VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Skelbimai

02.10. Skelbimai

Brangiausiai Lietuvoje perka miškus (brandžius, jaunus, malkinius, iškirstus), žemės sodybas tel.: 8 651 39039.


PRANEŠIMAS APIE ESMINĮ ĮVYKĮ

AB „VILNIAUS LYTAGRA“, įmonės kodas 121320015, Dariaus ir Girėno g. 93, Vilnius.

Bendrovės Valdybos iniciatyva ir sprendimu 2018 m. kovo mėn. 01 d. 16.00 val. šaukiamas visuotinis akcininkų susirinkimas, kuris įvyks bendrovės buveinėje.

Susirinkimo apskaitos diena 2018 m. vasario mėn. 22 d.

Susirinkimo darbotvarkė:

1.Bendrovės metinis pranešimas

2.Auditoriaus išvados

3.2017 m. bendrovės finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas

2017 m. pelno (nuostolio) paskirstymo tvirtinimas

5.Audito įmonės 2018 m. parinkimas ir apmokėjimo sąlygų nustatymas.

6.Bendrovės ilgalaikio turto pirkimas, pardavimas, perleidimas, nuoma ar įkeitimas, taip         pat laidavimas juo kitų subjektų prievolėms vykdyti.

7.Dėl kreditų tretiesiems asmenims suteikimo, naujų kreditų ėmimo, bendrovės ilgalaikio, trumpalaikio turto įkeitimo. Turimų kreditų pratęsimas bei ilgalaikio trumpalaikio turto

įkeitimo pratęsimas ir naujo ilgalaikio trumpalaikio turto įkeitimas.

8.Einamieji reikalai.             

Registracijos pradžia 15.30 val.

Turėti asmens tapatybę liudijantį dokumentą.

Asmuo, kuris nėra akcininkas, turi pateikti dokumentą, patvirtinantį teisę balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime.

Papildomą informaciją teikia vyr. finansininkė I.Kriaučiūnienė, tel. (8-5) 2306 573.

AB „Vilniaus Lytagra“  generalinis direktorius Pranas Paškevičius.


Parduodamos patalpos - skerdykla su mėsos apdorojimo, saugojimo, paruošimo patalpomis, viso: 1.486,01 kv. m. - 5 pastatai ir kiti statiniai, esantys Rementiškių g. 28, Sūdavos k., Vilkaviškio r. sav. kaina 45.300 Eur. Pasiūlymai renkami 20 dienų. Informacija teikiama el. paštu adresu: likvidatoriui@gmail.com


UAB "Reišvos baldai'' (į.k. 303287672) registravimo pažymėjimas ir įstatai bankroto administratoriui neperduoti, laikyti negaliojančiais.


Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba (A. Jakšto g. 6, 01105 Vilnius, tel. (8 706) 63 335) skelbia automobilių ir kitų prekių aukcioną, kuris vyks 2018 m. vasario 26 d. 10 val. Vilniuje, A. Jakšto g. 6. Nepardavus turto pirmajame aukcione, kitas aukcionas vyks 2018 m. kovo 19 d.

Išsamesnė informacija apie aukcionuose parduodamą turtą ir jo kainas – Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos interneto svetainėje www.stt.lt.


 Likviduojamos UAB „Absota“, įmonės kodas 301673472, adresas: J. Janonio g. 27, Klaipėda įstatus ir antspaudą laikyti negaliojančiais.


UAB MORENGA, įm.k. 302657656 įstatai yra prarasti, todėl laikyti negaliojančiais.

 

 

Atgal