VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Asmenybės

12 16. B. Savukyno premija apdovanojamas prof. Almantas Samalavičius

Lietuvių kalbininko, vertėjo, žurnalisto, redaktoriaus Bronio Savukyno (1930-2008) premija už profesionalią ir aktualią kultūros publicistiką, aprėpiančią įvairialypę tematiką, už kritinio sąmoningumo žadinimą šiemet įvertintas kultūrologas, eseistas, publicistas prof. dr. Almantas Liudas Samalavičius. Premija laureatui bus įteikiama šiandien Kultūros ministerijoje.
Premiją įteiks kultūros ministras Šarūnas Birutis, Lietuvių PEN centro pirmininkas Herkus Kunčius, laudaciją skaitys B. Savukyno premijos skyrimo komisijos pirmininkas Laimantas Jonušys.
B. Savukyno premija įsteigta 2010 m. Kultūros ministerijai bendradarbiaujant su Lietuvių PEN centru. Premija skiriama siekiant įvertinti publicistinių kūrinių autorius, kultūros leidinių kryptį formuojančius vyriausiuosius redaktorius už lietuvių kalbos grynumo ir taisyklingumo puoselėjimą, humanistinių vertybių, analitinės minties ir intelektinės kultūros skleidimą periodiniuose kultūros leidiniuose. Kasmet skiriama viena 116 bazinių socialinių išmokų (BSI) dydžio premija. Laureatas skelbiamas gruodžio 16 d., minint B. Savukyno gimimo dieną.
Pirmąja B. Savukyno premijos laureate 2010 m. tapo žurnalo „Kultūros barai" vyriausioji redaktorė, menotyrininkė Laima Kanopkienė. 2011 m. premija įteikta žurnalo „Kultūros barai" Dailės skyriaus redaktoriui Kęstučiui Šapokai už nepriklausomą ir profesionalų požiūrį į šiuolaikinę dailę ir poleminį azartą. 2012 m. B. Savukyno premija skirta žurnalo „Metai" vyriausiajam redaktoriui Danieliui Mušinskui už ilgametį kultūros puoselėjimą ir nuopelnus kultūrinės leidybos baruose. 2013 m. premiją pelnė rašytojas, savaitraščio „Literatūra ir menas" vyriausiasis redaktorius Kornelijus Platelis, įvertintas už nuoseklų darbą kultūrinės leidybos baruose, kultūrinės spaudos telkimą ir sklaidą Lietuvos visuomenėje.
Penktąja B. Savukyno premija įvertintas A.s Samalavičius už „Kultūros baruose" 2012-2014 m. paskelbtą ir toliau tęsiamą išskirtinai svarų, reikšmingą pokalbių ciklą su pasaulyje pripažintais intelektualais apie kitokią, pasauliui mažiau žalingą ekonomiką, apie miestokūros klystkelius ir urbanistikos perspektyvas, apie globalizacines ideologijas ir jų keliamas krizes. Didžioji tų interviu dalis sudėta į knygą „Nelaisvės formos. Almanto Samalavičiaus pokalbiai apie ekonomiką, miestokūrą ir krizes".
A. Samalavičius į tarptautinį kontekstą kūrybiškai įterpia ir autentišką Lietuvos balsą. Jo eseistika, publicistika, moksliniai tekstai skelbiami ne tik lietuvių kalba, nemažai jų išversta į anglų, vokiečių, švedų, suomių, norvegų, kinų, slovakų, lenkų, bulgarų, estų, latvių, rusų kalbas. Be to, jis tvarko „Kultūros barų" puslapį Europos kultūros žurnalus vienijančiame portale eurozine.com, kuriame straipsniai skelbiami tiek originalo, šiuo atveju - lietuvių, kalba, tiek išversti į įvairias Europos kalbas.

Atgal