VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Visuomenė

05.05. Seime – konferencija apie Lietuvos žiniasklaidos nepriklausomumą ir profesionalumą

Gegužės 6–7 dienomis Seime rengiama tarptautinė konferencija „Šiandienos informacinio lauko iššūkiai ir galimybės palaikyti Lietuvos žiniasklaidos nepriklausomybę bei profesionalumą“.

2017 m. prie Kultūros ministerijos buvo įkurta Medijų taryba, kuriai pavesta parengti šalies žinių politikos gaires 2019–2022 metams. 2019 m. pradžioje Medijų tarybos parengtas dokumentas buvo patvirtintas tuometinio kultūros ministro ir tapo galiojančiu teisės aktu.

Jame be kita ko pažymima, kad kokybiško ir visuomenei svarbaus žiniasklaidos turinio finansavimas nepakankamas, o žiniasklaidos rėmimo būdas tobulintinas.

Žiniasklaidos bendruomenė ir žinių vartotojai, deja, pasigenda konkrečių žingsnių šia linkme. Permainų būtinumą pandemija ir žinių lauko globalizacijos tempai tik paryškino.

Tad Seimo Kultūros komitetas ėmėsi sumanymo suburti visas suinteresuotas puses ir aktualizuoti minėtas Medijų tarybos nustatytas gaires, sutelktomis pastangomis konkretizuoti galimų žiniasklaidos rėmimo pakeitimų patarimus.

Šie patarimai ir yra pagrindinis konferencijos tikslas ir toliau galėtų būti svarstomos Medijų taryboje bei įgauti dar konkretesnius teisės aktų ir finansinių instrumentų projektų pavidalus, vedančius prie sprendimų, būtinų šalies žinių lauko atsigavimui, be kurio neįmanoma užtikrinti patikimų ir kokybiškų žinių prieinamumo kiekvienam šalies piliečiui ir visaverčio demokratijos veikimo.

Konferencijoje dalyvaus kultūros ministras Simonas Kairys, Europos žurnalistų federacijos pirmininkas Mogensas Blicheris Beregardas (Mogens Blicher Bjerregård), Lietuvos žurnalistų sąjungos atstovai, kultūrinės ir regioninės žiniasklaidos atstovai.

Jos pabaigoje, gegužės 7 d., bus paminėta Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena.

Atgal