VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Skelbimai

04.10. Skelbimai

Brangiausiai Lietuvoje perka miškus (brandžius, jaunus, malkinius, iškirstus), žemės sodybas tel.: 8 651 39039.

 


Dėl prašymų pateikimo rengiant Vilniaus apskrities Vilniaus miesto savivaldybės Pilaitės ir Pašilaičių seniūnijų Vilniaus miesto kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektą

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos  Vilniaus miesto skyrius (toliau ‒ Skyrius) informuoja, kad 2021 m. gegužės 17 d.  bus pradėtas rengti 17,34 ha teritorijos Vilniaus  apskrities Vilniaus savivaldybės Pilaitės ir Pašilaičių seniūnijų Vilniaus miesto kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektas. Asmenys, pageidaujantys šioje kadastro vietovės teritorijoje susigrąžinti žemę natūra, gauti nuosavybėn neatlygintinai, pirkti arba nuomoti iš valstybės, gauti neatlygintinai naudotis ar patikėjimo teise valdyti žemę, iki 2021 m. balandžio 22 d. gali pateikti prašymus Skyriui. Projektavimo darbus vykdo  Irena Sinkevič (VĮ Valstybės žemės fondo Geodezijos, žemėtvarkos ir  teritorijų planavimo skyrius, Konstitucijos pr. 23A tel. 861808142).

 Su laisvos žemės fondo žemės planu galima susipažinti interneto svetainėje www.nzt.lt

 


Pranešimas apie UAB „Rami kava" likvidavimą Remiantis 2021 m. kovo 29 dienos bendrovės vienintelio akcininko sprendimu, pradedama UAB “Rami kava”, juridinio asmens kodas 302895839, buveinė Vaidevučio 20 Vilnius, Lietuva, kurios duomenys kaupiami ir saugomi LR juridinių asmenų registre, likvidavimo procedūra. Informacija teikiama tel. 8 610 05401.

 


Informuojame žemės sklypo (kadastro Nr. 0101/0005:233), esančio Vilniaus m., B. Dvarionio g. 56, paveldėtojus, kad UAB „GEONORMA“ matininkas Nerijus Zabarauskas 2021-04-06 dieną 08:00 val. vykdys žemės sklypo (kadastro Nr. 0101/0005:skl.Nr.1), esančio Vilniaus m., V. Kuzmos g. 16, ribų ženklinimo darbus.      

Dėl informacijos prašom kreiptis į UAB „GEONORMA“ matininką Nerijų Zabarauską adresu Konstitucijos pr. 4A-5, Vilnius, el. paštu nerijus@geonorma.lt. arba telefonu +3706 05 33775

 


Širvintų rajono savivaldybės administracija, kodas 188722373, buveinė – Vilniaus g. 61, LT-19120 Širvintos, informuoja, kad organizuoja šių objektų viešą aukcioną:

1. Kultūros paveldo objekto – gyvenamojo namo, bendrasis plotas – 441,34 kv. m., koplyčios ir tvarto su jiems priskirtu 0,9710 ha žemės sklypu (žemės sklypas nuomojamas), esančių Maumedžio g. 12, Staškūniškio kaime, Zibalų seniūnijoje.

2. Administracinio pastato, bendrasis plotas – 504,82 kv. m, kiemo statinių – tvoros, betono dangos, bordiūrų su jiems priskirtu 0,2840 ha žemės sklypu, esančių Zibalų g. 45B, Širvintos.

3. Aerodromo (lėktuvų stovėjimo aikštelės, pakilimo ir nusileidimo tako, įvažiavimo kelio), su jam priskirtu 1,7961 ha žemės sklypu, esančių Pramislavos k. 2A, Gelvonų seniūnijoje.

4. Dalį gyvenamojo namo, bendrasis plotas – 187,16 kv. m, su jam priskirtu žemės sklypu, bendrasis sklypo plotas – 0,7303 ha, parduodama žemės sklypo dalis – 73/100, esančių Gelvonų g. 12, Musninkų miestelyje, Musninkų seniūnijoje.

Dalyvių registracijos pradžia – 2021 m. balandžio 21 d. 00.00 val., pabaiga – 2021 m. balandžio 22 d. 23.59 val.

Dalyvių registracijų tvirtinimo trukmė – 2 darbo dienos.

Aukciono pradžia – 2021 m. balandžio 27 d. 9.00 val., pabaiga – 2021 m. balandžio 30 d. 13.59 val.

Nekilnojamąjį turtą apžiūrėti galėsite nuo 2021 m. balandžio 12 d. iki 2021 m. balandžio 20 d. darbo valandomis.

------------------------------------------------------------------------------------

Širvintų rajono savivaldybės administracija, kodas 188722373, buveinė – Vilniaus g. 61, LT-19120 Širvintos, informuoja, kad organizuoja šio objekto viešą aukcioną:

Vaikų dienos centro, bendrasis plotas – 642,70 kv. m, kiemo statinių – asfalto dangos, šaligatvių, pavėsinės 1, 2, 3, 4, tvoros su cokoliu, vartelių, laiptų ir jiems priskirtu 0,4302 ha žemės sklypu, esančių Kranto g. 1, Čiobiškio kaime, Čiobiškio seniūnijoje.

Dalyvių registracijos pradžia – 2021 m. gegužės 11 d. 00.00 val., pabaiga – 2021 m. gegužės 12 d. 23.59 val.

Dalyvių registracijų tvirtinimo trukmė – 2 darbo dienos.

Aukciono pradžia – 2021 m. gegužės 17 d. 9.00 val., pabaiga – 2021 m. gegužės 20 d. 13.59 val.

Nekilnojamąjį turtą apžiūrėti galėsite nuo 2021 m. gegužės 3 d. iki 2021 m. gegužės 10 d. darbo valandomis.

Aukciono vykdymo būdas – elektroninis. Registracija į elektroninį aukcioną vyksta prisijungiant interneto svetainėje www.evarzytines.lt

Susipažinti su aukciono sąlygomis ir pirkimo–pardavimo sutarties projektu galite  www.sirvintos.lt.

Asmuo, atsakingas už informacijos teikimą, – Ona Šilaitė,  tel. 8 610 31 552, el. p. ona.silaite@sirvintos.lt.

 


UAB „VOLTAS“ (im.kodas 140587745)  valdybos sprendimu  2021 m. Gegužės 12 d. vyks bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas. Visuotinio akininkų susirinkimo iniciatorė – bendrovės valdyba.Susirinkimo pradžia 15 val. Susirinkimas vyks bendrovės administracinėse patalpose  Sendvario g. 18, Sudmantų k., Klaipėdos raj. Susirinkimo dalyviai  registruojami nuo 14.30 val. Su dokumentais galima susipažinti 2021 m. Gegužės 12 d.  8-14 val. Bendrovės administracijos patalpose  Sendvario g. 18, Sudmantų k., Klaipėdos raj.,  pas vyr.finansininkę Liną Gruzdienę.

Susirinkimo darbotvarkė:      

1) Bendrovės metinis pranešimas už 2020 m.;

2) 2020 metų finansinės atskaitomybės tvirtinimas;

3) 2020 m. pelno-nuostolio ataskaitos tvirtinimas;

4) Valdybos narių rinkimai.

Visi asmenys, dalyvausiantys akcininkų susirinkime ir turintys teisę balsuoti, privalo turėti asmens dokumentą. Akcininko įgaliotinis susirinkimui privalo pateikti įstatymo nustatytos formos įgaliojimą.

 


Dėl prašymų pateikimo rengiant Vilniaus apskrities, Vilniaus miesto savivaldybės, Panerių seniūnijos, Vilniaus miesto kadastro vietovės, Vaidotų, Pagirių, Keturiasdešimt Totorių kaimų dalies teritorijų, Lietuvos Respublikos 1996 m. balandžio 24 d. įstatymu Nr. I-1304 priskirtų Vilniaus miestui, žemės reformos žemėtvarkos projektą

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus miesto skyrius (toliau ‒ Skyrius) informuoja, kad 2021 m. gegužės 12 d. bus pradėtas rengti 33,97 ha teritorijos Vilniaus apskrities, Vilniaus savivaldybės, Panerių seniūnijos, Vilniaus miesto kadastro vietovės, Vaidotų, Pagirių, Keturiasdešimt Totorių kaimų dalies teritorijų žemės reformos žemėtvarkos projektas. Asmenys, pageidaujantys šioje kadastro vietovės teritorijoje susigrąžinti žemę natūra, gauti nuosavybėn neatlygintinai, pirkti arba nuomoti iš valstybės, gauti neatlygintinai naudotis ar patikėjimo teise valdyti žemę, iki 2021 m. balandžio 23 d. gali pateikti prašymus Skyriui. Projektavimo darbus vykdo Vaclovas Velička (VĮ Valstybės žemės fondo Geodezijos, žemėtvarkos ir teritorijų planavimo skyrius, Konstitucijos pr. 23A, tel. +37069818990). Su laisvos žemės fondo žemės planu galima susipažinti interneto svetainėje www.nzt.lt

 


>Informuojame, kad 2021 m. 04 mėn. 21 d. 09.00 – 09.30 val. bus atliekami žemės sklypo kadastro Nr. 4112/0400:0138, esančio Šikšniškiųk., Buivydžių sen., Vilniaus r. sav.matavimai.

Į žemės sklypo ribų ženklinimą kviečiami atvykti žemės sklypo kadastro Nr.: 4112/0400:0224 (savininkė - L. P.) savininkai, naudotojai, jų atstovai ir kitų suinteresuotų asmenų atstovai.

Darbų vykdytojas UAB ,,Futurum modus‘‘, Šalčininkų r., Turgelių mstl., tel.8-610 37448, el.p. futurummodus@gmail.com.

 


AB “ RAMETA“ AKCININKŲ DĖMESIUI

AB “ Rameta “ Valdybos iniciatyva  ir sprendimu  2021m. gegužės 03 d. 13 val.

Bendrovės  salėje   (Šiaulių  g.  2 , Radviliškis )  šaukiamas   neeilinis   AB  “Rameta“                                                              (į.k.  171333481 )  akcininkų susirinkimas , kurio apskaitos diena  yra   2021 – 04 - 26 d .

Susirinkimo  darbotvarkė :

1. AB “Rameta“2020 m. metinis  pranešimas .

2. Audito  už  2020 m. išvados .

3. Metinio  balanso  tvirtinimas .

4. 2020 m.  pelno  (nuostolio ) paskirstymo  tvirtinimas .

5. Auditoriaus  rinkimai  ir atlyginimo  jam  nustatymas .

6. Visuotinio  akcininkų  susirinkimo inspektoriaus ( sekančiam susirinkimui ) rinkimai .

Dėl  papildomos informacijos, kreiptis  paštu  Šiaulių g. 2 , Radviliškis ,  el. paštu

info@rameta.lt  ,  tel.  8 620 99600.

 


PRANEŠIMAS

apie pasiūlymą, pasinaudojant pirmumo teise, įsigyti UAB “Skomė” akcijų

UAB „Skomė“ (įmonės kodas: 122574319, Konstitucijos pr. 12, Vilnius) informuoja, kad bendrovės „Skomė“ pakartotinis eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas, įvykęs 2021 m. balandžio 03 d., nusprendė:

1. Padidinti UAB „Skomė“ įstatinį kapitalą nuo 101 500 EUR (vieno šimto vieno tūkstančio penkių šimtų eurų) iki 2 334 500EUR (dviejų milijonų trijų šimtų trisdešimt keturių tūkstančių penkių šimtų eurų) papildomais akcininkų įnašais, išleidžiant 7 700 000 paprastųjų vardinių akcijų emisiją; vienos akcijos nominali vertė ir emisijos kaina 0,29 EUR; bendra emisijos kaina – 2 233 000EUR.

2. Suteikti pirmumo teisę įsigyti UAB „Skomė“ išleidžiamų akcijų visiems bendrovės „Skomė“ akcininkams proporcingai nominaliai vertei akcijų, kurios jiems nuosavybės teise priklausys visuotinio akcininkų susirinkimo, priėmusio sprendimą padidinti įstatinį kapitalą papildomais įnašais, dienos pabaigoje. Nustatyti, kad 1 (viena) akcininko turima paprastoji vardinė akcija suteikia teisę įsigyti 22 (dvidešimt dvi) naujai išleidžiamas akcijas.

3. Nustatyti tokią naujai išleistų UAB „Skomė“ akcijų pasirašymo tvarką ir sąlygas:

1) apie sprendimą pasinaudoti pirmumo teise tokią teisę turintys akcininkai turi informuoti bendrovę „Skomė“ ne vėliau kaip per 14 dienų nuo juridinių asmenų registro tvarkytojo viešo paskelbimo dienos ar nuo pranešimo įteikimo ar registruoto laiško išsiuntimo uždarosios akcinės bendrovės „Skomė“ akcininkui dienos;

2) naujai išleistų akcijų pasirašymo sutartis turi būti sudaroma per 30 dienų nuo akcininkų sprendimo didinti bendrovės „Skomė“ įstatinį kapitalą priėmimo.

4. Nustatyti, kad terminas naujai išleistų akcijų visiškam apmokėjimui yra 1 (vienas) mėnuo nuo naujų akcijų pasirašymo. Kitos naujai išleistų akcijų apmokėjimo sąlygos bei tvarka bus apibrėžtos akcijų pasirašymo sutartyje, kurios forma pridedama prie protokolo.

5. Nustatyti, kad tuo atveju, jeigu per akcijoms pasirašyti skirtą laiką bus pasirašytos ne visos akcijos, įstatinis kapitalas bus didinamas faktiškai pasirašytų akcijų nominalių verčių suma. Remdamasi šiuo sprendimu bendrovės „Skomė“ valdyba bendrovės „Skomė“ įstatuose turės atitinkamai pakeisti įstatinio kapitalo dydį bei akcijų skaičių ir pateikti pakeistus įstatus juridinių asmenų registro tvarkytojui.

Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybės, UAB „Skomė“ (įmonės kodas: 122574319, Konstitucijos pr. 12, Vilnius) Jus informuoja, kad turite teisę šiame pranešime nurodytomis sąlygomis įsigyti bendrovės „Skomė“ išleidžiamų paprastųjų vardinių akcijų dalį, proporcingą nominaliai vertei akcijų, kurios Jums nuosavybės teise priklauso 2021 m. balandžio 3 dienos pabaigoje: 1 (viena) nuosavybe turima paprastoji vardinė akcija suteikia teisę įsigyti 22 (dvidešimt dvi) naujai išleidžiamas akcijas kurių kaina: 0,29 EUR už vieną akciją.

Pranešimas apie pasiūlymą Bendrovės akcininkams, pasinaudojant pirmumo teise, įsigyti UAB “Skomė” akcijų buvo viešai paskelbtas VĮ „Registrų centras“ informaciniame leidinyje (2021-04-08, Nr. 2021-098) (toliau ir – Pranešimas) ir pirmą viešo paskelbimo dieną pateiktas Juridinių asmenų registro tvarkytojui Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka.

Apsisprendus Jums pasinaudoti minima pirmumo teise, apie tai Jūs turite informuoti bendrovę „Skomė“ per 14 dienų nuo aukščiau paminėto Juridinių asmenų registro tvarkytojo 2021-04-08 Pranešimo Nr. 2021-098 (apie pasiūlymą, pasinaudojant pirmumo teise, įsigyti UAB “Skomė” akcijų) viešo paskelbimo dienos.

Dokumentai priimami ir papildoma informacija akcininkams teikiama UAB „Skomė“ buveinėje Konstitucijos pr. 12, Vilniuje (3 a., 336 kab.); prieš atvykstant, dėl Covid-19 karantino, reiktų informuoti UAB „Skomė“ telefonu Nr.: 8-5-273-3772.

 


Pranešimas AB „Spauda“ akcininkams

Bendrovės valdybos iniciatyva ir sprendimu 2021 m. gegužės 10 d. 10.00 val. šaukiamas  eilinis visuotinis  akcinės bendrovės „Spauda“ (kodas 121008154, buveinė Laisvės pr. 60, Vilniuje, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre), akcininkų susirinkimas, kuris įvyks bendrovės buveinėje Laisvės pr. 60, Vilnius (administracijos patalpose). Akcininkai registruojami nuo 9 val. 30 min.

Darbotvarkė:

1. Bendrovės metinis pranešimas už 2020 metus.

2. Bendrovės 2020 metų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.

3. Bendrovės 2020 metų pelno (nuostolių) paskirstymas.

4. Audito išvada.

5. Kiti klausimai.

Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena yra 2021 gegužės mėn. 3 d. Dalyvauti ir balsuoti susirinkime turi teisę tik asmenys, buvę bendrovės akcininkais visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje. Bendrovė nesudaro galimybių balsuoti elektroninio ryšio priemonėmis.

Su sprendimų projektais ir kitais dokumentais akcininkai gali susipažinti Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatytais terminais AB „Spauda“  buveinėje Laisvės pr. 60, Vilniuje, administracijos patalpose, 2 aukšte, darbo dienomis 7:30-12.00 val. ir 12.45-16.30 val.

 


UAB ,,Verkių būstas“ kviečia teikti pasiūlymą daugiabučio namo Antavilių g. 7,  Vilnius, vidaus dujotiekio sistemos montavimo darbams atlikti konkurso būdu.

Išsamiau: www.verkiubustas.com/veikla/konkursai/    

 

 

 

 

 

 

 

Atgal