VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Aforizmai

09 15. Šis bei tas

Reikia saugotis tų žmonių, kurie garbę gavo palikimu (lotynų priežodis).

Kur yra vandenynas, ten rasis ir piratų (graikų priežodis).

Neatsiras galimybių be pasitaikančių progų (Napoleonas).

Daugelis žmonių nieko gera nenuveikia, tik pasensta (Harisonas).

Žmonės apgaudinėja save, melsdamiesi prašydami sulaukti senatvės, patys jos bijodami (kinų priežodis).

Nereligingas žmogus tinkamiausias atlikti šventas misijas (H.Seymo).

Prieštaraudamas sau, greičiau surasi tiesą, negu prieštaraudamas kitiems.

Ugnis sudegina viską, išskyrus atmintį.

Barbarai griovė ne dėl to, kad nemokėjo statyti, nestatė todėl, kad nereikėtų kitiems griauti.

Tikėdamasis didelio palikimo nesitikėk didelės laimės.

Vieni laukia iškilmių pradžios, kiti - pabaigos.

Kai sėji, žiūrėk į žemę, o pasėjęs žiūrėk į dangų.

Jei pinigas neuždirba pinigo, tai kam jis reikalingas?

Išminčius negalvoja, kas yra išmintis.

Korektūros klaidų gyvenimas netaiso.

Turėdamas žodį pagalvok, ar jis kam nors reikalingas.

Kuo daugiau tamsos, tuo ryškesnė šviesa.

Kai linksmybės baigiasi, prasideda jų vertinimas.

Aiškiaregiai mato ne tik likimo pirštą, bet ir špygą.

Pataikūnai ir asilą priverčia patikėti, kad jis išminčius.

Jei nori, kad tave gerbtų – daug nekalbėk, jei nori būti sveikas - daug nevalgyk (uzbekų patarlė).

Graži žmona – akims, sumani – sielai (azerbaidžaniečių patarlė).

Meilė moko kentėti, o kančia – mylėti.

Visi skundžiasi savo atmintimi, bet niekas nesiskundžia protu (Larocik).

Gyvenimo išmintis visada gilesnė ir platesnė už žmonių išmintį (Gorkis).

Maža norėti būti naudingu žmonėms. Reikia mokėti taip gyventi.

Tikroji žmogaus paskirtis yra gyventi, o ne egzistuoti (J.Londonas).

Žmoniją galima padalinti į dvi grupes – šeimininkai ir svečiai.

Meilė nustoja būti maloni, kai nustoja būti paslaptinga.

Negalime planuoti ateities, remdamiesi praeitimi.

Istorija – šaltinis nesuskaičiuojamų biografijų.

Nėra didesnio liūdesio, kaip prisiminti laimingas dienas esant nelaimingu.

Atstumas nieko nereiškia, sunkiausias yra pirmas žingsnis.

Gyvenk taip, kad būtum kam nors reikalingas.

 

Parinko Stasys Prakapas, Kanada

Atgal