VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Aforizmai

03 21. Aforizmai

Meilės žodis labai skiriasi nuo meilikaujančio žodžio.

Didieji valdo, o mažieji galvoja, kaip patekti į valdžią.

Geriau kraustytis iš buto, nei iš proto.

Ugnis sudegina viską, išskyrus atmintį.

Ramybės ieškotojai paprastai sukelia didžiausią triukšmą.

Kai pasitenkinama mažu, pasaulis atrodo didelis.

Kodėl mažiau kalbama apie stalą, negu apie lovą?

Lipdamas karjeros laiptais, nepamiršk pasisamdyti šlavėjo.

Barbarai griovė ne dėl to, kad nemokėjo statyti, ir nestatė dėl to, kad nereikėtų griauti.

Tikėdamasis didelio palikimo, nesitikėk didelės laimės.

Gavęs palaiminimą neįsivaizduok esąs palaimintasis.

Ligonis, laukdamas mirties, vargu ar greitai pasveiks.

Ar religija trukdo, nežinau, bet ar ji padeda – neįsitikinau.

Vieni laukia iškilmių pradžios, kiti – pabaigos.

Mirti nebijok, juk paliksi daugiau erdvės gyviesiems.

Mylėk motery savyje, o ne save moteryje.

Jei ar apie save jau viską žinau, kam tada reikalinga kitų nuomonė apie mane?

Aš neprašau prailginti gyvenimo, tik jo nesutrumpinti.

Išminčius negalvoja, kas yra išmintis.

Sapnai primena, kas seniai pamiršta.

Charakteriai – ne fortepijono stygos, jie derinami.

Korektūros klaidų gyvenimas netaiso.

Turėdamas žodį, pagalvok, ar jis kam reikalingas.

Pavasaris – sangvinikas, vasara – cholerikė, ruduo – flegmatikas, žiema – melancholikė.

Visi laimės keliai platūs, tik, deja, ne visi moka jais važiuoti.

 

Parengė Stasys Prakapas, Kanada

 

Atgal