldybėje. Vadovaujantis Įstatymo 11, 13, 142 str. nuostatomis, žemės sklypų ir pastatų, kurių unikalūs Nr. 440000017298 Joniškio r. sav. Gasčiūnų k., 440000025967/479770112010 Joniškio r. sav. Stungių k. Sodų g. 74, 440000036393 Joniškio r. sav. Stungių k., 440000036428 Joniškio r. sav. Stungių k.,  ir kuriose Planu yra nustatytos kelių apsaugos zonų teritorijos, savininkai turi teisę kreiptis į Plano iniciatorių dėl Įstatymo 13, 142 str. dalyse nurodytos kompensacijos sumokėjimo.

Plano iniciatorius ir rengėjas – AB Lietuvos automobilių kelių direkcija, J. Basanavičiaus g. 36, Vilnius, tel. +370 5 232 96 00, el. paštas lakd@lakd.lt, interneto svetainė  https://lakd.lt/.

Susipažinti su patvirtinto Plano sprendiniais ir įsakymu galima- LR Susisiekimo ministerijos tinklapyjeApsaugos zonų planai, žemėlapiai, schemos | Susisiekimo ministerija (lrv.lt) (https://sumin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/apsaugos-zonu-planai-zemelapiai-ir-ar-schemos).

 


AB Lietuvos automobilių kelių direkcija informuoja, kad vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu LR susisiekimo ministro2023 m. liepos 04 d. įsakymu Nr. 3-327patvirtintas Valstybinės reikšmės kelių apsaugos zonų nustatymo Planas Klaipėdos miesto savivaldybėje. Vadovaujantis Įstatymo 11, 13, 142 str. nuostatomis, žemės sklypų ir pastatų, kurių unikalūs Nr. 559600113011/210100410018 Klaipėdos m. Medelyno g. 28, 440005096300 Klaipėdos m. Tauralaukio g. 2, 440052016914 Klaipėdos m. Žvaigždžių g. 1, 5593500390150001 Klaipėdos m. Medelyno g. 17-1, 210100410042 Klaipėdos m. Paribio g. 1, 440042272855 Klaipėdos m., 210100410055 Klaipėdos m. Skardžio g. 1, 210100350051 Klaipėdos m. Tilžės g. 67, 210100390178  Klaipėdos m. Klaipėdos g. 5, Klaipėdos m. Medelyno g. 18C; Klaipėdos m. Medelyno g. 22; Klaipėdos m. Medelyno g. 32;  Klaipėdos m. Medelyno g. 17; Klaipėdos m. Medelyno g. 30; Klaipėdos m. Medelyno g. 38A; Klaipėdos m. Medelyno g. 50; Klaipėdos m. Medelyno g. 52; Klaipėdos m. Medelyno g. 58, 440053010425/440010837180 Klaipėdos m. Šilojų g. 6, 440005096700/440004389642 Klaipėdos m., 440042272855 Klaipėdos m., 440016249033 Klaipėdos m. Pajūrio g. 15, 440005096300 Klaipėdos m. Tauralaukio g. 2, 440042272855 Klaipėdos m., 440055753814 Klaipėdos m. Pajūrio g. 47, 210100390199 Klaipėdos m. Pajūrio g. 39, 440011814169 Klaipėdos m. Pajūrio g. 3, 440002128287 Klaipėdos m. Pajūrio g. 9, 210100390178 Klaipėdos m. Klaipėdos g. 5,440002128287/440030581614 Klaipėdos m. Pajūrio g. 9 ir Pajūrio g. 9A, 440020384810 Klaipėdos m. sav. teritorija, ir kuriose Planu yra nustatytos kelių apsaugos zonų teritorijos, savininkai turi teisę kreiptis į Plano iniciatorių dėl Įstatymo 13, 142 str. dalyse nurodytos kompensacijos sumokėjimo.

Plano iniciatorius ir rengėjas – AB Lietuvos automobilių kelių direkcija, J. Basanavičiaus g. 36, Vilnius, tel. +370 5 232 96 00, el. paštas lakd@lakd.lt, interneto svetainė  https://lakd.lt/.

Susipažinti su patvirtinto Plano sprendiniais ir įsakymu galima- LR Susisiekimo ministerijos tinklapyjeApsaugos zonų planai, žemėlapiai, schemos | Susisiekimo ministerija (lrv.lt) (https://sumin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/apsaugos-zonu-planai-zemelapiai-ir-ar-schemos).

 


AB Lietuvos automobilių kelių direkcija informuoja, kad vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu LR susisiekimo ministro2023 m. liepos 04 d. įsakymu Nr. 3-327patvirtintas Valstybinės reikšmės kelių apsaugos zonų nustatymo Planas Klaipėdos miesto savivaldybėje. Vadovaujantis Įstatymo 11, 13, 142 str. nuostatomis, žemės sklypų ir pastatų, kurių unikalūs Nr. 440049887964 Klaipėdos m., 440054884078 Klaipėdos m. sav. teritorija, 440022408824 Klaipėdos m., 440022408979 Klaipėdos m., 559520015016/440045066073 Klaipėdos m. Klaipėdos g. 14, 440005096300 Klaipėdos m. Tauralaukio g. 2, 440042272855 Klaipėdos m., 440004402442 Klaipėdos m., 210100010363 Klaipėdos m. Liepojos g. 49, 440042272855 Klaipėdos m., 440042272855 Klaipėdos m., 440002128287 Klaipėdos m. Pajūrio g. 9, 440042532678/440013028158 Klaipėdos m. Medelyno g. 9H, 210100410055 Klaipėdos m. Skardžio g. 1, 219920203014 Klaipėdos m. Medelyno g. 60, 210100390202  Klaipėdos m. Pajūrio g. 31, 210100390186 Klaipėdos m. Klaipėdos g. 15, 210100390029 Klaipėdos m. Klaipėdos g. 17, 559670116013/210100410051 Klaipėdos m. Medelyno g. 8, 210100390194 Klaipėdos m. Pajūrio g. 23, 440011814169 Klaipėdos m. Pajūrio g. 3, 210100070088  Klaipėdos m. Vilniaus pl. 8, 210100390104 Klaipėdos m. Pajūrio g. 29, 440042272855 Klaipėdos m., 440042116892 Klaipėdos m. Pajūrio g. 3 K9, 440011814169 Klaipėdos m. Pajūrio g. 3, 440005096300 Klaipėdos m. Tauralaukio g. 2, 210100390178 Klaipėdos m. Klaipėdos g. 5, 440002128287/440030581580 Klaipėdos m. Pajūrio g. 9, 440045859265 Klaipėdos m. Medelyno g. 18B, 440038985561 Klaipėdos m. Klaipėdos g. 12 K4, 440029079685 Klaipėdos m. Klaipėdos g. 12, 440042272855 Klaipėdos m., ir kuriose Planu yra nustatytos kelių apsaugos zonų teritorijos, savininkai turi teisę kreiptis į Plano iniciatorių dėl Įstatymo 13, 142 str. dalyse nurodytos kompensacijos sumokėjimo.

Plano iniciatorius ir rengėjas – AB Lietuvos automobilių kelių direkcija, J. Basanavičiaus g. 36, Vilnius, tel. +370 5 232 96 00, el. paštas lakd@lakd.lt, interneto svetainė  https://lakd.lt/.

Susipažinti su patvirtinto Plano sprendiniais ir įsakymu galima- LR Susisiekimo ministerijos tinklapyjeApsaugos zonų planai, žemėlapiai, schemos | Susisiekimo ministerija (lrv.lt) (https://sumin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/apsaugos-zonu-planai-zemelapiai-ir-ar-schemos).

 


AB Lietuvos automobilių kelių direkcija informuoja, kad vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu LR susisiekimo ministro2023 m. liepos 04 d. įsakymu Nr. 3-327patvirtintas Valstybinės reikšmės kelių apsaugos zonų nustatymo Planas Klaipėdos miesto savivaldybėje. Vadovaujantis Įstatymo 11, 13, 142 str. nuostatomis, žemės sklypų ir pastatų, kurių unikalūs Nr. 210100410020/559640105017 Klaipėdos m. Medelyno g. 26, 210100390029 Klaipėdos m. Klaipėdos g. 17, 210100390186 Klaipėdos m. Klaipėdos g. 15, 440042272855 Klaipėdos m., 440011814169 Klaipėdos m. Pajūrio g. 3, 440054481742 Klaipėdos m. Arimų g. 21, 210100410014 Klaipėdos m. Medelyno g. 32, 4400067502927021 Klaipėdos m. Medelyno g. 32-7, 440029079685/440038985650 Klaipėdos m. Klaipėdos g. 12, 440011814169 Klaipėdos m. Pajūrio g. 3, 4400122909188702 Klaipėdos m. Medelyno g. 38A-2, 440009888206 Klaipėdos m. Medelyno g. 38A, 210100410017 Klaipėdos m. Medelyno g. 30, 4400161163883387 Klaipėdos m. sav. Klaipėdos m. Medelyno g. 30-1,ir kuriose Planu yra nustatytos kelių apsaugos zonų teritorijos, savininkai turi teisę kreiptis į Plano iniciatorių dėl Įstatymo 13, 142 str. dalyse nurodytos kompensacijos sumokėjimo.

Plano iniciatorius ir rengėjas – AB Lietuvos automobilių kelių direkcija, J. Basanavičiaus g. 36, Vilnius, tel. +370 5 232 96 00, el. paštas lakd@lakd.lt, interneto svetainė  https://lakd.lt/.

Susipažinti su patvirtinto Plano sprendiniais ir įsakymu galima- LR Susisiekimo ministerijos tinklapyjeApsaugos zonų planai, žemėlapiai, schemos | Susisiekimo ministerija (lrv.lt) (https://sumin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/apsaugos-zonu-planai-zemelapiai-ir-ar-schemos).

 


AB Lietuvos automobilių kelių direkcija informuoja, kad vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu LR susisiekimo ministro2023 m. liepos 04 d. įsakymu Nr. 3-327patvirtintas Valstybinės reikšmės kelių apsaugos zonų nustatymo Planas Klaipėdos miesto savivaldybėje. Vadovaujantis Įstatymo 11, 13, 142 str. nuostatomis, žemės sklypų ir pastatų, kurių unikalūs Nr. 4400551646573704 Klaipėdos m. Medelyno g. 18C-2, 440045859798 Klaipėdos m. Medelyno g. 18C, 210100350012 Klaipėdos m. Tilžės g. 121, 210100390178 Klaipėdos m. Klaipėdos g. 5, 210100390108 Klaipėdos m. Klaipėdos g. 11, 210100380008/559200041018 Klaipėdos m. Paribio g. 3, 440045859265 Klaipėdos m. Medelyno g. 18B, 440042272855 Klaipėdos m.,440002128287/440030581580 Klaipėdos m. Pajūrio g. 9, 210100410055 Klaipėdos m. Skardžio g. 1, 210100410014 Klaipėdos m. Medelyno g. 32, 4400067501167013 Klaipėdos m. Medelyno g. 32-3, 559280011010/210100380002 Klaipėdos m. Medelyno g. 3, 440007445014/210100390321 Klaipėdos m. Pajūrio g. 45, 210100410055 Klaipėdos m. Skardžio g. 1, 440041343731/ 210100390239 Klaipėdos m. Pajūrio g. 43, 210100410055 Klaipėdos m. Skardžio g. 1, ir kuriose Planu yra nustatytos kelių apsaugos zonų teritorijos, savininkai turi teisę kreiptis į Plano iniciatorių dėl Įstatymo 13, 142 str. dalyse nurodytos kompensacijos sumokėjimo.

Plano iniciatorius ir rengėjas – AB Lietuvos automobilių kelių direkcija, J. Basanavičiaus g. 36, Vilnius, tel. +370 5 232 96 00, el. paštas lakd@lakd.lt, interneto svetainė  https://lakd.lt/.

Susipažinti su patvirtinto Plano sprendiniais ir įsakymu galima- LR Susisiekimo ministerijos tinklapyjeApsaugos zonų planai, žemėlapiai, schemos | Susisiekimo ministerija (lrv.lt) (https://sumin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/apsaugos-zonu-planai-zemelapiai-ir-ar-schemos).

 


AB Lietuvos automobilių kelių direkcija informuoja, kad vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu LR susisiekimo ministro2023 m. liepos 04 d. įsakymu Nr. 3-327patvirtintas Valstybinės reikšmės kelių apsaugos zonų nustatymo Planas Klaipėdos miesto savivaldybėje. Vadovaujantis Įstatymo 11, 13, 142 str. nuostatomis, žemės sklypų ir pastatų, kurių unikalūs Nr. 440053026781 Klaipėdos m. Šilojų g. 8, 440005096300 Klaipėdos m. Tauralaukio g. 2, 440042272855 Klaipėdos m., 559620086013 Klaipėdos m. Medelyno g. 36, 210100380006 Klaipėdos m. Medelyno g. 7, 558900008014 Klaipėdos m. Medelyno g. 5, 440028070754 Klaipėdos m. Akmenų g. 2, 5593500390150002 Klaipėdos m. Medelyno g. 17-2, 210100380011 Klaipėdos m. Medelyno g. 17, 210100350018 Klaipėdos m. Tilžės g. 145,4400122909308703 Klaipėdos m. Medelyno g. 38A-3, 440009888206 Klaipėdos m. Medelyno g. 38A, 210100390178 Klaipėdos m. Klaipėdos g. 5, 440009888206 Klaipėdos m. Medelyno g. 38A, 4400122909508704 Klaipėdos m. Medelyno g. 38A-4, 210100380012/559400047010 Klaipėdos m. Medelyno g. 1, 440029079685 Klaipėdos m. Klaipėdos g. 12, ir kuriose Planu yra nustatytos kelių apsaugos zonų teritorijos, savininkai turi teisę kreiptis į Plano iniciatorių dėl Įstatymo 13, 142 str. dalyse nurodytos kompensacijos sumokėjimo.

Plano iniciatorius ir rengėjas – AB Lietuvos automobilių kelių direkcija, J. Basanavičiaus g. 36, Vilnius, tel. +370 5 232 96 00, el. paštas lakd@lakd.lt, interneto svetainė  https://lakd.lt/.

Susipažinti su patvirtinto Plano sprendiniais ir įsakymu galima- LR Susisiekimo ministerijos tinklapyjeApsaugos zonų planai, žemėlapiai, schemos | Susisiekimo ministerija (lrv.lt) (https://sumin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/apsaugos-zonu-planai-zemelapiai-ir-ar-schemos).

 


AB Lietuvos automobilių kelių direkcija informuoja, kad vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu LR susisiekimo ministro2023 m. liepos 04 d. įsakymu Nr. 3-327patvirtintas Valstybinės reikšmės kelių apsaugos zonų nustatymo Planas Klaipėdos miesto savivaldybėje. Vadovaujantis Įstatymo 11, 13, 142 str. nuostatomis, žemės sklypų ir pastatų, kurių unikalūs Nr. 440038985618 Klaipėdos m. Klaipėdos g. 12 K2, 440042272855 Klaipėdos m., 440007917062 Klaipėdos m. Vėjo g. 54, 210100010279 Klaipėdos m. Šilojų g. 10, 210100390186 Klaipėdos m. Klaipėdos g. 15, 210100390029 Klaipėdos m. Klaipėdos g. 17, 440011814169 Klaipėdos m. Pajūrio g. 3, 440029079685 Klaipėdos m. Klaipėdos g. 12, 440038985561 Klaipėdos m. Klaipėdos g. 12 K4, 440042272855 Klaipėdos m., 210100010279 Klaipėdos m. Šilojų g. 10, 210100390178 Klaipėdos m. Klaipėdos g. 5, 559190037014/ 440000908403 Klaipėdos m. Medelyno g. 72, 210100410014 Klaipėdos m. Medelyno g. 32, 210100390395 Klaipėdos m. Vėjo g. 56, 440005096300 Klaipėdos m. Tauralaukio g. 2, 440042272855 Klaipėdos m., 210100410036/559670117010 Klaipėdos m. Medelyno g. 20, ir kuriose Planu yra nustatytos kelių apsaugos zonų teritorijos, savininkai turi teisę kreiptis į Plano iniciatorių dėl Įstatymo 13, 142 str. dalyse nurodytos kompensacijos sumokėjimo.

Plano iniciatorius ir rengėjas – AB Lietuvos automobilių kelių direkcija, J. Basanavičiaus g. 36, Vilnius, tel. +370 5 232 96 00, el. paštas lakd@lakd.lt, interneto svetainė  https://lakd.lt/.

Susipažinti su patvirtinto Plano sprendiniais ir įsakymu galima- LR Susisiekimo ministerijos tinklapyjeApsaugos zonų planai, žemėlapiai, schemos | Susisiekimo ministerija (lrv.lt) (https://sumin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/apsaugos-zonu-planai-zemelapiai-ir-ar-schemos).

 


AB Lietuvos automobilių kelių direkcija informuoja, kad vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu LR susisiekimo ministro2023 m. liepos 04 d. įsakymu Nr. 3-327patvirtintas Valstybinės reikšmės kelių apsaugos zonų nustatymo Planas Klaipėdos miesto savivaldybėje. Vadovaujantis Įstatymo 11, 13, 142 str. nuostatomis, žemės sklypų ir pastatų, kurių unikalūs Nr. 210100390186 Klaipėdos m. Klaipėdos g. 15, 210100390029 Klaipėdos m. Klaipėdos g. 17, 440042407825 Klaipėdos m. Pajūrio g. 16, 219940259017/210100390240 Klaipėdos m. Debesų g. 45, 440011814169 Klaipėdos m. Pajūrio g. 3, 210100390234 Klaipėdos m. Klaipėdos g. 13, 440042272855 Klaipėdos m., 440011814169 Klaipėdos m. Pajūrio g. 3, 440042117002 Klaipėdos m. Pajūrio g. 3 K20, 440020392998 Klaipėdos m. Medelyno g. 15A, 210100390178 Klaipėdos m. Klaipėdos g. 5, 440005096300 Klaipėdos m. Tauralaukio g. 2, 440042272855 Klaipėdos m., 210100390205 Klaipėdos m. Pajūrio g. 17, 210100380006 Klaipėdos m. Medelyno g. 7, 558900008014 Klaipėdos m. Medelyno g. 5, 440011814169 Klaipėdos m. Pajūrio g. 3, 210100390108 Klaipėdos m. Klaipėdos g. 11, ir kuriose Planu yra nustatytos kelių apsaugos zonų teritorijos, savininkai turi teisę kreiptis į Plano iniciatorių dėl Įstatymo 13, 142 str. dalyse nurodytos kompensacijos sumokėjimo.

Plano iniciatorius ir rengėjas – AB Lietuvos automobilių kelių direkcija, J. Basanavičiaus g. 36, Vilnius, tel. +370 5 232 96 00, el. paštas lakd@lakd.lt, interneto svetainė  https://lakd.lt/.

Susipažinti su patvirtinto Plano sprendiniais ir įsakymu galima- LR Susisiekimo ministerijos tinklapyjeApsaugos zonų planai, žemėlapiai, schemos | Susisiekimo ministerija (lrv.lt) (https://sumin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/apsaugos-zonu-planai-zemelapiai-ir-ar-schemos).

 


AB Lietuvos automobilių kelių direkcija informuoja, kad vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu LR susisiekimo ministro2023 m. liepos 04 d. įsakymu Nr. 3-327patvirtintas Valstybinės reikšmės kelių apsaugos zonų nustatymo Planas Klaipėdos miesto savivaldybėje. Vadovaujantis Įstatymo 11, 13, 142 str. nuostatomis, žemės sklypų ir pastatų, kurių unikalūs Nr. 210100390205 Klaipėdos m. Pajūrio g. 17, 210100390200 Klaipėdos m. Pajūrio g. 37, 4400067503167022 Klaipėdos m. Medelyno g. 32-8, 210100410014 Klaipėdos m. Medelyno g. 32, 440016660010 Klaipėdos m. Medelyno g. 42A, 210100020042 Klaipėdos m. Medelyno g. 58, 4400024488995740  Klaipėdos m. Medelyno g. 58-1, 440009888206 Klaipėdos m. Medelyno g. 38A, 4400122909308703 Klaipėdos m. Medelyno g. 38A-3, 210100410017 Klaipėdos m. Medelyno g. 30, 4400161166243392 Klaipėdos m. Medelyno g. 30-6, 440005115893 Klaipėdos m. Tauralaukio g. 1, 210100380006 Klaipėdos m. Medelyno g. 7, 4400252628772701 Klaipėdos m. Medelyno g. 22-1, 210100410037 Klaipėdos m. Medelyno g. 22, 4400252629882703 Klaipėdos m. Medelyno g. 22-2, 210100020042 Klaipėdos m. Medelyno g. 58, 4400024488995740 Klaipėdos m. Medelyno g. 58-1, 440011814169 Klaipėdos m. Pajūrio g. 3, ir kuriose Planu yra nustatytos kelių apsaugos zonų teritorijos, savininkai turi teisę kreiptis į Plano iniciatorių dėl Įstatymo 13, 142 str. dalyse nurodytos kompensacijos sumokėjimo.

Plano iniciatorius ir rengėjas – AB Lietuvos automobilių kelių direkcija, J. Basanavičiaus g. 36, Vilnius, tel. +370 5 232 96 00, el. paštas lakd@lakd.lt, interneto svetainė  https://lakd.lt/.

Susipažinti su patvirtinto Plano sprendiniais ir įsakymu galima- LR Susisiekimo ministerijos tinklapyjeApsaugos zonų planai, žemėlapiai, schemos | Susisiekimo ministerija (lrv.lt) (https://sumin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/apsaugos-zonu-planai-zemelapiai-ir-ar-schemos).

 


AB Lietuvos automobilių kelių direkcija informuoja, kad vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu LR susisiekimo ministro2023 m. liepos 03 d. įsakymu Nr. 3-325patvirtintas Valstybinės reikšmės kelių apsaugos zonų nustatymo Planas Neringos savivaldybėje. Vadovaujantis Įstatymo 11, 13, 142 str. nuostatomis, žemės sklypų ir pastatų, kurių unikalūs Nr. 230100040016 Neringos m. Vilų g. 36, 4400395401594543 Neringos m. L. Rėzos g. 14-21, 4400395401484542 Neringos m. L. Rėzos g. 14-20, 230100040015 Neringos m. Gintaro Įlankos g. 8, 4400260326763554 Neringos m. Gintaro Įlankos g. 8-3, 4400260328593558 Neringos m. Gintaro Įlankos g. 8-9, 4400218979036049 Neringos m. G. D. Kuverto g. 8-1A, 4400218979146050 Neringos m. G. D. Kuverto g. 8-1, 440016585481 Neringos m. G. D. Kuverto g. 8, 230100040049/239200006012 Neringos m. L. Rėzos g. 18, 239960001013 Neringos m. G. D. Kuverto g. 5A, 2395300020260005 Neringos m. G. D. Kuverto g. 8-5, 440007649527/239240001011 Neringos m. G. D. Kuverto g. 6, 230100040009 Neringos m. L. Rėzos g. 11, 230100040019 Neringos m. L. Rėzos g. 26A, 230100040026 Neringos m. L. Rėzos g. 54, 440047169939 Neringos m. Gintaro Įlankos g. 16, 239750010055 Neringos m. L. Rėzos g. 6, 239750010044 Neringos m. Vilų g. 1, 230100040060 Neringos m. L. Rėzos g. 6, 23001000804 Neringos m. L. Rėzos g. 6C, 230100040004/239550002013 Neringos m. L. Rėzos g. 25, 239550002013 Neringos m. L. Rėzos g. 25, ir kuriose Planu yra nustatytos kelių apsaugos zonų teritorijos, savininkai turi teisę kreiptis į Plano iniciatorių dėl Įstatymo 13, 142 str. dalyse nurodytos kompensacijos sumokėjimo.

Plano iniciatorius ir rengėjas – AB Lietuvos automobilių kelių direkcija, J. Basanavičiaus g. 36, Vilnius, tel. +370 5 232 96 00, el. paštas lakd@lakd.lt, interneto svetainė  https://lakd.lt/.

Susipažinti su patvirtinto Plano sprendiniais ir įsakymu galima- LR Susisiekimo ministerijos tinklapyjeApsaugos zonų planai, žemėlapiai, schemos | Susisiekimo ministerija (lrv.lt) (https://sumin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/apsaugos-zonu-planai-zemelapiai-ir-ar-schemos).

 


AB Lietuvos automobilių kelių direkcija informuoja, kad vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu LR susisiekimo ministro2023 m. liepos 03 d. įsakymu Nr. 3-325patvirtintas Valstybinės reikšmės kelių apsaugos zonų nustatymo Planas Neringos savivaldybėje. Vadovaujantis Įstatymo 11, 13, 142 str. nuostatomis, žemės sklypų ir pastatų, kurių unikalūs Nr. 2392000220270004 Neringos m. Vilų g. 7-4, 230100040056 Neringos m. Vilų g. 7, 239550002024 Neringos m. L. Rėzos g. 25, 4400260329263560 Neringos m. Gintaro Įlankos g. 8-11, 4400260329803563 Neringos m. Gintaro Įlankos g. 8-15, 440015235353 Neringos m. L. Rėzos g. 28, 230100040108 Neringos m. Gintaro Įlankos g. 5, 239200029019 Neringos m. Gintaro Įlankos g. 5, 239280002016 Neringos m. L. Rėzos g. 27, 239270001014/230100040008 Neringos m. L. Rėzos g. 29, 440010194422 Neringos m. L. Rėzos g. 36, 230100040054 Neringos m. L. Rėzos g. 16, 4400304214401912 Neringos m. L. Rėzos g. 40-9, 239180001015/230100040019 Neringos m. L. Rėzos g. 26A, 230100040003 Neringos m. L. Rėzos g. 27,  440007649527 Neringos m. G. D. Kuverto g. 6, ir kuriose Planu yra nustatytos kelių apsaugos zonų teritorijos, savininkai turi teisę kreiptis į Plano iniciatorių dėl Įstatymo 13, 142 str. dalyse nurodytos kompensacijos sumokėjimo.

Plano iniciatorius ir rengėjas – AB Lietuvos automobilių kelių direkcija, J. Basanavičiaus g. 36, Vilnius, tel. +370 5 232 96 00, el. paštas lakd@lakd.lt, interneto svetainė  https://lakd.lt/.

Susipažinti su patvirtinto Plano sprendiniais ir įsakymu galima- LR Susisiekimo ministerijos tinklapyjeApsaugos zonų planai, žemėlapiai, schemos | Susisiekimo ministerija (lrv.lt) (https://sumin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/apsaugos-zonu-planai-zemelapiai-ir-ar-schemos).


AB Lietuvos automobilių kelių direkcija informuoja, kad vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu LR susisiekimo ministro2023 m. liepos 03 d. įsakymu Nr. 3-325patvirtintas Valstybinės reikšmės kelių apsaugos zonų nustatymo Planas Neringos savivaldybėje. Vadovaujantis Įstatymo 11, 13, 142 str. nuostatomis, žemės sklypų ir pastatų, kurių unikalūs Nr. 440041898000 Neringos m. L. Rėzos g. 1F, 440053089140 Neringos m. Vilų g. 3A, 239790010019 Neringos m. L. Rėzos g. 56A, 440031431612 Neringos m. Alksnynės g. 2, 440053208122 Neringos m. L. Rėzos g. 6A, 239320001017 Neringos m. G. D. Kuverto g. 12, 440040942434 Neringos m. G. D. Kuverto g. 16, 440001952607 Neringos m. L. Rėzos g. 1C, 440043016780 Neringos m. L. Rėzos g. 23A, 239050002017 Neringos m. L. Rėzos g. 8B, 239320001028 Neringos m. G. D. Kuverto g. 12, 440031279159 Neringos m. Alksnynės g. 2, 440031431600 Neringos m. Alksnynės g. 2, 239200011022 Neringos m. L. Rėzos g. 52, 230100040250 Neringos m. Alksnynės g. 2, 230100040057 Neringos m. L. Rėzos g. 1D, 440037734897 Neringos m. Miško g. 2A, 440026971293 Neringos sav. teritorija, ir kuriose Planu yra nustatytos kelių apsaugos zonų teritorijos, savininkai turi teisę kreiptis į Plano iniciatorių dėl Įstatymo 13, 142 str. dalyse nurodytos kompensacijos sumokėjimo.

Plano iniciatorius ir rengėjas – AB Lietuvos automobilių kelių direkcija, J. Basanavičiaus g. 36, Vilnius, tel. +370 5 232 96 00, el. paštas lakd@lakd.lt, interneto svetainė  https://lakd.lt/.

Susipažinti su patvirtinto Plano sprendiniais ir įsakymu galima- LR Susisiekimo ministerijos tinklapyjeApsaugos zonų planai, žemėlapiai, schemos | Susisiekimo ministerija (lrv.lt) (https://sumin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/apsaugos-zonu-planai-zemelapiai-ir-ar-schemos).

 


AB Lietuvos automobilių kelių direkcija informuoja, kad vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu LR susisiekimo ministro2023 m. liepos 03 d. įsakymu Nr. 3-325patvirtintas Valstybinės reikšmės kelių apsaugos zonų nustatymo Planas Neringos savivaldybėje. Vadovaujantis Įstatymo 11, 13, 142 str. nuostatomis, žemės sklypų ir pastatų, kurių unikalūs Nr. 230100040035 Neringos m. L. Rėzos g. 42, 230100040056 Neringos m. Vilų g. 7,  2392000220270001 Neringos m. Vilų g. 7-1, 2392000220270004 Neringos m. Vilų g. 7-4, 440047987311 Neringos m. L. Rėzos g. 23, 230100040112 Neringos m. Gintaro Įlankos g. 6, 440025725954 Neringos m., 440025725739 Neringos m., 440025728320 Neringos m., 440025726058 Neringos m., 230100040055 Neringos m. L. Rėzos g. 8A, 230100040021 Neringos m. L. Rėzos g. 54B, 239050002028 Neringos m. L. Rėzos g. 8A, 239280002016 Neringos m. L. Rėzos g. 27, 230100040056 Neringos m. Vilų g. 7, 239300020014/230100040063 Neringos m. L. Rėzos g. 4, 23010004002 Neringos m. L. Rėzos g. 54, 230100040056 Neringos m. Vilų g. 7, 2392000220270009 Neringos m. Vilų g. 7-9, 239200007014/230100040048 Neringos m. L. Rėzos g. 20, ir kuriose Planu yra nustatytos kelių apsaugos zonų teritorijos, savininkai turi teisę kreiptis į Plano iniciatorių dėl Įstatymo 13, 142 str. dalyse nurodytos kompensacijos sumokėjimo.

Plano iniciatorius ir rengėjas – AB Lietuvos automobilių kelių direkcija, J. Basanavičiaus g. 36, Vilnius, tel. +370 5 232 96 00, el. paštas lakd@lakd.lt, interneto svetainė  https://lakd.lt/.

Susipažinti su patvirtinto Plano sprendiniais ir įsakymu galima- LR Susisiekimo ministerijos tinklapyjeApsaugos zonų planai, žemėlapiai, schemos | Susisiekimo ministerija (lrv.lt) (https://sumin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/apsaugos-zonu-planai-zemelapiai-ir-ar-schemos).

 


AB Lietuvos automobilių kelių direkcija informuoja, kad vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu LR susisiekimo ministro2023 m. liepos 03 d. įsakymu Nr. 3-325patvirtintas Valstybinės reikšmės kelių apsaugos zonų nustatymo Planas Neringos savivaldybėje. Vadovaujantis Įstatymo 11, 13, 142 str. nuostatomis, žemės sklypų ir pastatų, kurių unikalūs Nr.  Neringos m. L. Rėzos g. 40; Neringos m. L. Rėzos g. 14; Neringos m. G. D. Kuverto g. 8; Neringos m. Gintaro Įlankos g. 9; Neringos m. G. D. Kuverto g. 12-3; Neringos m. L. Rėzos g. 15; Neringos m. Vilų g. 7; Neringos m. L. Rėzos g. 30-1; Neringos m. Gintaro Įlankos g. 8; Neringos m. L. Rėzos g. 12; Neringos m. L. Rėzos g. 42; Neringos m. L. Rėzos g. 26; Neringos m. L. Rėzos g. 14, 230100010062 Neringos m. G. D. Kuverto g. 5,  230100040107 Neringos m. Gintaro Įlankos g. 7, 4400260329803563 Neringos m. Gintaro Įlankos g. 8-15, 4400260329263560 Neringos m. Gintaro Įlankos g. 8-11, 230100040104 Neringos m. L. Rėzos g. 2, 230100040054 Neringos m. L. Rėzos g. 16, 239200029019 Neringos m. Gintaro Įlankos g. 5, 230100010062 Neringos m. G. D. Kuverto g. 5, ir kuriose Planu yra nustatytos kelių apsaugos zonų teritorijos, savininkai turi teisę kreiptis į Plano iniciatorių dėl Įstatymo 13, 142 str. dalyse nurodytos kompensacijos sumokėjimo.

Plano iniciatorius ir rengėjas – AB Lietuvos automobilių kelių direkcija, J. Basanavičiaus g. 36, Vilnius, tel. +370 5 232 96 00, el. paštas lakd@lakd.lt, interneto svetainė  https://lakd.lt/.

Susipažinti su patvirtinto Plano sprendiniais ir įsakymu galima- LR Susisiekimo ministerijos tinklapyjeApsaugos zonų planai, žemėlapiai, schemos | Susisiekimo ministerija (lrv.lt) (https://sumin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/apsaugos-zonu-planai-zemelapiai-ir-ar-schemos).

 


Vadovaujantis Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo (toliau - SŽNSĮ) 11 straipsnio nuostatomis, pranešame apie Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymą 2023 m. rugpjūčio 16 d. įsakymas Nr. 1-262 „Dėl Kauno miesto Šilainių mikrorajone esančių šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų plano (6T) patvirtinimo“. Šiuo įsakymu buvo patvirtintas Šilainių mikrorajone esančio šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų planas (6T) (toliau – Planas).

Informuojame, kad vadovaujantis SŽNSĮ 13 straipsnio nuostatomis, žemės sklypų, kurių Unikalūs Nr. 4400-4476-2414, esantis Baltų pr. 85B, Kaunas, Nr. 4400-5121-0681, esantis Baltų pr. 83, Kaunas, Nr. 4400-1033-2240, esantis Prūsų g. 15, Kaunas, Nr. 4400-1220-9264, esantis Naujakurių g. 94, Kaunas, Nr. 4400-3086-9262, esantis Baltijos g. 87, Kaunas, Nr. 4400-2042-3074, esantis Baltų pr. 85, Kaunas, Nr. 4400-1832-1090, esantis Žemaičių pl. 21A, Kaunas, Nr. 4400-1629-1891, esantis Žaibo g. 14A, Kaunas, Nr. 4400-0383-7092, esantis Naujakurių g. 37, Kaunas, Nr. 4400-3096-7996, esantis Žemaičių pl. 21B, Kaunas, Nr. 4400-0934-5630, esantis Giedros g. 7, Kaunas, Nr. 1901-0014-0033, esantis Baltų pr. 36, Kaunas, Nr. 1901-0021-0066, esantis Apuolės g. 9, Kaunas, Nr. 4400-2927-3570, esantis Žemaičių pl. 21C, Kaunas, Nr. 4400-0855-5599, esantis Žaibo g. 12A, Kaunas, Nr. 1901-0031-0066, esantis Naujakurių g. 37B, Kaunas, Nr. 1901-0021-0032, esantis Šalnos g. 5, Kaunas, Nr. 1901-0015-0010, esantis Baltų pr. 41D, Kaunas, Nr. 1901-0017-0063, esantis Viduklės g. 12, Kaunas, Nr. 1901-0022-0078, esantis Žaibo g. 10, Kaunas ir žemės sklypų, kuriuose Planu yra nustatytos šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų teritorijos, savininkai, taip pat asmenys, kurie turi teisę į šiuos žemės sklypus įregistruotus Nekilnojamojo turto registre, turi teisę  kreiptis į Plano iniciatorių dėl SŽNSĮ 13 straipsnio 1 dalyje nurodytos kompensacijos sumokėjimo.

Susipažinti su patvirtintais Planu ir Įsakymu galima Plano iniciatoriaus, AB ,,Kauno energija“, tinklapyje adresu https://www.kaunoenergija.lt/. Dėl papildomos informacijos ir/ar kompensacijų sumokėjimo klausimais galima kreiptis į Plano iniciatorių - AB „Kauno energija“, Raudondvario pl. 84, LT-47179 Kaunas, tel. +370 80011011, el.p. info@kaunoenergija.lt, interneto svetainės adresas: https://www.kaunoenergija.lt.

Vadovaujantis Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo (toliau - SŽNSĮ) 11 straipsnio nuostatomis, pranešame apie Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymus 2023 m. rugpjūčio 16 d. įsakymai Nr. 1-261 „Dėl Kauno rajono Domeikavos kaime esančių šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų plano patvirtinimo“. Nr. 1-257 „Dėl Kauno rajono Ežerėlio mieste esančių šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų plano patvirtinimo“. Nr. 1-258 „Dėl Kauno rajono Garliavos mieste esančių šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų plano patvirtinimo“. Nr. 1-255 „Dėl Kauno rajono Neveronių kaime esančių šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų plano patvirtinimo“. Nr. 1-259 „Dėl Kauno rajono Noreikiškių kaime ir Akademijos miestelyje esančių šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų plano patvirtinimo“. Nr. 1-260 „Dėl Kauno rajono Raudondvario kaime esančių šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų plano patvirtinimo“. Šiais įsakymais buvo patvirtinti Kauno rajono Domeikavos kaime, Ežerėlio mieste, Garliavos mieste, Neveronių kaime, Raudondvario kaime, Noreikiškių kaime ir Akademijos miestelyje, esančių šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų planai (toliau – Planas).

Informuojame, kad vadovaujantis SŽNSĮ 13 straipsnio nuostatomis, žemės sklypų, kurių Unikalūs Nr. 5217-0012-0001, esantis Domeikavos k., Neries g. 26A, Nr. 4400-5015-9896, esantis Ežerėlis, Liepų g. 7, Nr. 5220-0001-0013, esantis Ežerėlis, Sodų g. 2, Nr. 4400-0371-7960, esantis Ežerėlis, Kauno g. 20, Nr. 4400-2525-2864, esantis Ežerėlis, Kauno g. 31F, Nr. 4400-3877-2506, esantis Garliava, Gedimino g. 32, Nr. 5223-0006-0040, esantis Garliava, Žalioji g. 8, Nr. 5223-0006-0054, esantis Garliava, Žalioji g. 2, Nr. 5223-0006-59, esantis Garliava, V. Montvilos g. 13, Nr. 5223-0006-0028, esantis Garliava, Liepų g. 29, Nr. 4400-0303-3009, esantis Garliava, Vytauto g. 131, Nr. 5223-0005-0112, esantis Garliava, Vytauto g. 135, Nr. 4400-5434-4050, esantis Garliava, Liepų g. 6, Nr. 5223-0005-0109, esantis Garliava, Vytauto g. 133, Nr. 5223-0005-0105, esantis Garliava, Vytauto g. 139, Nr. 4400-1850-6020, esantis Kauno r., Teleičių k., Vasario 16-osios g. 23, Nr. 4400-5046-7808, esantis Neveronių k., Šiltnamių g. 3, Nr. 4400-2075-6296, esantis Akademija, Tako g. 7, Nr. 4400-4410-5188, esantis Akademija, Mokyklos g. 4, Nr. 4400-5322-5864, esantis Akademija, Pilėnų g. 10, Nr. 4400-5163-5464, esantis Akademija, Pilėnų g. 13, Nr. 4400-4978-2367, esantis Akademija, Pilėnų g. 7, Nr. 4400-4619-5944, esantis Akademija, Pilėnų g. 4, Nr. 4400-5117-1850, esantis Akademija, Pilėnų g. 14, Nr. 4400-5075-3418, esantis Raudondvario k., Vyturių g. 2, Nr. 4400-4204-5578, esantis Raudondvario k., Vyturių g. 2F, Nr. 4400-0998-1164, esantis Raudondvario k., Didžioji g. 1A, Nr. 5270-0008-0158, esantis Raudondvario k., Didžioji g. 1, Nr. 5270-0013-0061, esantis Raudondvario k., Instituto g. 14, Nr. 5270-0013-0067, esantis Raudondvario k., Instituto g. 18, ir žemės sklypų, kuriuose Planu yra nustatytos šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų teritorijos, savininkai, taip pat asmenys, kurie turi teisę į šiuos žemės sklypus įregistruotus Nekilnojamojo turto registre, turi teisę  kreiptis į Plano iniciatorių dėl SŽNSĮ 13 straipsnio 1 dalyje nurodytos kompensacijos sumokėjimo.

Susipažinti su patvirtintais Planu ir Įsakymu galima Plano iniciatoriaus, AB ,,Kauno energija“, tinklapyje adresu https://www.kaunoenergija.lt/. Dėl papildomos informacijos ir/ar kompensacijų sumokėjimo klausimais galima kreiptis į Plano iniciatorių - AB „Kauno energija“, Raudondvario pl. 84, LT-47179 Kaunas, tel. +370 80011011, el.p. info@kaunoenergija.lt, interneto svetainės adresas: https://www.kaunoenergija.lt.

Vadovaujantis Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo (toliau - SŽNSĮ) 11 straipsnio nuostatomis, pranešame apie Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu 2023 m. rugpjūčio 16 d. įsakymas Nr. 1-256 „Dėl Jurbarko mieste esančių šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų plano patvirtinimo“. Šiuo įsakymu buvo patvirtintas Jurbarko mieste esančio šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų planas (toliau – Planas). Informuojame, kad vadovaujantis SŽNSĮ 13 straipsnio nuostatomis, žemės sklypų, kurių Unikalūs Nr. 9460-0004-0295, esantis Jurbarko r. sav., Naujasodžių k., Nr. 4400-4174-1662, esantis Jurbarkas, Vytauto Didžioji g. 53C, Nr. 4400-0952-2090, esantis Jurbarkas, Kęstučio g. 10A, Nr. 9420-0005-0083, esantis Jurbarkas, S. Daukanto g. 30, Nr. 9420-0004-0023, esantis Jurbarkas, K. Donelaičio g. 66, Nr. 9420-0003-0019, esantis Jurbarkas, Kauno g. 30A, Nr. 9420-0004-0012, esantis Jurbarkas, Birželio g. 2Air žemės sklypų, kuriuose Planu yra nustatytos šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų teritorijos, savininkai, taip pat asmenys, kurie turi teisę į šiuos žemės sklypus įregistruotus Nekilnojamojo turto registre, turi teisę  kreiptis į Plano iniciatorių dėl SŽNSĮ 13 straipsnio 1 dalyje nurodytos kompensacijos sumokėjimo.

Susipažinti su patvirtintais Planu ir Įsakymu galima Plano iniciatoriaus, AB ,,Kauno energija“, tinklapyje adresu https://www.kaunoenergija.lt/. Dėl papildomos informacijos ir/ar kompensacijų sumokėjimo klausimais galima kreiptis į Plano iniciatorių - AB „Kauno energija“, Raudondvario pl. 84, LT-47179 Kaunas, tel. +370 80011011, el.p. info@kaunoenergija.lt, interneto svetainės adresas: https://www.kaunoenergija.lt.

 


Matininkas Mindaugas Dulkė  atlieka  žemės sklypo Vilniaus r. sav. Rudaminos  sen., Petešos  k.  Nr.4177/1400:199 kadastrinius matavimus.  Prašome gretimo  sklypo  Nr. 4177/1400:220 mirusio Marek Kuzura paveldėtojus atvykti  prie žemės sklypo ribos.  Ribų derinimui, ženklinimui. 2023.09.19 11:00 val.

 Dėl informacijos. Kreiptis Mindaugo Dulkės individuali veikla  Kelmijos Sodų 17-oji g.35, Vilnius Mindaugas.matininkas@gmail.com tel. +37067334710.

 


Informuojame žemės sklypo (kadastro Nr. 4184/0500:55), esančio Vydautiškių g. 11, Vydautiškių k., Sudervės sen., Vilniaus r., paveldėtojus, kad IĮ“Matavimų TRasa“ matininkas Tomas Kazelskas (kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-1797) 2023-09-12 1100val. vykdys žemės sklypo, (kadastro Nr. 4184/0500:68), esančio Grikienių k., Sudervės sen., Vilniaus r.sav., ribų ženklinimo darbus. 

Prireikus išsamesnės informacijos, prašom kreiptis į IĮ“Matavimų TRasa“ adresu Laisvės pr. 58-410, Vilnius, el. paštu tomas@tikslusmatavimai.ltarba telefonu 865594414.

 


Informuojame apie planuojamą statyti iki 8 MW galios 1 vnt. vėjo elektrinę.  Planuojamos vėjo elektrinės vieta: Rokiškio r. sav., Juodupės sen., Lingėnų k. Sklypo, kuriame bus įrengiama vėjo elektrinė unikalus Nr.: 4400-2237-0547. Numatoma vykdyti veikla – Elektros energijos gamyba. Galimi apribojimai: nuo planuojamo vėjo elektrinės stiebo aukščio (apie 180 m) padauginto iš 4 atstumu, atsiras apribojimai dėl Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 49 str. 9 d. numatytos paskirties pastatų statybos ir (ar) patalpų įrengimo bei teritorijų rekreacijai planavimo. Turite teisę pareikšti prieštaravimą raštu dėl vėjo elektrinės statybos per 20 darbo dienų ir sudaryti susitarimą nurodytą Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 49 str. 15 dalyje jei 720 m atstumu turite 49 str. 9 d. minimos paskirties pastatus, arba šiuo atstumu yra pradėtos vykdyti procedūros, susijusios su Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 49 str. 9 d. nurodytų naujų nurodytos paskirties pastatų statyba, patalpų įrengimu ar teritorijų rekreacijai planavimu. Dėl papildomos informacijos suteikimo galite kreiptis į „UAB ,,GG LTU V12“, įmonės kodas: 306199900, tel.: +370 657 06910, el. paštas: vejas@greengenius.com, adresas: Ozo g. 10A, LT-08200 Vilnius.

 

Atgal