VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Asmenybės

05 21. Pasodintas Mažosios Lietuvos ir Žemaitijos ąžuolų guotas

Povilas Šimkavičius,

LŽS narys

Pavasario saulės šildomi pakelėse garavo ūkininkų apdirbti laukai, vietomis, tarsi, apsiklodami balta rūko antklode. Pamiškėse sultingus žiemkenčius skabė stirnos. Ant Sūduvos žaliuojančių kalvelių ilgakojės, grakščiosios gervės bandė šokti vestuvinį šokį, skelbdamos tikrąjį pavasarį. Per automobilio langą stebėdama šį šiltą ir sielai artimą Lietuvos kraštovaizdį, vežina ąžuoliuko sodinuku, kurį parūpino Lietuvos šaulių būrio vadas Romas Akelaitis, balandžio paskutinį šeštadienį Lietuvos žurnalistų sąjungos (LŽS) ir Vilniaus įgulos karininkų ramovės komanda artėjo prie Ožkabalių kaimo (Vilkaviškio r.), kur Jono Basanavičiaus memorialinėje sodyboje-muziejuje vyko tradicinė Ąžuolyno dienos sueiga.

Povilas Šimkavičius, Nijolė Skridlienė, Romas Akelaitis, Ipolitas Skridla, Marija Prokopčik, Zinas Kazėnas, Gaudentas Aukštikalnis, Birutė Kulnytė, Irena Burokienė, Antanas Burokas. Jono Basanavičiaus memorialinėje sodyboje-muziejuje, 2016 m. balandžio 30 d., Ožkabaliai, Vilkaviškio r.

Į tradicinę Ąžuolyno šventę taip pat atvyko Kovo 11-osios Nepriklausomybės Akto signatarai, Tautinio atgimimo ąžuolyno draugijos nariai ir didelis būrys Mažosios Lietuvos ir Žemaitijos atstovų.

Į garbius Lietuvos piliečius, susirinkusius mūsų patriarcho Jono Basanavičiaus tėviškėje į šį unikalų Lietuvos valstybės, lietuvių tautos istorijos paminklą, į Lietuvos tautinio atgimimo ąžuolyną, kuris jau nuo 1989 metų plečiasi, auga, žaliuoja, ošia ir mus augina, kreipėsi renginio vedėjas aktorius Egidijus Stancikas eilėmis „Lietuvos pilietis“:

Kas esi tu? – Lietuvytis.
Tavo ženklas? – Baltas vytis.
Kur gimei tu? – Lietuvoje. 
Kas ji tau? – Šalis gimtoji.
Kas lietuviai? – Mano broliai.
O tėveliai? – Gi varguoliai.
Kuo būt nori? – Gi moksleiviu.
O paskui? – Tautos kareiviu.
Ką tu ginsi? – Mūs tėvynę. 
Ką lauk vysi? – Priešų minią. 
Kas reik brangint? – Savo kraštas.
Kas skaityt? – Lietuvių raštas.
Neužmiršti kas? – Gimtinė.
Gelbėt? – Vilnius, mūs sostinė.
– Tai nesi tu pašalietis? 
– Ne, aš Lietuvos pilietis!..

Šventėje dalyvavo Telšių vyskupas Jonas Boruta, kuris kartu su Vilkavičkio dekanu Vytautu Gustaičiu pasodino Žemaičių krikšto 600 metų jubiliejui skirtą ąžuoliuką

Ir suošė susirinkusiųjų širdžių ąžuolynas mūsų himno žodžiais. Skambant himnui Lietuvos Respublikos vėliavą pakėlė Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarų klubo prezidentė Birutė Valionytė, Lietuvos tautinio atgimimo ąžuolyno draugijos pirmininkas Vitalijus Stepulis ir Lietuvos nacionalinio muziejaus direktorė Birutė Kulnytė.

Šventinę nuotaiką susirinkusiųjų širdysė stengėsi įžiebti Mažosios Lietuvos Jurbarko krašto kultūros centro vokalinis ansamblis „Vėtrungė“ (vadovė Kristina Martinaitytė Glinskienė), tautinių šokių kolektyvas „Skalva“ (vadovas Donatas Liktas), kapela „Smalinė“ (vadovas Vladas Žemaitis), atvykę kartu su kultūros centro direktoriumi Arvydu Griškumi.

Lietuvos tautinio atgimimo ąžuolyno draugijos pirmininkas Vitalijus Stepulis kalbėjo, kad šiuos ąžuolus, didingai ošiančius, po 100 ar 200 metų matys mūsų ainiai ir jais džiaugsis. Gal tai juos paskatins kilniems darbams, nukreiptiems į ateitį, kaip ir mus prieš 30 metų skatino Lietuvos tautinis atgimimas.

Šiltais sveikinimo žodžiais į šventės dalyvius kreipėsi Telšių vyskupas Jonas Boruta, Vilkaviškio rajono savivaldybės meras Algirdas Neiberka, Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarų klubo prezidentė Birutė Valionytė, Lietuvos tautinio atgimimo ąžuolyno draugijos pirmininkas Vitalijus Stepulis, Garliavos Adomo Mitkaus pagrindinės mokyklos mokytoja Regina Jasukaitienė ir tremtinių Onos ir Adomo Mitkų anūkė Ramunė Malinauskaitė.

Atkurtos Lietuvos 100-mečio giraitėje pasodintas Mažosios Lietuvos ir Žemaitijos 25 ąžuoliukų guotas. Prieš tai savo ąžuoliukus pasodino sūduviai (2014 m.) ir aukštaičiai (2015 m.). Šiais metais taip pat buvo pasodinti ąžuoliukai, skirti Lietuvos tremčių 75-osioms metinėms, Onos ir Adomo Mitkų atminimui, Žemaičių krikšto 600 metų jubiliejui įamžinti, J. Basanavičiaus premijos laureatei doc. dr. Daliai Urbanavičienei. LŽS ir Vilniaus karininkų ramovės atstovai pasodino tris ąžuoliukus – Kauno ir Klaipėdos karininkų ramovėms (Vilniaus karininkų ramovei buvo pasodintas pernai) ir atsivežtą iš sostinės – Latvijos 1991 metų barikadų dalyvių Marupes bendrijos (1991 Gada Barikazu Dalibnieku Marupes Biedriba – BDMB) bei jų draugijos pirmininkui Janiui Ozols.

Ąžuoliuką, skirtą Latvijos 1991 metų barikadų dalyvių Marupes bendrijai bei draugijos pirmininkui Janiui Ozols, pasodino LŽS ir Vilniaus įgulos karininkų ramovės atstovai

Autoriaus nuotraukos

Sustoję ant Aukuro kalno, kur pasodinti ąžuolai didiesiems tautos vyrams: Jonui Basanavičiui,  Simonui Daukantui, Antanui Smetonai, Dionizui Poškai, Vydūnui ir kitiems, prie degančio laužo, Vilniaus karininkų ramovės viršininko pavaduotojo Gaudento Aukštikalnio paskatinti, užtraukėme lietuvių liaudies dainą „Ąžuolėlio šakos linko“. Prie mūsų prisijungė atvykę marijampoliečiai Romas Eidukevičius ir Anicetas Varnas.

Tegul skamba Lietuvos tautinio atgimimo ąžuolyne dainos, anot aktoriaus E. Stanciko, tevienija mūsų mintis, mūsų širdis ir mūsų pasišventimą kasdienybėje darbuotis Lietuvai ir auginti savo darbais vidinį savo gyvenimo žaliuojantį ąžuolyną.

 

 

 

Atgal