VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Asmenybės

02 27. Lietuvos kultūros kongreso taryba sveikina

prof. habil. dr. Arnoldą Piročkiną 85-ojo gimtadienio proga

Mielas Arnoldai!Dešimtimis skaičiuojamos Jūsų parašytos knygos, šimtais -paskelbti straipsniai. Esate žymiausias mūsų bendrinės kalbos puoselėtojo Jono Jablonskio palikimo tyrėjas ir jo svarbiausių tradicijų tęsėjas. Jūsų mokslo darbų panorama plati ir įspūdinga. Kaip pilietis ir mūsų krašto patriotas Jūs skiriate didelį dėmesį mūsų nestabilių laikų kalbos kultūros problemoms, tvirtai ginate lietuvišką svetimvardžių vartoseną. Ištvermės Jums!

Lietuvos kultūros kongreso taryba yra dėkinga Jums už glaudų bendradarbiavimą, už talką rengiant mokslines konferencijas dabartinei lietuvių kalbos padėčiai aptarti ir jai kvalifikuotai įvertinti. Niekad nestokojate nei pasiryžimo, nei kūrybinių sumanymų. Tikimės ir toliau malonaus ir sėkmingo bendradarbiavimo. Iš širdies linkime Jums geros sveikatos ir ilgiausių metų!

Lietuvos kultūros kongreso tarybos pirmininkas Krescencijus Stoškus

 

 

NYKIMO SLINKTIS

Jonas Aistis

Jaučiu aną kraupaus nykimo slinktį...

Tas nuostabus gamtovaizdis va tirpsta akyse...

Gyvenimo šukes norėčiau dar surinkti,

Norėčiau dar surinkt ir sudėliot visas...

 

Ten tiek šaunių, patetiškų fragmentų,

Ten tiek vilties ir džiaugsmo šipulių,

Tai mano meilė ir svajonės tyros, šventos

Pabiro einančiam likiminiu keliu...

 

Jų nemokėjau vertint ir branginti,

Į tamsią naktį leidau viską nuleliot...

Tik sielvartas kartus, tik sunkios mintys

Nūnai sugrįžta, sugrįžta atgalios...

Atgal