VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Asmenybės

05 26. Iškiliems Lenkijos intelektualams įteiktos J. Giedroico premijos už svarų indėlį į Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimą

Ježio Giedroico (Jerzy Giedroyc) vardu pavadintas Lietuvos ir Lenkijos intelektualų forumas Vilniuje įteikė pirmąsias garbingas Ježio Giedroico premijas dviem iškiliems Lenkijos intelektualams - istorikui, eseistui, žurnalistui Adamui Michnikui ir Krokuvos Jogailaičių universiteto profesoriui Bogdanui Šlachtai (Szlachta).
J. Giedroico forumo valdybos pirmininkas prof. Alvydas Nikžentaitis sakė, kad premijos forumo vardu teikiamos pirmą kartą. Ježio Giedroico premija yra unikalus ir garbingas apdovanojimas, teikiamas už asmeninį indėlį į Lietuvos ir Lenkijos, tuo pačiu visos Centrinės ir Rytų Europos atsinaujinimą bei taikingą bendradarbiavimą.
Garsus Lietuvos intelektualas rašytojas Tomas Venclova, pristatydamas premijos laureatą A. Michniką, pabrėžė, kad A. Michnikas yra reto kalibro asmuo, turbūt svarbiausias J. Giedroico tradicijos tęsėjas dabartinėje Lenkijoje.
"Adamą Michniką neperdedant pridera vadinti vienu iš laisvos Centrinės-Rytų Europos tėvų įkūrėjų. Istorijoje jis patenka į tą pačią eilę kaip Andrejus Sacharovas ir Vaclavas Havelas, o lenkų laisvės sąjūdyje stovi greta Jaceko Kuronio, Lecho Valnesos (Walęsa), Tadeušp Mazoveckio (Tadeusz Mazowiecki). Jis taip pat visada buvo ir tebėra nuoširdus Lietuvos bičiulis, sunkiomis akimirkomis ne kartą jai padėjęs savo autoritetu bei publicisto žodžiu", - sakė T. Venclova.
Jis pabrėžė, kad 2000 metais A. Michnikas buvo pripažintas vienu iš dvidešimties įtakingiausių pasaulio žurnalistų. "Ježio Giedroico premija teisėtai įsirašo į kitus A. Michniko gautus pasaulio apdovanojimus. Sakyčiau, ji ne tik teikia garbę Adamui, bet ir Adamas teikia garbę jai", - mano T.Venclova.
Prof. Alvydas Jokūbaitis, pristatydamas apdovanojimui Krokuvos Jogailaičių universiteto profesorių B. Šlachtą, teigė, kad jis lietuvių ir lenkų santykių horizonte visada pasirodo tada, kai to labiausiai reikia.
"Bogdanas Šlachta tapo Lietuvos intelektualiniu ambasadoriumi Krokuvoje. Kai jis buvo išrinktas Krokuvos Jogailaičių universiteto Tarptautinių ir politinių studijų fakulteto dekanu, 2010 metais buvo įkurtas Lietuvos studijų centras. Krokuvos dėmesys lietuviams visada yra ypatingos svarbos. Tarp daugybės dekano Bogdano Šlachtos sumanymų Lietuvai visada tekdavo išskirtinė vieta", - pabrėžė prof. A. Jokūbaitis.
Pasak profesoriaus, B. Šlachtos išmintis, geranoriškumas ir kantrybė suteikia pagrindą naujiems lietuvių ir lenkų santykiams kurti.
J. Giedroico forumo valdybos pirmininkas prof. A. Nikžentaitis pabrėžė, kad Lietuva ir Lenkija šiandien yra laisvos demokratinės valstybės. Tačiau, be politikų, kuriančių valstybių santykius, pagrindine tautas vienijančia gija lieka iškilios asmenybės, kurios dešimtmečiais puoselėja tautų, kultūrų, asmenybių bendrystę ir vertybes.
J. Giedroico premijos buvo įteiktos Vilniuje, Chodkevičių rūmuose.

Atgal