VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Aforizmai

02 08. Ką kiti sako

Argumentai – tai blogiausia  tema pasikalbėjimui (Svift)

Grožis, tai kelias į laimę (Standal)

Jei sakai tiesą, tai atmintis nereikalinga (M.Tvain)

Geras kalbėtojas gali būti geras melagis (vokiečių priežodis)

Praeitimi visada galima pasitikėti (Vebster)

Jei pamatai gyvatę, nesvarbu, iš kur ji ateina (Benheim)

Be pasitaikiusios progos neturėsi galimybės (Napoleon)

Yra žmonių, kurie nieko neveikia, tik sensta (Levis)

Kai mes prarandame pasitikėjimą Dievu, patenkame į medicinos rankas (B.Skora)

Kartais prarandame puikią galimybę prilaikyti liežuvį (A.Land)

Taikliausias, viską pasakantis žodis, tai – mirtis (portugalų patarlė)

Šiame pasaulyje nieko tikro, tik mokesčiai ir mirtis (Franklin)

Myliu savo gimtą kraštą, bet ne kraštiečius (Byron)

Kiekvienas gydytojas turi savo mėgiamą ligą (Fielding)

Mes kiekvienas už save, o Dievas – už mus visus (Preisd)

Patyrimas padeda suprasti, kodėl aš darau klaidas (Jones)

Žiūrėk į praeitį su malonumu, o į priekį  su viltimi (Fros)

Civilizacijoje vyksta lenktynės tarp mokslo ir katastrofos (Valey)

Dar nebuvo tokio velnio, kuris patartų vengti peklos (Havk)

Neužtrenk pykčiui durų, nes gali tekti pro jas grįžti (Herold)

Gera žinoti, kad kartais ir žiopliai teisybę pasako (Churchill)

Niekuomet Kristus nei žodžiu neužsiminė apie pomirtinį gyvenimą (L.Tolstojus)

Jei būtų neleidžiama juoktis danguje, nenorėčiau ten būti (M.Liuteris)

Geras juokas – tai šiluma namuose (Tachery)

Blogiausia mūsų gyvenime tai, kad mes kiekvieną dieną senstame (Hav)

 

Parinko Stasys Prakapas, Kanada

Atgal