VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

VISUOMENĖ, AKTUALIJOS

07.30. Vartotojų pasitikėjimo rodiklis 2020 m. liepą padidėjo 1 procentiniu punktu

Vartotojų pasitikėjimo rodiklis 2020 m. liepą buvo minus 3 ir, palyginti su birželiu, padidėjo 1 procentiniu punktu, praneša Lietuvos statistikos departamentas. Palyginti su birželiu, gyventojai geriau vertino šalies ekonominės ir namų ūkio finansinės padėties perspektyvas, blogiau – namų ūkio finansinės padėties pokyčius per praėjusius 12 mėn. ir didesniems pirkiniams ketino išleisti mažiau.

 

1 lentelė. Vartotojų pasitikėjimo rodiklio ir jo sudėtinių dalių pokyčiai

Balansas

 

2020 m. liepos mėn.

2020 m. birželio mėn.

2019 m. liepos mėn.

2013 m. sausio–2020 m. liepos mėn. vidurkis

Didžiau­sias nuo 2013 m. sausio mėn.

Mažiausias nuo 2013 m. sausio mėn.

Vartotojų pasitikėjimo rodiklis

−3

−4

6

−2,7

8
(2019-06)

−16
(2020-04)

Namų ūkio finansinės padėties pokyčiai per praėjusius 12 mėn.

−5

−4

3

−9,3

5
(2020-03)

−23
(2016-05)

Namų ūkio finansinės padėties pokyčiai per ateinančius 12 mėn.

4

3

8

0,6

10
(2019-04)

−12
(2014-09)
(2020-04)

Šalies ekonominės padėties pokyčiai per ateinančius 12 mėn.

−9

−17

11

−1,3

14
(2019-06)

−48
(2020-04)

Kaip pasikeis pinigų suma, ketinama išleisti didesniems pirkiniams (baldams, buitinei technikai) per artimiausius 12 mėn., palyginti su suma, išleista per praėjusius 12 mėn.

−3

1

3

−0,7

7
(2018-11)

−9
(2013-02)

 

o   Liepą, palyginti su birželiu, šalies ekonominės padėties perspektyvų vertinimo balansas padidėjo 8 procentiniais punktais. Nors gyventojų, manančių, kad šalies ekonominė padėtis per ateinančius 12 mėn. gerės, dalis šiek tiek sumažėjo (nuo 23 iki 21 proc.), bet gerokai mažiau gyventojų manė, kad padėtis blogės: manančiųjų, kad padėtis blogės, dalis sumažėjo 12 procentinių punktų (nuo 47 iki 35 proc.). Gyventojų manančių, kad padėtis nesikeis, dalis padidėjo nuo 26 iki 38 proc.

o   Namų ūkio finansinės padėties prognozės, palyginti su birželiu, taip pat buvo šiek tiek optimistiškesnės: kas penktas gyventojas (20 proc.) tikėjosi, kad jo namų ūkio finansinė padėtis gerės, 12 proc., manė, kad ji blogės (birželį – atitinkamai 22 ir 15 proc.).

o   Liepą namų ūkio finansinės padėties pasikeitimus per praėjusius 12 mėn. gyventojai vertino šiek tiek blogiau nei birželį: 16 proc. gyventojų teigė, kad jų namų ūkio finansinė padėtis pagerėjo, 23 proc. – kad ji pablogėjo (birželį – atitinkamai 23 ir 28 proc.).

o   Liepą 22 proc. gyventojų nurodė, kad per artimiausius 12 mėn. tokiems pirkiniams kaip baldai ar buitinė technika ketina išleisti daugiau nei per praėjusius 12 mėn., 20 proc. – mažiau (birželį – atitinkamai 28 ir 20 proc.).

 

Vartotojų pasitikėjimo rodiklis mieste ir kaime

o   Vartotojų pasitikėjimo rodiklis mieste ir kaime liepą skyrėsi 1 procentiniu punktu: mieste jis sudarė minus 3, kaime – minus 4. Palyginti su praėjusiu mėnesiu, ir mieste, ir kaime vartotojų pasitikėjimo rodiklis padidėjo 1 procentiniu punktu.

o   Liepą, palyginti su birželiu, miesto gyventojai geriau vertino šalies ekonominės padėties perspektyvas: manančiųjų, kad šalies ekonominė padėtis blogės dalis sumažėjo nuo 50 iki 35 proc.

o   Palyginti su praėjusiu mėnesiu, mažiau miesto gyventojų geriau vertino savo namų ūkio finansinės padėties pasikeitimus per praėjusius 12 mėn. ir mažiau jų ketino padidinti išlaidas didesniems pirkiniams: teigiančiųjų, kad namų ūkio finansinė padėtis pagerėjo dalis sumažėjo nuo 25 iki 16 proc., ketinančiųjų daugiau išleisti didesniems pirkiniams – nuo 28 iki 20 proc.

o   Liepą, palyginti su birželiu, kaimo gyventojai šiek tiek geriau vertino šalies ekonominės ir namų ūkio finansinės padėties perspektyvas: prognozuojančiųjų, kad šalies ekonominė padėtis blogės, dalis sumažėjo nuo 42 iki 36 proc., kad blogės namų ūkio finansinė padėtis – nuo 16 iki 12 proc.

 

Vartotojų pasitikėjimo rodiklis, palyginti su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu

o   Per metus (2020 m. liepą, palyginti su 2019 m. liepa) vartotojų pasitikėjimo rodiklis sumažėjo 9 procentiniais punktais. Tai lėmė neigiami visų jo sudedamųjų dalių pokyčiai. Ypač pasikeitė gyventojų nuomonė apie šalies ekonominės padėties perspektyvas. Palyginti su 2019 m. liepa, gyventojų, besitikinčių šalies ekonominės padėties gerėjimo, dalis sumažėjo 15 procentinių punktų (nuo 36 iki 21 proc.), manančiųjų, kad padėtis blogės dalis padidėjo 21 procentiniu punktu (nuo 14 iki 35 proc.).

o   Gyventojų, besitikinčių, kad namų ūkio finansinė padėtis per ateinančius 12 mėn. gerės, dalis per metus sumažėjo nuo 25 iki 20 proc., manančiųjų, kad ji blogės dalis padidėjo nuo 10 iki 12 proc.

o   Gyventojų, teigiančių, kad jų namų ūkio finansinė padėtis pagerėjo per praėjusius 12 mėn., palyginti su prieš metus išsakyta nuomone, dalis sumažėjo nuo 27 iki 16 proc.

o   Vertindami numatomas išlaidas tokiems pirkiniams kaip baldai ar buitinė technika, 22 proc. gyventojų nurodė, kad per artimiausius 12 mėn. šiems pirkiniams ketina išleisti daugiau nei per praėjusius 12 mėn., 20 proc. – mažiau (prieš metus atitinkamai 26  ir 16 proc.).

 

Pokyčių per praėjusius 12 mėn. ir dabartinės padėties vertinimas

o   Liepą, vertinant šalies ekonominės padėties pasikeitimus per praėjusius 12 mėn., 17 proc. gyventojų teigė, kad per praėjusius 12 mėn. ji pagerėjo, 43 proc. – kad pablogėjo (birželį – atitinkamai 21 ir 47 proc.).

o   Vertindami esamą savo šeimos finansinę padėtį, kaip ir praėjusį mėnesį 54 proc. gyventojų atsakė, kad jie daugiau ar mažiau sutaupo, 5 proc. – teigė, kad gyvena iš santaupų ar skolintų lėšų (birželį – 10 proc.).

o   Nors kiek sutaupyti per artimiausius 12 mėn. tikėjosi 51 proc. gyventojų, 14 proc. teigė, kad visiškai nesitiki nors kiek sutaupyti (birželį – atitinkamai 50 ir 16 proc.).

o   Liepą gyventojų nuomonė apie bedarbių skaičiaus kitimo perspektyvas per ateinančius 12 mėn., palyginti su praėjusiu mėnesiu, pagerėjo: gyventojų, manančių, kad bedarbių skaičius per ateinančius 12 mėn. išaugs, dalis sumažėjo nuo 71 iki 63 proc., 15 proc. teigė, kad bedarbių skaičius mažės (birželį – 13 proc.)

 

Pranešimo priede pateikiami vartotojų pasitikėjimo rodiklio ir jo sudėtinių dalių (atsakymų į klausimus, naudojamus šiam rodikliui skaičiuoti) pokyčiai. Europos Sąjungos šalių informaciją galima rasti Europos Komisijos interneto svetainėje https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/indicators-statistics/economic-databases/business-and-consumer-surveys_en.

 

Duomenys surinkti liepos 1–17 dienomis apklausus 1 220 atsitiktinai iš Lietuvos Respublikos gyventojų registro atrinktų respondentų.

Atgal