VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Skelbimai

06.30. Skelbimai

Brangiausiai Lietuvoje perka miškus (brandžius, jaunus, malkinius, iškirstus), žemės sodybas tel.: 8 651 39039.


Nebrangiai išsinuomočiau 2 kambarių butą arba sodo namelį, tinkamą gyventi ir žiemą. Siūlyti tel: 8 698 38820.


Dingusius BUAB „Saunava“ (įmonės kodas: 302828993) įstatus, antspaudą, registracijos pažymėjimą laikyti negaliojančiais“.


 Informuojame, kad 2018-07-10 9.00 val. bus atliekami kadastriniai matavimai žemės sklypo, esančioTreniotos g. 48 Vilnius, Kad. Nr. 0101/0039:0803 sav. Albinas Vaičiūnas, Ieva Vaičiūnaitė. Gretimo sklypo Kad. Nr. 0101/0039:0816 savininkė Diana Žobakienė yra išvykęs į užsienio valstybę Vokietija, bei retimo sklypo Kad. Nr. 0101/0039:0816 savininkas Artūras Žaliūnas yra išvykęs į užsienio valstybę Rusija. Suinteresuotus asmenis kviečiame atvykti prie matuojamo sklypo suderinti ribas. Matavimus atliks matininkas Antanas Savickis, adresas: Perkūnkiemio g. 4A Vilnius,  tel. 861580808, el.p. valdas@geoline.lt


S/B „Vaiteliai“ narių dėmesiui

S/B "Vaiteliai" narių susirinkimas įvyks 2018 m. liepos 15 d. 10 val. SB „Vaiteliai“ teritorijoje prie būstinės šalia Saulučių ir Rūtų g. sankirtos. Pirmam susirinkimui neįvykus, pakartotinis susirinkimas įvyks 2018 m. rugpjūčio 26 d. 10 val. Klaipėdos „Ąžuolyno“ gimnazijos salėje. Registracija prasidės 9.30 val. Susirinkimo dalyviai su savimi privalo turėti asmens dokumentą su nuotrauka.

 Susipažinti su siūlomų sprendimų projektais, balsuoti iš anksto galima bendrijos buveinėje adresu: Dubysos g. 23-209 kab., Klaipėda, priėmimo laikas: KETVIRTADIENIS nuo 13 val. iki 17 val. iki 2018-07-13 d., o pirmam susirinkimui neįvykus iki 2018-08-24 d. Negalintis atvykti į priėmimą, prašome  su valdybos pirmininku suderinti kitą laiką ir vietą. Daugiau informacijos www.sbvaiteliai.lt

Susirinkimo darbotvarkė:

1.2017 m. valdybos ataskaitos tvirtinimas.

2.2017 m. finansinės ataskaitos tvirtinimas.

3.2013 – 2015 m. audito ataskaitų pristatymas ir tvirtinimas.

4.2019 m. sąmatos tvirtinimas.

5.2019 m. mokesčių sodininkams tvirtinimas.

6.Pagrindinio kelio ruožo kur važiuoja autobusas asfaltavimo ir finansavimo tvirtinimas.

7.Valdybos rinkimai.

S/B "Vaiteliai" valdyba


INFORMACIJA APIE PARENGTĄ POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO (PAV) PROGRAMĄ

1. planuojamos ūkinės veiklos užsakovo pavadinimas, adresas, telefonas, faksas;

UAB "Transeco" į/k 301574549, P. Puzino g. 9, Panevėžys , tel. nr. +370 45 46 25 60, el. paštas: transeco@inbox.lt

2. planuojamos ūkinės veiklos PAV dokumentų rengėjo pavadinimas, adresas, telefonas, faksas;

MB "Aplinkosaugos sprendimai", Parko g. 14 A, D. Riešė, Vilniaus r., tel. 8 686 41250, el. paštas info@aplinkosaugossprendimai.lt

3. planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas;

Atliekų surinkimo ir laikymo veiklos plėtra

4. planuojamos ūkinės veiklos vieta (apskritis, miestas, rajonas, seniūnija, kaimas gatvė);

Tinklų g. 4B, Panevėžio m., Panevėžio apskritis

5. PAV subjektai, kurie pagal kompetenciją nagrinės PAV dokumentus, teiks išvadas; atsakinga institucija, kuri priims sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo pasirinktoje vietoje;

NVSC Panevėžio departamentas, Panevėžio m. savivaldybės administracija, Panevėžio apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, Kultūros vertybių apsaugos departamento Panevėžio skyrius. PAV programą tvirtina aplinkos apsaugos agentūra.

6. Su PAV programa galima susipažinti per 10 darbo dienų:

UAB "Transeco" P. Puzino g. 9, Panevėžys darbo dienomis nuo 8-17 val. ir el. puslapyje http://www.aplinkosaugossprendimai.lt/

7.Pasiūlymai dėl PAV programos teikiami PAV dokumentų rengėjui  - MB "Aplinkosaugos sprendimai", Parko g. 14 A, D. Riešė, Vilniaus r., tel. 8 686 41250, el. paštas info@aplinkosaugossprendimai.lt, o pasiūlymų kopijos papildomai gali būti pateiktos pagal kompetenciją PAV subjektams ir atsakingai institucijai.


Dažome skardinius, šiferinius stogus. Medinius bei tinkuotus fasadus ir kt. Tel.863191211.

Atgal