VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Asmenybės

09.07. Lietuvos Prezidentės Dalios Grybauskaitės veikla bibliografijos

Prof. Ona Voverienė

Šiandien, žvelgdami į Lietuvą tarsi iš paukščio skrydžio, matome neabejotinai gerą vaizdą. Tai – visos šalies darbščių ir sąžiningų žmonių nuopelnas. Be išlygų tarnauti Lietuvos Respublikai pasirengusi pirmoji savanorių šauktinių karta tapo iškalbinga pasitikėjimo savo valstybe išraiška, patvirtindama, kad Lietuvoje yra žmonių, pasirengusių apginti savo žemę ir pasiekimus, toliau kantriai grįsti mūsų Laisvės kelią, kad ir kas benutiktų

Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė, 2016.

 

Dėl dabartinės Lietuvos sėkmės – tai ne tik „visos šalies darbščių ir sąžiningų žmonių nuopelnas“, bet ir Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės ir jos darnios komandos. Tuo aš įsitikinusi ir kaip mokslininkė, ir kaip pilietė, ir kaip lietuviškos patriotinės organizacijos – Lietuvos moterų lygos vadovė. Lietuvoje moterys, beje, ne visuomet noriai pripažįsta kitos moters sėkmes ir nuopelnus. O jeigu ir pripažįsta, tai tik prispaustos nepaneigiamų faktų. Ir ne šiaip sau faktų, o dokumentuotų ir registruotų. Politikų, kaip ir mokslininkų, tie faktai dokumentuojami viešoje spaudoje ir įtvirtinami jų veiklos bibliografinėse rodyklėse. Lietuvos Prezidentės Dalios Grybauskaitės bibliografinėje rodyklėje, pradedant 2001-aisiais metais ir baigiant 2017 metais, užregistruota 1662 bibliografiniai įrašai. Ši bibliografinė rodyklė, apimanti 1662 pozicijas, yra pakankamai reprezentatyvi, kad remiantis ja būtų galima daryti apibendrinančias išvadas apie Prezidentės veiklą ir jos reikšmę Lietuvos politiniame gyvenime.

Lietuvos prezidentė Dalia Grybauskaitė

Dalis bibliografinėje rodyklėje įregistruotų šaltinių jau yra panaudoti politologo prof. Lauro Bielinio abiejose knygose apie Prezidentę Dalią Grybauskaitę (V.,2011 ir 2013) ir prof. Onos Voverienės knygoje „Dalia Grybauskaitė – Tautos prezidentė“ (V., 2016). Kita dalis, neabejoju, bus panaudota kitose rašysimose knygose apie Dalią Grybauskaitę. Jau ir dabar vien tas faktas, kad visos trys knygos parašytos apie Prezidentę, ne inicijuojant jas „iš viršaus“ (valdžios iniciatyva ir pinigais, kaip buvo Lietuvos istorijoje iki šiol), o laisva knygų autorių iniciatyva, bent jau paskutinioji ir autorės pinigais, rodo, kad Dalios Grybauskaitės fenomenas Lietuvos politikoje ir valstybėje yra unikalus ir patrauklus Lietuvos žmonėms. Net ir bėglus žvilgsnis į Dalios Grybauskaitės bibliografinę rodyklę – 1662 įrašai, rodo Prezidentės veiklos aktyvumą ir neblėstantį žiniasklaidos domėjimąsi jos veikla. Nei vienas iš ankstesnių Lietuvos Prezidentų, netgi ir pats Antanas Smetona jo prezidentavimo laiku, tokio spaudos dėmesio nebuvo sulaukę. Ir pati Dalia Grybauskaitė, kol ji buvo LR Finansų ministrė ir netgi eurokomisarė nuo 2001 iki 2008 metų imtinai, sulaukė vos 14 publikacijų, jos ir apie ją. Kai 2009 metų pradžioje eurokomisarė Dalia Grybauskaitė paskelbė, kad kandidatuos į Lietuvos prezidentes, straipsnių skaičius viešojoje spaudoje išaugo iki 161 pozicijų. Pasirodė straipsniai „Lietuvos aide“, „Lietuvos žiniose“, „Temtinyje“, „Veide“ ir kituose laikraščiuose bei žurnaluose. Visame 2009 metų informacijos sraute daugiausia įrašų pačios Prezidentės Dalios Grybauskaitės (interviu, dialogų, jos kalbų įvairiuose renginiuose ir pranešimų spaudai) – 17 kandidatavimo laikotarpiu ir 5 – jau prezidentavimo. Algirdas Pilvelis, „Lietuvos aido“ vyr. redaktorius apie ją paskelbė 13 straipsnių jo redaguojamame laikraštyje. Žurnalistė Roberta Tracevičiūtė – 11 straipsnių „Lietuvos žiniose“, Raimonda Ramelienė -7, Kęstutis Girnius ir Tomas Viluckas – po 6, Vladimiras Laučius – 4, kiti autoriai po 1-2 straipsnius įvairiuose laikraščiuose ir žurnaluose.

2010 m. tradicinėje ir virtualioje spaudoje buvo paskelbta pačios Prezidentės ir apie ją 44 straipsniai; 2011 m. – 43; 2012 m – 75; 2013 m. – 125; 2014 – 501; 2015 m. -239; 2016 m. – 214. 2017 m. – 246. Prezidentės, Prezidentūros spaudos tarnybos ir apie ją žurnalistų ir neeatatinių korespondentų straipsniai buvo publikuoti 48 Lietuvos ir užsienio laikraščiuose ir žurnaluose. Daugiausiai straipsnių apie Prezidentę paskelbė „Delfi.lt. – 311, „Lietuvos aidas“ - 256, „Lietuvos žinios“ – 205, „Vakaro žinios – 123, „Alkas. Lt –145; „Karštas komentaras“ – 102, „Laisvas laikraštis – 97, „Kauno diena“ – 79, „XXI amžius“ – 56, Tremtinys – 52, Slaptai. lt – 33, „Tėviškės žiburiai“ (Kanada) – 29, „Atgimimas“ – 23, Bernardinai lt. - 19 ir t.t. Apie Lietuvos Prezidentę ypač palankiai rašė Šveicarijos laikraštis „Demieres Nouvelless di Alsaze“ ir „Zuercher Zeitung Eu. Observer. Com“ (irgi Šveicarijos). Pastarasis savo gražiame ilgame straipsnyje Dalią Grybauskaitę charakterizavo kaip būsimą vieną stipriausių Europos lyderių, straipsnį pavadinęs „Baltasis riteris – geležinė ledi“ . Ačiū „Lietuvos žinioms“, kad straipsnį išvertė iš vokiečių kalbos ir paskelbė Lietuvoje (Lietuvos žinios. – 2009, geg.26).

Kitas tyrimų aspektas – teminė Prezidentės veiklos analizė. Šioje kryptyje publikacijų įrašai pasiskirstė į kelis teminius blokus: ikiprezidentinė veikla – 14: rinkiminės kampanijos (abiejų kadencijų) atspindėjimas spaudoje – 205 įrašai (117 – 2009 m. ir 88 – 2014 m.); prezidentinės vidaus politikos – 653 įrašai; Prezidentės užsienio politikos – 407 įrašai; Prezidentės ir jos sprendimų vertinimo žiniasklaidoje blokas – 224 įrašai: pozityviai jos veiklą vertinantys – 106, kritiniai ir pamokymai Prezidentei, kaip reikia valdyti valstybę – 118. Ir neutralūs straipsniai, kuriuose minima Prezidentė (jos dalyvavimas įvairiuose renginiuose, šventėse, arba cituojamos prezidentės mintys, idėjos, padrąsinimai ir „informacinis triukšmas“ (replikos, trumpi komentarai, neaiškūs, kas norima pasakyti, bet minima prezidentės pavardė ir t.t. – 159).

Prezidentės vidaus politikos bloke ryškiausios temos: bendrieji valstybės valdymo klausimai - 86 įrašai; prezidentūros valdymas – 24; prezidentės ryšiai su Seimu (įstatymų projektų derinimas, įvairių klausimų aptarimas pas Prezidentę su Seimo frakcijų vadovas, Prezidentės lankymasis Seime įvairiais klausimais, įskaitant ir metinius pranešimus ir t.t – 96; ryšiai su Vyriausybe – 87; teisėsauga -89; krašto apsauga -71, ekonomika -32, ūkis – 39, kultūra (tarp kt. jos klausimų mokslas, švietimas, sportas) – 28; ryšiai su visuomene (savivalda, tautinės mažumos, visuomeninės organizacijos, bendruomenės, partijos, žiniasklaida ir pavieniai individai, susitikimai su jais jų asmeninių švenčių, jubiliejų progomis ir t.t. – 101 bibliografinis įrašas.

Užsienio politikos informacijos sraute – 407 bibliografiniai įrašai (bendrieji užsienio politikos klausimai -40 (tarp jų ir geopolitikos – 13; Prezidentės kalbos JT generalinėse sesijose; Prezidentės išrinkimas ir vadovavimas pasaulio moterų lyderių Tarybai, dalyvavimas geopolitikos lygio tarptautinėse konferencijose); bendravimas su Europos Sąjungos vadovybe – 85, bendradarbiavimas Pabaltijo - Lietuvos, Latvijos ir Estijos – bendruose renginiuose ir įvykiuose – 7; ryšiai su užsienio valstybėmis (diplomatinių ryšių užmezgimas, vizitai – Prezidentės į tas šalis arba tų šalių vadovų į Lietuvą ir susitikimai su Prezidente, santykių problemiškumas, grėsmės Lietuvai iš jų pusės, prekybiniai, ekonominiai ir kultūriniai ryšiai ir pan. arba pastangos juos gerinti ir (pan.) su Rusija – 76, JAV –50; Ukraina 31, Lenkija – 19, Vokietija 15; Jungtinė Karalystė – 8, Baltarusija – 5; Suomija ir Islandija – po 4; Švedija, Šveicarija, Prancūzija, Pietų Korėja, Turkija – po 3; Estija, Latvija, Moldova, Portugalija, Rumunija, Arabų Emyratai, Austrija, Tailandas, Izraelis, Liuksemburgas, Brazilija – po 2; Danija, Graikija, Ispanija, Čekija, Kataras, Kanada, Mauritanija, Vietnamas, Sirija ir Šiaurės Korėja, Tanzanija, Pietryčių Azija – po vieną įrašą. Galima tik spėlioti, kad įrašai – po vieną – tai buvo Prezidentės siekis išsiaiškinti tų šalių bendradarbiavimo galimybes su Lietuva, po 2 – abipusis suinteresuotumas atrasti bendradarbiavimo galimybes; po 3 ir daugiau – jau užmegzti ryšiai tarp valstybių ir t.t.

Lietuvos spaudoje – tradicinėje ir virtualioje susiklostė tradicija į straipsnių apie Prezidentę pavadinimus iškelti žodžius „Dalia Grybauskaitė“ (307 bibliografiniai įrašai), arba „Lietuvos Respublikos Prezidentė“ ( (atitinkamai 34;, arba „Prezidentė (atitinkamai 279). Bibliografinėje rodyklėje šie įrašai – jų 620 – akivaizdžiai liudija, kad siekiama labai operatyviai pateikti konkretų Prezidentės veiksmą (jos politinį sprendimą, kalbą, reakciją į svarbų politinį įvykį, arba netgi jos repliką pozityvią arba kritinę valstybinių institucijų vadovams arba partijų pirmininkams ir pan.). Kita vertus, gausa tokių įrašų parodo Prezidentės Dalios Grybauskaitės ypatingą politinį aktyvumą ir kūrybingumą, skatina tokius tyrimus atlikti, analizuojant kiekvieno Lietuvos prezidento veiklą. Žinoma, kad nereikėtų tautai „pirkti katę maiše“, gerai būtų tokius tyrimus atlikti kiekvieno kandidato į prezidentus kandidatavimo stadijoje. Tik kažin ar dabartinėmis mūsų ekonominėmis sąlygomis visa tai būtų įmanoma, juolab, kai susireikšminusių kandidatų į prezidentus kaskart būna kelios dešimtys. Šiuo atveju Dalia Grybauskaitė, Lietuvos Prezidentė, tampa orientyru ir sektinu pavyzdžiu visiems būsimiems kandidatams į prezidentus. Beje, šis tyrimo aspektas pateiktų žymiai objektyvesnius duomenis, jeigu jo rezultatai būtų patikslinti tiksliai dokumentuotomis Prezidentės darbo dienos fotografijomis, gaunamomis fiksuojant visus jos darbo dienos veiksmus, jiems atlikti sunaudotu laiku.

Bibliografinėje rodyklėje užregistruoti 106 įrašai straipsnių, palankiai vertinančių Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės veiklą: ji vadinama viena iš įtakingiausių Europos sąjungos valstybių vadovių, į kurios nuomonę įsiklausoma ir geopolitiniu mastu. Tačiau yra ir 118 bibliografinių įrašų, kritikuojančių Prezidentę ir agresyviai ir įžeidžiai mokančių ją, kaip valdyti Lietuvos valstybę. Vienas iš aktyviausių tokių Prezidentės kritikų yra Zigmas Vaišvila, paskelbęs Lietuvos spaudoje - “Respublikoje“, „Vakaro žiniose“ ir „Laisvame laikraštyje“ 21 straipsnį, įkyriai kartojantį tuos pačius faktus apie D.Grybauskaitės kilmę, jos veiklą sovietinės okupacijos metais ir pan. Danas Nagelė iš juodųjų technologijų repertuaro paskelbė straipsnių „Vakaro žiniose“ – 13, Rūta Juknevičiūtė – 10, Olava Strikulienė - 11, V.Andriukaitis – 6, J. Girdvainis – 7, Seimo narys P. Urbšys – 5, piktų ir neatsakingų straipsnių paskelbė A.Račas, S.Stungurys, A.Sakalas, L. Balsys. Gaila man tų žmonių, iki šiol dar vis klaidžiojančių neapykantos ideologijos tamsoje ir nematančių, kad Lietuva jau ne ta, kurios jie ilgisi ir norėtų sugrąžinti mums visiems vergo dalią ir gėdingą mirtį savo Tėvynės vergovėje.

Tai – pirmasis Lietuvos Respublikos moksle bandymas pažvelgti į politinę veiklą iš bibliografijos pozicijų, naudojant bibliografijos srauto analizės metodą. Pasitvirtins jis ateityje, ar ne – tai parodys pati ateitis. Jis tik patvirtina dar kartą, kad Lietuva nuo 2014 metų mūsų jaunimo ir mūsų prezidentės pastangomis, jau išbrido iš komunizmo statybos mūsų šalyje, vadovaujant A.M. Brazauskui ir jo vadovaujamam komunistų partijos CK, liūnu virstančios pelkės, ir pradeda kurti savo laisvės ir nepriklausomybės vertą ateitį. Ir ne taip svarbu, kad dar turime nemažai piktų urzgiančių pakeleivių, savo vaikus išgenančių į amerikas ir europas, tie kurie lieka – tvirti kaip uolos – tą ateitį laisvos ir klestinčios Lietuvos, neabejoju, sukurs. Dalios Grybauskaitės, mūsų Tautos ir mūsų valstybės vadovės, jos intensyvaus, pasiaukojančio ir kūrybiško darbo pavyzdys užkrečiantis, ir kuo toliau, tuo daugiau patraukiantys sekėjų. Aš tą žinau, matau ir girdžiu, nes mane dar aplanko mano buvę doktorantai, studentai ir Vilniaus universiteto studentų naujokai, kurių jau aš nepažinojau, bet kurie pažįsta mane iš jų pirmtakų pasakojimų. Ir nuoširdžiai džiaugiuosi, kad Likimas man dovanojo tokią laimę pažinti Lietuvos Prezidentę Dalią Grybauskaitę, atvedusią Lietuvą į tikrąjį dvasinį mūsų Tautos ir Valstybės atgimimą. Didžiuojuosi savo sunkiu istoriniu laikmečiu, parodžiusiu, kad mūsų Tauta – jos sūnūs ir dukros, savo dvasine galia ir ištverme atvedė Lietuvą į Nepriklausomybę, didžiule jų valios dėka atkūrė mūsų valstybingumą ir išlaisvino mūsų Tautą ir pavergto proto vergijos.

Atgal