VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Asmenybės

Jono Jablonskio 150-ąsias gimimo metines pasitinkant

Gruodžio 30 d. sukaks 150 metų, kai gimė lietuvių bendrinės kalbos kūrėjas Jonas Jablonskis (1860-1930 02 23). Pasitikdamas šią sukaktį, Lietuvių kalbos institutas 2010 m. spalio 7-8 d. Vilniuje surengė tarptautinę mokslinę konferenciją „Jonas Jablonskis ir bendrinės lietuvių kalbos šimtmetis“, lietuvių ir anglų kalbomis paskelbė konferencijos tezes.

Neabejinga artėjančiai didžiojo kalbininko sukakčiai ir visuomenė. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos Valstybinės kalbos reikalų visuomeninės komisijos Kalbos sklaidos pakomisės (pirmininkė Albina Šiupienienė) iniciatyva ir pastangomis Jonui Jablonskiui (Rygiškių Jonui) pagerbti penktadienį, lapkričio 19 d., buvo surengtas tautystės vakaras, kuriame dalyvavo per šimtas žmonių, ne tik vilniečių, bet ir gausus zanavykų krašto – Šakių rajono Sintautų Gimtojo žodžio bičiulių „Aidija“ narių būrys.

Apie Rygiškių Jono nuopelnus lietuvių kalbai ir tautai kalbėjo Seimo narys dr. Arvydas Vidžiūnas ir prof. Arnoldas Piročkinas, kuris kartu apgailestavo, kad laiko patikrinimą atlaikiusių Jono Jablonskio teiginių dabar nelabai paisoma, nepasirūpinta parengti šiai sukakčiai jokio akademinio leidinio.

Atsiminimais apie savo senelį pasidalijo europarlamentaras prof. Vytautas Landsbergis. Eilėraščio posmais į susirinkusius kreipėsi Justinas Marcinkevičius. Dr. Pranas Kniūkšta įdomiai papasakojo apie J.Jablonskio ir kitų kalbininkų nuotykius aiškinantis gyvosios liaudies kalbos reiškinius su jos tiesioginiu šaltiniu – kaimo žmonėmis. Pašmaikštavo, kad mūsų laikais dėl lietuvių kalbos reikalų jaudinasi tik „durneliai“, nes valdžia abejingai žiūri į nesulaikomai plintančius angliškus viešuosius užrašus ir daugelį kitų lietuvių kalbos žeminimo, jos darkymo atvejų.

Nuotaiką skaidrino Tautinės raiškos sambūrio „Vilniaus linksmynė“ ir Sintautų „Aidijos“ skambios dainos ir muzika.

LA informacija

Atgal