VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D..

Aforizmai

07 04. Šis bei tas...

Kuo aukščiau žmogus pakyla pažinimo laiptais, tuo platesni jam atsiveria horizontai (Radisevas).

Moksle mes panašūs į vaikus, žaidžiančius pakrantėje, o didysis nežinios okeanas plyti prieš mūsų akis (Newtonas).

Pirmiausia išsimokslink, o paskui imkis praktinės veiklos, kurią skatina šis mokslas (L.de Vinci).

Žinių šaltinis yra neišsenkantis, ką žmonija bepasiektų, vis tiek dar bus ko ieškoti, ką atrasti ir pažinti (Goncerovas).

Mokslas – tai nepaliaujamas daugiaamžis minties darbas, tam, kad su sistemos pagalba suvienytume visus galimus pažinti mūsų pasaulio reiškinius (Einsteinas).

Atsiminkite, kad mokslas iš žmogaus reikalauja viso gyvenimo (Pawlovas).

Mokymas išminties mus aukština, daro tvirtus ir didžiadvasiškus (Komenskis).

Manęs visai nedomina naujos žinios, kad ir pačios vertingiausios, jeigu jos skirtos tik man. Jeigu aš gaučiau giliausią išmintį ir lieptų tylėti, niekam jos neperduoti, nė su kuo šia išmintimi nesidalinti, tai aš norėčiau geriau jos visai neturėti (Seneka).

Sunku žmogui būti turtingam: visą gyvenimą moki už klaidas.

Gamta nepriima išpažinties, jei išpažįsti tik vieną spalvą.

Surinko Stasys Prakapas, Kanada

Atgal