VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Skelbimai

10.23. Skelbimai

VALIOS IŠREIŠKIMAS APIE SAVARANKIŠKĄ APSISPRENDIMĄ

 

Esu gyva Moteris, laisvas Žmogus, nuosavu vardu :leonora, iš Baubkų ir Raštučių giminės, Alfonso dukra.

Gimimo (metai, mėnuo, diena): 1957 liepos 12 diena. 

Teisinis (legalus) statusas: gyva Moteris:laisvas Žmogus.

Šis valios išreiškimas galioja bet kurioje teritorijoje ir būtinai naudojamas, kaip Dokumentas, remiantis į prigimtines, tarptautines, eksteritorines ir kitas teises, be žalos teisių turėtojai, visos teisės apsaugotos.

Visos teisės saugomos teritorinių įstatymų ir tarptautinės teisės.

Šio dokumento atstovui teikti palaikymą ir visokeriopą paramą.

Dokumentas parengtas: Nr. LB0001.

Pasirašymo (metai, mėnuo, diena): 2021 spalio 22 diena.

Pretenzijas priimu mėnesio laikotarpyje nuo paskelbimo dienos. Pasilieku sau teisę bet kada pakeisti ir papildyti Valios išreiškimą. Faktų nepaneigus jie tampa tiesa VISAM LAIKUI, remiantis prieštaravimų ir paneigimų nebuvimu. El.p:gyvamoterisleonora@gmail.com

Užsak. Nr.204


VALIOS IŠREIŠKIMAS APIE SAVARANKIŠKĄ APSISPRENDIMĄ

 

Esu gyvas Vyras, laisvas Žmogus, nuosavu vardu :robertas iš Jasiūnų ir Murkų giminės, Edvardo sūnus.

Gimimo (metai, mėnuo, diena): 1956 balandžio 24 diena. 

Teisinis (legalus) statusas: gyvas Vyras: laisvas Žmogus. 

Šis valios išreiškimas galioja bet kurioje teritorijoje ir būtinai naudojamas, kaip Dokumentas, remiantis į prigimtines, tarptautines, eksteritorines ir kitas teises, be žalos teisių turėtojui, visos teisės apsaugotos.

Visos teisės saugomos teritorinių įstatymų ir tarptautinės teisės.

Šio dokumento atstovui teikti palaikymą ir visokeriopą  paramą.

Dokumentas parengtas: Nr. RJ0001.

Pasirašymo (metai, mėnuo, diena): 2021 spalio 22 diena.

Pretenzijas priimu mėnesio laikotarpyje nuo paskelbimo dienos. Pasilieku sau teisę bet kada pakeisti ir papildyti Valios išreiškimą. Faktų nepaneigus, jie tampa tiesa VISAM LAIKUI, remiantis prieštaravimų ir paneigimų nebuvimu.El. p. :robertasjas@gmail.com

Užsak. Nr.205

 


Brangiausiai Lietuvoje perka miškus (brandžius, jaunus, malkinius, iškirstus), žemės sodybas tel.: 8 651 39039.

 


Superkame auksą, sidabrą, gintarą, gintarinius karolius, medalius, ženkliukus, laikrodžius, monetas ir kitą įvairų antikvariatą. Dirbame visoje Lietuvoje. 867059488, 862668561.

 


 

Dėl rengiamo Vilniaus apskrities Vilniaus rajono Zujūnų seniūnijos Buivydiškių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyrius (toliau – Skyrius) informuoja, kad Skyriaus vedėjas 2021 m. rugsėjo 22 d. įsakymu Nr. 48VĮ-1571-(14.48.2.) „Dėl asmenų, pateikusių prašymus grąžinti natūra, perduoti ar suteikti nuosavybėn neatlygintinai žemės, miško sklypus ar vandens telkinius, taip pat parduoti, išnuomoti, perduoti neatlygintinai naudotis arba patikėjimo teise valstybinės žemės sklypus Vilniaus apskrities Vilniaus rajono savivaldybės Zujūnų seniūnijos Buivydiškių kadastro vietovėje, sąrašo patvirtinimo“ patvirtino Asmenų, pateikusių prašymus grąžinti natūra, perduoti ar suteikti nuosavybėn neatlygintinai žemės, miško sklypus, taip pat parduoti, išnuomoti, perduoti patikėjimo teise valstybinės žemės sklypus Vilniaus apskrities Vilniaus rajono Zujūnų seniūnijos Buivydiškių kadastro vietovėje, sąrašą.

Kviečiame toliau sąraše nurodytus piliečius ar šių piliečių įpėdinius sąraše nurodytu laiku atvykti į Skyrių (adresas Kalvarijų g. 147, Vilnius, 8 aukštas) dalyvauti pretendentų susirinkime, kuriame turėsite išreikšti valią dėl projektuojamo (-ų) žemės, miško sklypo ar vandens telkinio vietos ir ribų.

Susipažinti su informacija apie Vilniaus apskrities Vilniaus rajono Zujūnų seniūnijos Buivydiškių kadastro vietovėje laisvos žemės fondo žemės plotus, kuriuose Jūsų vardu gali būti projektuojamas (-i) žemės / miško / vandens telkiniosklypas (-ai),galite atvykusi į Skyrių (adresas Kalvarijų g. 147, Vilnius, 9 aukštas), arba Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos interneto svetainėje http://www.nzt.lt/go.php/lit/Zemes-reformos-zemetvarkos-projektaipasirinkus Skyrių, toliau Buivydiškių kadastro vietovę ir nuorodas „Laisvos valstybinės žemės plotai“ arba „Laisvos valstybinės žemės fondo sklypų sąrašas – žiniaraštis“.

Atvykstant į susirinkimą prašome su savimi turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, pretendento paveldėjimo teisės liudijimą, jeigu Jūsų interesams atstovaus kitas asmuo – Jūsų teisių ir teisėtų interesų atstovavimą patvirtinantį dokumentą.

Tik pateikus visus būtinus dokumentus bus vykdomi projektavimo darbai. Pretendento mirties atveju, į projektavimą turi atvykti visi įpėdiniai, nurodyti paveldėjimo teisės liudijime, kitu atveju projektavimo darbai nebus vykdomi.

Informuojame, kad piliečiams, neatvykusiems į organizuojamą pretendentų susirinkimą rinktis projektuojamo žemės, miško sklypo ar vandens telkinio vietos, nuosavybės teisės bus atkuriamos pinigais.

Kviečiamų pretendentų (jų paveldėtojų) sąrašas:

Vanda Janina Voitechovskaja (turto pavel. Marjan Voicechovskij),2021 m. lapkričio 5 d., 9.15 val.;

Josif Naus (turto pavel.Diana Urbanovičienė), 2021 m. lapkričio 5 d. 10.40 val.

Daugiau informacijos Jums gali suteikti Skyriaus vyriausioji specialistė Ana Tretiak, tel.      8 706 86 206, el. p. Ana.Tretiak@nzt.lt.

 


Informuojame žemės sklypo (kadastro Nr. 0101/0068:1521), esančio Lazdynų sen., Vilniaus m., savininkus ar naudotojus E.B., D.B., B.B., J.V., R.V.B., I.U., kad UAB „Lorus construction“ matininkas Marius Kundelis (kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-953) 2021 11 03 14:00 vykdys žemės sklypo (kadastro Nr. 0101/0068:2170), esančio Bukčių g. 51, Lazdynų sen., Vilniaus m., ribų ženklinimo darbus. Prireikus išsamesnės informacijos, prašome kreiptis į UAB „Lorus construction“ adresu Žalgirio g. 131, Vilnius, el. paštu marius@lorus.lt arba telefonu +37067632459.

 


PASKELBTAS KONKURSAS

EITI MOKSLO DARBUOTOJŲ PAREIGAS

NACIONALINIO VĖŽIO INSTITUTO PADALINIUOSE:

 

1. Genetinės diagnostikos laboratorijoje – jaunesniojo mokslo darbuotojo (0,75 et.).

[*papildomi kvalifikaciniai reikalavimai:ne trumpesnė kaip 4-ių metų darbo patirtis molekulinių vėžio biožymenų tyrimuose, mokėti ir taikyti epigenetiniams tyrimams taikomus pagrindinius molekulinės genetikos metodus – metilinimui jautrią kokybinę ir kiekybinę PGR.]

Pareiginės algos koeficientas–6,34

 

2. Biobanke – vyriausiojo mokslo darbuotojo (vedėjo) (1,0 et.).

[*papildomi kvalifikaciniai reikalavimai:ne trumpesnė kaip 2-ių metų darbo patirtis klinikiniuose mokslo skyriuose, ne trumpesnė kaip 1-ų metų darbo patirtis dirbant biobanke, ne trumpesnė kaip 10-ies metų mokslinio darbo patirtis onkologijos srityje ir dirbant su eksperimentinių duomenų analize. Turėti biochemijos mokslo krypties daktaro laipsnį ir darbo patirtį Europos biobankų mokslo infrastruktūroje (amg.BBMRI-ERIC)].

 

Pareiginės algos koeficientas–13,04

 

3. Molekulinės onkologijos laboratorijoje – mokslo darbuotojo (1,0 et.).

[*papildomi kvalifikaciniai reikalavimai:turėti darbo patirties indukuotų pliuripotentinių kamieninių ląstelių tyrimų srityje ir  bioinformatinės analizės metodų taikyme].

Pareiginės algos koeficientas–9,20

 

 

Reikalavimai pretendentams:

1. Atitikti minimalius kvalifikacinius mokslo darbuotojo pareigybės reikalavimus (Nacionalinio vėžio instituto Mokslo tarybos (2014-12-15 protokolas Nr. A7-7) patvirtintas mokslo darbuotojų atestavimo ir konkursų pareigoms eiti organizavimo tvarkos aprašas)

2. Būti kompetentingam eksperimentinės onkologijos srityje (*papildomi kvalifikaciniai reikalavimai įvardinti prie pareigybės)

 

Dokumentai dalyvauti konkurse:

1. prašymas dalyvauti konkurse direktoriaus vardu;
2. asmens tapatybę įrodančio dokumento kopija;
3. išsilavinimą ir profesinę kvalifikaciją liudijantys dokumentai (aukštojo mokslo diplomas, mokslinio laipsnio diplomas, licencijos ir sertifikatai ir kt.) ir jų kopijos;
4. gyvenimo aprašymas, kuriame laisva forma nurodoma mokslinė ir praktinė veikla, įgūdžiai ir dalykinės savybės (pvz., mokėjimas naudotis kompiuteriu, užsienio kalbų mokėjimas, atitinkamos srities kvalifikacijos kėlimas ir pan.);
5. išsamus mokslinių straipsnių, monografijų ir kitų mokslinių darbų sąrašas ir šių darbų – tik titulinio (1-ojo) lapo  kopijos;
6. ataskaita apie kvalifikacijos kėlimą (už pastaruosius 5 metus).

 

Dokumentus pateikti iki 2022 m. sausio  17 d.

į Personalo ir teisės skyriaus Dokumentų valdymo poskyrį (kab. Nr. A20),

adresu Nacionalinis vėžio institutas, Santariškių g. 1.

 

Pasiteiravimui: tel.: (8 5) 278 6781; el. paštas: ernestas.janulionis@nvi.lt

 

Atgal