VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D..

Asmenybės

10 11. Iškilus JAV lietuvis Edvardas Šulaitis

VU docentas, dr. Remigijus Naužemys

Prieš 86 metus, 1928m. spalio 15 d. Kybartuose gimė žymus žurnalistas, aistringas kūno kultūros ir sporto entuziastas bei puoselėtojas, nuoširdus įvairių sričių mecenatas, Amerikos lietuvis Edvardas Šulaitis. Šis gražus išskirtinių gebėjimų žurnalisto 86-asis gimtadienis šiais metais sutampa ir su jo žurnalistinio darbo sukaktimi - 65 metų jubiliejumi.

1949 m. Edvardas Šulaitis su šeima atvykęs į Šiaurės Ameriką Ilinojaus valstiją, Cicero miestelį, (šalia Čikagos) derindamas mokslus bei kitas veiklos sritis, aktyviai įsitraukia į žurnalistinį darbą ir pradeda dirbti to meto leidžiamuose lietuvių išeivių laikraščiuose: „Vienybėje“, „Drauge“, „Tėviškės Žiburiuose“, „Laisvoje Lietuvoje“, „Dirvoje“. Paskutiniame XX amžiaus dešimtmetyje E. Šulaitis buvo pirmuoju bendradarbiu „naujųjų“ lietuvių laikraščio „Amerikos lietuvis“, kuris iki šių dienų išliko labai populiarus ir informatyvus.

Edvardas buvo daugiatomės lietuvių enciklopedijos – „Bostono“ redkolegijos pagrindiniu bendradarbiu, jis taip pat daugelį metų bendradarbiavo su Lietuvos „Sporto laikraščiu- buvo ne etatiniu korespondentu Amerikoje. Edvardo straipsniai dažnai buvo spausdinami daugiau kaip 20-je JAV, Kanados, Argentinos, Australijos, Didžiosios Britanijos laikraščiuose ir žurnaluose. Edvardas be kituose veiklos srityse pasiektų reikšmingų darbų yra pripažintas ir aukštos klasės fotografu-išspausdinęs per 7000 foto nuotraukų.

Už nuopelnus gimtajam kraštui, bei lietuvybės puoselėjimą svetimame krašte, ilgametį ir produktyvų darbą lietuviškoje spaudoje E. Šulaitis yra apdovanotas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Karininko kryžiumi (2003 m.), LTOK olimpine žvaigžde (2003 m.), Lietuvos Respublikos Prezidento padėkomis, Lietuvos kūno kultūros ir sporto departamento Sporto komandoro ženklu (2008 m.).


Šių gražių ir reikšmingų sukakčių proga „Lietuvos aido“ redakcijos ir šio prestižinio valstybės laikraščio skaitytojų vardu nuoširdžiai sveikinu Edvardą Šulaitį ir linkiu kuo geriausios kloties visuose gyvenimo srityse, o ypač geros sveikatos ilgų bei kūrybingų gyvenimo metų.

Norinčius plačiau bei išsamiau sužinoti apie šio iškilaus Amerikos lietuvio, Suvalkijos krašto ąžuolo gyvenimo vingius skaitykite: Bostono enciklopediją, bendrąją Lietuvos bei Lietuvos sporto (2 tomas) enciklopedijas, Vlado Burago knygą „Lietuvybės riteris, sporto metraštininkas“- Kaunas, 2008., R. Naužemys. „Gražus ir prasmingas Edvardo Šulaičio jubiliejinis gimtadienis“. - Valstybės laikraštis „Lietuvos aidas“ – Vilnius, 2013 m. spalio 14 d., Povilas Karoblis. „ Edvardas Šulaitis - toli nuo tėvynės, bet drauge“. Žurnalas Sporto mokslas.- Vilnius, 2013 , Nr. 4, internetinius ir kitus literatūrinius šaltinius.

Atgal