VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

SKELBIMAI-2023

2023.09.16. Skelbimai

Brangiausiai Lietuvoje perka miškus (brandžius, jaunus, malkinius, iškirstus), žemės sodybas tel.: 8 651 39039.

 


2023-09-25 d., 9.00 val. Vilniaus m. 40-me notaro biure (Linkmenų g. 5, Vilnius) bus skelbiamas Česlavo Bolondžio, mirusio 2023-08-06, testamentas.

 


INFORMACIJA ŽEMĖS SKLYPŲ SAVININKAMS, FIZINIAMS ASMENIMS, NAUDOJANTIEMS ŽEMĘ PAGAL NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRE ĮREGISTRUOTĄ SUTARTĮ, KURIŲ GYVENAMOSIOS VIETOS ADRESAS NEŽINOMAS ARBA KURIEMS NEPAVYKO ĮTEIKTI REGISTRUOTO LAIŠKO

  Informuojame apie Lietuvos Respublikos (toliau – LR) aplinkos ministro 2023-06-20 dienos įsakymu Nr. V-73 patvirtinti UAB „Vilniaus vandenys“ parengti „ miesto šiaurinės dalies teritorijoje esančių vandens tiekimo ir nuotekų tinklų apsaugos zonų planą“ ir Aplinkos ministerijos ministro 2023-08-03 dienos įsakymu Nr. V-104 patvirtintu planu „Vilniaus r. sav. Buivydiškių, Avižienių ir Riešės, Mažosios ir Didžiosios Riešės vandens tiekimo ir nuotekų tinklų apsaugos zonų planas“ (toliau – Planas) sprendinius. Planų rengimo metu žemės sklypams nustatytos Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos. Žemės sklypų sąrašas, kuriems nustatomos apsaugos zonos, Apsaugos zonų planai bei informacija apie LR Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 13 str. 1 d. nurodytų kompensacijų sumokėjimą pateikiama https://www.vv.lt/apsaugos-zonos/ . Kilus klausimams, prašome kreiptis el. p. info@vv.lt arba bendruoju tel. Nr. 19118.

Vilniaus miesto žemės sklypas (jo dalis), patenkantis į Planu nustatytą teritoriją*, kurio savininko (-ų), fizinio (-ių) asmens (-ų), naudojančių žemę pagal nekilnojamojo turto registre įregistruotą sutartį, gyvenamosios vietos adresas nežinomas.

1.4400-4511-7528 4400-1551-5876  Raisteniškės 2.4400-5720-2636 4400-5182-1091 4400-5182-1091432  Buivydiškės 3.4110-0800-0755 Mikalojaus Koperniko g 7 Gineitiškės 4.4400-5227-8832 Gineitiškės 5.Šalnos g 22,24,16,6,8,2 0101-0068-0300 0101-0068-0349 0101-0068-0293 0101-0068-0054 0101-0068-0170 0101-0068-0122 9.0101-0068-0179 Užutėkio g 23 6.4400-4183-5229 Bukčių g 17 7.4400-0783-1121 8.4400-2868-9392 9.4400-0767-3410 10.4400-3761-4576 4103-0600-0259 4400-2044-8531 Raudonbalės g 18,3,5  19.4103-0600-0228  20.4400-4009-3898 4400-4028-0813 4400-4008-7536 4400-4008-889924 4400-0610-271264 4400-3906-3188 4103-0600-0007688 4400-0610-2889696 Gegliškių g 73, 35,67, 39,7,7A,34,9  24.4400-3913-1912  11.4400-4971-0876 11.4400-4971-0876 12.0101-0171-1768 4400-4971-0765 4400-4971-2570 4400-4971-0832 4400-5204-1571 4400-4990-7573 0101-0171-1789 400-4971-0804 Dagiliškių g 5,18,16,22,6,12,39,4  13.4400-2194-4814 4400-2346-0419 4103-0600-0134 4103-0600-0417 4103-0600-0262 4103-0600-0261 4103-0600-0069 4400-2194-4888 4400-2194-7128  Putiniškių g 1A,10,4,32,42,28,26,1B,1E   14.4400-4292-5811 0101-0068-0271 0101-0068-0185 Šerkšno g 14,8,16  36.0101-0068-0281 0101-0068-0364 0101-0068-0285 Pažagiškių g 70,64,68  39.4400-2978-9260 Šarmos g 19  15.0101-0068-0335 0101-0068-0366 0101-0068-0328 0101-0068-0360 4400-3101-5286 Šalnos g. 1,3,5,7 16.4103-0600-0244 Žalesos g 5 17.4103-0600-0094 4103-0600-0095 Kelmiškių g 13,28 18.4400-2194-1033 19.4400-2194-7160 4400-2194-3682 4400-2194-7617 4103-0600-0122 4103-0600-0121 4103-0600-1740 4400-2194-7606 4400-2194-4890  Ryliškių g 4C,2C,4A,8,10,1,4B,2E 20.0101-0171-1000 21.4400-4638-5439 Laidagalvių g 21 22.4103-0600-0081 Raisteniškių g 12 23.4400-5064-2241 Tekliūnų g 21 24.4103-0600-0155 0101-0171-1799 4103-0600-0011 4400-5498-6502 4400-3885-6774 4400-5446-2876 0101-0171-0291 4400-4611-0376 Bendorių g 12,22,18,65,3,55,26,57 25.4400-5076-6095 4400-2874-2689 Gailašių g 31,24 26.4400-5407-5106 Lazdakiemio g  78.4400-4355-9835  Lazdakiemio g 6 27.4400-4806-5316 4400-2700-4526 28. 87.0101-0171-1806 29. 89.4400-2379-9402, 4400-1652-1270, 4400-2716-7679, 4400-5108-4954, 4400-5107-9511 4103-0600-0195 4103-0600-0196 4103-0600-019 4400-5383-4736 4400-5382-8407 4400-5383-4658 4400-1669-1362 4400-2716-7457   Pikutiškių g 60,70,72,90,92,96,98,10,39,37,35,2,76 30.4400-1652-1292 31.4103-0600-0391 4103-0600-0430 Graužupių g 13,7 32.4400-5262-6005 Mykolo Šulco g 15 33.4400-5434-0350 4103-0600-0340 4400-2109-2808 4400-5439-7201 4103-0600-0342 4103-0600-0339 4400-4768-9730 Žozefo Pusjė g 12,29,24,14,33,27,26 34.4400-4245-5190 4400-5354-3452 0101-0170-0222 35.4400-1527-2847 4400-2952-8040 0101-0100 1829 0101-0015-0002 4400-1314 1410 4400-4925-6213 4400-2354-4832 0101-0015-0018 4400-0621-5438 0101-0019-0738 0101-0015-0088 0101-0020-0013 0101-0031-0252 4400-2354-4832 4400-2352-3531 4400-2354-5973 4400-2352-3531 4400-2353-6652 Ukmergės g 350,362,300C,298E,294,286,280,284A,234A,248,220,126 36.4103-0600-0350 4103-0600-0353 Jono Glaubico g 22,16 37.4400-5100-2712 4400-5099-8080 Vaivadiškių g 3,3D 38.4400-4163-8784 0101-0167-0916 4400-5792-4580 0101-0167-0925 0101-0167-0924 0101-0167-0132 Vakarinė g 105A,82.10,52,68,70 39.0101-0167-0138  40.4400-5524-5046 0101-0039-0801 41.4110-1200-0020 Tarandės g 34 42.4400-0869-2166 Eitminų g12 43.4400-2195-8587 Dociškių g 3 44.4400-0789-6073 Virbeliškių g 3 45.4400-0857-6256 4400-0857-6123 Sviliškių g 8,10 46.4400-0927-4962 4400-2540-3487 4400-5160-3866 4400-5188-4907 0101-0019-0015 0101-0019-0779 Justiniškių g 146,145,83,98,64,62A 47.0101-0015-0032 0101-0015-0080 0101-0015-0110 Pašilaičių g 19,3A,21 48.0101-0015-0039 4400-0367-1592 4400-3893-5484 4400-3893-5484 Medeinos g 24,27 49.0101-0015-0101 0101-0015-0108 4400-2103-8268 0101-0015-0071 4400-2370-9079 4400-2353-8214 0101-0015-0012 4400-2353-8214 Žemynos g 13B,30, 2A,2B,18,26 50.0101-0015-0043 4400-0738-2767 0101-0015-0020 0101-0038-0014 4400-0816-2778 4400-4032-6280 0101-0015-0045 0101-0015-0063 0101-0020-0173 0101-0029-0194 4400-0218-6770 4400-2199-9574 0101-0015-0086 0101-0020-0078 0101-0020-0078  Laisvės pr 85A,80,21,36,5,57A,125,83A,49A,654A,83.123,105 51.4400-2353-6624 52.0101-0030-0026 Mėnulio g 18 53.4400-4922-1438 4400-0263-4493 4400-1112-5318 Algimanto Petro Kavoliuko g 18,28,3A 54.0101-0038-0035 4400-4172-1559 0101-0038-0019 0101-0038-0044 Loretos Asanavičiūtės g 35,1J,15,20 55.4400-1012-4637 Dariaus Gerbutavičiaus g 2 56.4400-1591-7834 Rolando Jankausko g 11 57.4400-0123-0562 4400-0041-5352 Virginijaus Druskio g 4, 9A 58.4400-5221-1240 0101-0051-0148 0101-0038-0028 Sietyno g 3,1,8 59.0101-0051-0114 0101-0068-0336 0101-0051-0060 4400-1629-3342  Erfurto g 19,64,1 60.4400-1226-9204 4400-0680-2246 0101-0051-0071 0101-0051-0032 0101-0051-0138 4400-0936-7806 4400-1222-5508 4400-1218-3250 4400-1033-8379 4400-0415-7835 0101-0051-0120 0101-0051-0062 0101-0051-0126 0101-0051-0116 Architektų g 54,50,19,11,212,142,55A,56A,52,60A,98A,13,43 61.4400-0051-2390 4400-0046-3261 Lazdynų g 15,48A 62.0101-0068-1178 4400-4369-6579 4400-4369-9127 4400-4369-6557  Neužmirštuolių g 2,10A,10C,10B 63.0101-0068-1147 Jonažolių g 10 64.0101-0167-0581 4400-0237-2308 4400-0300-3010 4400-2145-4477  Trakėnų g 27,8,20,42 206.4400-2868-9392 65.0101-0068-0084 4400-1182-9734 0101-0068-0404 0101-0068-0390 4400-2175-0685 4400-5319-3249 4400-2174-9431 Miškinių g 59,57,49,35,27,1,19 66.4400-0680-7076 Oslo g. 2 66.0101-0038-0042 4400-2022-8091 0101-0051-0014 0101-0051-0008 4400-1630-4635 0101-0051-0063 4400-2287-6395 4400-1842-9197 Šaltūnų g 2,4A,21,23,9B,19A,13A  67.4400-4103-5876 0101-0068-0329 Parodų g 1B,1 68.4400-0269-5603 Helsinkio g 7 69.4400-4593-7408  Reikjaviko g 21 70.0101-0019-0762 0101-0019-0773 0101-0019-0763 0101-0019-0765 0101-0019-0759 0101-0019-0760 0101-0019-0770 0101-0019-0767 0101-0019-0002 Talino g 45,49,55,23,25,27,37,41,7 71.4400-2436-1880 4400-3960-0425 0101-0038-0047 Rygos g 43,26B,8 72.4400-0350-6421 4400-4172-8550 4400-4172-6112 0101-0028-0016 0101-0019-0745 0101-0028-0005 4400-0380-9965 4400-1047-2432 0101-0028-0011 4400-1399-1565 4400-1283-6738 Taikos g 225A, 155A,157B,162B,16A,259,39A,247A,249A,81B 73.0101-0020-0046 Dūkštų g 7 74.0101-0020-0005 4400-5244-6107 4400-5244-6144 4400-0675-2843 Buivydiškių g 17,36,34,10 75.4400-1944-3696 4400-0589-4724 Šeškinės g 79,45V 76.4400-0295-6745 Ozo g 22A 77.0101-0029-0273 0101-0029-0023 0101-0029-0140 4400-1109-0676 0101-0029-0155 0101-0029-0265 Siesikų g 28,8,9,10,5 78.0101-0029-0022 0101-0029-0045 0101-0029-0036 4400-1839-1510 Deltuvos g 30,15,13,11 79.0101-0029-0043 4400-0151-4589 0101-0029-0165 0101-0029-0226 Upytės g 10,30,30A,21 80.0101-0029-0040 0101-0029-0041 0101-0029-0055 0101-0029-0027 Anykščių g 4,2,26,28 80.0101-0029-0086 0101-0029-0110 0101-0029-0135 0101-0029-0151 0101-0029-0106 Želvos g 13,4,6 80.0101-0020-0182 Geležinio Vilko g4 Vilnis 81.4400-0420-6684 4400-0452-9933 4400-0488-5009 4400-0434-4527 4400-0439-2378 0101-0029-0186 0101-0029-0154 0101-0029-0129 4400-1252-4151 4400-0400-8922 4400-2198-4398 0101-0029-0258 0101-0031-0280 4400-0305-4320 0101-0029-0137 0101-0029-0202 0101-0029-0198 0101-0031-0004 Paribio g 23C,21D,21C,21A,21,29,31,37,28,53A,34,25A,35B,35,43,39,41,8 82.0101-0029 0132 0101-0029-0124 0101-0029-0152 0101-0029-0244 4400-1630-8335 0101-0029-0208 0101-0029-0130 4400-0260-0671 Miglos g 25,27,9,43,2,8B,10,55,2A 83.0101-0031-0129 0101-0031-0128 4400-2179-8516 0101-0039-0057 0101-0039-0712 0101-0031-0060 4400-3090-0446 4400-0620-2519 0101-0053-0054 0101-0033-0722 4400-0410-8983 0101-0053-0042 4400-2063-7330 0101-0039-0095 4400-0476-8112 0101-0053-0039 0101-0053-0044 0101-0053-0067  Birutės g 60,58,40,38,42,39,2A, 2D,14,1A,1B,1D,2,21,6,5,18 84.0101-0039-0081 0101-0031-0045 0101-0031-0244 0101-0031-0169 0101-0031-0193 0101-0039-0167 0101-0031-0002 4400-1522-6808 0101-0031-0225 0101-0039-0099 0101-0039-0007 0101-0039-0082 0101-0039-0003 0101-0031-0032 0101-0039-0063 0101-0039-0033 0101-0031-0218 0101-0039-0001 Latvių g 68,51,45,33,19A,15,11,9,3,26,28B,28,36,32,6,16A,31 85.4400-0967-3487 0101-0038-0037 0101-0031-0025 Blindžių g 24A,9A,28A 86.0101-0031 0317 4400-4855-3024 Lapių g 8,4 87.0101-0031-0030 0101-0031-0089 4400-0718-2210 0101-0031-0305 0101-0031-0309 4400-3591-9038 4400-1158-6295 0101-0038-0055 Sėlių g 33,31,6,34,30,48,15,68A 88.4400-1909-9419 0101-0031-0241 4400-3089-6816 4400-0936-9033 4400-3024-5218 Liepyno g 16B,21,25A,10,11  89.4400-5255-8337 0101-0031-0322 0101-0031-0016 4400-1167-8223 Gervių g 15,17,7,13 90.0101-0031-0082 0101-0031-0046 0101-0031-0243 0101-0031-0245 Lūšių g. 27,25,23,21 91.0101-0031-0235 Elnių g 27 92.0101-0031-0230 4400-1810-6728 4400-2702-2835 Stumbrų g 21,26A,30 93.0101-0031-0153 01-0031-0107 0101-0031-0325 0101-0031-0224 Stirnų g 31,54,37,32 94.0101-0031-0024 0101-0031-0026 4400-5493-9494 0101-0031-0271 Saltoniškių g 34,44,10A,56 95.0101-0031-0093 4400-1865-7440 0101-0031-0256 0101-0031-0257 0101-0031-0073 4400-4029-9594 0101-0031-0237 0101-0031-0296 Lenktoji g 1,7,9A,9,6,11,63,61 96.0101-0031-0249 4400-0492-1815 4400-1595-3109 0101-0031-0184 Sakalų g 15,18,14,6 97.4400-1834-6248 0101-0031-0137 0101-0039-1333 0101-0039-1328 0101-0039-0161 0101-0039-0765 4400-5317-1294 0101-0039-0747 0101-0039-1330 Kęstučio g 62,50,30,16A,10,14,27,18,39 98.0101-0031-0097 Žalioji g 18 98.0101-0031-0143 0101-0031-0192 0101-0031-0109 Gulbių g 9,3,1 99.0101-0031-0079 4400-0130-9288 Žiemgalių g 16,9 100.0101-0039-0093 0101-0039-1334 0101-0039-0020 0101-0039-0077 0101-0039-0025 101-0039-0153 4400-0740-6815 0101-0039-0768 4400-0234-7040 0101-0039-1331 4400-1100-4332 0101-0039-0810 0101-0039-0158 0101-0039-0046 0101-0039-0157 4400-2857-0252 0101-0039-0066 D. Poškos g 43,36,39,27,17,15,7,5,3,44,42,16,28,47,32,4 101.4400-3083-0265 0101-0039-0717 4400-2034-0690 0101-0053-072 0101-0053-0062 4400-4309-5098 0101-0053-0051 0101-0053-0010 0101-0053-0005 0101-0039-0138 4400-1949-2241 0101-0039-0751 0101-0039-0758 0101-0039-0728 0101-0039-0812 0101-0053-0009 0101-0053-0035 0101-0053-0048 0101-0038-0005 0101-0039-0811 0101-0039-0137 Vytauto g 50,59,1,2,3,6,10,12,14,27,35,28,34,38,40,8,5,4,16,20,48A 102.0101-0039-0743 0101-0039-0164 0101-0039-0725 0101-0039-0109 0101-0039-0720 0101-0039-0805 4400-5494-1796 4400-5212-4499 Malonioji g 20,15,3,3A,6,16,18A,2 103.0101-0039-0816 4400-1585-4565 4400-1611-1092 0101-0039-0151 0101-0039-0045 0101-0039-0051 4400-0090-0290 0101-0039-0737 0101-0039-0029 0101-0039-0121 4400-0278-4660 4400-1141-9251 0101-0039-0799 4400-0460-9836 4400-5751-3616 0101-0039-0737  Pušų g 43,36A,36,48,32,28,10,1,14,31,29,27,19,41,21,1 104.0101-0039-0140 0101-0039-0074 0101-0039-0145 0101-0039-0155 0101-0039-0091 0101-0039-0165 0101-0039-0162 4400-0309-9625 4400-1137-9892 S Moniuškos g 39,33,45,36,2,19,29,3,10 105.4400-5121-1468 Mozūriškių g 21 106.4400-1092-5263 I Simonaitytės g 12 107.4400-0876-4798 Priegliaus g 8 108.4400-2010-8149 Pilaitės pr 27 109.0101-0086-0024 0101-0086-0156 4400-3118-2690 Stalupėnų g 24,26,28 110.0101-0086-0033 0101-0086-0102 0101-0086-0079 4400-3807-6270  Karvaičių g 5,7,1519A,23 111.4400-3127-6712 4400-4801-0015 Darkiemio g 22,26 112.0101-0086-0104 4400-2493-9231 Stanislovo Rapolionio g 12,9 113.4400-4431-5297 114.4110-0908-0068 4110-0908-0056 4110-0908-0067 Pilaitės Sodų 8-oji g 18,17,20 115.4400-5173-9652 Smalinės g 42 116.4110-0908-0048 4110-0908-0046 4110-0908-0031 Pilaitės Sodų 6-oji g. 6,10,19 116.4110-0908-0020 4110-0908-0002 4400-1568-0685 4110-0908-0014 Pilaitės Sodų 4-oji g. 18,27,31,28 117.4400-5552-6259 4400-3765-7042 4400-1454-3190 0101-0068-0362  Bukčių g. 39,8 445.0101-0068-0245 0101-0068-0003 4400-0819-6889 4400-5273-8002 0101-0068-0238 4400-4925-1781 0101-0068-0211 4400-1126-8101  Lietaus g 49,31,7,5,1,12,51 118.0101-0068-0428  Vakaro g 6 119.0101-0068-1141 Lūkesčių g. 26 120.4400-1020-9415 4400-0069-1372  Rūko g. 9,21 121.4400-0797-7222 4400-1105-6785  Lazdynėlių g.14 122.4400-4179-0514  Žaros g. 3D 123.0101-0051-0056  Vinco Krėvės g. 3 124.0101-0051-0084  Marcelės Kubiliūtės g. 8 125.4400-4388-0813  Gudelių g. 5 126.0101-0051-0106  Vitkaus-Kazimieraičio g. 6 127.0101-0051-0095  Jono Kazimiero Vilčinskio g. 9 128.4400-1214-3298 468.4400-5643-5484  Jono Budrio g. 15 129.4110-1000-0103 Pilaitė 130.0101-0085-0729  Įsruties g. 22B 131.0101-0167-1051  Papilėnų g. 13A 132.0101-0086-0066 0101-0086-0161  Vydūno g. 18 133.0101-0167-0905  Tolminkiemio g. 19A 134.4400-1503-9884 0101-0086-0159  Karaliaučiaus g. 9A,8A 135.0101-0086-0155 0101-0086-0107  I. Kanto al. 21,23 136.4400-4339-7579 4400-4339-7482 4400-1112-8720 4400-1112-8818 4400-1113-1136 4400-1041-952 4400-2716-1373 4400-4339-7482 , Salotė 137.4400-5448-2725 4400-5805-2154 4400-5805-0338 4400-5805-0816 4400-5805-6787 4400-5805-0150 4400-5804-9717 4400-5804-8230 4400-5804-9806  M. Pretorijaus g. 2,10,18,16,8,24,28,32,26 138.4400-4397-3591  Elbingo g. 1 139.4400-4686-5323  Gilužio g. 15B 140.4400-5367-6325 4400-5367-6503 0101-0167-0216 4400-0632-4478 0101-0167-0990  Angelavos g. 14,16,35,21,11A 150.4400-0597-0216  Sauluvos g. 2 151.4110-1000-0050 0101-0167-1026  Rasytės g. 23,4 152.4110-1000-0139 4110-1000-0140  Bitėnų g. 7,13 510.0101-0167-0534 4110-1000-0039 4110-1000-0115 4110-1000-0086  Nadruvos g 2,22,32 153.4400-1466-0232 4400-1466-023, 4400-1840-1739  Titnago g 154.0101-0053-0058 0101-0053-0037 0101-0053-0013 Liubarto g. 14,3,29,25 155.0101-0053-0036 I. Kraševskio g.3 156.0101-0053-0014 0101-0053-0021 0101-0053-0066 0101-0053-0059 0101-0039-0094 0101-0053-0026 Vykinto g. 6,18,23,19,5,3 157.0101-0053-0016, 0101-0039-0732, 0101-0031-0327, 0101-0053-0049 A. Mickevičiaus g. 6,19,27,10 158.0101-0039-0120 0101-0039-0757 0101-0036-0067 4400-2759-8090 0101-0039-0098 0101-0039-0017 0101-0039-0009 0101-0039-0124 0101-0039-0104 4400-0266-1325 0101-0039-0152 0101-0039-0058 0101-0039-0721 4400-0048-6296 Traidenio g. 6,10,22,26,38,40,39,35,23,17,13,9,5,14 159.0101-0039-0735 4400-4221-6800 0101-0039-0753 0101-0039-0087 0101-0039-0754 0101-0039-0129 4400-0091-2060 0101-0039-0143 0101-0039-0726 0101-0039-0088 0101-0039-072 0101-0039-0727 4400-2670-9873 0101-0039-0072 Treniotos g. 4,8,12,16,18,14,30,31,27,13,11,9,5,41 160.0101-0015-0046, 0101-0015-0057, 0101-0015-0085, 0101-0015-0077 Gabijos g. 85,2A,30,87 161.0101-0015-0067, 0101-0015-0089, 0101-0015-0109, 4400-0180-4046  Medeinos g. 8,18,39,10 162.0101-0019-0018, 0101-0019-0740, 0101-0029-0193, 4400-0846-1845 , Rygos g. 41,1,11A,15 162.0101-0020-0071, 0101-0020-0080, 0101-0020-0072, 0101-0020-0015 , Šeškinės g. 22,2622A 163.0101-0029-0205, 0101-0029-0231 , Viršuliškių g. 28A,59A 649.0101-0029-0246  Ąžuolyno g.7 164.0101-0030-0020  Viršuliškių skg. 30 165.0101-0031-0056  Gulbių g. 5 167.0101-0031-0248  Bebrų g. 7 168.0101-0038-0025, 4400-0600-1641, 4400-0490-2410  Sausio 13-osios g. 31,4A 169.0101-0038-0130  Igno Šimulionio g.2 170.4400-1104-6045  Juozo Rutkausko g.6 171.4103-0600-0230 Tauliškių g.12 172. 694.4103-0600-0419 Giesvės g 6  695.4400-0996-4663, 0101-0171-1761, 4103-0600-0022, 0101-0171-1762 Žirgupės g.7,1A,17,3 173.0101-0171-0279, 0101-0171-0150 Čimbariškių g.2,2A 174.4103-0600-0059, 4103-0600-0205, 4103-0600-0238, 4103-0600-0225, 4400-1648-8690 Juozo Kamarausko g.2,4, 46,15,1C 175.4400-2146-9550, 4400-0034-7495, 4400-5843-1324 Benykštaičių g.18, 60,12A 178.4400-2722-8942, 4400-2723-1076, 4400-2722-8853 Vincento Gorskio g.23,19,25 179.4103-0600-0367, 4400-5306-6923, 4400-3227-4223 Mykolo Šulco g.22,7,2A 180.4400-3227-4198 Tomo Žebrausko g.2 190.4400-3021-2330, 4103-0600-0372 Fridricho Gedkanto g.7,21 191.4400-2179-6898, 0101-0029-0276, 0101-0029-0275 Gelvonų g 192.4400-2724-6851, 4400-2724-6573  A.Staškevičiūtės g.3 193.4400-0437-9902 Dvarykščiai 194.4110-1000-0084, 4400-1032-8871  Nadruvos g.3 195.4400-2146-2224  A.Goštauto g.12 196.74400-4909-3449 0101-0167-0918 4400-1055-2113 4400-4933-2470 4400-1654-1828 4400-1654-1828 4400-4324-4933 4400-3151-8976 4400-2157-4521 4400-5470-8524  4400-5221-4143 4400-4411-0032  4400-3983-1557 4400-3983-1557 4400-3983-1557 4400-0965-2142 4400-1852-2546 4400-5241-2529  4400-1738-4011  4400-2364-4139 4400-2085-3478 4400-4771-6392 4400-4771-7068 4400-5611-5578 4400-1046-3477 4400-1947-9495 4400-1046-3822 4400-4531-7475 4400-5805-7240 4400-5805-7630 4400-5805-6898 4400-3058-4417  0101-0019-0748 0101-0171-1796 0101-0167-0133, 0101-0068-0097 .

Vilniaus miesto žemės sklypas (jo dalis), patenkantis į Planu nustatytą teritoriją*, kurio savininko (-ų), fizinio (-ių) asmens (-ų), naudojančių žemę pagal nekilnojamojo turto registre įregistruotą sutartį, laiškų neatsiėmė.

1.0101-0171-1762 4103-0600-0022 Žirgupės g 3,17 2.4400-0597-0216  Sauluvos g 2 3.4400-4768-9730 Žozefo Pusjė g 26  4.0101-0015-0010 0101-0015-0009  Pašilaičių g 17 5.4400-4555-1835 Grigalaukio g 50 6.0101-0019-0761 0101-0019-0774 Talino g 47,53 7.4400-4339-7579 4400-4339-7482  Salotė 8.0101-0038-0005 0101-0053-0009 0101-0053-0062 0101-0053-0048 0101-0039-0138 4400-3083-0265 0101-0039-0717 0101-0039-0749 Vytauto g 16,8,3,4,27,50,59,61 9.0101-0053-0066 0101-0053-0059 0101-0053-0040 0101-0053-0025 Vykinto g 23,19,11,8 10.0101-0053-0049 0101-0039-0814 0101-0039-0814 A. Mickevičiaus 10,23,4A 11.4400-0123-0562 Virginijaus Druskio g 4 12.0101-0053-0024 Karaimų g 2 13.0101-0086-0115 Darkiemio g. 27  14.4400-5067-8058 15.4400-0421-7623 4400-2063-7330 0101-0031-0128 0101-0053-0039 0101-0053-0053 0101-0053-0028 Birutės g 2C,2,58,5,14,16 16.4400-1105-6785  Lazdynėlių g 17.0101-0068-0335 0101-0068-0293 Šalnos g 1,24 18.0101-0068-0188 0101-0068-1176 Bukčių g 80D,52 19.4110-0908-0054 Pilaitės Sodų 8-oji g 21 20.4110-0908-0024 4110-0908-0027 4110-0908-0028 Pilaitės Sodų 6-oji g. 31,27,25 21.4110-0908-0008 Pilaitės Sodų 4-oji g 16 22.0101-0068-0404 Miškinių g 49 23.4400-1599-3805 Pavilnionių g 10 24.4400-2353-8214 0101-0015-0012 Žemynos g 26 25.0101-0031-0056 0101-0031-0220 0101-0031-0143 Gulbių g 5,7,9 26.0101-0036-1326 0101-0039-1331 0101-0039-0046 0101-0039-0158 0101-0039-0071 D. Poškos g 55,44,47,28,6  58.0101-0039-0713 0101-0039-0162 0101-0039-0752 0101-0039-0165  S. Moniuškos g 43,29,4,17 27.4400-3893-5484  Medeinos g 28.4400-0278-4660 0101-0039-0816 4400-0090-0290 0101-0039-0737 4400-5276-3770 0101-0039-0799 0101-0039-0029 Pušų g 29,43,10,1,16,19,14 29.0101-0015-0028 0101-0015-0030 4400-1782-8110 0101-0015-0045 0101-0020-0078 Laisvės pr 81,87A,35,125 30.0101-0039-1328 0101-0031-0066 0101-0031-0297 0101-0039-1333 Kęstučio g 16A,64,32,30 31.0101-0039-0084 0101-0039-0018 Traidenio g. 25,40A 32.4400-2354-4832 4400-2352-3531 4400-2353-6652 4400-2354-5973 Ukmergės g 33.0101-0028-0023 4400-2228-6897 Viršuliškių skg 85,87 34.0101-0030-0008 Algimanto Petro Kavoliuko g 26 35.4400-5160-3866 Justiniškių g 83 36.4400-3761-4576 4103-0600-0259 4400-2660-0080 Raudonbalės g 18,3,6 14187 37.4400-4638-5417 Ryliškių g 1C 38.0101-0171-0001 Raisteniškių g 7 39.4400-4153-4678 Juozo Kamarausko g 5 40.4400-1652-1305 Pikutiškių g 58 41.4400-0301-5821 Masionių g 5 42.4400-5262-6005 Mykolo Šulco g 15 43.0101-0039-0109 0101-0039-0805 0101-0039-0718 Malonioji g 3A,16 44.0101-0031-0287 Blindžių g 7 45.0101-0039-0044 0101-0031-0244 0101-0031-0002 0101-0031-0193 0101-0039-0099, 0101-0039-0113 Latvių g. 38,11,19A,26,60  108.0101-0068-1125 4400-3966-9233 Šerkšno g 6,12 46.4400-2179-6898 Gelvonų g  47.0101-0029-027, 4400-1109-0676 0101-0029-0265 Siesikų g 28,10 48.0101-0039-0129 0101-0039-0767 0101-0039-0753 0101-0039-0727 0101-0039-0754 Treniotos g 14,3,12,9,18 49.0101-0038-0047 Rygos g 8 50.4400-5898-1250 Antežerių g 1 514400-1222-5508 4400-0620-8602 Architektų g 142,46 52.0101-0020-0182 Geležinio Vilko g 4 53.0101-0031-0309 4400-0258-8825 4400-5172-5141143 Sėlių g 3032,13A 54.0101-0031-0257 4400-1865-7440 0101-0031-0275 0101-0031-0084 Lenktoji g 9,7,15C,36B 55.0101-0031-0322 Gervių g 17 56.0101-0031-0245, 0101-0031-0243 0101-0031-0082 Lūšių g 21,23,27 57.0101-0031-0166 4400-5204-1048 0101-0031-0280 0101-0029-0202 0101-0029-0154 0101-0031-0004 Paribio g 22,2730B,39,31,8  58.0101-0031-0221 Stirnų g 39 59.4400-2067-3525 4400-0260-0671 4400-1630-8335 0101-0029-0244 0101-0029-0208 Miglos g 71,55,2,43,8B 60.0101-0029-0044 0101-0029-0029 0101-0029-0083 Deltuvos g 27,21,17 61.4400-0151-4589 0101-0029-0017 Upytės g 30,1 173.4400-4027-8793 Stumbrų g 24 62.4400-5087-0249 Saltoniškių g 9 63.0101-0031-0230 Stumbrų g 21 64.4110-1000-0109  Rasytės g 2 65.4110-1000-0120 4110-1000-0161  Nadruvos g 7,20 66.0101-0053-0022 190.4400-0046-3261 4400-2054-6332  Lazdynų g 48A,46A 67.4400-0680-7076  Oslo g 2 68.4400-0969-0222  Viršuliškių g 34 69.4400-2618-5917 0101-0086-0164  Papilėnų g 4,5A 199.0101-0031-0241 Liepyno g 21 70.0101-0086-0112 Vydūno g 12 71.0101-0020-0046 Dūkštų g 7 72.4400-4172-6112 Taikos g 157B 73.4400-4205-9296 4400-4807-7972 4400-4498-6985 4400-4933-2470 4400-4861-5194 4400-4507-5407 4400-1495-4955 4400-1048-0256 440050613571 4400-5061-2696 4400-2482-5183 4400-1113-7230 4400-1852-2546 4400-1654-1828 4400-2375-7177 4400-3983-1557 4400-0783-1121 4400-4411-0032 4400-2868-9392 4400-5289-1217 4400-2384-6513  4400-1471-7905 0101-0171-1796 4103-0600-0229 4400-3151-8976 4103-0600-0162 4400-0767-3410 4400-4771-7068 4400-4771-6392 4400-1214-3298.

 


Informuojame žemės sklypo (kadastro Nr. 4117/0700:34), esančio Žalioji g. 35, Didžiosios Riešės k., Riešės sen., Vilniaus r., savininkus, kad IĮ „Matavimų TRasa“ matininkas Tomas Kazelskas (kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-1797) 2023-09-27 1100val. vykdys žemės sklypo, (kadastro Nr. 4117/0700:5140), esančio Žalioji g. 33, Didžiosios Riešės k., Riešės sen., Vilniaus r., ribų ženklinimo darbus, po formavimo ir pertvarkymo projekto patvirtinimo.  

Prireikus išsamesnės informacijos, prašom kreiptis į IĮ“Matavimų TRasa“ adresu Laisvės pr. 58-410, Vilnius, el. paštu tomas@tikslusmatavimai.lt arba telefonu 865594414.

 


AB Lietuvos automobilių kelių direkcija informuoja, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu 2019 m. birželio 6 d. Nr. XIII-2166  ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2020 m. rugsėjo 08 d. įsakymu Nr. 3-511 patvirtintu Aerodromo, kelių, geležinkelio kelių ir jų įrenginių, geležinkelio želdinių, viešųjų ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonų planų, žemėlapių ir (ar) schemų rengimo (nerengiant teritorijų planavimo dokumento ar žemės valdos projekto) ir tvirtinimo tvarkos aprašu, yra parengtas ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministrui pateiktas tvirtinti Valstybinės reikšmės kelių apsaugos zonų nustatymo planas Vilniaus miesto savivaldybėje (toliau – Planas).

Plano iniciatorius ir rengėjas – AB Lietuvos automobilių kelių direkcija, J. Basanavičiaus g. 36, Vilnius LT-03109, tel. +370 5 232 96 00, el. paštas lakd@lakd.lt, interneto svetainė  https://lakd.lt/.

Plano objektas ir tikslas – parengti Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje esančių valstybinės reikšmės kelių apsaugos zonų planą (nerengiant teritorijų planavimo dokumento ar žemės valdos projekto) bei nustatyti ir registruoti teritorijas, kuriose yra taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos.

Susipažinti su parengto ir pateikto tvirtinti Plano sprendiniais bei Plano tvirtinimo įsakymo projektu galima- LR Susisiekimo ministerijos tinklapyjehttps://sumin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/valstybines-reiksmes-keliu-apsaugos-zonu-nustatymo-planas-vilniaus-miesto-savivaldybeje.

 


AB Lietuvos automobilių kelių direkcija informuoja, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu 2019 m. birželio 6 d. Nr. XIII-2166  ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2020 m. rugsėjo 08 d. įsakymu Nr. 3-511 patvirtintu Aerodromo, kelių, geležinkelio kelių ir jų įrenginių, geležinkelio želdinių, viešųjų ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonų planų, žemėlapių ir (ar) schemų rengimo (nerengiant teritorijų planavimo dokumento ar žemės valdos projekto) ir tvirtinimo tvarkos aprašu, yra parengtas ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministrui pateiktas tvirtinti Valstybinės reikšmės kelių apsaugos zonų nustatymo planas Marijampolės savivaldybėje (toliau – Planas).

Plano iniciatorius ir rengėjas – AB Lietuvos automobilių kelių direkcija, J. Basanavičiaus g. 36, Vilnius LT-03109, tel. +370 5 232 96 00, el. paštas lakd@lakd.lt, interneto svetainė  https://lakd.lt/.

Plano objektas ir tikslas – parengti Marijampolės savivaldybės teritorijoje esančių valstybinės reikšmės kelių apsaugos zonų planą (nerengiant teritorijų planavimo dokumento ar žemės valdos projekto) bei nustatyti ir registruoti teritorijas, kuriose yra taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos.

Susipažinti su parengto ir pateikto tvirtinti Plano sprendiniais bei Plano tvirtinimo įsakymo projektu galima- LR Susisiekimo ministerijos tinklapyjehttps://sumin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/valstybines-reiksmes-keliu-apsaugos-zonu-nustatymo-planas-marijampoles-savivaldybeje .

 


AB Lietuvos automobilių kelių direkcija (toliau – Kelių direkcija), patikėjimo teise valdanti valstybinės reikšmės kelius, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo (toliau – Įstatymas) 11 straipsnio 2 dalimi ir teritorijų planavimo dokumentu, patvirtintu Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2023 m. liepos 11 d. sprendimu Nr. T-234 „Dėl Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A18 Šiaulių aplinkkelio (šiaurės–rytų krypties) tiesimo specialiojo plano keitimo patvirtinimo“ (toliau – teritorijų planavimo dokumentas), informuoja apie teritorijų planavimo dokumentu nustatytas Įstatyme nurodytas teritorijas, nustatytas tenkinant viešąjį interesą, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos. Žemės sklypų, kuriuose numatoma taikyti šias specialiąsias žemės naudojimo sąlygas, unikalūs numeriai ir adresai – 440046423272 Šiaulių r. sav. Kairių k. Žaros g. 15, 440046997779 Šiaulių r. sav. Malavėnų k., 440015544182 Šiaulių r. sav. Kairių mstl., 440047879503 Šiaulių r. sav. Malavėnų k., 440047877441 Šiaulių r. sav. Malavėnų k., 440048652288 Šiaulių r. sav. Šapnagių k. Alyvų g. 10, 440008068555 Šiaulių r. sav. Kairių mstl., 440007069047 Šiaulių r. sav. Šapnagių k., 440005196640 Šiaulių r. sav. Kairių mstl., 440008068555 Šiaulių r. sav. Kairių mstl., 440046940994 Šiaulių r. sav. Kairių k.

Susipažinti su patvirtintu teritorijų planavimo dokumentu ir nutarimu, kuriuo jis buvo patvirtintas, galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registro interneto svetainėje (nuoroda: http://www.tpdr.lt/, TPD registracijos Nr. T00089004).

Informuojame apie Jūsų teisę dėl Įstatymo 13 straipsnio 1 dalyje nurodytos kompensacijos sumokėjimo kreiptis į Kelių direkciją (įmonės kodas 188710638, J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius, tel. +370 5 232 9600, el. paštas lakd@lakd.lt, interneto svetainė www.lakd.lt).

 


AB Lietuvos automobilių kelių direkcija (toliau – Kelių direkcija), patikėjimo teise valdanti valstybinės reikšmės kelius, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo (toliau – Įstatymas) 11 straipsnio 2 dalimi ir teritorijų planavimo dokumentu, patvirtintu Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2023 m. liepos 11 d. sprendimu Nr. T-234 „Dėl Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A18 Šiaulių aplinkkelio (šiaurės–rytų krypties) tiesimo specialiojo plano keitimo patvirtinimo“ (toliau – teritorijų planavimo dokumentas), informuoja apie teritorijų planavimo dokumentu nustatytas Įstatyme nurodytas teritorijas, nustatytas tenkinant viešąjį interesą, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos. Žemės sklypų, kuriuose numatoma taikyti šias specialiąsias žemės naudojimo sąlygas, unikalūs numeriai ir adresai – 440047823405 Šiaulių r. sav. Kairių k., 440046927350 Šiaulių r. sav. Kairių k., 440047820368 Šiaulių r. sav. Kairių k., 440046962062 Šiaulių r. sav. Kairių k., 440047865094 Šiaulių r. sav. Kairių k., 440046963057 Šiaulių r. sav. Kairių k., 440047882430 Šiaulių r. sav. Bertužių k. Pakrantės g. 118, 440046941626 Šiaulių r. sav. Kairių mstl., 440046958314 Šiaulių r. sav. Kairių mstl., 440046991020 Šiaulių r. sav. Malavėnų k., 440048652288 Šiaulių r. sav. Šapnagių k. Alyvų g. 10, 440043637154 Šiaulių r. sav. Šapnagių k.

Susipažinti su patvirtintu teritorijų planavimo dokumentu ir nutarimu, kuriuo jis buvo patvirtintas, galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registro interneto svetainėje (nuoroda: http://www.tpdr.lt/, TPD registracijos Nr. T00089004).

Informuojame apie Jūsų teisę dėl Įstatymo 13 straipsnio 1 dalyje nurodytos kompensacijos sumokėjimo kreiptis į Kelių direkciją (įmonės kodas 188710638, J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius, tel. +370 5 232 9600, el. paštas lakd@lakd.lt, interneto svetainė www.lakd.lt).

 


AB Lietuvos automobilių kelių direkcija (toliau – Kelių direkcija), patikėjimo teise valdanti valstybinės reikšmės kelius, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo (toliau – Įstatymas) 11 straipsnio 2 dalimi ir teritorijų planavimo dokumentu, patvirtintu Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2023 m. liepos 11 d. sprendimu Nr. T-234 „Dėl Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A18 Šiaulių aplinkkelio (šiaurės–rytų krypties) tiesimo specialiojo plano keitimo patvirtinimo“ (toliau – teritorijų planavimo dokumentas), informuoja apie teritorijų planavimo dokumentu nustatytas Įstatyme nurodytas teritorijas, nustatytas tenkinant viešąjį interesą, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos. Žemės sklypų, kuriuose numatoma taikyti šias specialiąsias žemės naudojimo sąlygas, unikalūs numeriai ir adresai – 440046927350 Šiaulių r. sav. Kairių k., 440046927217 Šiaulių r. sav. Kairių k., 440015671000 Šiaulių r. sav. Kairių k. Vyšnių g. 27, 440046927217 Šiaulių r. sav. Kairių k., 440046958836 Šiaulių r. sav. Kairių k., 440046934621 Šiaulių r. sav. Kairių k., 440046941348 Šiaulių r. sav. Kairių k., 440046937386 Šiaulių r. sav. Kairių k., 440046937490 Šiaulių r. sav. Kairių k., 440046938310 Šiaulių r. sav. Kairių k., 440047877714 Šiaulių r. sav. Kairių k., 440047865172 Šiaulių r. sav. Kairių k.

Susipažinti su patvirtintu teritorijų planavimo dokumentu ir nutarimu, kuriuo jis buvo patvirtintas, galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registro interneto svetainėje (nuoroda: http://www.tpdr.lt/, TPD registracijos Nr. T00089004).

Informuojame apie Jūsų teisę dėl Įstatymo 13 straipsnio 1 dalyje nurodytos kompensacijos sumokėjimo kreiptis į Kelių direkciją (įmonės kodas 188710638, J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius, tel. +370 5 232 9600, el. paštas lakd@lakd.lt, interneto svetainė www.lakd.lt).

 


Matininkas Mindaugas Dulkė  atlieka  žemės sklypo Zarasų r. sav. Imbrado  sen., Petraučiškių  k.  Dusetų kel. 9Nr.4307/0001:205 kadastrinius matavimus.  Prašome gretimo  sklypo  Nr. 4307/0001:274 mirusios Eleonoros Trukleckienės paveldėtojus atvykti  prie žemės sklypo ribos.  Ribų derinimui, ženklinimui. 2023.10.16 12:00 val.

 Dėl informacijos. Kreiptis Mindaugo Dulkės individuali veikla  Kelmijos Sodų 17-oji g.35, Vilnius Mindaugas.matininkas@gmail.com tel. +37067334710.

 


Matininkas Mindaugas Dulkė  atlieka  žemės sklypo Vilniaus m. sav. Naujininkų  sen., Kelmijos Sodų 24-oji g. 32 Nr.0101/0084:2251 kadastrinius matavimus.  Prašome gretimo  sklypo  Nr. 0101/0084:2147 mirusios Albinos Juzefos Marcinkevič paveldėtojus atvykti  prie žemės sklypo ribos.  Ribų derinimui, ženklinimui. 2023.09.29 10:00 val.

 Dėl informacijos. Kreiptis Mindaugo Dulkės individuali veikla  Kelmijos Sodų 17-oji g.35, Vilnius Mindaugas.matininkas@gmail.com tel. +37067334710.

 


INFORMACIJA APIE TERITORIJŲ PLANAVIMĄ :

RENGIAMAS  DETALIOJO PLANO “SKLYPO PAŠILAIČIŲ K. (SKL. KADASTRO NR. 0101/0167:517) DETALUSIS PLANAS“ KOREGAVIMAS ŽEMĖS SKLYPE NR.15 , ADRESU SKATULĖS G. 24, VILNIAUS M., KAD. NR. 0101/0167:704

Detaliojo plano rengimo pradžios dokumentai : projektavimo darbų sutartis

Teritorijų planavimo proceso organizatorius : Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, adresu  Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius; tel. 8 5 2112616 , el. p.: savivaldybe@vilnius.lthttps://vilnius.lt/  , toliau – organizatorius

Teritorijų planavimo proceso iniciatorius : privatus asmuo. Iniciatoriaus įgaliotinis – A.Ž.

Detaliojo plano rengėjas: UAB Architektūros ateljė; į.k. 226144020 , adresu J.Galvydžio g. 3, LT-08236, Vilnius,

el. p.: audrius@archatelje.lt , tel.: +37061806415, projekto vadovas Audrius Žigunis,  toliau bendrai – rengėjas

Planavimo tikslai ir uždaviniai:  atlikti detaliojo plano “Sklypo Pašilaičių k. (skl. kadastro nr. 0101/0167:517) detalusis planas“koregavimą keičiant statybos zoną ir statybos ribas žemės sklype nr.15 , adresu Skatulės g. 24, Vilniaus m., kad. nr. 0101/0167:704

Teritorijų planavimo dokumentų viešinimo procedūrų tvarka : supaprastinta

Susipažinti su parengto detaliojo plano sprendiniais galima nuo 2023m. rugsėjo mėn. 22 d. iki 2023m. spalio mėn 10 d. Vilniaus m. sav. administracijos Justiniškių seniūnijos patalpose, adresu  Rygos g. 15-4, Vilnius - vieša ekspozicija ir Vilniaus m. savivaldybės elektroninėje svetainėje https://vilnius.lt/                             

Teikti pasiūlymus raštu dėl detaliojo plano galima organizatoriui ir/arba rengėjui iki 2023m. spalio mėn. 10 d.

Įgaliotas A. Ž.

 


2023-09-22 d., 9.00 val. Vilniaus m. 40-me notaro biure (Linkmenų g. 5, Vilnius) bus skelbiamas Konstanty Zacharevič, mirusio 2023-06-23, testamentas.

 

 

Atgal