VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D..

Religija

2022-10-22
Šv. arkangelas Rapolas – tramdantis piktąsias dvasias, globojantis gydytojus, vaistininkus, piligrimus ir keliautojus... Plačiau
2023-10-28
Nuo istorinės Lietuvos miestų bei regionų apžvalgos pereikime prie vienos ypatingos visų laikų dvasinės asmenybės, vienijusios keletą krikščioniškų tikėjimų ir bažnyčių. Plačiau
2023-10-06
Nuo Prancūzijos revoliucijos laikų prieš krikščioniškąją civilizaciją nukreipto karo dalis visada buvo istorinės atminties naikinimas. Užtenka prisiminti bažnyčių ir paminklų niokojimą 1789-1795 m. Plačiau
2023-08-26
2023 m. liepos 20 d. Pumpėnuose iškilmingai pradėtas  kun. Česlovo Kavaliausko (1923 07 20–1946 06 17–1997 02 20) šimtųjų gimimometinių minėjimas, kuris, reikia tikėtis, plačiai suskambės visoje Lietuvoje.  Plačiau
2020-08-28
Gražus ir žavingas yra Lietuvos Suvalkų arba tiksliau Sudavijos kraštas. Dėl geresnių socialinių, ekonominių bei kultūrinių sąlygų, žemės ūkiui palankių derlingų žemių, šio krašto gyventojai tapo turtingiausiais XIX – XX a. Lietuvos žmonėmis. Tuo metu šis kraštas Lietuvai davė daug žymių asmenybių.  Plačiau
2019-11-14
2019 m. lapkričio 6 d. Bazilionų mokykloje-daugiafunkciame centre (Šiaulių r.)  lankėsi Uk­rai­nos ne­pap­ras­ta­sis ir įga­lio­ta­sis am­ba­sa­do­rius Lie­tu­vo­je Vo­lo­dy­my­ras Ja­cen­kivs­kis, jo sutuoktinė Rok­so­la­na Ja­cen­kivs­ka, Ukrainos ambasados Lietuvos Respublikoje ambasadoriaus patarėjas Sergijus Vasylenko, ambasados bendradarbis Dmytro Koval ir kunigas - bazilijonas t. Vinkentijus (Vasylis Pelychas) OSBM. Svečius lydėjo istorijos mokslų  daktarė, Lietuvos ir Ukrainos istorinių, kultūrinių dialogų puoselėtoja Aldona Vasiliauskienė. Plačiau
2019-09-13
Anykščių rajone Traupyje klebono Juozo Butvido (1834–1858–1899) iniciatyva iš plytų (pamatai skaldytų akmenų) 1887–1892 m. pastatyta Šv. Onos bažnyčia. Plačiau
2019-09-02
Popiežius Pranciškus sekmadienį po vidudienio maldos pranešė, kad spalio 5 dieną sušauktoje konsistorijoje į Kardinolų kolegiją priims trylika naujų kardinolų. Tarp jų – Kauno arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius SJ. Plačiau
2019-07-26
2019 metais gegužės 21–23 dienomis, kaip jau rašyta,  Lvovo religijų istorijos muziejuje vyko 29-oji  tarptautinė mokslinė konferencija „Religijų istorija Ukrainoje“. Konferencijoje svarbus dėmesys buvo skirtas  Studitų ordino archimandritui palaimintajam Klementijui Šeptyckiui, minint jo gimimo 150-ąsias metines. Plačiau
2019-07-09
Antradienį Lietuvos vyskupai ir Užsienio reikalų ministerijos atstovai Vilniaus oro uoste pasitiko popiežiaus Pranciškaus paskirtą naująjį Šventojo Sosto atstovą, arkivysk. Petar Rajič. Arkivysk. P. Rajič į Lietuvą grįžta po dviejų dešimtmečių, 1996–1998 m. jis ėjo nunciatūros Vilniuje patarėjo pareigas. Plačiau
2019-06-28
Su pirmaisiais atkurtos nepriklausomybės metais Ukrainos Lvovo  Istorijos religijų muziejus ėmė organizuoti konferencijas „Religijų istorija Ukrainoje“.   Plačiau
2019-06-22
Brangūs broliai ir seserys Kristuje! Susirinkome į palaimintojo Mykolo Giedraičio tėviškę padėkoti Dievui už Jo nuostabius darbus, padėkoti už palaimintąjį Mykolą, lietuvį, kuris buvo antrosios kartos po Lietuvos krikšto atstovas, t. y. antros kartos krikščionis. Plačiau
2019-06-22
Šeštadienį Kaišiadorių vyskupijoje, Molėtų rajone, Videniškių Šv. Lauryno bažnyčioje, iškilmingas padėkos šv. Mišias už garbingojo Mykolo Giedraičio pripažinimą palaimintuoju aukojo Lietuvos, Lenkijos, Baltarusijos, Latvijos vyskupai. Plačiau
2019-06-18
„Palaimintuoju paskelbtas Mykolas Giedraitis parodo kiekvienam iš mūsų, kad net ir pats tyliausias ar kukliausias žmogus gali tapti šventuoju, nesvarbu, kokį asmeninį kryžių Viešpats yra jam skyręs“, – sako Lietuvos vyskupų konferencijos pirmininkas arkivyskupas Gintaras Grušas, Plačiau
2019-06-09
Vilniaus Verkių Kalvarijos švenčia 350-ąjį gimtadienį. Šį kryžiaus kelią, vadinamą Kalvarijomis, 1669 m. birželio 9 d. pašventino Vilniaus vyskupas Aleksandras Sapiega. Pagrindiniai šventės renginiai vyko visą šį savaitgalį, o sekmadienį, švenčiant Sekminių atlaidus, tikintieji iš visos Lietuvos kviečiami į šventę Kalvarijų pievoje - iškilmingas šv. Mišias, koncertą ir iškylą. Plačiau
2019-06-02
Popiežius Pranciškus trečiąją ir paskutiniąją savo viešnagės Rumunijoje dieną palaimintaisiais paskelbė septynis katalikų mažumos vyskupus. Per masines pamaldas Blažo mieste jis sekmadienį „tikėjimo kankiniais“ paskelbė komunistų režimo metais kankintus ir galiausiai nelaisvėje mirusius dvasininkus. Plačiau
2019-04-18
Visas krikščioniškasis pasaulis šiuo metu išgyvena Didžiąją savaitę, per kurią prisimenami Kristaus kančios, mirties ir prisikėlimo įvykiai. Didysis ketvirtadienis vyskupijų katedrose prasideda Krizmos Mišiomis, per kurias šventinami aliejai, skirti teikti Krikšto, Sutvirtinimo, Kunigystės ir Ligonių patepimo sakramentus. Per Krizmos Mišias kunigai atnaujina savo kunigystės įžadus, todėl Didysis ketvirtadienis neoficialiai laikomas kunigų profesine švente. Plačiau
2019-04-16
Vytauto Didžiojo universiteto Lietuvių išeivijos institutas 2019 m. kovo 27 d.  organizavo mokslinę konferenciją „Vienuolijos lietuvių išeivijoje: istorija ir paveldas“, kuri vyko Prezidento Valdo Adamkaus bibliotekoje – muziejuje.  (Konferencijos organizacinis komitetas dr. Ilona Strumickienė, doc. dr. Dalia Kuizinienė,  dr. Daiva Dapkutė,  dr. Asta Petraitytė – Briedienė ir Inesa Kuliavaitė – Čepaitienė). Keturiuose posėdžiuose išklausyta  15 pranešimų. Pranešimai iliustruoti lentelėmis, schemomis, diagramomis, nuotraukomis. Plačiau
2019-03-19
Šv. Tėvas Pranciškus trokšta, kad visame pasaulyje tikintieji būtų kuo išsamiau supažindinami su Dokumentu apie žmogiškąją brolybę dėl pasaulinės taikos ir taikaus sambūvio pasaulyje, kurį Popiežius ir Didysis Al-Azhar imamas pasirašė Abu Dhabi 2019 m. vasario 4 d. Per Apaštalinę nunciatūrą apie tai informavo Popiežiškoji tarpreliginio dialogo taryba.  Plačiau
2019-02-28
Teol. lic. kun. Albertas Kasperavičius kalbėjo, kad pasirinkti pranešimo temą paskatino Popiežiaus kreipimasis į kunigus ir pašvęstuosius Kauno arkikatedroje. Plačiau