VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Skelbimai

04.24. Skelbimai

Užjaučiame  Vitkų giminę dėl netikėtos profesoriaus Kęstučio Vitkaus mirties. „Lietuvos aidas“  ne kartą rašė apie Vitkų, gyvenusių čia ir Amerikoje, nuveiktus darbus mūsų Tėvynės labui.  Ką bedarė, darė gerai, ir tai buvo mums visiems pavyzdys. Mes žinojome, kad jų kelias buvo sunkus. Ir dabar mums dar sunkiau, kai stengiamės suvokti, kodėl likome dar labiau vieni.

„Lietuvos aidas“, Jonas A. Patriubavičius


Brangiausiai Lietuvoje perka miškus (brandžius, jaunus, malkinius, iškirstus), žemės sodybas tel.: 8 651 39039.

 


INFORMACIJA APIE PARENGTĄ PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO ATASKAITĄ

1. Planuojamos ūkinės veiklos (toliau - PŪV) organizatorius: UAB „Biomiškas“, įm. k. 303301570, Gardino g. 57-3, Druskininkai, mob.: (8 606) 25508, mesku.baras@gmail.com. 2.Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (toliau - PVSV) ataskaitos rengėjas:UAB „Ekosistema“, įm. k. 140016636, Taikos pr. 119, Klaipėda. tel.: (8 46) 430 463, faks.: (8 46) 430 469, simona@ekosistema.lt. 3. PŪV pavadinimas, vieta: Kombinuotųjų pašarų ir etanolio gamyba; Verpėjų g. 28A, Viečiūnai, Druskininkų sav. 4. Trumpas PŪV aprašymas: esamame pastate per parą planuojama perdirbti 6,75 t/parą įvairių grūdų, pagaminant iš jų 4,5 t/parą kombinuotųjų pašarų ir 3,0 t/parą etanolio. Gamybai bus naudojami fermentiniai preparatai ir vanduo. Gamyba bus vykdoma visus metus nepertraukiamai. Veiklos metu susidarys atliekos, nuotekos, į aplinkos orą bus išskiriami teršalai ir kvapai, skleidžiamas triukšmas. Atliekamas vertinimas dėl poveikio visuomenės sveikatai, formuojama sanitarinė apsaugos zona.5. Viešai PVSV ataskaita eksponuojama: 1) Viečiūnų seniūnijos administracinėse patalpose (Jaunystėsg.17-2, Viečiūnai, Druskininkų sav.); 2) UAB „Ekosistema“ (Taikos pr.119, Klaipėda). Susipažinti su ja galima darbo dienomis nuo 2021-04-26 iki 2021-05-10 imtinai; I-V: 08-12 ir 13-15 val. 3) PVSV ataskaita skelbiama interneto svetainėje: http://www.ekosistema.lt/. 6. Viešo visuomenės supažindinimo su PVSV ataskaita susirinkimasįvyks 2021-05-10, 17 val. nuotoliniu būdu prisijungiant per ZOOM platformą. Nuotolinio susirinkimo vaizdo transliacijos nuoroda: https://us02web.zoom.us/j/82576629691. Kilus nesklandumams prisijungiant skambinti tel.: (8 614) 01336. 7. Visuomenė pasiūlymus PVSV ataskaitos klausimais gali teikti iki viešo visuomenės supažindinimo su PVSV ataskaita susirinkimo: asmeniškai ir registruotu laišku - UAB „Ekosistema“, adresu Taikos pr.119, Klaipėda; arba el. paštu: simona@ekosistema.lt. 8. Sprendimą dėl PŪV galimybių priima Nacionalinis visuomenės sveikatos centras, Kalvarijų g. 153, Vilnius, tel.: (8 5) 212 4098, info@nvsc.lt.

 


SKELBIAMAS VIEŠOJO PIRKIMO KONKURSAS

Pirkimo numeris: CR-SRF_2
Pirkimo pavadinimas: Sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimas  

Pirkimo būdas:  Atviro konkurso būdu
Pirkimo aprašymas:

Pirkimo objektas – elektriniai sportiniai (be apšvietimo sistemų) motociklai, skirti naudoti uždarose asfaltuotose trasose (toliau - prekės).

Perkamų prekių kiekis – 6 vnt.

Pirkimo objektas yra vientisas ir į dalis neskaidomas, todėl pasiūlymas turi būti teikiamas visai nurodytų prekių apimčiai. Tiekėjas privalo pateikti pasiūlymą, atitinkantį žemiau nurodytas specifikacijas ir reikalavimus.

Techninės prekių specifikacijos ir reikalavimai:

Motociklo tipas: Supermoto tipo sportinis (be apšvietimo sistemų), vaikiškas, skirtas naudoti asfaltuotose žiedinėse trasose;

Variklio tipas: elektrinis;

Akumuliatorius: 48V, 12,5Ah arba daugiau.

Variklio maksimali galia (kw): 1,5 – 3,0;

Elektroninė kontrolės sistema: su galimybe programuoti maksimalų greitį ir variklio galią;

Stabdžių sistema: hidraulinė (priekyje ir gale);

Motociklo svoris netto (kg): 30 - 35;

Didžiausias leistinas vairuotojo svoris (kg): 40 - 50

Važiuoklė: hidraulinė priekyje ir hidraulinė arba dujinė gale.

Pirkimas vykdomas pagal Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020m. sausio 9 d. Nr. V-16  įsakymą „Dėl juridinių asmenų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, pirkimų, įgyvendinant sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamus sporto projektus, vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo. Tiekėjų pasiūlymų vertinimo kriterijai numatyti šio įsakymo 29.1. ir 29.2. punktuose.
Pasiūlymus pateikti iki  2021-05-05 d. 17:00
Perkančioji organizacija: sporto klubas “Coffee Racers” įm.k. 302485021, www.crmoto.lt

Kontaktai: Adomas Dautartas, +370 62073913, admin@crmoto.lt

 


UAB „Šilėja“ kviečia bendroves teikti pasiūlymus daugiabučių namų sienų tarp blokinių siūlių hidroizoliacijos ir blokų remonto darbams atlikti.

Vilnius. Smulkesnę informaciją: info@sileja.lt.

 


UAB „Šilėja“ kviečia bendroves teikti pasiūlymus 16a.daugiabučio monolitinio namo Ukmergės g.224, priešgaisrinių sistemų ir dūmų šalinimo įrangos atstatymo darbams atlikti . Vilnius.

Smulkesnę informaciją: info@sileja.lt.

 


UAB „Šilėja“ kviečia bendroves teikti pasiūlymus 12a.daugiabučio monolitinio  namo Šeškinės g.35, priešgaisrinių sistemų ir dūmų šalinimo įrangos atstatymo darbams atlikti. Vilnius.

Smulkesnę informaciją: info@sileja.lt.

 


UAB „Šilėja“ kviečia bendroves teikti pasiūlymus 12a.daugiabučio monolitinio  namo Šeškinės g.65, priešgaisrinių sistemų ir dūmų šalinimo įrangos atstatymo darbams atlikti. Vilnius.

Smulkesnę informaciją: info@sileja.lt.

 


UAB „Šilėja“ kviečia bendroves teikti pasiūlymus 12a.daugiabučio monolitinio  namo Ozo g.32, priešgaisrinių sistemų ir dūmų šalinimo įrangos atstatymo darbams atlikti. Vilnius.

Smulkesnę informaciją: info@sileja.lt.

 


UAB „Šilėja“ kviečia bendroves teikti pasiūlymus 12a.daugiabučio monolitinio  namo Paberžės g.2, priešgaisrinių sistemų ir dūmų šalinimo įrangos atstatymo darbams atlikti. Vilnius.

Smulkesnę informaciją: info@sileja.lt.

 


UAB „Šilėja“ kviečia bendroves teikti pasiūlymus 12a.daugiabučio plytinio  namo Buivydiškių g.2, priešgaisrinių sistemų ir dūmų šalinimo įrangos atstatymo darbams atlikti. Vilnius.

Smulkesnę informaciją: info@sileja.lt.

 


UAB „Šilėja“ kviečia bendroves teikti pasiūlymus 12a.daugiabučio plytinio  namo Buivydiškių g.12, priešgaisrinių sistemų ir dūmų šalinimo įrangos atstatymo darbams atlikti. Vilnius.

Smulkesnę informaciją: info@sileja.lt.

 


UAB „Šilėja“ kviečia bendroves teikti pasiūlymus 12a.daugiabučio plytinio  namo Buivydiškių g.16, priešgaisrinių sistemų ir dūmų šalinimo įrangos atstatymo darbams atlikti. Vilnius.

Smulkesnę informaciją: info@sileja.lt.

 


UAB „Šilėja“ kviečia bendroves teikti pasiūlymus 5a. ir 9a.daugiabučių gyvenamųjų blokinių namų laiptinių langų keitimo ir langų angokraščių apdailos darbams atlikti.  Vilnius.

Smulkesnę informaciją: info@sileja.lt.

 


 UAB ,,Verkių būstas“ kviečia teikti pasiūlymą daugiabučio namo Balsių g. 93, Vilnius, buitinių nuotekų valymo įrenginio UAB ,,Traidenis“ NV-2 modelio priežiūrai.

Išsamiau: www.verkiubustas.com/veikla/konkursai/

 


INFORMACIJA APIE NUMATOMĄ ŽEMĖS SKLYPO KADASTRO DUOMENŲ PAKEITIMĄ

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyrius (toliau – Vilniaus rajono skyrius), vadovaudamasis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 534 „Dėl Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų patvirtinimo“, 541.2 papunkčiu informuoja žemės sklypo (kadastro Nr. 4140/0200:104), esančio Ropėnų k., Kalvelių sen., Vilniaus r. sav.,  savininkus apie numatomą šio žemės sklypo kadastro duomenų pakeitimą, įrašant formavimo momentu taikytinas specialiąsias žemės naudojimo sąlygas.

Pastabas dėl numatomo žemės sklypo kadastro duomenų pakeitimo žemės sklypo savininkai gali pateikti Vilniaus rajono skyriui raštu ne vėliau kaip per 30 dienų nuo šio pranešimo paskelbimo dienos.

Dėl išsamesnės informacijos prašome kreiptis į Nacionalinės žemės tarnybos Vilniaus rajono skyrių, Kalvarijų g. 147, Vilnius (atsakingas asmuo – Vilniaus rajono skyriaus vyriausioji specialistė   Aistė Paužinskė, tel. 8 706 86 173, el. paštas Aiste.Pauzinske@nzt.lt).

Informuojame, kad nuo šios informacijos paskelbimo dienos bus laikoma, kad žemės sklypo savininkas apie numatomą aukščiau minėto žemės sklypo kadastro duomenų pakeitimą pranešta tinkamai.

 

Atgal