VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D..

Kam reikalingas "Lietuvos Aidas"?

Esam valstybės ir bendruomenės laikraštis. Atminties ir įvykio ženklas. Žodis "Lietuvos" įpareigoja mus vienyti ir jungti visus čia gyvenančius, nepaisant kilmės ir tautybės, nežiūrint į išsilavinimą, antpečius ir regalijas. Būsime reikalingi tiek, kiek pajėgsime būti demokratiški, ne prasčiokai, bet ir ne kokie "superintelektualai". Prisimenu, kad viename iš didžiųjų mitingų esu sakęs, jog Lietuvai reikalingi ne vien tie, kurie baigė aukštuosius mokslus, bet ir tie, kurie "drybso patvoryje". Nėra kitos vienybės.
Sigitas Geda