VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Skelbimai

2022.09.02.VALIOS IŠREIŠKIMAS APIE SAVARANKIŠKĄ IDENTIFIKACIJĄ IR APSISPRENDIMĄ

LEX EST QUODCUMQUE NOTAMUS

VALIOS IŠREIŠKIMAS  APIE SAVARANKIŠKĄ IDENTIFIKACIJĄ IR APSISPRENDIMĄ

Aš, gyvas Vyras, nuosavu vardu :Marius :Viktoro sūnus iš Kusak giminės.

Diena (laiko skaičius, mėnuo, metai) gimimo: 26 Liepos 1981metų.

Teisinis (Legalus) statusas :gyvas Vyras

Šis valios išreiškimas galioja bet kurioje teritorijoje ir būtinai naudojamas kaip

Dokumentas, remiantis į prigimtines, tarptautines, eksteritorines ir kitas teises, be žalos

teisių turėtojui, visos teisės apsaugotos.

Visos teisės saugomos teritorinių įstatymų ir tarptautinės teisės.

Šio dokumento atstovui teikti palaikymą ir visokeriopą paramą.

Dokumentas parengtas Nr. MVK001

Diena (laiko skaičius, mėnuo, metai): 8 Rugpjūčio 2022 metų.

Pretenzijas priimu vieno mėnesio laikotarpyje nuo paskelbimo dienos.

Pasilieku sau teisę bet kada pakeisti ir papildyti Valios išreiškimą. Faktų nepaneigus,

jie tampa tiesa VISAM LAIKUI, remiantis prieštaravimų ir paneigimų nebuvimu.

El. paštas: mariuskusak@icloud.com

Atgal