VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Aforizmai

02 24. Šis bei tas

Nuo vaikystės iki senatvės einame pavojingu ledu.

Išsiskyrusios moterys tampa turtingesnės pagal įstatymus.

Savo nuomonę galima turėti ir nieko nežinant.

Jei einame keliu, kuris veda į niekur, vadinasi, aklavietės neprieisime.

Žemėje viską galima patobulinti, išskyrus žmones.

Pamiršk vakarykščią dieną, ji jau praėjusi, gyvenk tik šia diena.

Padorų žmogų joks velnias neapsės.

Gabumai visuomet įkūnijami: arba dorybėmis, arba šunybėmis.

Neieškok gyvenimo prasmės, lai ji tave suranda.

Dūmų sienoms pamatai nereikalingi.

Dažnas su savo gyvenimu prasilenkia kaip su nepažįstamuoju gatvėje.

Pabandyk velniui pakišti koją, kai jis tavyje tūno.

Tarp sėkmės ir nesėkmės slypi galimybių rezervai.

Jie nemoki atsiprašyti, neįžeidinėk.

Jei nežinai, kieno teisybė – sukurk savąją.

Nejuodink tikrovės – telieka ji marga.

Skęstantis laimės šulinyje gelbėti neprašo.

Gerbk savo „aš“, juk nieko geresnio neturi.

Mokslo kryžkelės iškraipo gyvenimo kelius.

Norus stabdo galimybės.

Suskilus svajonių dangui, atsiveria realybės pragaras.

Kai Dievas nori mus nubausti, išklauso mūsų maldų.

Pesimistas iš dviejų velnių pasirenka abu.

Politikoj durnumas nėra trūkumas.

Lengviau nebūti, negu išeiti.

Nėra negražių moterų, yra tik neprimatantys vyrai.

Nesėjęs nepjausi, bet gali primalti liežuviu.

Nekišk kitam kojos, jei tavo silpnesnė.

Plačiais laukais akiračio nepraplėsi.

Medį augina šaknys, žmogų – mintys.

Kalbant kitų mintimis, galva nereikalinga.

Ne šunys pramina šunkelius.

Liežuviui reikia daugiau poilsio, negu rankoms ir akims.

Gamta gali padaryti daugiau negu gydytojas.

Susipažinti labai lengva, bet prisipažinti  labai sunku.

Jei bažnyčia netoli, tai nereiškia, kad Dievas arti.

Kuo ilgiau gyvename, tuo labiau ilgimės gyvenimo.

Išsivadavęs iš rūpesčių, išsivaduosi ir iš laimės.

Kiekvienas Judas savaip judiškas.

Parengė Stasys Prakapas,Kanada

Atgal