VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Skelbimai

2022.09.10.Skelbimai

 

 Aš, gyvas vyras nuosavu vardu :stasys, Juliaus sūnus iš Vyšniauskų giminės p a r e i š k i u,

kad esu  juridinio asmens VYŠNIAUSKAS STASYS  beneficiaras ir generalinisvykdytojas

(lot. Regnatum-R.)

 

                                                  VALIOS IŠREIŠKIMAS

                        APIE SAVARANKIŠKĄ IDENTIFIKACIJĄ IR APSISPRENDIMĄ

Aš, tikrasis gyvas Žmogus, Vyras, nuosavu vardu :stasys iš Vyšniauskų giminės, Juliaus sūnus.

Gimimo (metai, mėnuo, diena): 1980 liepos 17 diena.

Teisinis (Legalus) statusas: tikrasis gyvas  Žmogus Suverenas.

Šis valios išreiškimas galioja bet kurioje teritorijoje ir būtinai naudojamas kaip

Dokumentas, remiantis į Dieviškąją teisę, prigimtines, tarptautines, eksteritorines ir kitas teises, be žalos teisių turėtojui, visos teisės apsaugotos.

Visos teisės saugomos teritorinių įstatymų ir tarptautinės teisės.

Šio dokumento atstovui teikti palaikymą ir visokeriopą paramą.

Dokumentas parengtas Nr. GVS00008

Pasirašymo (metai, mėnuo, diena): 2022 rugpjūčio 31diena.

Pretenzijas priimu vieno mėnesio laikotarpyje nuo paskelbimo dienos.

Pasilieku sau teisę bet kada pakeisti ir papildyti Valios išreiškimą. Faktų nepaneigus,

jie tampa tiesa VISAM LAIKUI, remiantis prieštaravimų ir paneigimų nebuvimu.

El. paštas: stasysvysniauskas@gmail.com

Nr.  343

 

 


Brangiausiai Lietuvoje perka miškus (brandžius, jaunus, malkinius, iškirstus), žemės sodybas tel.: 8 651 39039.

 


Medinių, tinkuotų namų bei skardinių ir šiferinių stogų dažymas. 862199958.

 


INFORMACIJA apie UAB „Ekogiria“ panaudoto maistinio aliejaus surinkimo ir tvarkymo veiklos Troškučių g. 1D, Mažeikiai, Mažeikių sen., Mažeikių r. sav., poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitą

 

Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius:  UAB „Ekogiria“, Troškučių g. 1D, LT-89100 Mažeikiai, tel.: 8 692 32914, el. p.: vilius@ekogiria.lt;

Ataskaitos rengėjas: UAB „Aplinkos vadyba“, Manufaktūrų g. 20-212, Vilnius, tel.: 8 5 2045139, 8 607 80060, el. p.: info@aplinkosvadyba.lt;

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas, vieta: UAB „Ekogiria“ panaudoto maistinio aliejaus atliekų surinkimo ir tvarkymo veikla, Troškučių g. 1D, Mažeikiai;

Trumpas ūkinės veiklos aprašymas: UAB „Ekogiria“ planuoja vykdyti panaudoto maistinio aliejaus atliekų surinkimą, tvarkymą (valymą), gaunat išvalyto aliejaus atliekas arba žaliavą biodyzelino gamybai, kurias (-ią) vėliau numatoma atiduoti kitiems atliekų tvarkytojams arba biodyzelino gamintojams;

 

Ataskaita viešai eksponuojama:nuo 2022 m. rugsėjo 12 d. iki 2022 m. rugsėjo 26 d., Mažeikių seniūnijoje, Laisvės g. 39, Mažeikiuose, darbo dienomis pirmadienį-ketvirtadienį nuo 8:00 iki 17:00 val., penktadienį nuo 8:00 iki 15:45 val. (pietų pertrauka nuo 12:00 iki 12:45 val.) ir ataskaitos rengėjo UAB „Aplinkos vadyba“ patalpose, Manufaktūrų g. 20-212, Vilnius, darbo dienomis nuo 8:00 iki 17:00 val. Tel. Nr. pasiteiravimui 8 5 2045139. Taip pat Ataskaitos santrauka paskelbta interneto svetainėje: http://www.aplinkosvadyba.lt/poveikio-visuomenes-sveikatai-vertinimas/pvsv-ataskaitos;

 

Viešas visuomenės supažindinimo su Ataskaita susirinkimas vyks: Mažeikių seniūnijos salėje, Laisvės g. 39, LT-89225 Mažeikiai, 2022 m. rugsėjo 26 d., 17:00 val.;

Pasiūlymus dėl Ataskaitos, iki viešo visuomenės supažindinimo su Ataskaita susirinkimo, galima teikti raštu:poveikio visuomenės sveikatai vertinimo  dokumentų rengėjui - UAB „Aplinkos vadyba“, Manufaktūrų g. 20-212, Vilnius, el. p.: info@aplinkosvadyba.lt;

Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priimanti institucija:  Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Telšių departamentas, J. Biliūno g. 3, Telšiai, tel. 8 (444) 47276, el. p.: telsiai@nvsc.lt.

 


VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcija informuoja, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu 2019 m. birželio 6 d. Nr. XIII-2166  ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2020 m. rugsėjo 08 d. įsakymu Nr. 3-511 patvirtintu Aerodromo, kelių, geležinkelio kelių ir jų įrenginių, geležinkelio želdinių, viešųjų ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonų planų, žemėlapių ir (ar) schemų rengimo (nerengiant teritorijų planavimo dokumento ar žemės valdos projekto) ir tvirtinimo tvarkos aprašu, yra parengtas ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministrui pateiktas tvirtinti  Valstybinės reikšmės kelių apsaugos zonų nustatymo planas Visagino savivaldybėje (toliau – Planas).

Plano iniciatorius ir rengėjas – VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcija, J. Basanavičiaus g. 36, Vilnius LT-03109, tel. +370 5 232 96 00, el. paštas lakd@lakd.lt, interneto svetainė  https://lakd.lt/.

Plano objektas ir tikslas – parengti Visagino savivaldybės teritorijoje esančių valstybinės reikšmės kelių apsaugos zonų planą (nerengiant teritorijų planavimo dokumento ar žemės valdos projekto) bei nustatyti ir registruoti teritorijas, kuriose yra taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos.

Susipažinti su parengto ir pateikto tvirtinti Plano sprendiniais bei Plano tvirtinimo įsakymo projektu galima - LR Susisiekimo ministerijos tinklapyje Apsaugos zonų planai, žemėlapiai, schemos | Susisiekimo ministerija (lrv.lt) bei Visagino savivaldybės tinklapyje (https://visaginas.lt/).


Sporto klubas "Uraganas" Įm. k. 303428895 įgyvendindamas projektą  „Paplūdimio tinklinis – kelias į vaikų fizinio aktyvumo skatinimą SRF-FAV-2022-1-0681“ kviečia paslaugų tiekėjus dalyvauti pirkimo konkurse, kurio objektas: uždarų paplūdimio tinklinio aikštelių nuoma ir paplūdimio tinklinio treniravimo paslaugos. Konkurso dokumentai ir detali informacija: www.skuraganas.lt Pasiūlymų priėmimo terminas 2022-09-14  15:00 val.

 


Šiaulių apskrities valstybinė mokesčių inspekcija skelbia viešą aukcioną ir parduoda:

Mazda 6, 2005 m., benzinas, pradinė pardavimo kaina ― 1120,00 Eur;

Audi A6, 2005 m., dyzelinas, pradinė pardavimo kaina ― 2210,00 Eur;

Hyundai Sonata, 2006 m., benzinas, pradinė pardavimo kaina ― 1960,00 Eur;

Škoda Octavia, 2010 m., dyzelinas, pradinė pardavimo kaina ― 2090,00 Eur;

VW Caddy, 2009 m., dyzelinas, pradinė pardavimo kaina ― 2190,00 Eur.

Išsamesnė informacija pateikiama Valstybinės mokesčių inspekcijos interneto svetainėje:

https://www.vmi.lt/evmi/aukcionai-/e-parduotuve/-/asset_publisher/7BeWo67onhuv/content/-c5-a1iauli-c5-b3-apskrities-valstybin-c4-97-mokes-c4-8di-c5-b3-inspekcija-skelbia-vie-c5-a1-c4-85-aukcion-c4-85-ir-parduoda-tarnybinius-automobilius?_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_7BeWo67onhuv_redirect=https%3A%2F%2Fwww.vmi.lt%2Fevmi%2Faukcionai-%2Fe-parduotuve%3Fp_p_id%3Dcom_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_7BeWo67onhuv%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_7BeWo67onhuv_cur%3D0%26p_r_p_resetCur%3Dfalse%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_7BeWo67onhuv_assetEntryId%3D1100205

 


2022-09-19 d., 9.00 val. Vilniaus m. 40-me notaro biure (Linkmenų g. 5, Vilnius) bus skelbiamas Jurij Sosnin, mirusio 2022-08-27, testamentas.

 

Atgal