VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Skelbimai

04.28. Skelbnimai

Brangiausiai Lietuvoje perka miškus (brandžius, jaunus, malkinius, iškirstus), žemės sodybas tel.: 8 651 39039.


Likviduojamos UAB „Baltauto“, įmonės kodas 163709674, adresas: Kęstučio g. 30, Gargždai, Klaipėdos r. įstatus laikyti negaliojančiais.


INFORMACIJA APIE UAB „ANDVA“ ŪKINĖS VEIKLOS - EKSPLOATUOTI NETINKAMŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ TVARKYMAS (ADRESAS: SPORTO G. 9K, MARIJAMPOLĖS SAV.) POVEIKIO VISUOMENES SVEIKATAI VERTINIMO (PVSV) ATASKAITĄ
Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius: UAB „ANDVA“ (302249996), Sporto g. 9K, Marijampolė, Tel. +370 686 35577, El. p.  andva.uab@gmail.com
Planuojamos ūkinės veiklos PVSV dokumentų rengėjas: UAB „Ekoverslas“ (134294951), Partizanų g. 87A, Kaunas, Tel. +370 37 31 43 80, el. p.  info@ekoverslas.lt
Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymas.
Planuojamos ūkinės veiklos vieta: Sporto g. 9k, Marijampolė.
Trumpas planuojamos ūkinės veiklos aprašymas: UAB „Andva“ planuoja vykdyti eksploatuoti netinkamų transporto priemonių demontavimą – ardymą, padėvėtų detalių pardavimą, bei metalo surinkimą. Planuojama sutvarkyti iki 150 vnt. transporto priemonių, 240 tonų per metus.
Viešai PVSV ataskaita eksponuojama:
UAB „Ekoverslas“ Partizanų g. 87A, Kaunas (darbo dienomis 8–12 val. ir 12–17 val.), interneto svetainėje adresu  http://www.ekoverslas.lt/userfiles/files/UAB%20Andva%20PVSV%20ataskaita%20su%20priedais.pdf  ir Marijampolės m. Degučių  seniūnijoje adresu: R. Juknevičiaus g. 28 (I–IV 8.00–12.00 val. ir 12.45–17.00 val., V 8.00–12.00 val. ir 12.45–15.45 val.).Susipažinti su PVSV ataskaita galima per 10 darbo dienų nuo skelbimo publikavimo dienos.
Viešas visuomenės supažindinimas su poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitaįvyks 2018 m. gegužės 10 d. 15:00 val. Marijampolės m. Degučių  seniūnijoje adresu: R. Juknevičiaus g. 28.
Visuomenė pasiūlymus PVSV ataskaitos klausimais gali teikti iki viešo visuomenės supažindinimo su PVSV ataskaita susirinkimo: UAB „Ekoverslas“, adresu Partizanų g. 87A, Kaunas. Informaciją siųsti registruotu laišku - arba el. paštu: info@ekoverslas.lt.
Sprendimą dėl ūkinės veiklos galimybių priimanti institucija: Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie SAM Marijampolės departamentas, A. Valaičio g. 2, Marijampolė. Tel. (8 343) 53 332, Faks. (8-343) 53319, El. p. marijampole@nvsc.lt


VšĮ ,,Jurbarko socialinės paslaugos“ organizuoja aukcioną automobiliui ,,PEUGEOT BOXER“ parduoti

Daugiau informacijos  tinklalapyje www.jurbarkosp.lt


UAB "Artelita'' (į.k. 303164278) registravimo pažymėjimas ir įstatai bankroto administratoriui neperduoti, laikyti negaliojančiais.


1.Likviduojamos UAB „Manifestas“ (įm.k: 302578924)įstatai nebuvo perduoti bankroto administratoriui MB „Bankroto paslaugos“ ir yra laikomi negaliojančiais.

2.Likviduojamos UAB „Naujausi transporto sprendimai“ (įm.k: 300580855) įstatai nebuvo perduoti bankroto administratoriui UAB „Centro skveras“ ir yra laikomi negaliojančiais.

3.Likviduojamos IĮ „TransStata“ (įm.k: 301845961) nuostatai nebuvo perduoti bankroto administratoriui MB „Aministra“ ir yra laikomi negaliojančiais.

4.Likviduojamos UAB „Medimeta“ (įm.k: 134556019) įstatai nebuvo perduoti bankroto administratoriui MB „Įmonės pabaiga“ ir yra laikomi negaliojančiais.

5,Likviduojamos IĮ „Rasos Karalienės Šiltnamių ūkis“ (įm.k: 161256741)nuostatai nebuvo perduoti bankroto administratoriui MB „Bankroto paslaugos“ ir yra laikomi negaliojančiais.

6.Likviduojamos Mečislovo Vaškevičiaus IĮ (įm.k: 126058410) nuostatai nebuvo perduoti bankroto administratoriui MB „Asmens nemokumas“ ir yra laikomi negaliojančiais.


INFORMACIJA APIE PARENGTĄ PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS (TOLIAU - PŪV) POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO (TOLIAU - PVSV) ATASKAITĄ

1. PŪV organizatorius:VšĮ „Gargždų švara“ (įm. kodas 302720220), Klaipėdos g. 20, Gargždai, Gargždų sen., LT-96122 Klaipėdos r. sav., tel.: (8 46) 451718, el. paštas: info@gargzdusvara.eu. 2. PVSV ataskaitos rengėjas: UAB „Ekosistema“ (įm. kodas 140016636), Taikos pr. 119, Klaipėda, LT-94231 Klaipėdos m. sav., tel./faksas: (8 46) 430469, el. paštas: info@ekosistema.lt. 3. PŪV pavadinimas, vieta: didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės įrengimas ir eksploatacija,Klaipėdos apskr., Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Glaudėnų k., Šalteikių g. 20 (žemės sklypas, kurio kad. Nr. 5558/0001:325 Tauralaukio k.v.). 4. Trumpas PŪV aprašymas: PŪV metu planuojama įrengti ir eksploatuoti Glaudėnų k. didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelę, kurioje iš gyventojų būtų surenkamos didelių gabaritų ir specifinės atliekos. Atliekamas vertinimas dėl poveikio visuomenės sveikatai, formuojama reikalingo dydžio sanitarinės apsaugos zona. 5. Viešai PVSV ataskaita skelbiama (susipažinti su ja galima darbo dienomis nuo 2018-04-30 iki 2018-05-14; 0800 - 1200 ir 1300 - 1700 val.): 1) Sendvario sen. administracinėse patalpose (Saulės g. 1, Slengių k., Klaipėdos r. sav.); 2) UAB „Ekosistema“ biuro patalpose (Taikos pr. 119, Klaipėda). 3) PVSV ataskaitos santrauka skelbiama interneto svetainėje http:www.ekosistema.lt. 6. Viešo visuomenės supažindinimo su PVSV ataskaita susirinkimas įvyks 2018-05-16, 17 val. Sendvario seniūnijos administracinėse patalpose (Saulės g. 1, Slengių k., Klaipėdos r. sav.). 7. Visuomenė pasiūlymus PVSV ataskaitos klausimais gali teiktiiki viešo visuomenės supažindinimo su PVSV ataskaita susirinkimo: asmeniškai - UAB „Ekosistema“, adresu Taikos pr. 119, Klaipėda; reg. laišku adresu: A.D. 661, LT-94008 Klaipėda-15 arba el. paštu: info@ekosistema.lt. 8. Sprendimą dėl PŪV galimybių priims Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Klaipėdos departamentas, Liepų g. 17, Klaipėda, tel.: (8 46) 410350, el. paštas: klaipeda@nvsc.lt.


INFORMACIJA APIE PARENGTĄ PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS (TOLIAU - PŪV) POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO (TOLIAU - PVSV) ATASKAITĄ

1. PŪV organizatorius:VšĮ „Gargždų švara“ (įm. kodas 302720220), Klaipėdos g. 20, Gargždai, Gargždų sen., LT-96122 Klaipėdos r. sav., tel.: (8 46) 451718, el. paštas: info@gargzdusvara.eu. 2. PVSV ataskaitos rengėjas: UAB „Ekosistema“ (įm. kodas 140016636), Taikos pr. 119, Klaipėda, LT-94231 Klaipėdos m. sav., tel./faksas: (8 46) 430469, el. paštas: info@ekosistema.lt. 3. PŪV pavadinimas, vieta: didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės įrengimas ir eksploatacija,Klaipėdos apskr., Klaipėdos r. sav., Gargždų sen., Gargždų m., Statybininkų g. 9 (žemės sklypas, kurio kad. Nr. 5520/0019:109 Gargždų m. k.v.). 4. Trumpas PŪV aprašymas: PŪV metu planuojama įrengti ir eksploatuoti Gargždų m. didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelę, kurioje iš gyventojų būtų surenkamos didelių gabaritų ir specifinės atliekos. Atliekamas vertinimas dėl poveikio visuomenės sveikatai, formuojama reikalingo dydžio sanitarinės apsaugos zona. 5. Viešai PVSV ataskaita skelbiama (susipažinti su ja galima darbo dienomis nuo 2018-04-30 iki 2018-05-14; 08.00 – 12.00 ir 13.00 – 17.00 val.): 1) Gargždų sen. administracinėse patalpose (Žemaitės g. 10, Gargždai); 2) UAB „Ekosistema“ biuro patalpose (Taikos pr. 119, Klaipėda). 3) PVSV ataskaitos santrauka skelbiama interneto svetainėje http:www.ekosistema.lt. 6. Viešo visuomenės supažindinimo su PVSV ataskaita susirinkimas įvyks 2018-05-14, 17 val. Gargždų seniūnijos administracinėse patalpose (Žemaitės g. 10, Gargždai). 7. Visuomenė pasiūlymus PVSV ataskaitos klausimais gali teiktiiki viešo visuomenės supažindinimo su PVSV ataskaita susirinkimo: asmeniškai - UAB „Ekosistema“, adresu Taikos pr. 119, Klaipėda; reg. laišku adresu: A.D. 661, LT-94008 Klaipėda-15 arba el. paštu: info@ekosistema.lt. 8. Sprendimą dėl PŪV galimybių priims Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Klaipėdos departamentas, Liepų g. 17, Klaipėda, tel.: (8 46) 410350, el. paštas: klaipeda@nvsc.lt.


 AB"Kupolas" į.k.221468310,praneša, dėl pakartotinio visuotinio akcininkų susirinkimo 2018 m.05.mėn.05 d. 15.00 val.adr. Švitrigailos g. 7, Vilnius

Susirinkimo sušaukimo  inicijuoja įmonės vadovas

1. Bendrovės veiklos atskaitomybės tvirtinimas;

2. Bendrovės metinės atskaitomybės tvirtinimas;

3. Bendrovės pelno(nuostolio) paskirstymas,tvirtinimas.

4. Kiti klausimai.

Su VAS dokumentais galima susipažinti  2018 m. 05  mėn. 03 d., adr. Švitrigailos g. 7, Vilnius nuo 14:00 iki 15:00 val.  


UAB „Trakų spaustuvė“ (V.Kudirkos g. 12 a, LT-21105, Trakai) spausdina medicininius blankus,  buhalterinės apskaitos dokumentus, kasos žurnalus, brošiūras, techninę dokumentaciją, kalendorius, atvirukus. Kreiptis tel. 8 698 11105, el.p.trakuspaustuve@gmail.com

 

Atgal