VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D..

Asmenybės

11 22. Lietuvos ir Baltarusijos šeimos, auginančios kurčius ir neprigirdinčius vaikus, plečia draugystę

2014 m. liepos-lapkričio mėnesį Lietuvos šeimų, auginančių kurčius ir neprigirdinčius vaikus, bendrija PAGAVA įgyvendino LR Užsienio reikalų ministerijos Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos projektą „Lietuva ir Baltarusija per fotoobjektyvą“. Projekto partneris - Minsko kurčiųjų mokykla Nr. 14.

Projektas tęsia iniciatyvas, kurios buvo pradėtos ir plėtojamos įgyvendinant 2011-2013 m. Vystomojo bendradarbiavimo projektus. Projektų dėka buvo užmegzti  kontaktai su Minsko mokykla, kur mokosi kurti vaikai, įvyko pirmi pažintiniai vizitai, kai kurtieji vaikai ir jaunuoliai, jų tėvai ir mokytojai nuvyko į Minską, apsilankė kurčiųjų mokykloje, susipažino su Baltarusijos kurčiųjų ugdymo sistema, ir pakvietė kolegas atvykti į Vilnių. Čia bendrija PAGAVA organizavo svečiams susitikimus Lietuvos sutrikusios klausos ikimokyklinio ugdymo centre, Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centre, Lietuvos kurčiųjų draugijoje. Jaunimui iš Baltarusijos ir Lietuvos buvo organizuoti mokymai, kaip rašyti projektus, kurių metu išryškėjo, kokių veiklų jie pageidautų ir kaip norėtų plėsti draugystę. Taip gimė idėjos naujiems projektams.

2013 m. vyko projektas „Lietuvos ir Baltarusijos kurčių jaunuolių pažintis su kultūros paveldu“. Vasarą sodyboje netoli Trakų įvyko tarptautinė stovykla, į kurią atvyko kurti vaikai ir jaunimas iš Lietuvos ir Baltarusijos. Pagrindinė stovyklos ašis buvo meniniai užsiėmimai. Įkvėpimo paveikslams ir žinių apie kultūrinį Lietuvos paveldą stovyklos dalyviai išvykose į Vilnių ir Trakus, kur aplankė Gedimino bokšto muziejų, Valdovų rūmus, Pylimo galerijoje susipažino su Lietuvos menininkų darbais. Kūrybinėje stovykloje sukurtų darbų pagrindu buvo parengta paroda „Tylūs atradimai“, taip pat išleistas parodos bukletas. Paroda vyko Vilniuje A. Mickevičiaus viešojoje bibliotekoje, o Minske A. Puškino viešojoje bibliotekoje ir Lietuvos ambasados Baltarusijoje patalpose.

Paroda „Lietuva ir Baltarusija per fotoobjektyvą“ LR Seime

Šių metų projekto veiklos: kūrybinė stovykla prie jūros Giruliuose, plenerai Lietuvoje ir Baltarusijoje ir bendra fotografijų paroda „Lietuva ir Baltarusija per fotoobjektyvą“.  Kūrybinėje  stovykloje Baltarusijos ir Lietuvos kurtieji vaikai ir jaunuoliai kartu praplėtė žinias apie kultūrinį paveldą, mokėsi meninės fotografijos pagrindų, įgijo naujų įgūdžių, kuriuos pritaikė fotografuodami paveldo objektus, mokėsi komandinio darbo įgūdžių. Renginys vyko kartu su bendrijos PAGAVA kasmet organizuojama respublikine šeimų, auginančių kurčius ir neprigirdinčius vaikus, stovykla, todėl į projekto veiklas įsiliejo ir abiejų šalių tėvai – ir girdintieji, ir kurtieji. Tėvai iš Baltarusijos turėjo galimybę susipažinti Lietuvos tėvų organizacijos veikla, kaip Lietuvos tėvai  atstovauja savo neįgalių vaikų teisėms, kokie demokratiniai pokyčiai vyksta Lietuvos kurčiųjų integracijos procese, o svarbiausia – tiesiogiai pabendrauti ir perimti lietuvių tėvų patirtį. Baltarusijos tėvai džiaugėsi, kad jų kurti vaikai turi galimybę pabendrauti su bendraamžiais iš Lietuvos, pasidalyti savo kasdieniu gyvenimu ir svajonėmis. Jie labai stebėjosi, kad Lietuvoje palyginti daug kurčiųjų mokosi aukštosiose mokyklose ir kad valstybė remia studijas. Liepos ir rugsėjo mėnesį vykusių fotografijos plenerų, geografija nusidriekė nuo Vilniaus iki Minsko, aplankant Klaipėdos, Gardino, Lydos Naugarduko, Myro bei Nesvyžiaus apylinkes. Visuose renginiuose dalyvavo gestų kalbos vertėjai, todėl kurtiems dalyviams buvo prieinama informacija.

Po kūrybinės stovyklos ir plenerų Lietuvoje ir Baltarusijoje buvo parengta bendra projekto dalyvių – lietuvių ir baltarusių – fotografijų paroda, kuri  spalio 18 d. buvo atidaryta LR Seime, tarptautinės konferencijos „Visuotinė naujagimių klausos patikra ir pagalba šeimai“ metu. Su eksponuojamais darbais galėjo susipažinti ne tik gausiai susirinkę konferencijos dalyviai, bet ir garbūs svečiai: LR Seimo Pirmininkė Loreta Graužinienė, kiti Seimo nariai, Sveikatos apsaugos, Švietimo ir mokslo, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijų atstovai, Baltarusijos švietimo ministerijos Specialiojo ugdymo skyriaus vedėja A. Zmuško bei kiti svečiai iš Baltarusijos. Sveikinimo žodį parodos atidarymo metu tarė URM Vystomojo bendradarbiavimo Daugiašalio bendradarbiavimo skyriaus vedėjas Aleksandras Kudaba. Antrasis parodos atidarymas ir pristatymas įvyko lapkričio 17 d. Minske, Tautų draugystės namuose. Parodos atidaryme dalyvavo Minsko specialioji bendrojo lavinimo mokykla vaikams su klausos sutrikimais Nr. 14, LR ambasados Baltarusijoje ir Baltarusijos švietimo ministerijos atstovai, atvyko bendrijos PAGAVA atstovai.

Žvelgdami per fotoobjektyvą kurtieji vaikai ir jaunuoliai iš Lietuvos ir Baltarusijos artimiau susipažino su bendro istorijos paveldo paminklais abiejose šalyse. Eksponuojamuose parodos darbuose atsispindi kaimyninių šalių miestų kultūrinė istorija, architektūra, laikmečių susikirtimuose kintanti panorama. Išlikę istoriniai miestų vaizdai fotografijose persipina su šiuolaikiniu ritmu ir bando atskleisti svarbius istorijos komponentus. Išradingi ir šmaikštūs portretai parodo, kaip vaikai ir jaunuoliai mato miestų gyventojus kasdienybėje, darbo procese ir kultūriniame gyvenime. Fotonuotraukose įamžinti panoraminiai gamtos vaizdai nuspalvina miestų architektūrą natūraliais spalviniais akcentais. Dalyvavimas parodoje suteikė jaunimui didesnio pasitikėjimo savimi, padidino jų integraciją į visuomenę.

Projekto veiklos suteikė galimybę plėsti neįgalaus jaunimo iniciatyvas pasitelkiant naujas vizualinės kūrybos formas, stovyklos, plenerai ir kūrybos procesas suartino kurčių ir neprigirdinčių jaunuolių iš Lietuvos ir Baltarusijos bendravimą, paskatino domėtis abiejų šalių istorija ir bendru paveldu. Baltarusijos tėvai susipažinę su Lietuvos kurčiųjų ugdymo sistema, valstybės parama kurtiesiems, ir su Lietuvos tėvų bendrijos PAGAVA veikla, išreiškė pageidavimą, kad bendradarbiavimas nenutrūktų ir ateityje. Galbūt Lietuvos tėvų patirtis paskatins ir baltarusių tėvus kurti panašią organizaciją.

Įgyvendinti projektai aktyvina Lietuvos ir Baltarusijos kurčiojo jaunimo, NVO ir švietimo institucijų bendradarbiavimą, prisideda prie LR vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai politikos įgyvendinimo.

Projektas finansuojamas iš Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos lėšų.

                                                                                                                                                                                                     Bendrija PAGAVA

Atgal