VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Aforizmai

02 07. Rytietiškas anekdotas

Landsbergiui pagailo rusų

Kadangi, kaip žino visokios janutienės ir Ko, V.Landsbergis yra kagėbistas, tik jos nesugeba to įrodyti. O dalykas visai paprastas. Rusai visą laiką rėkė, kad Maskva lietuvius maitina. „Kiek Rusija gali kentėti? Rusija šeria Lietuvą, Lietuva nieko neturi, be rusų badu numirtų.“ Net sovietų žiniasklaida atvirai rašė, kaip Rusija Lietuvą maitina. Tai Landsbergiui pagailo rusų, juk savi, ėmė ir atskyrė Lietuvą nuo Rusijos. Kad nereikėtų rusams jos maitinti. Argi tai ne įrodymas, kad Landsbergis rusams, o ne lietuviams tarnauja?

Užrašė Kęstutis Trečiakauskas

 

Linksmiau

Tardytojas klausia vagies: „Ar tamsta vienas įvykdei šią vagystę?“

-Taip, vienas. Argi šiais laikais galima rasti sąžiningą partnerį?

***

Švedijos muitinėje tikrinant ruso bagažą, muitininkas ištraukia degtinės butelį. „Tai vaistai nuo jūros ligos“, - sako rusas. Po to muitininkas ištraukia įtartinų piliulių dėžutę. „Tai vaistai, kad neapsikrėsčiau tėvynės ilgesio liga,“ – paaiškina šis.

***

-Ar žinai, kad mūsų kaimynas jau cypėje sėdi?

-O iš kur tu žinai?

-Kai jo žmonos paklausiau, kada vyras bus namie, ji pasižiūrėjo ne į laikrodį, bet į kalendorių.

***

Du vyrai kalbasi apie tai, jog statistika rodo, kad moterys gyvena ilgiau už vyrus, tik nežinia – kodėl.

-Tai paprasta: dažytas daiktas ilgiau išsilaiko, - paaiškina antrasis.

***

Airis, anglas ir škotas nusprendė atšvęsti savo atvykimo į Kanadą dešimtmetį, suruošdami malonią išvyką į kalnus. Jie sutarė, kad anglas savo mašina juos nuveš, o vaišių atsineš kas ką gali.

Sutartą dieną pas anglą pasirodė airis, atsinešdamas dėžę alaus ir nemažą dėžę ungurių, sviesto ir kvapnios duonos. Anglas pasiėmė geros kiniškos arbatos, geriausio Jamaikos romo butelį ir pakelį cigarečių. Škotas pasirodė su visa savo šeima.

***

-Kas tau padėjo vogti? – paklausė teisėjas.

-Muzika.

-Kaip tai suprasti? – paklausė teisėjas.

-Kai visi išbėgo pasiklausyti gatve žygiuojančių ir grojančių maršą, aš ramiai galėjau šeimininkauti jų namuose.

***

Anglija ir kai kurios kitos valstybės didelius nusikaltėlius baudžia kalėjimu iki gyvos galvos, pasakydami, kiek jam skirta kalėti metų. Vieną tokį nusikaltėlį pasmerkė kalėti 150 metų. Išgirdęs tokį sprendimą, jis apalpo. Jo advokatas nusikaltėlį pradėjo raminti: „Nenusimink, visų 150 metų tau tikrai nereikės sėdėti!“

***

Užsienietis, atvykęs į Ispaniją atostogauti, sutiko kaimietį, jojantį ant asilo, o jo žmona ėjo pėsčiomis šalia. Nustebęs turistas klausia: „Kodėl žmona eina pėsčia, o tu joji?“ – „Dėl to, kad žmona neturi asilo“, - ramiai atsakė kaimietis.

***

Kas yra amerikietis? Kinai aiškina, kas yra amerikietis. Tai žmogus, kuris verda arbatą, o išviręs deda ledukų, kad ją atšaldytų. Paskui deda cukraus, kad ji būtu saldi, o vėliau deda citrinos, kad ji parūgštėtų.

***

Bosas sako darbininkui: „Aš tamstai pakeliu atlyginimą, norėdamas, kad būtum laimingas paskutinę savaitę dirbdamas mano fabrike“.

***

Ūkininkas skundžiasi savo prieteliui: „Pas mus buvo didžiulė sausra. Pats meldžiausi ir dar prašiau kunigo, kad melstųsi. Užėjo lietus ir lijo visą parą, pasidarė potvynis ir dalį javų sunaikino.

-Matyt kunigas perdaug meldėsi. Nereikėjo prašyti to, kuris nenusimano žemdirbystėje.

***

- Mano žmona turi įprotį kalbėtis su savimi, o kaip tavoji?

- Manoji irgi šneka su savim,bet įsivaizduoja, kad aš jos klausausi.

***

Ateina žmogus į krautuvę pirkti pelėms spąstų ir sako:

- Duokite tokius, kurie pagauna pelę dar prieš tai, kol lašiniai nesuėsti.

***

Buvai, drauguži, pas daktarą. Ir ką jis tau atspėjo? - Kad turiu šimtą dolerių kišenėje ir tą šimtą dolerių paprašė sumokėti už vizitą.

***

Gydytojas: -Tamstos vyro sveikatai nieko netrūksta. Svarbiausia, kad jis galėtų gerai išsimiegoti. Štai aš parašysiu receptą su geriausiais vaistais. - Daktare kaip juos naudoti? -Vyrui visai neduoti, tie vaistai - tik tamstai.

***

Policininkas pastebi girtuoklį, gulintį ant šaligatvio. - Kaip tau negėda gulėti ant šaligatvio? -Ne vieta gražina žmogų,bet žmogus vietą, - atsakė jam girtuoklis.

***

Moteriškė sako teisėjui apie savo vyro žiaurumus: -Įsivaizduokite, vyras bandė suduoti man kėde. - O ar jis jūsų atsiprašė? - paklausė teisėjas. -Nespėjo, nes aš jam trenkiau puodu per galvą...

***

Vienas Švedijos advokatas skyrybų byloj -padarė tokią pastabą: jei vyrai namuose būtų tokie simpatiški kaip svečiuose, o moterys – tokios meilios kaip savo draugių tarpe, tai aš patekčiau į bedarbių gretas.

Parengė Stasys Prakapas

Atgal