VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D..

Asmenybės

09 05. Pasitikome Juozo Tumo – Vaižganto jubiliejų

Reda Kiselytė

LKRS Rokiškio skyriaus pirmininkė

Pasitikdami lietuvių rašytojo, spaudos darbuotojo, literatūros istoriko, pedagogo, visuomenės veikėjo, kunigo Juozo Tumo – Vaižganto gimimo 145 –ąsias gimimo metines, Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos (LKRS) Rokiškio skyriaus nariai jau nuo metų pradžios ruošėsi paminėti šią sukaktį.

Prie Svėdasų krašto (Vaižganto) muziejaus jo vadovas Vytautas Bagdonas (kairėje), bibliotekininkė Rūta Vilutienė, literatės Danutė Mažeikienė, Jolanta Augulienė, Gražina Pitrėnienė, Reda Kiselytė, istorikai Valius Kazlauskas, Vytautas Gasiūnas ir dainuojamosios poezijos atlikėjas Algirdas Paliūnis

Suvieniję jėgas su Anykščių raj. Svėdasų krašto (Vaižganto) muziejaus vadovu Vytautu Bagdonu, kūrėjai paskelbė literatūrinį konkursą „Kiekvienam Vaižgantas vis kitoks...“ Rugpjūčio mėnesį LKRS Rokiškio skyriaus nariai organizavo išvyką į Svėdasų krašto (Vaižganto) muziejų. Aktyvusis žurnalistas, kraštotyrininkas, visuomenininkas Vytautas Bagdonas, rokiškėnus supažindino su muziejaus istorija. Literatus sėsti į mokyklinius suolus kvietė tas pats skambutis, kuris skambėdavo ir šioje mokykloje besimokančiam būsimam rašytojui, dvasininkui Juozui Tumui. Apžiūrėję muziejaus eksponatus, literatūros parodas, kūrėjai dalyvavo literatūriniuose skaitymuose. Dedikacijas Juozo Tumo – Vaižganto sukakčiai skaitė: Vytautas Gasiūnas, Danutė Mažeikienė ir Gražina Pitrėnienė. Istorikas muziejininkas Valius Kazlauskas, kaip ir visose LKRS Rokiškio skyriaus narių vasaros išvykose, taip ir šį kartą populiarino informaciją apie artėjantį Baltijos kelio renginį ir rokiškėnų iniciatyvinės grupės „Baltijos kelio“ paminklinei vietai atstatyti įgyvendinamas idėjas.

Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos Rokiškio skyriaus nariai (kairėje): Gražina Pitrėnienė, Reda Kiselytė, Jolanta Augulienė ir Vytautas Gasiūnas Malaišiuose, prie paminklo Juozui Tumui – Vaižgantui. Rimanto Galinio nuotraukos

Jaukiame šio muziejaus kiemelyje surengėme antrąją renginio dalį. Tai aktyvios literatės, LKRS Rokiškio skyriaus narės Danutės Tumonytės – Mažeikienės eilėraščių knygos „Mane prakalbino lietus“ pristatymą. Medžių pavėsyje liejosi gerbiamos Danutės poezija, o dainuojamosios poezijos atlikėjas Algirdas Paliūnis, pagal knygos autorės tekstus atliko dainas. LKRS Rokiškio skyriaus narė Jolanta Augulienė, susirinkusiems apžvelgė literatės naują knygą, citavo labiausiai patikusias mintis.

Tą dieną muziejaus kiemelyje aidėjo literatės D. Mažeikienės vaikaičių juokas. Jos pasveikinti kūrybinės šventės proga, atvyko patys artimiausieji žmonės – vaikai, vaikaičiai ir vyras. Literatę sveikino ir muziejininkas Vytautas Bagdonas, užrašytus palinkėjimus dovanojo LKRS Rokiškio skyriaus nariai. Norėjosi, kad kelios valandos praleistos muziejaus kiemelyje nesibaigtų, nes mus visus globojo vaižgantiška dvasia ir noras pabūti kartu. Palikome Kunigiškių kaimą, o grįždami į Rokiškį, aplankėme Malaišius, kur stovi paminklas Juozui Tumui – Vaižgantui, pasivaikščiojome etnografinio sodžiaus takais.

Skuba laikas, pasitinkame Juozo Tumo – Vaižganto jubiliejų... Rokiškio Juozo Tumo – Vaižganto gimnazijos „Romuvos“ padalinio autografuotų leidinių kolekciją ir LKRS Rokiškio skyriaus archyvą papildė gerbiamo Vytauto Bagdono dovanoti autografuoti leidiniai apie Juozą Tumą – Vaižgantą - deimančiukų ieškotoją.

Atgal