VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Visuomenė

11.16. ŽMOGŽUDYSTĖ MINTIES GATVĖJE

Kęstutis Trečiakauskas

Rašyti apie šlykščius nusikaltimus ,nors ir labai seniai sukrėtusius visuomenę, ir šiandien nemalonu. Tačiau reikia. Vien dėl to, kad ne itin daug kas pasikeitė. Nebent tik tai, kad kas tada buvo "už įstatymo" ribų, šiandien atkakliai skinasi kelią į viešumą ir pripažinimą. Teisingumo dėlei reikia pasakyti, kad sovietinė valdžia, nors ir nepripažino homoseksualumo,  visgi jį toleruodavo. Prisimenu, kaip aukštas saugumo karininkas, negalėdamas įtikinti manęs, kad blogai padariau priimdamas  į darbą Liaudies meno draugijoje žinomą disidentą Viktorą Petkų, tapusį Helsinkio grupės nariu, bandė jį apšmeižti, sakydamas, jog šis esąs homoseksualas.Jis net nutaisė pasišlykštėjimo miną. Ir įdėmiai žvelgė - kaip reaguosiu. Aš nereagavau. Pasakiau, kad Petkus puikus specialistas, jokių priekaištų jam neturiu. O gandai gali būti perdėti ... Pats sau pagalvojau - jei jau tokie gudrūs, tai kodėl jo "neprigriebiate"? Neabejoju, jog tai buvo gana plačiai praktikuojamas šmeižtas. Tačiau net jei tai būtų buvusi teisybė, Petkus ramiai galėtų dirbti mano įkurtoje Liaudies meno draugijoje. Taigi ir tada nebuvome jokie homofobai. Svarbu žmogus, jo asmeninės, o ne seksualinės savybės. 

   Prieš gerą pusamžį, 1970 metais, Vilniuje, Minties gatvėje įvyko kraupi žmogžudystė. Ji labai plačiai nuskambėjo ir sukrėtė visą Lietuvą. Dar labai ilgai tėvai vakare bijojo išleisti vaikus į kiemą, kad šie nepatektų į iškrypėlių nagus. Tai kas gi ten įvyko ? Viename bute buvo žiauriai nužudytas Lietuvos kino studijos filmų direktorius L.Mikėnas. Priešais šį butą gyvenęs mano bičiulis poetas Jonas Šiožinys pasakojo, kad grįžęs namo, koridoriuje išgirdo labai profesionaliai tarškant rašomąją mašinėlę. Sako, pamaniau, nejaugi mano vaikai išmoko taip mikliai spausdinti ? Pasirodo, bute įvyko nusikaltimas. Įvykio vietoje buvo rašomas protokolas. Dar jis sakė, kad  vyriškis buvo nužudytas virtuviniu mėsai kapoti kirvuku. Visa siena buvo aptaškyta krauju.

   Tų metų kovo 23 dieną, pirmadienį, Juozas Baltušis savo dienoraštyje užrašė: "Pilnas miestas gandų apie Kino studijos filmo direktoriaus Mikėno nužudymą. Rastas draugo bute su nupjauta galva.Esą tame bute buvęs tikras pederastų lizdas, rasta daug alkoholinių gėrimų. Nužudymas įvykdytas iš pavydo.Bet tai vis gandai, o kaip buvo iš tikrųjų- niekas nieko nežino". Sutikęs generalinės prokuratūros prokurorą, gerą bičiulį G.G.,irgi nieko neklausinėjau. Puikiai žinau, ką reiškia ikiteisminis tyrimas. Iš jo kalbos supratau tik, kad apie įvairių "menininkų" netradicinę seksualinę orientaciją pareigūnams žinoma.Tačiau niekas nesiima jokių baudžiamųjų veiksmų.Tiesiog vertinami darbo rezultatai, tad jiems ir gana padoriai moka, ir nepersekioja. Žinoma, kai atsitinka "tokie dalykai" ...

   Namas, kuriame tada įvyko žmogžudystė - kooperatinis.Jo pirmininkas buvo Vilniaus universiteto istorikas Vytautas Leščius. Jo žiniomis, Mikėnas geležinkelio stotyje "užsiverbavo" kažkokį latviuką, visai jauną vaikiną, atsivedė jš nakvynei ir, ko gero, apsvaiginęs alkoholiu ar narkotikais, "sutvarkė". Tas išsiblaivęs ir nužudė. Po žmogžudystės į šį butą atsikėlė gyventi baleto artistas H.Jagminas. 

   Mano žmona gydytoja turėjo labai daug draugų iškilių medikų. Pas juos arba lankantis pas mus svečiuose kartais kildavo kalba ir apie tuos keistus lytinius nukrypimus.  Niekada nemaniau, kad šioje srityje tokia gausybė lytinio potraukio formų. Profesionalai vartojo negirdėtus lotyniškus terminus, aiškino apie jų kilmę, socialines grėsmes, sąlytį su narkomanija ir įvairiomis užkrečiamomis ligomis.  Mane domino, ar tai yra įgimta. Prisimenu, profesorius Visockas, labai aiškiai pasakė, kad tokia "orientacija" galima ir dėl aplinkos sąlygų. Jis minėjo ilgalaikius sambūrius, auklėjimo klaidas, bet ypač pabrėžė tvirkinimo faktorių. Ypač tai pavojinga vaikystėje, taip pat paauglystės amžiuje. Labai pavojingas alkoholio ir narkotikų vartojimas, taip pat priimtų moralės normų ignoravimas.Tada pirmą kartą išgirdau ir apie neurolingvistinio programavimo pavojų. Vėliau, jau dirbdamas pedagoginį darbą, studijavau nemaža iškilių autorių darbų. Iš jų taip pat supratau, kad profesorius ir jo kolegos buvo labai pragmatiški. Bet kuris vaikas ar paauglys, patekęs į nedoras rankas, gali tapti kuo tik bus panorėta - žudiku, narkomanu, homoseksualu ... Bet kurią asmenybę galima paversti priklausoma. Bet kurią. Nekalto čia nieko nėra. Nei kanapių suktinės, nei "pergulėjimo" su pedofilu. Kai vienas , neva psichiatras, per TV pareiškė esą "tai ne virusas, užsikrėsti neįmanoma", su siaubu pagalvojau - kas rengia tokius "specialistus" ? O gal reikėtų klausti, kas juos perka ? Tai būtų teisingas klausimas.Šiuo metu labai keistai atrodo kad tuo pat metu stumiamas ir "kitokios šeimos", ir narkotikų liberalizavimo įstatymas. Kai  su tokiu agresyvumu tai daroma, neleidžia abejoti, jog už to slypi labai galingi narkomafijos, prostitucijos ir kitokie kriminaliniai sindikatai. Niekada, niekas Lietuvoje nepersekiojo jokių homoseksualų. Bausdavo tik už nusikaltimą. Kaip suprantu, niekas neprieštarauja ir jų bendro gyvenimo sutarties įteisinimui. Bėda ta, kad padedant nesąžiningiems, gal net korumpuotiems veikėjams, spekuliuojančiais "naujomis vertybėmis", "Europine teise", "pažanga" ir pan., skaldoma visuomenė, jai jau grasinama bausmėmis, reikalaujama keisti kalbą, nuo mažens mokyti vaikus homoseksualinių"vertybių" ir kitų Lietuvai nepriimtinų dalykų. Visiškai idiotiškai nuskambėjo pseudolingvistų siūlymas įvesti į žodyną neva tolerantišką žodį žmoga. Kodėl negalima gyventi ramiai, nelipant niekam ant galvos ir nereikalaujant ypatingo dėmesio kol kas dar gana nedidelei bendruomenei ? Juk laisvai gyvena ir niekam nekliūna vieniši, seni ar ligoti žmonės. Kodėl kažkas vis nori demonstruoti , jog jis "ne toks kaip kiti", jis pažangesnis, geresnis,gudresnis. Ne plokščiažemis. Organizuojami visokie "vizitai" pas Prezidentą garsiai išrėkiant savo nuoskaudas, palaikomi susikompromitavusių medijų, remiami neadekvačių psichikos ligonių ir tyčia triukšmą palaikančių (ne būtinai Rytų !) valstybių. Mokslas, kuriuo taip mėgiama spekuliuoti, pastebi, kad žmonijos psichika pastebimai degraduoja. Gaila, kad kol kas kalbama tik apie klimato kaitą. Ar prabilti apie homo sapiens tykančią tagediją nebus per vėlu ? Bent jau čia, Lietuvoje, savo tėvų žemėje, būkime budrūs. Neleiskime sugrįžti bolševikų po Spalio perversmo išbandytai beprotybei. Keikiame Vakarus, bet nematome, kad tas užkratas yra atėjęs iš Rytų. Kaip ir visi virusai ar bacilos.Tai baisiau už "koroną". Nuo jo nėra net skiepų. Tik protas ir sąžinė, kuriuos ,deja, vis labiau prarandame...

   Simboliška, kad "homoseksualinė" žmogžudystė įvyko Minties gatvėje. Dabar iškilusi grėsmė taip pat susijusi su Minties vardu. Ar apsaugosime, ar apginsime Mintį ? Kol dar turime ją.

Atgal