VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Aforizmai

06 04. Mintys apie spaudą

Cenzūros galia priklauso žmonėms, kad jie kontroliuotų valdžią, o ne valdžiai, kad ji kontroliuotų žmones. (J.Madison)

Žodžio laisvė yra ne tik demokratijos patogumas, bet ir jos pamatas, ne tik dovana, bet ir laisvės saugumo garantas, ne tik privilegija, bet ir laisvų žmonių saugos forma. (R.Hearst)

Kraštutinė laisvo žodžio išraiška glūdi ne tose idėjose, su kuriomis mes sutinkame, bet tose, kurios mus erzina ir pykdo. (C.Stones)

Nieko pasaulyje nėra pavojingiau už nuoširdų neišmanymą ir dorą kvailumą. (L.King)

Kas blogiau už pranešimus apie smurtą ir visas blogas naujienas, kurias sužinome per televiziją? Blogiau – jei mums tai nebūtų leidžiama girdėti. (C.Kuralias)

Mažakalbis žmogus yra geriausias. (V.Šekspyras)

Viešumas yra didis sanitaras, nes jis duoda impulsą veikti visuomenės nuomonei. (E.Huges)

Gyvenime yra du geri dalykai – minties laisvė ir veiksmų laisvė. (S.Maugham)

Visą progresą darė žmonės, kurie priimdavo nepopuliarius sprendimus. (A.Stevenson)

Tai, ką jūs matote, yra naujiena, tai, ką jūs žinote, yra patirtis, tai, ką jūs jaučiate, yra nuomonė. (L.Merkelis)

Rašytojas turi užsidirbti pinigų, kad galėtų gyventi ir rašyti, tačiau jokiu būdu jis neturėtų gyventi ir rašyti tik tam, kad gautų pinigus. (K.Marksas)

Patarlės

Išsivadavimas iš didžiausio blogio – tabako ir alkoholio – būtų žmonijos laimėjimas. (L.Tolstojus)

Pradėk nuo mažo darbo – padarysi didelį (armėnų patarlė).

Gražūs rūbai puošia kūną, geri darbai džiugina sielą (uzbekų patarlė).

Sunku tam gyventi, kas darbo bijosi (ukrainiečių patarlė)

Žmogų pažįsti ne iš kalbų, o iš darbų (čiuvašų patarlė).

Medis brangus vaisiais, o žmogus - darbais (turkmėnų patarlė).

Geras darbas du amžius gyvena (rusų patarlė)

Sąžiningo darbo vėjas neišsklaidys (rumunų patarlė).

Viljamo Šekspyro antkapinis įrašas: „Tebūna prakeiktas tas, kuris palies mano kaulus“.

Namai, kuriuose nėra knygų, panašūs į kūną be sielos.

Geriausias vaistas nuo nuovargio buvo ir tebėra tinginystė.

Dauguma santaupų, tai pavėluotos išlaidos.

Ekspertas – tas žmogus, kuris nustoja galvoti, nes jis žino.

Kiekvienai meilei vestuvių neiškelsi.

Gabumai visada įkūnijami: arba dorybėmis, arba šunybėmis.

Kas pats nepajėgia būti didelis, paprastai įsitaiso didžiųjų šešėlyje.

Visi tikina, kad laikas eina, bėga, teka, lekia, nors niekas nei jo matė, nei girdėjo.

 

Parengė Stasys Prakapas, Kanada

Atgal