VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Asmenybės

11.10. Kaune vyko „Tikinčiųjų Teisėms Ginti Katalikų Komiteto“ 40 m. jubiliejaus minėjimas

Raimundas Kaminskas

Lietuvos sąjūdžio Kauno tarybos pirmininkas

Lapkričio 9 d. Kaune vyko arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus SJ  80 metų jubiliejaus bei „Tikinčiųjų teisėms ginti katalikų komiteto“ 40 metų jubiliejaus paminėjimas. Kauno arkikatedroje bazilikoje buvo aukojamos Šv. Mišios, o po to Kauno arkivyskupijos konferencijų salėje vyko iškilmingas minėjimas. Minėjime dalyvavo ir Lietuvos sąjūdžio Kauno tarybos atstovai, kurie pasveikino arkivyskupą Sigitą Tamkevičių SJ jo  80 -ojo gimtadienio proga. Taip pat sveikino„Tikinčiųjų teisėms ginti katalikų komiteto“ narius vyskupą Joną Kaunecką bei kun. Vaclovą Stakėną. Kelios nuotraukos iš renginio.

1978 m. lapkričio 13 d. buvo į kurtas Lietuvos  katalikų komitetas, kurio tikslas buvo atkreipti visuomenės dėmesį į tikinčiųjų diskriminavimą. Į komitetą įėjo kunigai Jonas Kauneckas, Alfonsas Svarinskas, Sigitas Tamkevičius, Vincentas Vėlavičius ir Juozas Zdebskis, vėliau prisijungė Leonas Kalinauskas, Vaclovas Stakėnas, Algimantas Keina bei Kazimieras Žilys.

Apie komiteto įkūrimą buvo pranešta užsienio žurnalistams lapkričio 22 d. Maskvoje, privačiame bute, vykusioje spaudos konferencijoje. Komitetas bendradarbiavo su Maskvoje įkurtu Krikščionių komitetu tikinčiųjų teisėms gimti, jo dokumentai buvo skelbiami „Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikoje“.

1983 m.  kunigai A. Svarinskas ir S. Tamkevičius buvo suimti, tačiau komitetas buvo atkurtas pogrindyje.

Atgal