VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Skelbimai

02.13. Skelbimai

Informacija apie VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centro Zabieliškio regioninio sąvartyno plėtros atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai vertinimo

1.Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas: VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centras, Pramonės pr. 4A, Kaunas, tel. (8-37) 311267.

2.Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: Zabieliškio regioninio sąvartyno plėtra.

3.Planuojamos ūkinės veiklos vieta: Kauno apskr., Kėdainių r., Zabieliškio k., sklypo kad. Nr. 5350/0016:511.

4.Pagal Aplinkos apsaugos agentūros 2018-02-05 atrankos išvadą Nr. (28.1)-A4-1128 planuojamai ūkinei veiklai poveikio aplinkai vertinimas privalomas.

5.Išsamiau susipažinti su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą per 10 d. d. nuo šio skelbimo paskelbimo dienos galima VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centre, Pramonės pr. 4A, Kaunas, tel./faks. (8-37) 311267, el. p: info@kaunoratc.lt, I-IV 8:00-17:00, V 8:00-15:45.

6.Pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą per 20 d. d. nuo šio skelbimo paskelbimo dienos galima teikti Aplinkos apsaugos agentūrai, A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, tel. (8 706) 62 008, el. p. aaa@aaa.am.lt.

7.Išsamiau susipažinti su atrankos išvada ir atrankos dokumentais per 10 d. d. nuo šio skelbimo paskelbimo dienos galima Aplinkos apsaugos agentūroje, A. Juozapavičiaus g. 9 (613 kab.), Vilnius, tel. 8 706 68086 arba kreipiantis į PAV užsakovą – VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centrą, Pramonės pr. 4A, Kaunas, tel./faks. (8-37) 311267, el. p: info@kaunoratc.lt.


Likviduojamos UAB „Jūros delikatesai“, įmonės kodas 300872731, adresas: Kretingos g. 41-7, Klaipėda įstatus ir antspaudą laikyti negaliojančiais.

Atgal