VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Asmenybės

01.11. MAŽOSIOS LIETUVOS REIKALŲ TARYBA Iškiliam istorikui enciklopedininkui, Mažosios Lietuvos šului ir MLRT steigėjui, Ordino Už nuopelnus Lietuvai Riterio kryžiaus kavalieriui, Dr. Algirdui MATULEVIČIUI

ŽODIS  PADĖKOS

Dr. Algirdas Matulevičius

Sveiks, svieteli margs, 2019-uosius pradėjęs!

Sveiks ir tu, Algirdai, mielas mūsų bičiuli,

Po daugel dienų, pagaliau, 80-ojo gimtadienio sulaukęs!

Mums visiems džiugu, Tave, Algirdai sveikint,

Juk Tu dirbai Lietuvai, kaip mūsų seneliai mokino!

 Nors pinigėlio šilto taip ir neužkalei gero,

 Bet pagarbos mūsų ir medalio iš Valdo juk susilaukei,

Nes Donelaičio Tėvynė buvo Tavo meilė ir džiaugsmas!

 

Dieve Mielasis, duok mūsų daktarui Algirdui

Daug dar nudirbti ir gimtadienių švęsti,

O mums, jo bičiuliams, visas šventes nulydėjus,

Progų naujų  susirasti vėl pabendrauti!

 

 Prasmingo bendravimo metais džiaugdamasis

 visų MLRT narių vardu

Pirmininkas Vytautas Šilas

Atgal