VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Asmenybės

06.12. Bus paminėtas laisvės kovotojo monsinjoro Alfonso Svarinsko atminimas

Birželio 12 d. 18 val. Vilniaus miesto rotušėje bus iškilmingai pagerbtas ginkluoto pokario pasipriešinimo dalyvio, 22 metus Sibiro lageriuose praleidusio politinio kalinio, Tikinčiųjų teisių gynimo komiteto nario, vieno „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos“ leidėjų, Lietuvos nepriklausomybę atkūrusios Aukščiausiosios tarybos nario monsinjoro Alfonso Svarinsko šviesus atminimas. Kartu bus pagerbti ir visi už Lietuvos laisvę kovoję pokario pasipriešinimo dalyviai.

Renginyje dalyvaus ir pasisakys ilgametis A. Svarinsko bendražygis antisovietinėje veikloje, Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas, Sąjūdžio iniciatyvinės grupės narys, VU profesorius Vytautas Radžvilas, politologas dr. Vincentas Vobolevičius ir mokytoja Marija Baltuškaitė. Renginį ves politologijos absolventas, klierikas Linas Braukyla.

Minėjimo dalyviai pirmą kartą išgirs Lietuvos Nacionalinės premijos laureato kompozitoriaus Algirdo Martinaičio oratorijos „Himnas Meilei“, skirtos mons. A. Svarinsko atminimui, dalį. Atlikėjai: choras „Brevis“ (dirigentas Gintautas Venislovas), instrumentinė grupė (Daumantas Slipkus, Vytautas Mikeliūnas, Tomas Kulikauskas, Vytis Nivinskas), aktoriai Virgilijus Kubilius ir Valentinas Krulikovskis.

„Alfonsas Svarinskas yra, ko gero, ryškiausia taikios pokario antisovietinės rezistencijos figūra, dėl savo nekonformistinės laikysenos, Dievo žinios skelbimo ir atviros nužmoginančių ideologijų kritikos buvęs sopuliu tiek okupacinei valdžiai, tiek ir posovietinei nomenklatūrai, toliau skleidusiai marksistines vertybes po naujais lozungais. Nenuostabu, tačiau vis tiek neteisinga, kad šis autentiška laisve spinduliavęs žmogus iki šiol nesulaukia deramo valstybės ir tautos, kuriai paaukojo gyvenimą, dėmesio. Kartojasi taisyklė, jog didvyriams įvertinti prireikia laiko. Šiuo ir ankstesniais monsinjoro Svarinsko atminimo renginiais siekiame taisyti šią klaidą, primindami apie monsinjoro darbus ir idealus visiems, subrendusiems šią žinią išgirsti. Laisvės kovotojų atminimas neabejotinai yra ir turi būti vienu mūsų kol kas trapaus valstybingumo ramsčių,” – teigė vienas renginio rengėjų, Jaunimo sambūrio „Pro Patria“ narys, politologas Vytautas Sinica.

20 val. Gailestingumo šventovėje bus aukojamos šv. Mišios už mons. A. Svarinską (pamokslą pasakys kun. Kęstutis Brilius).

Rengėjai: Jaunimo sambūris „Pro Patria“, žurnalo „Ateitis“ redakcija, Laisvos visuomenės institutas, Lietuvos Laisvės Kovotojų Sąjunga.

Atgal