VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Aforizmai

06 02. Šis bei tas...

Ten kur bejėgis protas - padeda laikas.

Kvaila mirti nuo mirties baimės.

Veiksmingiausia priemonė nuo įžeidimo - užmarštis.

Kalbos kvietė vienytis, o veiksmai skaldė.

Riebų gaidį net ir vištos muša.

Nutukęs katinas negaudys pelių.

Visos kelrodės buvo nusuktos į šviesią ateitį,o nuvedė į juodą neviltį.

Viskas žmogaus rankose, todėl jas dažnai reikia plauti.

Per idėjų kovas žūsta tik žmonės.

Pavaduotojas - dar ne viršininkas, bet jau kiaulė.

Didžiausioms mintims kaip ir darbams paviešinimo nereikia.

Tas, kurio daugelis bijosi, ir pats daugelio bijosi.

Kai kurie rašyti įstatymai veiksmingesni už nerašytus.

Nėra gėdingesnės vergovės už savanorišką.

Išminčiaus mirtis - tai mirtis be mirties baimės.

Daugiau naudokis ausimis negu liežuviu.

Pramiegojęs gali prarasti darbą, permiegojęs - sveikatą.

Vakare visi namie, bet ne visiems.

Iš vaiko reikalaujame, kad jis suprastų - iš suaugusio - kad susiprastų.

Tai, kas Dievo ir velnio išreikšta dialogu, žmogaus - monologu.

Galva nuo pasisekimo apsvaigsta dažniau, negu ištinka sėkmė.

Satyra reikalinga tiems, kurie neturi humoro jausmo.

Laikas yra amžinas, tik mes ateiname ir išeiname.

Gamta - vienintelė knyga, kurios kiekvienas puslapis pilnas gilaus turinio.

Kalba amžinai gyva: neišvengiami ir tylos naujadarai.

Veidrodis nerašo grožio istorijos.

Žmonės gąsdinami vienatve kaip tamsa, bet joje pateka saulė.

Gyvenimo šykštuolis net ir viltį taupo.

Kad vyras nepasikeistų, jį reikia laikyti svajonių narve.

Žemė - patogi planeta, kad dar užtenka ir kitam duobę iškasti.

Mes didžiuojamės, kaip šios žemės šeimininkai, o esame tik nuomininkai.

Žmogus - savo laimės kalvis, jei niekas iš jo neatims laimės plaktuko.

Laikas - tai pinigai, kurių pasigendame po laiko.

Greičiausiai pažinsi prakaito skonį suomiškoje pirtyje.

Kai žmogaus nervai įtempti, visuomet atsiras, kas norės jais pagroti.

Ir nuoskaudą lengviau praryti - užsigeriant.

Mažiausiai netikslumų sąžinės sąskaitoje.

Dažniausiai sveiką protą nugali nesveikas įprotis.

Svajonę pasiveja atkaklieji, ir sėdasi jai ant sprando.

Ir landžiausias protas neatstoja lanksčios nugaros.

Kada vyras pretenduoja, kad esąs jai ištikimas, jis melagis ar jau virš 75 metų.

Kokios miego tradicijos, kai kankina nemiga?

Popierius nerausta iš gėdos: jis baltas iš baimės, kad nebūtų prirašyta nesąmonių.

Vyrų mandagumas - į buities nasrus pirmiau praleisti moteris.

Tiek jausmingų barjerų, kad sušyla ir šaltas protas.

Žmogaus pasisekimas - daug prižadėk, bet neištesėk. (Napoleonas)

 

Parengė Stasys Prakapas, Kanada

Atgal