VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Asmenybės

12 30. H. Kobeckaitei įteiktas Garbės ženklas "Nešk savo šviesą ir tikėk"

Tautinių bendrijų veikėjai, rašytojai, vertėjai, ambasadorei Halinai Kobeckaitei įteiktas Kultūros ministerijos Garbės ženklas "Nešk savo šviesą ir tikėk".
Aukščiausias ministerijos apdovanojimas įteiktas už svarų indėlį ir ypatingus nuopelnus stiprinant kultūrų dialogą, puoselėjant tautinę ir religinę santarvę, ugdant visuomenėje humanistines vertybes.
"Sveikiname ne tik kultūros, bet ir kultūrų asmenybę, susijusią su įvairiomis kultūromis, vertusią knygas iš įvairių kalbų, vadovavusią Tautybių departamentui - jos didžiulis indėlis į labai sudėtingą darbą, kuriant toleranciją visoms tautinėms bendrijoms. Neretai pasigendame Jūsų išminties, Jūsų gebėjimo telkti įvairius žmones. Linkiu nešti savo šviesą ir skleisti savo patirtį, nes pasekėjų yra ir bus", - įteikdamas ženklą sakė kultūros ministras Šarūnas Birutis.
Gruodžio 22-ąją Tautinių bendrijų namuose pasveikinti ir pagerbti H. Kobeckaitę susirinko jos jaunystės bičiuliai, pedagoginės, kultūrinės, mokslinės ir visuomeninės veiklos bendraminčiai.
Lietuvos tautinių mažumų bendruomenės šįmet aktyviai mini tautinio tapatumo atgimimo, tautinių mažumų bendruomenių susikūrimo 25 metų sukaktis.
H. Kobeckaitė yra viena iš aktyviausių Lietuvos tautinio atgimimo procesų iniciatorė, 1988-1990 m. buvo renkama Sąjūdžio Seimo, Sąjūdžio Vilniaus miesto tarybos narė. Savo veikla ugdė visuomenėje pagarbą įvairioms Lietuvos tautoms, toleranciją ir supratimą, skatino tautinių bendrijų atstovus remti Nepriklausomybės siekius, telkė juos jungtis į organizacijas, saugoti ir puoselėti savo kalbą, kultūrą, papročius. Jos pastangomis buvo suburta šalies karaimų bendruomenė, 1988 m. įkurta Lietuvos karaimų kultūros bendrija, o H. Kobeckaitė išrinkta jos pirmininke. 1988 m. ji buvo viena aktyviausių darbo grupės, kūrusios pirmąjį Tautinių mažumų įstatymą narė. 1990 m. tapo pirmąja Tautybių departamento prie Vyriausybės generaline direktore.
H. Kobeckaitė - rašytoja, nuo 1990 m. Lietuvos rašytojų sąjungos narė. Parašė straipsnių, knygų estetikos, kultūros teorijos, karaimų istorijos klausimais - "Menas ir estetinis auklėjimas" (1989), "Lietuvos karaimai: totorių ir karaimų įsikūrimo Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje 600 metų jubiliejaus leidinys" (1997).
Literatūros vertėja H. Kobeckaitė savo aktyviu kūrybiniu darbu plėtoja ir skatina kultūrų dialogą visuomenėje, pristatydama mūsų šalies visuomenei azerbaidžaniečių, kazachų, turkmėnų, uzbekų rašytojų romanus, apysakas ir kitus prozos kūrinius.
H. Kobeckaitės darbas bei ilgametė aktyvi visuomeninė veikla įvertinti Lietuvos valstybiniais apdovanojimais - 1997 m. Gedimino 3 laipsnio ordinu, 2003 m. ordino "Už nuopelnus Lietuvai" Komandoro kryžiumi, 2013 m. Nacionalinio lygybės ir įvairovės forumo apdovanojimu nominacijoje "Už visą gyvenimą puoselėtą toleranciją", taip pat Estijos valstybiniu apdovanojimu - 1998 m. Estijos 2 laipsnio Marijos žemės ordinu.

Atgal