VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D..

Asmenybės

08 12. Jonas Bicka – mokytojas ir kraštotyrininkas (Pabaiga)

Algirdas Mikas Žemaitaitis

J. ir E. Bickų šeima paliko gilias pėdas mūsų krašto praeities pažinimo dirvoje.

Sovietinės valdžios metais daug įvykių ir faktų, net apie asmeninį gyvenimą, tekdavo nutylėti. Nemažai J. Bickos surinktos medžiagos iš tarpukario Lietuvos laikotarpio nepateko į spaudos puslapius arba pateko gerokai pakoreguota. Toliau šiame leidinyje pateikiamas pluoštas autentiškų pasakojimų ir prisiminimų apie Lauksargių krašto praeitį, kurios užrašė J. Bicka 8-ajame praėjusio amžiaus dešimtmetyje. Medžiaga saugoma Tauragės krašto muziejuje.

Emilija ir Jonas Bickos

Vienas toks pasakojimų (Ministro pirmininko „patriotiškumas“).

Kaip jau minėta, Oplankyje buvo įsteigta privatinė pradinė mokykla, kuri neturėjo patalpų, nes namų savininkai vokiečiai arba suvokietėję lietuviai buvo spaudžiami neišnuomoti jų lietuvių mokykloms. Mokyklų draugija pradėjo vesti derybas su Uplankėlių (vandeninio malūno su keliais trobesiais ir žemės sklypu, valdomo administratoriaus Kriščiūno) savininku, buvusiu Lietuvos ministru pirmininku Šleževičiumi (Mykolas Sleževičius – A. Ž.), gyvenusiu Kaune. Šis pareikalavo už kambarį mėnesiui po 500 litų. Vėliau nusileido iki 170 Lt. Tuo metu Lauksargių mokykla mokėjo tik 50 litų už klasę ir mokytojo butą, o remontą atlikdavo pats savininkas. Tai tau ir „patriotas“ ministras pirmininkas.

Leidinyje pateikta J. Bickos knygų ir straipsnių bibliografija bei literatūra apie J. Bicką ir nepublikuoti šaltiniai apie jį (p. 52–55).

Beje, tekste literatūros poz. 47, 48, 49 ir 64 neatitinka nurodytoms rodyklėje.

Iki šiol internete (net „Mažosios Lietuvos enciklopedijoje“)  buvo nurodomi tik J. Bickos mirimo metai – 1977. Tačiau tauragiškis kraštotyrininkas A. Morozovas jau straipsnyje „Kraštotyrininkas Jonas Bicka (1900–1977)“ šioje rodyklėje (Kraštotyra. Vilnius: Mintis, 1989. – T. 23, p. 89–91) rašo, kad mirė sausio 7 d. Tad neaišku, ar tą dieną mirė ar buvo palaidotas?

Julija Bickienė su visais vaikais

Straipsnio papildymas

Pateikiu Jono Bickos anūkės (Kalbos komisija jau leidžia rašyti šį žodį) Vilijos Bickaitės-Zeliankienės 2014 05 07 man rašytus laiškus apie Bickų giminę. Juose yra kai kurių netikslumų.

Laba diena dar kartą,

Nedaug esu girdėjusi apie savo motinos brolius Algandą ir Vaidotą, žinau, kad jie jaunystėje išvyko į Rusiją ir ten gyveno (Novgorode), abu buvo vedę vietines ruses. Vyresnysis Algandas su žmona Marija buvo atvykę į Lietuvą, į Tauragę kokiais 1986 metais, jie bendravo ir susirašinėjo su Emilija Bickiene – antrąja Jono Bickos žmona.

Buvo daugiau Jono Bickos ir Julijos Bickienės (Vaivadaitės) vaikų, kurie mirė anksti — jaunesnė keliais metais Emutė (Emilija?) Bickaitė, kuri mirė nuo apendicito būdama 14 metų (prieš pat II Pas. karą arba jo metu) ir Vytautas (Vytukas) Bicka (mirė kokių 3 metų). Mano močiutė Julija Bickienė taip pat tragiškai žuvo karo metu autoavarijoje apie 1944 m. Deja, jų visų kapo vieta man nežinoma.

Tulvaldas Bicka su žmona Birute Bickiene, abu jau mirę ~iki 2002 m., palaidoti Žemaičių Naumiestyje. Gyveno Kulėšuose, netoli Žemaičių Naumiesčio, Šilutės raj. Jie užaugino aštuonis vaikus: Kęstutį (žuvęs Rygoje kokiais 2006 m.), Vaidutį ir Sigitą (abu dabar gyvena Škotijoje), Vitaliją (turi dukrą Aliną, gyvena prie Kulėšų), Tulvaldą, Antaną (žuvęs ~2010 m. Ž. Naumiestyje), Ritą (gyvena Ž. Naumiestyje pas uošvius su vyru ir dviem vaikais – Evelina ir Evaldu), Vaidutę (gyveno Tauragėje su vyru, galbūt dabar užsienyje).

Skaistė Bickaitė(tikrieji vardai Skaistutė Salomėja Bickaitė) gimė 1926 11 29 (nežinau, kur, galbūt Tauragėje) – mirė 2009 06 08 Vilniuje (dėl insulto). Mokėsi Tauragės vidurinėje, vėliau dirbo mokytoja, atrodo, taip pat Tauragėje arba Žemaičių Naumiestyje. Kiek žinau, jai nebeleido valdžia dirbti mokytoja (galbūt, dėl tėvo ar senelio praeities veiklos?). Buvo įgijusi du aukštojo išsilavinimo diplomus: lietuvių kalbos ir literatūros (jei neklystu, Klaipėdos universitete) ir bibliotekininkystės (neakivaizdiniu būdu, Vilniaus universitete, vėliau patikslinsiu metus). Labai daug metų (apie 30 m. iki 1986 m. pensijos) dirbo bibliotekininke Lietuvos technikos bibliotekoje. Vėliau dirbo aukštutiniame Gedimino pilies muziejuje budėtoja (iki 1996 m.), Saltoniškių g. vaikų lopšelyje-darželyje „Pušynėlisauklėtoja (iki 1997 m. rugsėjo).

Įdomu tai, kad Skaistutė Bickaitė jos mamos Julijos Bickienės (slapta nuo visos giminės) buvo pakrikštyta katalikė, todėl ir aš, sulaukusi 19 metų, 1992 m. pasikrikštijau katalike Vilniaus Šv. Mikalojaus bažnyčioje.Taigi, senelio evangelikų liuteronų tikybos tradiciją pratęsė tik Jurkšaičių giminės palikuonys (juos tuokė kunigas  Aušra ir krikštijo jų vaikus, o mano vaikai taip pat katalikai).

Dabar apie mane ir šeimą:

Vilija Bickaitė-Zeliankienė (gim. 1972 11 29, Vilniuje) mokiausi Antakalnio (18-ojoje) vidurinėje, kurią baigiau 1991 m. Vėliau pradėjau pedagoginį darbą (senelio ir mamos pėdomis :) vaikų lopšelyje –darželyje „Pušynėlisauklėtoja; 1995 m. įstojau į Vilniaus pedagoginį universitetą, 1999 m. baigiau bakalauro studijas ir įgijau katalikų tikybos mokytojos specialybę, 2001 m. ten pat baigiau magistrantūrą ir įgijau filosofijos mokytojos specialybę. 2001–2002 m. dirbau etikos ir tikybos mokytoja Vilniaus Šv. Kristoforo vidurinėje mokykloje. O nuo 2002 iki dabar (2014) dirbu Ugdymo plėtotės centro metodininke, esu atsakinga už dorinio ugdymo (etikos ir tikybos) bendrųjų programų rengimą, ugdymo turinį ir mokymą Lietuvoje.

1996 08 24 ištekėjau už Vytauto Zeliankos (gim. 1970 03 14 Vilniuje). Susituokėme Vilniaus Arkikatedroje, abu katalikai. Šiuo metu vyras eina Vilniaus apygardos teismo pirmininko pareigas. Jo pirmasis išsilavinimas techninis –VGTU automobliai ir autoūkis, o vėliau –teisė Vilniaus universitete. Yra dirbęs Lietuvos kelių policijoje, dar Zarasų apylinkės teisme, Vilniaus III apylinkės teisme.

Vaikai: Jurgis Zelianka (gim. 1997 09 03), Rusnė Marija Zeliankaitė (2000 04 17), Jonas Zelianka (2002 10 04).

Pagarbiai, Vilija Z.

 

Labai ačiū ir Jums už išsamią informaciją.

Man mama Skaistė sakė, kad ji buvo vyriausia šeimoje iš visų vaikų. Tai greičiausiai ir gimė 1926 11 29.

Įdomu, kad aš taip pat gimiau per mamos gimtadienį :) Ji buvo jau vyresnio amžiaus, bet sėkmingai spėjo užauginti ir mane, ir dar gerokai padėjo paauginti anūkus –mano  visus tris vaikus.

Atsimenu, kad buvau prie senelio Jono Bickos ligoninėje Tauragėje, paskui jis kitą dieną mirė (1977 m.sausį man buvo ketveri), bet į laidotuves vaikų neėmė (buvau palikta pas Vandos Jurkšaitytės-Sarapinienės vaikus ir močiutę Martą, o ji mirė po kelių metų vėliau).

Dėl dokumentų man reikės pažiūrėti mamos paliktą archyvą, kai turėsiu laiko savaitgalį.

Dėkingai,

Vilija Z.

 

JonasAugustas Bicka (g. 1945 04 29), su žmona Veronika Zumžicka (g. 1943 04 30 Naujojoje Vilnioje; sūnus Saulius (1971 12 27–1990 05 19) žuvo autoavarijoje) gyvenantis Klaipėdoje, telefonu informavo, kad su savo motina Auguste gyveno ir augo kartu su pusbroliu Tulivaldu Bicka, kurį po motinos mirties augino bevaikiai Junkariai (Mikelis(sovietmečiu Mykolas) ir Mina Margarita Bickaitė), savo senelio Martyno namuose Žemaičių Naumiestyje. Čia glaudėsi ir teta Lėna (Helena) Jurkšaitienė su vaikais Arnoldu Oskaru ir Vanda Ruta (u trumpoji – A. Ž.). Po motinos Augustės mirties namas buvo parduotas.

TulivaldoBickos (1937 01 17 Tauragėje – 2003 08 02 Sugintuose) sūnus Vaidas (of. Vaidutis) Bicka su žmona Gitana jau 10 metų gyvena Jungtinės Karalystės šiaurėje, Škotijos mieste Frazerburge (Fraserburgh). Jie turi du vaikus. 21-erių metų Mindaugas – jau vedęs, laukia šeimos pagausėjimo, dirba žuvies fabrike, kur rūkina žuvį. 14-os metų dukra Gabrielė dar tebesimoko bendrojo lavinimo mokykloje, baigusi žada stoti į universitetą ir studijuoti veterinariją. Nes veterinarai Škotijoje gauna labai didelius atlyginimus. Apie šią darbščią šeimą rašoma internete2013 08 30 str. „Lietuvis darbininkas Škotijoje uždirba tiek, kiek ministras Lietuvoje“ (http://www.balsas.lt/naujiena/750435/lietuvis-darbininkas-skotijoje-uzdirba-tiek-kiek-ministras-lietuvoje).

Jono ir Emilijos Bickų paminklas Šikšnių kapinėse

Reikia patikslinti, kad Mindaugas ir Gabrielė yra Gitanos Bickės (Kvedaitė) vaikai iš pirmosios santuokos. Vaido Bickos ir pirmosios žmonos Nijolės (Vaičekauskaitė, dabar gyvena Palangoje) dukros yra Anželika Shmidt (buvo ištekėjusi už vokiečio, išsiskyrusi, gyvena Vokietijoje, sūnus Džastinas) ir Viktorija Bickaitė (dabar šokėja Palangoje).

Atgal