VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Aforizmai

06 06. Šis bei tas

Tai, kas Dievo ir velnio išreikšta dialogu, žmogaus - monologu.

Vyrų sumažėjo, kai tik moterys išmoko sakyti komplimentus.

Satyra reikalinga tiems, kurie neturi humoro.

Paversti mintį absurdu, vadinasi dovanoti jai ateitį.

Jei satyrikas sulaukė gilios senatvės, koks iš jo satyrikas.

Melas ir tiesa susidraugauja, kurdami mitus.

Mintys turi būti įkyrios, kitaip jas pavogs talentingesni žmonės.

Gamta - vienintelė knyga, kurios kiekvienas puslapis pilnas gilaus turinio. (Gėtė)

Ir žolės stiebelis vertas didžiojo pasaulio, kuriame jis gyvena. (Tagorė)

Galvą pameta daugelis, bet kad ją kitas surastų, neteko girdėti.

Žmonių projektai, kurie nepaiso didžiųjų gamtos dėsnių, teatneša nelaimes.

Juo daugiau šeimininkas turi tarnų, tuo daugiau priešų.

Sveikata be pinigų - pusė ligos.

Patekus į ligoninę - tikra liga pinigams.

Velnias gali šventraštį cituoti savo tikslui. (Šekspyras).

Klasikinė yra tokia knyga, kurią žmonės giria ir neskaito.

Neliūdėk, jei vaikai nepadeda, džiaukis, jei jie nieko neprašo.

Humoras yra tai, kas priverčia tave juoktis iš to, kas pykintų, jei atsitiktų tau pačiam.

Reikalingiausia automobilio dalis - tai piniginė (A.Glasow).

Kvailumas yra labiausiai užkrečiama liga - ja visi suserga.

Nebijok gyvenimo prasmės, lai ji tave suranda.

Gerbk savo „aš“, juk nieko geresnio neturi.

Įsivaizduojame, kad esame amžini, bet tas praeina.

Skęstantis laimės šulinyje gelbėti neprašo.

Mylinčio akimis ir purvas švarus.

Dūmais horizonto nepaslėpsi.

Linksmieji laimi pasaulį, piktieji praranda save.

Ir pažinties medyje yra daug blogų šakų.

Kas žemėje nematė pragaro, tas dangaus nematys.

Žodis priklauso laikui, tyla - amžinybei.

Kas jaunas puotoms pinigus eikvojo, tas senas šuns būdoj nakvoja.

Meilė kaip sriuba: pirmi šaukštai per karšti, paskutiniai per šalti (Jean Mureau).

Pažvelkite į rūstų pasaulį, tuomet pamatysite jo veidą.

Žmogus - gamtos tvarinys, jojantis jai ant sprando.

Nieko neturinčių žmonių nėra: vieni turi pinigų, kiti viliasi jų turėti, treti sudužusios vilties šukių.

Kad ir su savim kalbėsies, vis tik norėsi būti išgirstas.

Kiek bekiltum į aukštybes, mažo savęs tarp kitų nepamatysi.

Reikia daug regėti, kad vieną kartą save praregėtum.

Sulaukęs 50 metų, turėsi tokį veidą, kokį užsitarnavai.

Kvailumo viršūnė - išminties ieškoti ne savyje

Ramybei bei susikaupimui nereikia  ieškoti kalnų ir vandenynų.

Aiškiaregiai mato ne tik likimo pirštą, bet ir špygą.

Girto nei Dievui, nei velniui nereikia.

Girto niekas nemėgsta, bet visgi siūlo išgerti.

Gaudydami vėją laukuose, sukeliame audras.

Kvaila mirti nuo mirties baimės.

Veiksmingiausia priemonė nuo įžeidimo - užmarštis.

Daugiau naudokis ausimis negu liežuviu.

Išminčiaus mirtis, tai mirtis be mirties baimės.

Viskas žmogaus rankose, todėl dažnai jas reikia plauti.

Tas, kuris pradeda gyventi, pradeda ir mirti.

 

Parinko Stasys Prakapas, Kanada

Atgal