VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Skelbimai

06.05. Skelbimai

Brangiausiai Lietuvoje perka miškus (brandžius, jaunus, malkinius, iškirstus), žemės sodybas tel.: 8 651 39039.

 


Įmonė atlieka visų tipų stogų, fasadų, patalpų PLOVIMO*, atnaujinimo, mechanizuoto DAŽYMO* darbus.www.audrista.lt 863191211.

 


DAŽOME* medinius, tinkuotus namų fasadus ir jų stogus 862199958.

 


Aš, Vitas Petras Pilvelis, pranešu, kad ketinu parduoti bendroje dalinėje nuosavybėje esančias man nuosavybės teise priklausančias žemės dalis, esanašias Lazdijų raj. sav. Šventežerio sen. Babrauninkų kaime Beržų g. 10, kurio kadastr. Nr. - 5948/0002:30 Teizų k. už 5 tūkstančius eurų. Savininkas Algirdas Pilvelis, įpėdinis, anksčiau nurodyto turto bendraturtis. Apie ketinimą pirkti iš manęs aukščiau nurodytą turtą, prašau informuoti mane, raštišką pareiškimą pateikiant Alytaus miesto 5 notarų biurui, Ligoninės g. 2, LT-62114. Alytus, 0,5 ha žemės sklypas, kaina 5 tūkstančiai eurų. Žemė yra šalia Dusios ežero pakrantės, puikus privažiavimas prie sklypo, žemės naudingumo balas - 32.5. Kreiptis tel. 8 60756994.

 


PASKELBTAS KONKURSAS

EITI MOKSLO DARBUOTOJŲ PAREIGAS

NACIONALINIO VĖŽIO INSTITUTO PADALINIUOSE:

 

 

1. Genetinės diagnostikos laboratorijoje – jaunesniojo mokslo darbuotojo (0,75 et.).

[*papildomi kvalifikaciniai reikalavimai:ne trumpesnė kaip 2-jų metų darbo patirtis genetinės vėžio diagnostikos srityje, taikant naujos kartos ir piro- sekoskaitos, visuminius mikroRNR raiškos bei kiekybinio PGR metodus klinikoje]

Pareiginės algos koeficientas–6,34

 

2. Genetinės diagnostikos laboratorijoje – mokslo darbuotojo (0,25 et.).

[*papildomi kvalifikaciniai reikalavimai:ne trumpesnė kaip 4-ių metų darbo patirtis genetinės vėžio diagnostikos srityje, taikant visuminius mikroRNR raiškos ir kiekybinio PGR metodus klinikoje]

Pareiginės algos koeficientas–2,3

 

3. Vėžio epidemiologijos laboratorijoje – jaunesniojo mokslo darbuotojo (0,5 et.).

[*papildomi kvalifikaciniai reikalavimai:mokslo tiriamojo darbo planavimo, organizavimo ir duomenų analizės metodų žinios, darbo patirtis vykdant vėžio epidemiologinius tyrimus]

Pareiginės algos koeficientas–2,11

 

4. Vėžio epidemiologijos laboratorijoje – vyriausiojo mokslo darbuotojo (vedėjo) (1,0 et.).

[*papildomi kvalifikaciniai reikalavimai:mokslinio darbo patirtis vėžio epidemiologijos srityje vykdant ir vadovaujant epidemiologiniams tyrimams]

Pareiginės algos koeficientas–13,04

 

 

5. Klinikinės onkologijos laboratorijoje – jaunesniojo mokslo darbuotojo (0,125 et.).

[*papildomi kvalifikaciniai reikalavimai:mokslo tiriamojo darbo pagrindai vėžio epidemiologijos srityje, darbo statistinėmis (STATA, SPSS ar pan.) programomis, statistinių ir epidemiologinių tyrimo metodų išmanymas]

Pareiginės algos koeficientas–1,06

 

 

Reikalavimai pretendentams:

1. Atitikti minimalius kvalifikacinius mokslo darbuotojo pareigybės reikalavimus (Nacionalinio vėžio instituto Mokslo tarybos (2014-12-15 protokolas Nr. A7-7) patvirtintas mokslo darbuotojų atestavimo ir konkursų pareigoms eiti organizavimo tvarkos aprašas)

2. Būti kompetentingam eksperimentinės onkologijos srityje (*papildomi kvalifikaciniai reikalavimai įvardinti prie pareigybės)

 

Dokumentai dalyvauti konkurse:

1. prašymas dalyvauti konkurse direktoriaus vardu;
2. asmens tapatybę įrodantis dokumentas bei jo kopija;
3. išsilavinimą ir profesinę kvalifikaciją liudijantys dokumentai (aukštojo mokslo diplomas, mokslinio laipsnio diplomas, licencijos ir sertifikatai ir kt.) ir jų kopijos;
4. gyvenimo aprašymas, kuriame kandidatas laisva forma nurodo savo mokslinę ir praktinę veiklą, savo įgūdžius ir dalykines savybes (pvz., mokėjimą naudotis kompiuteriu, užsienio kalbų mokėjimą, atitinkamos srities kvalifikacijos kėlimą ir pan.);
5. išsamus mokslinių straipsnių, monografijų ir kitų mokslinių darbų sąrašas ir šių darbų – tik titulinio (1-ojo) lapo  kopijos;
6. ataskaita apie kvalifikacijos kėlimą.

 

Dokumentus pateikti iki 2021 m. rugpjūčio  23 d.

moksliniam sekretoriui dr. Ernestui Janulioniui

Adresu: Nacionalinis vėžio institutas (324 kab.), Santariškių g. 1, LT-08660 Vilnius

Pasiteiravimui: tel.: (8 5) 278 6781; el. paštas: ernestas.janulionis@nvi.lt

 

 


Lietuvos sporto centras viešojo nuomos konkurso būdu išnuomoja lenktynių trasas (22140,03 kv. m.) pritaikytas sportinei veiklai, adresu Kauno r. sav., Ringaudų sen., Gaižėnėlių k. Daugiau www.lscentras.lt

 


UAB DOMARIS, įm.kodas 300515010, korespondencijos adresas: Karačiūnų sodų 4-oji 30, Vilnius arba Gelvonų g. 18-16, Vilnius, PAKARTONINAI SKELBIA AKCININKŲ SUSIRINKIMĄ. SUSIRINKIMAS VYKS 15.07.21 Gelvonų 18-16, Vilnius 11.00 val.

Informacija tel. +37065258111, vadovas Andrejus Komarovas arba +3706122338, sekretorė. Prašau akcininkų parašyti domaris@inbox.ru savo kontaktinius duomenis.

 


UAB DOMARIS, įm. kodas 300515010, PAKARTONINAI SKELBIA VISUOTINĮ AKCININKŲ SUSIRINKIMĄ.  SUSIRINKIMAS VYKS 15.08.2021 11 val. GELVONŲ 18-16, VILNIUS /ĮSTATINIO KAPITALO STRUKTŪRIZACIJA/ /ĮMONĖS TURTO/ SKOLŲ/ STRUKTŪRIZACIJA. PRAŠOME AKCININKUS INFORMOTI APIE SAVO KONTAKTUS, TEL. +37065258111 arba Domaris@inbox.ru UAB vadovas ANDREJUS KOMAROVAS.

 


Aplinkos apsaugos agentūra skelbia pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti turto viešąjį aukcioną.

Su aukciono būdu parduodamo turto sąrašu galite susipažinti internete: http://gamta.ltNaujienų skiltyje.

Aukcionas vyks 2021 m. birželio 29 d. 9 val. 30 min., adresu:Visorių g. 30, Vilnius, lauko teritorijoje. Dalyvių registracija nuo 9 val. 00 min. tuo pačiu adresu.

Aukcione neparduotas turtas bus parduodamas kituose aukcionuose:

2021 m. rugpjūčio 19 d. 9 val. 30 min., adresu: Visorių g. 30, Vilnius, lauko teritorijoje. Dalyvių registracija nuo 9 val. 00 min. tuo pačiu adresu;

2021 m. rugpjūčio 26 d. 9 val. 30 min. adresu: Visorių g. 30 Vilnius, lauko teritorijoje. Dalyvių registracija nuo 9 val. 00 min. tuo pačiu adresu.

Atsakingas asmuo ir aukciono vedėjas – Planavimo ir aprūpinimo ištekliais skyriaus patarėjas Rokas Ignatavičius, mob. tel. 8 (695) 06 037, el. p. rokas.ignatavicius@aaa.am.lt.

Parduodamą turtą galima apžiūrėti 2021 m. birželio 21-23 d. (esant pakartotiniams aukcionams 2021 m. rugpjūčio 16-18 d. ir 2021 m. rugpjūčio 23-25 d.) darbo valandomis, prieš tai suderinus atvykimo laiką telefonu. Kontaktiniai asmenys apžiūrint parduodamą turtą Visorių g. 30, Vilniuje - Planavimo ir aprūpinimo ištekliais skyriaus vyriausiasis specialistas Vytautas Artimavičius mob. tel. 8 (614) 63 947, el. p. vytautas.artimavicius@aaa.am.lt. Apžiūrint parduodamą turtą Taikos pr. 26, Klaipėdoje -  Planavimo ir aprūpinimo ištekliais skyriaus vyriausioji specialistė Airida Deimontaitė mob. tel. 8 (614) 76 218, el. p. airida.deimontaite@aaa.am.lt.

Minimalus kainos didinimo intervalas turi būti nemažesnis kaip 1 procentas nuo pradinės pardavimo kainos.

Aukciono dalyviai privalo turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Jeigu aukciono dalyvis veikia įgaliotas kito asmens, jis turi turėti įgaliojimą. Iš aukciono dalyvių mokestis neimamas.

Už aukcione įsigytą turtą atsiskaitoma per 3 (tris) darbo dienas po pateiktos išankstinio apmokėjimo sąskaitos išrašymo datos. Pinigai pervedami į Aplinkos apsaugos agentūros sąskaitą LT80 4010 0424 0005 0251, Luminor Bank AS bankas.

Įsigytą turtą pirkėjas, per 3 (tris) darbo dienas nuo apmokėjimo datos, pasikrauna ir išsiveža savo lėšomis. Aukciono rengėjas už parduodamo turto kokybę neatsako ir jokių pretenzijų nepriima.

 


Pranešimas AB „Spauda“ akcininkams

Bendrovės valdybos iniciatyva ir sprendimu 2021 m. birželio mėn. 28 d. 10.00 val. šaukiamas  neeilinis visuotinis  akcinės bendrovės „Spauda“ (kodas 121008154, buveinė Laisvės pr. 60, Vilniuje, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre), akcininkų susirinkimas, kuris įvyks bendrovės buveinėje Laisvės pr. 60, Vilnius (administracijos patalpose). Akcininkai registruojami nuo 9 val. 30 min.

Darbotvarkė:

1. AB „Spauda“ valdybos narių (valdybos) rinkimas.

Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena yra 2021 m.birželio mėn. 21 d. Dalyvauti ir balsuoti susirinkime turi teisę tik asmenys, buvę bendrovės akcininkais visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje. Bendrovė nesudaro galimybių balsuoti elektroninio ryšio priemonėmis.

Su sprendimų projektais ir kitais dokumentais akcininkai gali susipažinti Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatytais terminais AB „Spauda“  buveinėje Laisvės pr. 60, Vilniuje, administracijos patalpose, 2 aukšte, darbo dienomis 7:30-12.00 val. ir 12.45-16.30 val.

 


UAB „Šilėja“ kviečia bendroves teikti pasiūlymus  laiptinės remonto darbams atlikti.

Daugiabutis 5a. gyvenamas namas Šeškinės g. 49,  (3Laiptinė). Vilnius.

Smulkesnę informaciją: info@sileja.lt.

 


UAB „Šilėja“ kviečia bendroves teikti pasiūlymus  laiptinės remonto darbams atlikti.

Daugiabutis 9a. gyvenamas namas Čiobiškio g. 19. Vilnius.

Smulkesnę informaciją: info@sileja.lt.

 


AB „RAMETA“ AKCININKŲ DĖMESIUI

Informuojame, kad Akcinės bendrovės “Rameta“ (buveinės adresas Šiaulių g. 2, LT-82143 Radviliškis, juridinio  asmens  kodas: 171333481) valdybos 2021-06-03 sprendimu (valdybos iniciatyva) šaukiamas Akcinės bendrovės “Rameta“ (toliau – Bendrovė) neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas (toliau – Susirinkimas):

1.Susirinkimo data: 2021 m. liepos 7 d.

Susirinkimo pradžia: 13:00 val. Dalyvių registracijos pradžia 12:30 val.

Susirinkimo vieta: Šiaulių g. 2,  Radviliškis

2.Susirinkimo apskaitos diena: 2021 m. birželio 28 d.

Dalyvauti ir balsuoti Susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie bus Bendrovės akcininkai Susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje arba jų įgaliotieji asmenys, arba asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis.

3.Teisių apskaitos diena: Tuo atveju, jeigu Susirinkime priimami Spendimai yra susiję su akcininkų turtinėmis teisėmis, nurodytomis šio LR Akcinių bendrovių statymo 15 straipsnio 1 dalies 1, 2, 3 ir 4 punktuose, šias teises turės asmenys, kurie dešimtos darbo dienos pabaigoje po atitinkamą sprendimą priėmusio Susirinkimo bus Bendrovės akcininkai.

4.Susirinkimo darbotvarkė:

1)Susirinkimo pirmininko ir susirinkimo sekretoriaus rinkimai

2)Bendrovės įstatinio kapitalo mažinimas

3)Bendrovės naujos įstatų redakcijos keitimas ir tvirtinimas. Įgalioto asmens paskyrimas

4)Sekančio visuotinio akcininkų susirinkimo inspektoriaus rinkimai

5)Kiti klausimai

1. Įstatinio kapitalo mažinimo tikslas: tam, kad būtų panaikinti Bendrovės balanse įrašyti nuostoliai.

Įstatinio kapitalo mažinimo numatomas būdas: sumažinant akcijų nominalias vertes.

2. Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti susirinkime elektroninėmis ryšio priemonėmis.

Atvykstantiems į Susirinkimą turėti asmens dokumentą, akcininkų atstovams – taip pat turėti įstatymo nustatyta tvarka pavirtintą įgaliojimą.

Bendrovės neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas vyks įprastu būdu – bendrovės akcininkams fiziškai susirenkant šiame pranešime nurodytu adresu ir laiku, o to pageidaujantiems – balsuojant užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį. Akcininkas turi teisę, bet ne  pareigą  dalyvauti  Susirinkime. Savo  nuomonę („ už“  ar  „prieš “) dėl kiekvieno nutarimo projekto akcininkas turi teisę  išreikšti užpildant  balsavimo  biuletenį. Šios nuomonės įskaitomos į Susirinkimo balsavimo rezultatus.

Akcininkui pageidaujant,  Bendrovė ne vėliau kaip likus 10 dienų iki Susirinkimo neatlygintinai išsiunčia balsavimo biuletenį registruotu laišku ar elektroniniu paštu. Dėl biuletenio atsiuntimo prašome kreiptis rameta@rameta.com.

Užpildytas ir akcininko ar jo atstovo pasirašytas balsavimo biuletenis ir teisę balsuoti patvirtinant dokumentas turi būti pateikiami Bendrovei raštu ne vėliau kaippaskutinę darbo dieną iki susirinkimo, juos siunčiant Bendrovei registruotu paštu, pristatant Bendrovei į jos buveinę, susitarus vieną darbo dieną iki atvykimo, kontaktinis asmuo dokumentų pateikimui: [nurodyti].

Bendrovė pasilieka teisę neįskaityti akcininko ar jo įgalioto asmens išankstinio balsavimo, jei jo pateiktas bendrasis balsavimo biuletenis neatitinka Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 30 str. 3 ir 4 dalyse nustatytų reikalavimų, gautas pavėluotai, arba užpildytas taip, kad atskiru klausimu neįmanoma nustatyti tikrosios akcininko valios.

3. Akcininkai, pageidaujantys susipažinti su dokumentais, teikiamais visuotiniam akcininkų susirinkimui (Susirinkimo darbotvarkės klausimo projektai ir akcininkų paaiškinimai, taip pat kitais dokumentais, kurie turi būti pateikti visuotiniam akcininkų susirinkimui) ar gauti kitą informaciją, susijusią su akcininkų teisių įgyvendinimu, gali kreiptis į Bendrovę raštu registruotu paštu Bendrovės registruotos buveinės adresu arba el. paštu rameta@rameta.com. Bendrovės akcininkai galės susipažinti ir Bendrovės registracijos adresu Šiaulių g. 2,  Radviliškis nuo 2021 m. birželio 10 d., darbo dienomis nuo 9:00 val. iki 16:00 val.

Papildoma informacija teikiama telefonu. 8 620 99600.

 


 

Dėl prašymų pateikimo rengiant Vilniaus apskrities Vilniaus miesto savivaldybės Verkių seniūnijos Vilniaus miesto kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektą

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos  Vilniaus miesto skyrius (toliau ‒ Skyrius) informuoja, kad 2021 m. liepos 17 d.  bus pradėtas rengti 1,0822 teritorijos Vilniaus apskrities Vilniaus savivaldybės Verkių seniūnijos Vilniaus miesto kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektas. Asmenys, pageidaujantys šioje kadastro vietovės teritorijoje susigrąžinti žemę natūra, gauti nuosavybėn neatlygintinai, pirkti arba nuomoti iš valstybės, gauti neatlygintinai naudotis ar patikėjimo teise valdyti žemę, iki 2021 m. birželio 22 d. gali pateikti prašymus Skyriui. Projektavimo darbus vykdo Irena Sinkevič (VĮ Valstybės žemės fondo Geodezijos, žemėtvarkos ir  teritorijų planavimo skyrius, Konstitucijos pr. 23A tel. 861808142).

 Su laisvos žemės fondo žemės planu galima susipažinti interneto svetainėje www.nzt.lt

 

Atgal