VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Visuomenė

11.23. Apie atminimo popietę „Tėvynės gynyba - garbė ir pareiga“ Kaune

Raimundas Kaminskas

2021-11-18 Kaune, Aukštųjų Šančių karių kapinėse  Kauno Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokykla organizavo istorinio atminimo popietę „Tėvynės gynyba - garbė ir pareiga“ ir  žygį ,,Atminimo  keliu“. Renginyje dalyvavo Kauno m. ugdymo įstaigų mokiniai su  Kauno Vytauto Didžiojo šaulių 2-osios rinktinės  ŠAK ir 203-osios kuopos šauliais Alvydu Semaška ir Raimundu Kaminsku.

Šaulys Alvydas Semaška,atminimo popieties  dalyviams, papasakojo apie savo tėvo pulkininko Jono Semeškos –Liepos (1907-1947) antisovietinę  veiklą ir žygdarbius Žemaitijoje.  Pastebėtina, kad prasidėjus antrajai sovietų okupacijai J.Semaška tapo Lietuvos laisvės armijos kovotoju ir "Šatrijos" rinktinės vadu, kurio slapyvardis buvo „Liepa“.   1945 m. "Žemaičių legiono" rinktinių vadų susirinkime tuometinis majoras J.Semaška buvo išrinktas legiono vadu, kuris sujungė į vieną galingą kumštį apie 3 tūkst. laisvės kovotojų. Tačiau 1946 m. balandį Telšiuose buvo suimtas, o spalio 13 d. LSSR VKP(b) CK nurodymu, Telšiuose, parodomajame teisme 1946 m. spalio 13 d. MVD Vilniaus įgulos karo tribunolo nuteistas mirties bausme. 1947 m. sausio 21 d. Jonas Semaška sušaudytas Vilniuje. Jo žmona Elena ir sūnus Alvydas  1948 m. buvo ištremti į Krasnojarsko kraštą Nižnij Ingašo rajoną.

 

Šaulys Raimundas Kaminskas prisimindamas savo dėdės  Lietuvos partizano Povilo Kaminsko-Svyruoklio (1928-1947) likimą,  paragino visus renginio dalyvius pasveikinti savo artimuosius su ateinančia Lietuvos kariuomenės diena ir pasidomėti savo artimųjų karo istorijos dokumentais, atsiminimais ir kitais socialiniais artefaktais(relikvijomis) bei juos tinkamai išsaugoti ateities kartoms. Beveik kiekviena Lietuvos šeima ir jos artimieji turi giminystės ryšį su asmenimis, kurie buvo Lietuvos kariuomenės savanoriais ar tarnavo Lietuvos kariuomenėje iki 1940 m; ar buvo 1941 m. Birželio sukilėliai; ar buvo Lietuvos partizanai (1944-1953); ar yra  siejami su  Lietuvos kariuomene nuo 1990 metų.

Renginys buvo skirtas paminėti Lietuvos kariuomenės dieną.

Ačiū  organizatoriams už puikų pilietinį renginį.

 

 

Atgal